ГлавнаяЭкономика

Мягьячгъалайин майдан рас апIиди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

222
Гьарсаб гъулаъ, гьарсаб шагьриъ варидарин пай кайи йишв, инсанар уч шлу, жюрбежюр серенжемар гъахру майдан дубхьну ккунду. Ихь республикайин вари агьалйирин пай кайи гьациб йишв Мягьячгъала шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи, В.И.Лениндин ччвурнахъ хъайи кьялан майдан ву.

Гъябгъюрайи йисан апрелин вазлиъ республикайин Глава Владимир Васильев Москва шагьрин мэр Сергей Собяниндихъди гюрюшмиш гъахьи вахтна, уьлкейин меркездин кIулиъ айири Мягьячгъалайин кьялан майдандин расвалин ляхнар гъахуз 350 миллион манатдин кюмек апIбан гаф тувну. Гьадмуган республикайин Главайи, шагьрин агьалйирин фикрарра аьгъю дапIну, проект гьязур апIуб тIалаб гъапIну. Расвалин ляхнар 2019-пи йисан ккергъуз планламиш дапIна. Улихьна йигъар РД-йин Правительствойин Председатель Артем Здунов кIулиъ ади Мягьячгъалайин кьялан майдан рас апIбан месэлайиз бахш дапIнайи совещание гъабхьну.

Девлетнахъан налогар тувуз гьяракат апIинай

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

444c3

Улихьна йигъари РД-йин Федералин налогарин гъуллугънан Управлениейин кIулиъ айирин заместитель Руслан Мирзамягьямедов республикайин журналистарихъди гюрюшмиш гъахьну. Гюрюш тешкил апIбан асас себеб – гъябгъюрайи йисан 1-пи декабриз мал-девлетнахъан тувну ккуни налогарин гьякьнаан мялуматарихъди таниш апIувал вуйи.

Мялум вуйиганси, аьхиримжи вахтна РД-йин Глава Владимир Васильевди налогар уч апIбаз асас фикир тувра. Думу ляхин кIули гъабхбан асас метлеб – республикайин экономика «сирниккан» ккадабгъувал ву.

В.Васильев: «Ухьу гафариз ваъ, ляхнариз кьимат тувдихьа»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

в.васильев

Октябрин 2-пи йигъан Дагъустандин Глава Владимир Васильевдин регьберваликкди Дагъустан Республикайин ХатIасузвалин Советдин заседание кIули гъубшнийи.

Заседаниейин иштиракчйири республикайин вари жюрейин бюджетариз гъюрайи налогарин месэла гьял гъапIнийи.

ТIумтIар уч апIбан кампания ккудубкIура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

3
Мялум вуйиганси, ихь республикайиъ, гьадму гьисабнаан Табасаран райондиъра, аьхиримжи йисари дурумлуди гъазанжар хурайи тIумутIчивалин циркил артмиш апIбаз аьхю фикир тувра. Дици вуйивалин гьякьнаан тIумутIчйирин ляхнин натижйири шагьидвал апIура.

Гьамусяаьт райондиъ цIийи бегьер уч апIбан кампания аьхирихъна гъюра. Ва, райадминистрацияйин гъулан мяишатдин отделин улупбариинди, натижйир харжидар дар. 24-пи сентябриз вуйи улупбариинди, Табасаран райондиъ 12988 тонна тIумтIар уч дапIна. Му улупбар, ккудубшу йисандин улупбартIан (15835 тонна) цIибди вушра, улхьан йисандин уьмуми натижйирихъди (5486 тонна) тевиган, кьюб ражаритIан артухъди ву. Цци тIумутIчйири гьарсаб гектариан кьялан гьисабниинди 127 центнер бегьер гъадабгъура.

Рякъярин месэлйир гьял гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

Аьхиримжи вахтна республикайиъ рякъярин ва транспортдин мяишатариз артухъси фикир тувуз хъюгъна. Цирклиъ «ХатIасуз ва ерийин рякъяр» важиблу проект уьмриз кечирмиш апIура. Проектдин дахилнаъди Мягьячгъала шагьриъ 38 кючейин рякъяриъ расвалин ляхнар аьхирихъна духна, ва думу рякъяриин 32 миллионна 950 агъзур квадратдин метр асфальт улубзна. Му кьадар 2018-пи йисаз улупнайи пландикан 75,4% ву.

Рякъярин инфраструктура артмиш апIбан месэлйирин гьякьнаан улихьна йигъари РД-йин Глава Владимир Васильев РД-йин транспортдинна рякъярин мяишатдин министр Ширухан Гьяжимурадовдихъди гюрюшмиш гъахьну.

ТIумтIарин ужуб бегьер ккадабцIура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

92Мялум вуйиганси, гьамусяаьтна республикайиъ гьяракатниинди тIумтIар уч апIура. ТIумтIар уч апIувалин ляхин Табасаран райондиъра давам шула. Райондин гъулан мяишатдин отделин гьисабариинди, гъийин йигъаз Табасаран райондиъ 10641 тонна тIумтIар уч дапIна. Гьамусдизкьан саб гектариан 127 центнер тIумтIар уч апIура, хъа гьаму йисан райондиъ уч апIуз ккайи тIумтIарин уьмуми кьадар 13 агъзур тонна ву.

Табасаран райондин администрацияйин гъулан мяишатдин отделин начальник Камил Гьяжиевди тувну мялуматариинди, гьамусяаьтна райондиъ айи тIумтIин багъларин кьадар 1 агъзурна 377 гектар ву. Гьаму гьисабнак хусуси мяишатарра кахьра.

Камил Гьяжиевдин гафариинди, асас вуди Табасаран райондиъ гьясил апIурайи тIумтIарин жюрйир «Шардоне», «Ркацители», «Каберне-Савиньон 2» ва «Рислинг» ву.

Яркур аьхю девлет ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

44Урусатдиъ ярквран гъуллугъчйирин Йигъ къайд апIури, гьамус 50 йистIан артухъ ву. Ярквран гъуллугъчйирин Йигъ, ярквран мяишатдин гьякьнаан къанунарин документ кьабул апIбахъди аьлакьалу вуди, гьар йисан сентябрин шубудпи элгьет йигъан къайд апIури шулу.

Думу машквар чпин уьмур ихь уьлкейин яркврар уьрхювалихъди ва дурар артухъ апIбахъди, ярквран культурйириз ва яркврариз гъуллугъ апIбахъди, дурар тартиб апIбахъди аьлакьалударин пишекарвалин машквар ву. Ярквран гъуллугъчийин Йигъ цци ихь уьлкейиъ 16-пи сентябриъ къайд апIиди.

Базар ва кьиматар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Базар ва кьиматарАьхиримжи йисари ихь республикайиъ, «Мянфяаьтлу АПК» проектдихъди вуйи ляхниз асас фикир туври, ихь агьалйирин йимишарихъди ва бистнин мейвйирихъди вуйи игьтияжар гьуркIра. Ухьуз рябкъюрайиганси, улихьна йисариси ипIру-убхъру шей’арин кьиматарра за апIурадар. Дербент шагьрин базрарин аьгьвалат фициб вуш аьгъю апIуз ккунди, цIиб улихьнаси узу Дагъпотребсоюздин ООО «Дербентский универсальный рынок» (Заан базар) тешкилатдин директор Арсланяли Аьгьмедовдихъди гюрюшмиш гъахьунза.

Дугъан гафариинди, му базариъ масу туврайи аьхюну пай йимишар, вари бистнин мейвйир республикайиъ битмиш апIурайидар ву. Аьхиримжи вахтна теплицйириъра бистнин мейвйир битмиш апIура. Кьюрдун вахтнара памадрар, арфанйир, чрушнар масу тувра. Гьацира агьалйир маларин, чарвйирин, пеэрин йиккухъдира тямин апIура. КIаму, нис, колбаса, дюгю Къизлар шагьриан хура. Вари чрушнарра гъулан мяишатдин хутIлариъ, теплицйириъ битмиш апIурайидар ву.

Тикилишчивалин выставка

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

строитель выставка пресс конф. 2Тикилишчивал – Дагъустан Республикайин экономикайин асас циркларикан саб ву. Тикилишчивалин рынокди фицдар хъуркьувалар гъадагъураш, учу ихь газатдин машариъ кми-кмиди макьалйир чап апIури шулча.

2018-пи йисан сентябрин 25-27-пи йигъари Мягьячгъала шагьриъ Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи Милли библиотекайин выс-тавкйир гъахру майднариин «Тикилишчивал. Архитектура. Инновацйир – 2018» выставка кIули гъябгъиди. Выставка Дагъустан Республикайин Правительствойин, РД-йин тикилишчивалин ва яшамиш шлу хуларинна коммуналин мяишатдин Министерствойин, Мягьячгъала шагьрин администрацияйин, «СКФО-йин тикилишчйирин Гильдия» Ассоциацияйин кюмекниинди выставкйир гъахру «Анжиэкспо» компанияйи тешкил дапIна.

Артмиш даршулайи циркил

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

45Ригъун мейвйириинди адлу вуйи Дербент райондиъ малдарвалин цирклиз фикир туврадар гъапишра шулу. Вушра, райондин малдарвалин цирклин кIулин пишекар Мамедрашад Къурбановдин гафариинди, мяишатдин тешкилатариъ айи мал-къара ужуб гьялнаъ а. Гъийин йигъаз му тешкилатариъ 615 мал а. Дурарикан 211 хюнйир ву, хъа гьамусяаьт ккудурзурайидар – 90 ву. Му хюнйири саб вазлин арайиъ 15 тонна никк тувра. Думу никк Дербент шагьриъ масу тувра. Гьацира Нариман Аьлиевдин ччвурнахъ хъайи ва «Каспий» тешкилатариъ 150 чарвара а. Дурарикан ччилар хурайидар – 60 марчч ву.

Страница 3 из 18

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top