ГлавнаяЭкономика

В.Васильев: «Лихру йишвариина жвуван ватандашар гъадагъай»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1Майин 28-пи йигъан вахтназ вуди Дагъустандин Главайин вазифйир тамам апIурайи Владимир Васильевди гъубху совещаниейиъ, чпи республикайиъ ляхин апIури ашра, гьисабнаъ адру касарин кьадар цIиб апIбан уьлчмйир кьабул апIувалихъди аьлакьалу месэла гъитIибккнийи.

«Му гизаф важиблу месэла ву. Уьлкейин Президентди касибвал кайи касарин кьадар кьюб ражари цIиб апIувалин месэла дивнайиваликан ухьуз мялум вухьуз. Лихру йишвар ачмиш дарапIди, ляхнихъна гизаф кьадар бикарар жалб дарапIди, ухьхьан думу месэла тамам апIуз хьибдар. Гъи республикайиъ ляхнихъди тямин апIбан центрариъ 25,6 агъзур кас бикарарси гьисабназ гъадагъна. Хъа зегьметнан Варихалкьарин тешкилатдин методологияйиинди республикайиъ 163,4 агъзур кас бикарарди гьисаб апIуз шулу», – гъапну В.Васильевди.

Экономикайин артмиш`вал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1244Бикарвал айи ихь республикайиъ яшамиш шулайи инсанар ккундушра ккундаршра дилаварчивалихъ хъюгъюз мажбур шула. Экономика артмиш хьпаъ лайикьлу пай киврайи му цирклиъ варидарихьан кIул адабгъуз шулдаршра, хъюгъну чпин мадар апIурайидарра хайлин а. Экономика сирниккан ккадабгъбахъди вуйи проектар уьмриз кечирмиш апIури, аьхиримжи вахтна ихь Дагъустандиъ жюрбежюр тешкилатарикан арайиз дуфнайи комиссйири дилаварчйир налогарин инспескцйирин гьисабнаъ аъбан бадали  хайлин ляхин дубхна ва хъана думу ляхин давам апIура.

Налогар уч апIбаъ ва дилаварчивалиъ къанунарз  фици тувраш аьгъю апIуз ккунди узу Дербентдиъ айи Урусатдин ФНС-дин 3-пи нумрайин МРИ-йин аналитикайин отделин начальник Кавсарат Агъаевайихъди гюрюшмиш гъахьунза.

Дугъу тасдикь гъапIганси, аьхиримжи вахтна жанлуди гъабхурайи ляхни ужудар натижйир улупура. 2018-пи йисан сабпи кварталиъ Урусатдин бюджетдиз Дербент шагьриъ ва Дербент райондиъ уч гъапIу налогарин кьадар 726 миллионна 383 агъзур манат ву. Гъубшу йисан сабпи кварталихъди тевиган, ццийин йисан уч апIбарин кьадар 20,1% (+121 миллионна 339 агъзур манат) артухъди ву.  Гьацира, федералин бюджетдиз 94 миллионна 574 агъгъзур уч гъапIну. Сачдин йисан сабпи кварталихъди тевиган, 71,8 % (+39 миллионн 536 агъзур манат) артухъди ву.

Депутатари ва гьякимари гъазанжар ашкар гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

333Урусатдин Федерацияйиъ ватандашари къанундиз асас вуди гъадабгъу фициб гъазанждиин вушра налог илипура. Налогдин кьадар 13%-дилан 35%-диина удубчIвуру.

Урусатдин Федерацияйиъ яшамиш шулайи агьалйири налогарин органарин улихь чпи гъадабгъу гъазанждикан мялуматар туврайи документдиз декларация кIуру.

Декларацияйиъ айи вари гъазанжар документариинди тяйин дапIнади ккунду.
Къанундиз асас вуди, налогарин гьякьнаан декларация апрелин 30-пи йигъ улубкьайиз тувну ккунду.

Республикайин кIулиъ айи гьякимари, депутатари декларацйир тувну. Гъи ухьу гьадрарин гъазанжариз лигурхьа. Думу гъазанжар гьарсар касдихьан чав гъадабгъурайи гъазанждихь тевуз шулу.

Вахтназ вуди Дагъустандин Главайин вазифйир тамам апIурайи Владимир Васильевди гъубшу йисан 5 миллионна 141 агъзур манат гъазанмиш гъапIну. Му улупуб 2016-пи йисантIан 765 агъзур манатдиинди цIиб ву. Республикайин кIулиъ айирин гъазанжарикан вуйи декларация дугъан сайтдиъ чап дапIна.

Гьясиллувал гъабхьиш…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

3333Махлукьатлу хабрарин дакьатариан аьгъю шулайиганси, ихь уьлкейин гьясиллувалин цирклиз гъи читин вахтар улуркьна, гьаз гъапиш пишекарвалин зегьметнан хилар гьуркIрадар. Гьисаб апIураки, рабочийвалин пишйир цIибди маважиб туврайидар ва цIибди хушлудар ву.

Гизафдарин дициб фикир ву. Натижайиъ жигьилариз кьялан пишекарвалин пишйир аьгъю апIуз урхуз гъягъюз ва гьясиллувалиъ лихуз ккундар. Табасаран райондиъ, месела, заводар ва фабрикйир гьяракатнаъ адар. Хъа ляхин хътру жигьилар гизаф а. Гьаддиз лигну, гъулариъ саки аьхюну пай жигьилар уьлкейин жюрбежюр регионариз лихуз, гъазанмиш апIуз гъягъюз мажбур шула. Дурарин арайиъ заан ва кьялан пишекарвалин образование айидар, амма пишейиан вуйи ляхин дибрихъдар гизаф а.

Натижйир ва месэлйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

11(«Табасаран район» МР-ин глава Алавудин Мирзабалаевдин райондин социалинна экономикайин артмиш’валин гьякьнаан вуйи докладдиан)

Табасаран райондин администрацияйи, 2017-пи йисанра райондиъ дурумлувал тямин апIбан ва агьалйирин хушбахтвал ужу алапIбан бадали, социалинна экономикайин артмиш’валин рякъ’ан серенжемар гъахувал давам гъапIну. Статистикайин улупбариинди 51 агъзур кас гьисабназ гъадагъну ашра, ккудубшу йисан райондиъ кьялан гьисабниинди 62,9 агъзур инсан яшамиш шули гъахьну. Улупнайи йисан райондиъ 983 бицIир бабкан гъахьну. 

Гъулан мяишат

Райондиъ гъулан мяишат асас циркил ву. Гъулан мяишатдин сурсат гьясил апIбиин райондин 63,4% агьалйир 5 гъулан мяишатдин тешкилат, 60 КФХ ва 10235 хусуси мяишатар машгъул ву. Ккудубшу йисан райондин гъулан мяишатдин вари жюрейин мяишатариъ 2765,3 млн манатдин сурсат гьясил гъапIну, му пландиинди улупнайибдин 100,6% гьисаб шула, хъа улхьан йисанубдихь лигну, 11,7% артухъди ву.

Райондин глава жямяаьтлугъдин гъуллугънаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1Улихьна йигъари Хив райондин администрацияйин актовый залиъ депутатарин Собраниейин сессияйин дахилнаъди райондин глава Бейдуллагь Мирзоевди депутатарин ва райондин активдин улихь 2017-пи йисан чав Хив райондин экономикайинна яшайишдин артмиш’валин шилнаъди тамам гъапIу, гележегдиз планламиш дапIнайи ляхнарин гьякьнаан мяналу сюгьбат гъубхну.

– Ухьу вари мумкинвалар йишвариин жямяаьтлугъдин яшайиш гъулай апIбаз сарф апIурахьа. Мушваъ гьарсаб ляхин депутатарихъди, гьюкмин жюрбежюр гъурулушарихъди сигъ аьлакьайиъ ади гъабхурахьа.

Ав, ккудубшу 2017-пи йис Хив райондиз гъагъиб, гьадму саб вахтна хъуркьуваларихъди натижалуб гъабхьну. Жюрбежюр метлеблу программйир тамам апIбахъди сабси, ухьу асас фикир райондиъ саламатвал ва ислягьвал уьбхбаз тувунхьа. ХатIасузвал варитIан важиблура ву.

Намуслувалин буржи – агьли касариз гьюрмат

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44Мартдин вазлин аьхириъ пенсйирин ва яшайишдин месэлйирин савадлувалин Йигъ къайд гъапIнийи. Думу йигъаз бахш вуди республикайин гизаф йишвариъ яшлу ватандашарихъди гюрюшар кIули гъухну. Пенсияйихъди ва яшайишдин жара игьтияжар тямин апIбахъди аьлакьалу месэлйир гъи лап учIруди дийигъна, гьаддиз му жюрейин гюрюшарин важиблуваликан дарпиди гъибтуз шулдар.

БицIидар бабкан хьувалин, инсанар йихувалин ва агьалйирин уьмрин ярхивалин аьгьвалатну республикайин ва жямяаьтлугъдин улихь яшлу агьалйирин уьмрин шартIар ужу апIбан, агьли касар жямяаьтлугъдин политикайин уьмриъ, яшайишдин ва жара цирклариъ иштирак хьувалин цIийи месэлйир ва метлебар дивра.

2018-пи йисаз вуйи улупбариинди, Дагъустандиъ 600 агъзуртIан артухъ пенсионерар яшамиш шула, дурарин кьюб пайнакан саб пай Мягьячгъалайиъ а. Урусатдин Федерацияйиъ инсан яшамиш хьпан бадали чарасуз лазим вуйи пулин кьадар улупна. ВаритIан цIиб вуйи пенсия тувбан шартIарра мялум дапIна. Пенсияйиин жюрбежюр аьлава пул, пособие иливура, льготйир тувра. Хъа уьлкейин гьарсаб региондиъ чан хусусиваларра а.

Бейдуллагь Мирзоевдин пресс-конференция

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (5 Голосов)

2 yМартдин 28-пи йигъан Хив райондин администрацияйин конференц-залиъ «Ачухъ гьюкум» проектдин дахилнаъди Хивский район» МО-йин глава Бейдуллагь Мирзоевдин пресс-конференция кIули гъубшну. Райондин главайи журналистарихъди тялукь гюрюшар гъахури гьамус хьудпи йис ву.

Пресс-конференцияйиъ райондин саб жерге идарйиринна карханйирин кIулиъ айидар ва СМИ-йин вакилар иштирак гъахьну.

Дупну ккунду, конференцияйихьна гьязур шули, ерли ТВ-йин вакилар Хив райондин саки вари гъуларин жямяаьтлугъдихъди гюрюшмиш гъахьну. Главайин гюрюшра асас вуди йишвариин за апIурайи месэлйирин бинайиинди кIули гъубхну.

Серенжем ачмиш апIури, дидин иштиракчйири Кемерово шагьриъ гъийихдарин гьюрматназ ккебехъувалин дакьикьа мялум гъапIну.

Налогар туври вердиш шулхьа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

445Дагъустандиъ республикайин бюджетдиз налогар уч апIбан ляхнихъ мюгькамди хъюгъна. Вахтназ вуди Дагъустандин Главайин вазифйир тамам апIурайи В.Васильевди дилаварчйирихъди гюрюшар гъухну ва федералин къанунариз асас вуди ляхин дарапIрайидариин аьхю журумар илитIруваликан гъапну.

Гъи, жюрбежюр улупбариинди, региондиъ «сирникк ккайи» экономика 40%-дилан 60%-диина удубчIвура. Ухьуз мялум вуйиганси, Дагъустандин бюджет 70% федералин бюджетдикан аси-ллу ву. Му аьгьвалатнаан удучIвбан бадали, ухьу варидари налогар тувувал чарасуз ву. Дагъустандиъ Республикайин бюджетдиз гъюру налогарин кьадар артухъ хьуз хъюгъиш, ихь яшайишдин гизаф цирклариъ айи гъагъи гьял къайдайиз гъюз хъюбгъди.

Дагъ.Огни федералин программайиинди артмиш шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (4 Голосов)

3333Гьамусяаьт Урусатдин Федерацияйиъ «Сабишв’инди бицIи шагьрар артмиш апIбан гьякьнаан» важиблу программа уьмриз кечирмиш апIура. Мялум вуйиганси, му программайик Дагъустан Республикайин Каспийск ва Дагъустандин Огни шагьрарра кахьну.

Программайин асас метлеб – бицIи шагьрариъ, дицдар шагьрариъ айи аьхю тешкилатарин ляхникан вуйи асиллувал ис дапIну, йисандин аьхириз думу тешкилатарихъди аьлакьалу дару жара цIийи лихру йишвар ачмиш апIувал ву.

Гъи узуз йиз макьалайиъ Дагъ.Огни шагьрикан бикIуз ккундузуз.

Страница 6 из 18

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top