ГлавнаяЭкономика

Натижйир ва месэлйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

11(«Табасаран район» МР-ин глава Алавудин Мирзабалаевдин райондин социалинна экономикайин артмиш’валин гьякьнаан вуйи докладдиан)

Табасаран райондин администрацияйи, 2017-пи йисанра райондиъ дурумлувал тямин апIбан ва агьалйирин хушбахтвал ужу алапIбан бадали, социалинна экономикайин артмиш’валин рякъ’ан серенжемар гъахувал давам гъапIну. Статистикайин улупбариинди 51 агъзур кас гьисабназ гъадагъну ашра, ккудубшу йисан райондиъ кьялан гьисабниинди 62,9 агъзур инсан яшамиш шули гъахьну. Улупнайи йисан райондиъ 983 бицIир бабкан гъахьну. 

Гъулан мяишат

Райондиъ гъулан мяишат асас циркил ву. Гъулан мяишатдин сурсат гьясил апIбиин райондин 63,4% агьалйир 5 гъулан мяишатдин тешкилат, 60 КФХ ва 10235 хусуси мяишатар машгъул ву. Ккудубшу йисан райондин гъулан мяишатдин вари жюрейин мяишатариъ 2765,3 млн манатдин сурсат гьясил гъапIну, му пландиинди улупнайибдин 100,6% гьисаб шула, хъа улхьан йисанубдихь лигну, 11,7% артухъди ву.

Райондин глава жямяаьтлугъдин гъуллугънаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1Улихьна йигъари Хив райондин администрацияйин актовый залиъ депутатарин Собраниейин сессияйин дахилнаъди райондин глава Бейдуллагь Мирзоевди депутатарин ва райондин активдин улихь 2017-пи йисан чав Хив райондин экономикайинна яшайишдин артмиш’валин шилнаъди тамам гъапIу, гележегдиз планламиш дапIнайи ляхнарин гьякьнаан мяналу сюгьбат гъубхну.

– Ухьу вари мумкинвалар йишвариин жямяаьтлугъдин яшайиш гъулай апIбаз сарф апIурахьа. Мушваъ гьарсаб ляхин депутатарихъди, гьюкмин жюрбежюр гъурулушарихъди сигъ аьлакьайиъ ади гъабхурахьа.

Ав, ккудубшу 2017-пи йис Хив райондиз гъагъиб, гьадму саб вахтна хъуркьуваларихъди натижалуб гъабхьну. Жюрбежюр метлеблу программйир тамам апIбахъди сабси, ухьу асас фикир райондиъ саламатвал ва ислягьвал уьбхбаз тувунхьа. ХатIасузвал варитIан важиблура ву.

Намуслувалин буржи – агьли касариз гьюрмат

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44Мартдин вазлин аьхириъ пенсйирин ва яшайишдин месэлйирин савадлувалин Йигъ къайд гъапIнийи. Думу йигъаз бахш вуди республикайин гизаф йишвариъ яшлу ватандашарихъди гюрюшар кIули гъухну. Пенсияйихъди ва яшайишдин жара игьтияжар тямин апIбахъди аьлакьалу месэлйир гъи лап учIруди дийигъна, гьаддиз му жюрейин гюрюшарин важиблуваликан дарпиди гъибтуз шулдар.

БицIидар бабкан хьувалин, инсанар йихувалин ва агьалйирин уьмрин ярхивалин аьгьвалатну республикайин ва жямяаьтлугъдин улихь яшлу агьалйирин уьмрин шартIар ужу апIбан, агьли касар жямяаьтлугъдин политикайин уьмриъ, яшайишдин ва жара цирклариъ иштирак хьувалин цIийи месэлйир ва метлебар дивра.

2018-пи йисаз вуйи улупбариинди, Дагъустандиъ 600 агъзуртIан артухъ пенсионерар яшамиш шула, дурарин кьюб пайнакан саб пай Мягьячгъалайиъ а. Урусатдин Федерацияйиъ инсан яшамиш хьпан бадали чарасуз лазим вуйи пулин кьадар улупна. ВаритIан цIиб вуйи пенсия тувбан шартIарра мялум дапIна. Пенсияйиин жюрбежюр аьлава пул, пособие иливура, льготйир тувра. Хъа уьлкейин гьарсаб региондиъ чан хусусиваларра а.

Бейдуллагь Мирзоевдин пресс-конференция

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (5 Голосов)

2 yМартдин 28-пи йигъан Хив райондин администрацияйин конференц-залиъ «Ачухъ гьюкум» проектдин дахилнаъди Хивский район» МО-йин глава Бейдуллагь Мирзоевдин пресс-конференция кIули гъубшну. Райондин главайи журналистарихъди тялукь гюрюшар гъахури гьамус хьудпи йис ву.

Пресс-конференцияйиъ райондин саб жерге идарйиринна карханйирин кIулиъ айидар ва СМИ-йин вакилар иштирак гъахьну.

Дупну ккунду, конференцияйихьна гьязур шули, ерли ТВ-йин вакилар Хив райондин саки вари гъуларин жямяаьтлугъдихъди гюрюшмиш гъахьну. Главайин гюрюшра асас вуди йишвариин за апIурайи месэлйирин бинайиинди кIули гъубхну.

Серенжем ачмиш апIури, дидин иштиракчйири Кемерово шагьриъ гъийихдарин гьюрматназ ккебехъувалин дакьикьа мялум гъапIну.

Налогар туври вердиш шулхьа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

445Дагъустандиъ республикайин бюджетдиз налогар уч апIбан ляхнихъ мюгькамди хъюгъна. Вахтназ вуди Дагъустандин Главайин вазифйир тамам апIурайи В.Васильевди дилаварчйирихъди гюрюшар гъухну ва федералин къанунариз асас вуди ляхин дарапIрайидариин аьхю журумар илитIруваликан гъапну.

Гъи, жюрбежюр улупбариинди, региондиъ «сирникк ккайи» экономика 40%-дилан 60%-диина удубчIвура. Ухьуз мялум вуйиганси, Дагъустандин бюджет 70% федералин бюджетдикан аси-ллу ву. Му аьгьвалатнаан удучIвбан бадали, ухьу варидари налогар тувувал чарасуз ву. Дагъустандиъ Республикайин бюджетдиз гъюру налогарин кьадар артухъ хьуз хъюгъиш, ихь яшайишдин гизаф цирклариъ айи гъагъи гьял къайдайиз гъюз хъюбгъди.

Дагъ.Огни федералин программайиинди артмиш шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (4 Голосов)

3333Гьамусяаьт Урусатдин Федерацияйиъ «Сабишв’инди бицIи шагьрар артмиш апIбан гьякьнаан» важиблу программа уьмриз кечирмиш апIура. Мялум вуйиганси, му программайик Дагъустан Республикайин Каспийск ва Дагъустандин Огни шагьрарра кахьну.

Программайин асас метлеб – бицIи шагьрариъ, дицдар шагьрариъ айи аьхю тешкилатарин ляхникан вуйи асиллувал ис дапIну, йисандин аьхириз думу тешкилатарихъди аьлакьалу дару жара цIийи лихру йишвар ачмиш апIувал ву.

Гъи узуз йиз макьалайиъ Дагъ.Огни шагьрикан бикIуз ккундузуз.

Пенсияйиз удучIвру вахт за апIура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

333344Мартдин 13-пи йигъан «Дагъустан» РИА-йин конференцйир гъахру залиъ «Ачухъ гьюкум» проектдин дахилнаъди Урусатдин Дагъустан Республикайиъ айи Пенсйирин Фонднан отделениейин кIулиъ айи Мягьямед Исаев республикайин мялуматарин дакьатарин вакиларихъди гюрюшмиш гъахьну.

Дугъу чан улхуб жюрбежюр пособйир гъадагъурайидарин пенсияйикан пул ктабгъувалин себебарилан ккебгънийи.

«Гизаф дагъустанлуйири чпин хусусият (машин, хулар ва гь.ж.) кьаби абйир-бабарин ликрихъ хъитIри шулу. Натижайиъ налогар уч апIру органарин улихь буржар арайиз гъюру. Дурари дело суддиз хътапIуру, хъа суддин приставари учуз кагъаз хътапIуру. Учу, кьувватнаъ айи къанундиз асас духьну, тIалаб тамам апIуз буржлу вуча. Даршиш учу штраф тувбакк ккахъру. Гьаддиз агьалйири, къанун тамам апIури, буржлу вуйи налогар гьюкуматдиз туври ккунду», - гъапнийи М.Исаевди.

Инвестицйирин форум – 2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

115Дагъустан Республикайин Правительствойин Председа-тель Артем Здунов февралин 15-16-пи йигъари Сочи шагьриъ кIули гъябгъюрайи Урусатдин инвестицйирин 2018-пи йисандин форумдин ляхниъ иштирак шула.

Премьер-министрихъди дина РД-йин Правительствойин саб жерге вакиларра гъушну.

Къайд апIурхьа, «Сочи – 2018» форум – му Урусатдин инвестицйирин ва экономикайин мумкинвалар улупру, бизнесдин ва гьюкмин арайиъ ужуб сюгьбат албагру майдан ву. Думу майдан, уьлкейин гележегдин цIийиваларикан ва инвестицйирин мумкинваларикан улхбар гъахбан бадали, Урусатдин Федерацияйин Правительствойин кюмекниинди тешкил дапIнайиб ву.
Форумдиъ Урусатдин Правительствойин Председатель Дмитрий Медведевдира иштираквал апIура.

Дагъустандиъ гьясил апIурайи электроэнергия варитIан ужузуб ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Февралин 14-пи йигъан «Дагъустандин» РИА-йин конференцйир гъахру майдандиин урусатдин промышленностдинна инвестицйирин фонднан (РПИФ) вице-президент Гьяжи Гьяжиев ва дагъустандин электроэнергия гьясил апIру компанйирин ассоциацияйин президент Изамудин Жанбулатов республикайин журналистарихъди гюрюшмиш гъахьну.

Конференция ачмиш апIури, Гьяжи Гьяжиевди республикайин гидроэнергетикайин читин месэлйирикан гъапнийи. Дугъан гафариинди, Дагъустандин электроэнергетикайин цирклин асас вуйи читин месэлйир гьамрар ву: аьхю ГЭС-ар яратмиш апIруган, дакьатар мянфяаьтсузди харж апIувал; электроэнергия ишлетмиш апIурайидарик миллиардариинди кайи бурж; Дагъустандиъ гьясил гъапIу электроэнергияйихъан гъадабгъру пул ишлетмиш апIуз мумкинвал адрувал ва гь.ж.
Мидланра гъайри, Гьяжи Гьяжиевди къайд гъапIиганси, Дагъустандин нирариин аьхю ГЭС-ар яратмиш апIруган, экологияйихъди аьлакьалу хайлин читин месэлйирра арайиз гъюра. Яна, экологияйинна яшайишдин камивалари, ишлетмиш гъапIу энергияйин кьимат тутруврували, гьар йисан арайиан удучIвну гъягъюрайи гъазанжарин кьимат 25-30 миллиард манатдихьна хьуз гъитра.

Энергетикарин ахтармишар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

444иАьхиримжи йисари Кафари Кавказдин регионариъ ЖКХ-йин цирклиъ дубхьнайи гъагъи гьялназ уьлкейин улихь-кIулихь хьайидари артухъ фикир тувуз хъюгъна. Дагъустан Республика ЖКХ-йин гьякъи тутрувбаан, гьадму гьисабнаъди электроэнергия ишлетмиш апIбан варитIан гизаф буржар кайи регион ву. РФ-йин Правительствойин Председателин заместитель Хлопонинди гъапиганси, «Эгер аьгьвалат дигиш дархьиш, регионарин кIулиъ айидарин мянфяаьтсузвалихъди аьлакьалу месэлйир гьял апIбакк ккубкьди». 

«Россетдин» 200-тIан артухъ пишекрар республикайин электросетдин гъурлушдин аьгьвалат ахтармиш апIуз хъюгъна. «Кафари Кавказдин МРСК» ПАО-йин кIулин инженер Борис Мисировди къайд гъапIганси, ахтармишар зарарар туврайи «Дагъустандин сетарин компанияйин» аьтрафарин подразделенйириъ гъахиди. Дурарин гьисабнаъ Мягьячгъала ва Буйнакск шагьрарин, Къарабудагъкент, Сергокъала ва жара районарин электросетар (РЭС) а.

Страница 5 из 16

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top