Главная

Деврин хъуркьувалар агьалйирин гъуллугънаъ

4Февралин 25-пи йигъан Мягьячгъалайиъ Р.Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи Милли библиотекайиъ кIули гъубшу РД-йин аьлакьайин ва телекоммуникацйирин Министерствойин коллегияйин яркьу заседаниейиъ ккудубшу йисан министерствойи гъапIу ляхнин натижйир гъивнийи. 

Заседаниейиъ РД-йин гьюкмин ляхин тамам апIру органарин вакилар, РД-йин аьлакьайин ва телекоммуникацйирин гъурулушдин подразделенйирин кIулиъ айидар, муниципалин образованйирин вакилар, идарайин пишекрар ва гьацдар жарадар иштирак гъахьнийи.
Министерствойи 2015-пи йисан дапIнайи ляхникан ва гьаму йисаз дидин улихь дийигънайи месэлйирикан асас доклад хьади РД-йин аьлакьайин ва телекоммуникацйирин министр Сефер Аьлиев удучIвну гъулхнийи.

Дагъустан Республикайин ва Урусатдин Федерацияйин промышленностдин ва алверин министерствойин йикьрар

Февралин 25-пи йигъан Дагъустандин Глава Р.Аьбдулатиповдина Урусатдин Федерацияйин промышленностдин ва алверин министр Денис Мантуровди промышленный политикайин ва алверин цирклиъ аьлакьйир уьрхбан йикьрариин къулар гъизигну. Думу серенжем Москвайиъ Урусатдин Минпромторгдин дараматдиъ кIули гъубшнийи.
Йикьрариин къул зигуваликан улхури, Рамазан Аьбдулатиповди къайд гъапIганси, гъи Дагъустандиъ гъягъюрайи ужудар дигиш’валар уьлкейин промышленностдин ва алверин Министерствойин кIулиъ айидари республикайиз апIурайи кюмекнахъди аьлакьалу ву.

Бабан чIал, яв эйси айин?

Улихьна йигъари Мягьячгъала шагьриъ педагогикайин илимдинна ахтармиш апIбан Тахо-Годийин ччвурнахъ хъайи институтдиъ Варихалкьарин бабан чIаларин йигъаз бахш дапIнайи конференция гъабхьну.

Душваъ РД-йин образованиейинна илимдин министр Шагьабас Шагьов, институтдин вакилар, республикайин мектебариъ бабан чIал кивру мялимар, аьлимар иштирак гъахьну.
Шагьабас Шагьовди чан улхбаъ къайд гъапIганси, гъийин конференцияйин тема Дагъустандиз лап важиблуб ву. Республикайин артмиш’валин важиблу терефарикан саб вуди халкьдин культура, аьдатар, чIал уьбхювал гьисаб дапIна.

«Экономика лизи» алапIура

520-пи февралиъ Табасаран райондин Хючна гъулан МКДЦ-йин дараматдиъ райондин активдин собрание гъабхьну. Дидин ляхниъ Дагъустан Республикайин аьлакьайин ва телекоммуникацйирин министр Сефер Аьлиев, гьацира дугъан заместитель Къягьриман Юсуфов иштирак гъахьну. Серенжем республикайин Главайин Дагъустан Республикайин Халкьдин Собраниейиз вуйи Послание гьял апIбаз бахш дапIнайи.

Собраниейиъ республика артмиш апIбаъ артухъди фикир туврайи проектарикан гьисаб шулайи «Экономика лизи» алапIувал», «ХатIасузвалин Дагъустан», «АПК артмиш апIувал» ва «Инсандин капитал» проектар гьял апIбаз аьхю фикир тувну.

Гъубшу йисандин натижйир ва гележегдиз планар

6Гизаф цифрйир, мисалар ва тевбар. Гъубшу гьяфтайиъ Дагъустан Республикайин Верховный суддин Председатель Руслан Мирзаевди гьамциб доклад гъапIну. Коллегияйин заседаниейиъ республикайин судйири гъубшу йисан гъапIу ляхнин натижйир гъивну.

Думу серенжемдиъ РД-йин Глава Р.Аьбдулатипов, РД-йин Халкьдин Собраниейин Председателин сарпи заместитель Ю.Левицкий, РД-йин вице-премьер Р.Джафаров, СКФО-йин федералин инспектор В.Колесников, РД-йиъ инсандин ихтиярар уьрхбаан вари ихтиярар айи вакил У.Уьмарова, республикайин прокурор Р.Шагьнавазов, РД-йин айтIан ляхнарин министр Аь.Мягьямедов, республикайин вари шагьрарин, районарин судйир иштирак гъахьну.

Миннацдиъ Главайин Послание гьял гъапIну

Февралин 19-пи йигъан Дагъустандин милли политикайин Министерствойиъ Жямяаьтлугъ советдин нубатнан заседание кIули гъубшнийи. Заседание Дагъустандин Главайин республикайин парламентдиз вуйи Послание гьял апIбаз бахш дапIнайи.

Серенжемдин дахилнаъди республикайин аьтрафариин милли политикайин ва жюрбежюр динар хъаърударин аьлакьйирин цирклиъ государствойин политика уьмриз кечирмиш апIбан, «РД-йин 2015-пи йисаз ва 2016-2017-пи йисан пландин вахтназ республикайин бюджетдин гьякьнаан» РД-йин Къанундин проектдин месэлйир гьял гъапIнийи. Гьацира «Дагъустан Республикайиъ жямяаьтлугъ гюзчивалин бинайин гьякьнаан» РД-йин Къанундин проектдин жямяаьтлугъ экспертиза гъубхнийи.

Ленинграддин блокадайиъ гъахьир

1Немцарин фашистарин кьушмари, Ватандин Аьхю дявдин эвелиъ Ленинград шагьур гъадабгъну, хъасин Москва шагьур батмиш апIуз планламиш дапIну гъахьну. 872 йигъан блокадайиъ гъабхьи Ленинград шагьриина душманди 105 агъзур бомба ирчну, артиллерияйин 150 агъзур тупран гюллйир уьлюрхну. 1941-пи йисан октябрин 13-пи йигъан (анжагъ сад йигъан) Ленинграддиина цIа кипру 12 агъзур бомба ирчну. 

Ленинграддин блокадайин вахтна душваъ гаш’валиан 641803 кас, хъа бомбарина гюллйири ккаъну 17 агъзур кас гъийихну. Дявдиз улихьна йисан душваъ 3421 агъзур кас яшамиш шулайиш, 1943-пи йисан шагьриъ чIивиди имбудар 887 агъзур кастIан дайи. Гьамциб аьгьвалатнаъ Уьру Армияйин кьушмари Ленинград гъюбхну, думу гъалиб гъабхьну. 13 йис яш дубхьнайи Надежда Сергеевна Михеевайизра гьадмуган гизаф читинвалар алахьну.

Эскер, мягьсулдар, мясляаьтчи

2(эвел 2015-пи йисан 7-пи нумрайиъ)

КIваъ къурхулу гьиссарра ади, Нариман Казахистандиз гъягъюру. Гьяйифки, дугъан шаклу фикрар тамам шулу. Командировкайин йишв’ина гъафиган, дугъаз, къайда адарди, гьарури чаз ккуниб апIурайи эскрар гъяркънийи. Машинарихъ хъайи эскрар жюрбежюр колхозариъ ва совхозариъ «тарагънайи». Командирарин терефнаан гюзчивал алдрувал ачухъди рябкъюрайи. Хъа мициб къайдасузвали фициб йишвахъна хуруш, армияйиъ гъуллугъ апIури гъахьидариз аьгъя. Эскервалин низам-къайда мушваъ айидарин кIваиндикьан амдайи.

Учв гъушу сабпи колхоздиъ Наримандиз ички дубхънайи, йирси гъяргъярикди айи, «целинайиз гъювал жибкIуб» ккун апIурайи эскрар алахьнийи. Дявдин гъуллугънаъ айи эскрар дуфнайи вари гъулариъ гьамциб аьгьвалат айи. Вари йишвариъ ерли агьалйири эскрарикан аьрзйир апIурайи: шлин пеэр икI гъапIну, шлин якъ, тмуну йишваъ, «бензин ккудубкIну», мягьсул уч апIуз гъабхьундар, хъа ашкар гъабхьиганси, машиндихъ хъайири бензин масу тувну. Пиян духьнайи эскрари вари йишвариъ ерли жигьиларихъди гъярхьувалар арайиз хурайи.

Спортди дамагъ капIра

Гъубшу йис Дагъустандиз спортди хъуркьувалар айиб гъабхьну. 2014-пи йисан республикайин спортсменари улупу хъуркьуваларикан, Дагъустандиъ тикмиш апIурайи спортдин тикилишарикан, махлукьатлу спорт артмиш апIбакан ва гьаму йисан ихь республикайиъ гъягъру спортдин талитарикан цIиб улихьнаси РД-йин физический культурайинна спортдин министриз суалар хътаънийза. 

Дагъустандиъ бандитарин 8 десте терг гъапIну

Гъубшу йисан республикайиъ гъагъи аьгьвалат гизафси террориствалин ва экстремиствалин жюрейин тахсиркарваларикан асиллу гъабхьну кIури, гъубшу гьяфтайиъ гъабхьи къанун ва къайда тямин апIбаан Координационный совещаниейиъ РД-йин МВД-йин министр Аьбдурашид Мягьямедовди къайд гъапIну.

«Кьабул гъапIу уьлчйириз лигну, гьякь-гьисаб туврайи вахтнан арайиъ къанун уьбхру вари органарихъди сатIиди Каспийск, Избербаш, Къизлар шагьрарин, гьацира Къизлар, Бабаюрт, Леваши, Сергогъала, ЦIунтIа районарин аьтрафариин бандитарин дестйир терг гъапIну. Мидланна гъайри, 2014-пи йисандин арайиъ «Махачкалинская», «Хасавюртовская», «Буйнакская», «Кадарская» ва «Губденская» диверсияйинна террориствалин дестйирин аьхюну пай иштиракчйир терг гъапIну», - къайд гъапIну республикайин айтIан ляхнарин министри.

Страница 577 из 591

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top