ГлавнаяЭкономика

Велибег Ферзуллаев: «Ярквран илим гизаф читниб ву!»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

33333

Ярквран мяишат гьарсаб вахтна лазим вуйи, мюгькам гюзчиваликкди дюбхну ккуни варитIан асас мяишатарикан саб ву.

Республикайин ярквран мяишатдин гъийин гьялнакан гаф-чIал апIбан бадали, учу улихьнаси «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиз республикайин ярквран мяишатдин Комитетдин председателин сарпи заместитель, ихь ватанагьли Велибег Ферзуллаевдиз дих гъапIунча. Дугъахъди гъубху сюгьбат жикъиди исихъ чап апIурача.

Мяднарин девлет ачухъ апIбанди ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44ы

Аьхиримжи вахтна Дагъустандин Главайи экономикайин жюрбежюр цирклар «сирниккан» ккадаъбан ляхниин гизаф зегьмет зигура. «Сирникк» гъузри гъазанж гъадабгъурайи гьацдар циркларикан садар жилиъ айи мяднар ву. Мяднари хурайи гъазанж аьгъю апIбан хусуси метлеб айи программа тартиб дапIна. Дидин гьякьнаан 6-пи ноябриъ Дагъустандин Главайин регьберваликкди кIули гъубшу совещаниейиъ РД-йин табиаьтдин девлетарин ва экологияйин министрин вазифйир тамам апIурайи Набиюла Къарачаевди мялумат тувну.

Хив район – гъазанжар уч апIбаан кIакIначи

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (4 Голосов)

001
Шаксуз, гъийин девриъ гъулай ва авадан яшайиш ккабалгбаъ гъазанжари аьхю роль уйнамиш апIура. Му жигьатнаан йишвариин бюджетдиз аьлава гъазанжар уч апIувал гьюкмин улихь хьайидарин ляхниъ асас месэлайиз илтIибкIна гъапишра, кучIал шулдар. Му гафар гьякьикьатди субут апIура.

6-пи ноябриъ РД-йин Глава Владимир Васильевдин регьберваликкди кIули гъубху совещаниейиъ бюджет тамам апIбан гьякьнаан кIакIначи ва лап зяифди ляхин гъабхурайи муниципалитетар мялум гъапIну. Улупбар 2018-пи йисан 9 вазлин натижйириз асас вуди адагъну.

Деврин гъулайваларира зарар тувру

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

4567

Гьар йисан чвлин кьюбпи вазлин юкьубпи элгьет йигъан Урусатдиъ шоферин Йигъ къайд апIури шулу. Му йигъ гьацира машинарин инженерарин, механикарин, конструкторарин, транспортдин тешкилатарин кIулиъ айидарин ва пишекрарин машквар Йигъсира гьисаб апIура.

Му йигъ къайд апIбан метлеб – гьюкуматдин экономикайиъ автотранспортди уйнамиш апIурайи ролин гъаврикк ккаувал ва агьалйирин уьмур рягьят апIурайи му цирклин пишекрарихьинди гьюрматлувалиинди илтIикIуз гъитувал ву.

Гъазанжар – бюджетдин диб

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.83 (3 Голосов)

77 main 2Жиниб дар, XXI аьсир вари терефариан яшайиш гъизгъинди артмиш шулайи аьсир ву. Арайиз дуфнайи гьякьикьат фикирназ гъадабгъиган, жямяаьтлугъ уьмрин яшайишдин игьтияжар гьуркIбаъ дакьатарин тяминвали важиблу роль уйнамиш апIура кIури, хиял шулу.

Муниципалитетарин ерли бюджет тешкил ва тамам апIувал асас вуди ерли гъазанжар уч апIуваликан асиллу шула. Хив райондин гьякьикьатдикан гъулхиш, райондин глава Бейдуллагь Мирзоевдин гюзчиваликкди жавабдар гъуллугъарин вакилари, гъуларин поселенйирин главйири гъубху уьмуми ляхни йислан-йисаз бюджетдиз артухъди гъазанжар жалб апIбан мумкинвал тувра. Хъа тялукь гьякьикьатди, шаксуз, райондин экономика за апIбазра цIийи рякъяр ачухъ апIура.

ХатIасуз рякъяр

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

666
Ихь рякъяриъ шлу хатIалу дюшюшар гизафси рякъярин гьялнакан асиллу ву. Дурар ужуб къайдайиз хпахъди аьлакьалу ляхин гъабхуз 2017-пи йисан ккебгъну ва рякъяриъ хатIасузвал уьбхбан важиблу проектдик Урусатдин 38 аьхю шагьрар кахьну.

Дупну ккундуки, «ХатIасуз ва ужудар рякъяр» кIуру проектдик Кафари Кавказдин федералин округдин шагьрарикан ялгъуз МягьячгъалатIан кабхъундар. Республикайиъ проект-дихъди аьлакьалу вуди гъабхурайи ляхин Дагъустандин Глава Владимир Васильевдин гюзчиваликкди кIули гъябгъюра.

Мягьячгъалайин майдан рас апIиди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

222
Гьарсаб гъулаъ, гьарсаб шагьриъ варидарин пай кайи йишв, инсанар уч шлу, жюрбежюр серенжемар гъахру майдан дубхьну ккунду. Ихь республикайин вари агьалйирин пай кайи гьациб йишв Мягьячгъала шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи, В.И.Лениндин ччвурнахъ хъайи кьялан майдан ву.

Гъябгъюрайи йисан апрелин вазлиъ республикайин Глава Владимир Васильев Москва шагьрин мэр Сергей Собяниндихъди гюрюшмиш гъахьи вахтна, уьлкейин меркездин кIулиъ айири Мягьячгъалайин кьялан майдандин расвалин ляхнар гъахуз 350 миллион манатдин кюмек апIбан гаф тувну. Гьадмуган республикайин Главайи, шагьрин агьалйирин фикрарра аьгъю дапIну, проект гьязур апIуб тIалаб гъапIну. Расвалин ляхнар 2019-пи йисан ккергъуз планламиш дапIна. Улихьна йигъар РД-йин Правительствойин Председатель Артем Здунов кIулиъ ади Мягьячгъалайин кьялан майдан рас апIбан месэлайиз бахш дапIнайи совещание гъабхьну.

Девлетнахъан налогар тувуз гьяракат апIинай

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

444c3

Улихьна йигъари РД-йин Федералин налогарин гъуллугънан Управлениейин кIулиъ айирин заместитель Руслан Мирзамягьямедов республикайин журналистарихъди гюрюшмиш гъахьну. Гюрюш тешкил апIбан асас себеб – гъябгъюрайи йисан 1-пи декабриз мал-девлетнахъан тувну ккуни налогарин гьякьнаан мялуматарихъди таниш апIувал вуйи.

Мялум вуйиганси, аьхиримжи вахтна РД-йин Глава Владимир Васильевди налогар уч апIбаз асас фикир тувра. Думу ляхин кIули гъабхбан асас метлеб – республикайин экономика «сирниккан» ккадабгъувал ву.

В.Васильев: «Ухьу гафариз ваъ, ляхнариз кьимат тувдихьа»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

в.васильев

Октябрин 2-пи йигъан Дагъустандин Глава Владимир Васильевдин регьберваликкди Дагъустан Республикайин ХатIасузвалин Советдин заседание кIули гъубшнийи.

Заседаниейин иштиракчйири республикайин вари жюрейин бюджетариз гъюрайи налогарин месэла гьял гъапIнийи.

ТIумтIар уч апIбан кампания ккудубкIура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

3
Мялум вуйиганси, ихь республикайиъ, гьадму гьисабнаан Табасаран райондиъра, аьхиримжи йисари дурумлуди гъазанжар хурайи тIумутIчивалин циркил артмиш апIбаз аьхю фикир тувра. Дици вуйивалин гьякьнаан тIумутIчйирин ляхнин натижйири шагьидвал апIура.

Гьамусяаьт райондиъ цIийи бегьер уч апIбан кампания аьхирихъна гъюра. Ва, райадминистрацияйин гъулан мяишатдин отделин улупбариинди, натижйир харжидар дар. 24-пи сентябриз вуйи улупбариинди, Табасаран райондиъ 12988 тонна тIумтIар уч дапIна. Му улупбар, ккудубшу йисандин улупбартIан (15835 тонна) цIибди вушра, улхьан йисандин уьмуми натижйирихъди (5486 тонна) тевиган, кьюб ражаритIан артухъди ву. Цци тIумутIчйири гьарсаб гектариан кьялан гьисабниинди 127 центнер бегьер гъадабгъура.

Страница 1 из 16

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top