ГлавнаяЭкономика

2018-пи йисан хулар дивуз варитIан гизаф субсидйир Дагъустандиз тувди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

35Ватандашарихьан масу гъадагъуз удукьру яшайишдин хулар тикмиш апIбан программайиз асас вуди, Урусатдин Федерацияйин гьюкми 2018-пи йисан регионариъ яшайишдин хулар тикмиш апIбан циркил артмиш апIуз ва гьацира пландиинди вуйи 2019-2020-пи йисариз 20 млрд манат субсидйир жара гъапIну, мялумат тувра Минстройдин сайтдиан. 

Регионар субсидйирихъди тямин апIувал «Урусатдин Федерацияйин ватандашар масу гъадагъуз удукьру гъулай яшайишдин хуларихъди ва коммуналин гъуллугъарихъди тямин апIувал» программайин сяргьятариъди кIули гъябгъюра.
Документдин текстназ асас вуди, субсидйириинди вуйи варитIан гизаф дакьатар Дагъустандиз тувди – 1,2 млрд манат, 1,34 млрд – Карачаево-Черкессияйиз, 1,2 млрд – Татарстандиз, гьадмукьан – Белгородский областдиз, 1,16 млн манат – Свердловский областдиз ва 1 млрд манаттIан цIиб артухъ – Воронежский областдиз жара апIиди.

Асфальт али рякъюъди Кашкентдиз

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

I33Хив райондин сяргьятариин ерлешмиш духьнайи рякъяриин гъахурайи расвалин ляхнарин гьякьнаан, гьюрматлу ватандашар, учу улихьнара хайлин мялуматар тувнача. 

Дугъриданра, гъябгъюрайи йисан райондин рякъярин гьякьикьат хайлин улихьна гъубшну.
Муниципалитетдин гьюкмин кIулиъ айидари рякъярин месэлйириз дикъатлу фикир туврайивал гьякьикьатди субут апIура.
– Хьадан эвелариан башламиш дапIну, Хив райондиъ ерли эгьемият айи рякъяр рас апIбан, рякъяриин асфальт улубзбан ляхнар егинди тамам дапIна.

РД-йин Правительствойин заседание гъабхьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

LГьаму йигъари РД-йин Правительствойиъ вахтназ вуди Дагъустандин Главайин вазифйир тамам апIурайи Владимир Васильевдин регьберваликкди заседание кIули гъубшну. Душваъ асас вуди региондин яшайишдинна коммуналин мяишат 2017-2018-пи йисарин кьюрдун вахтнахьна гьязур дубхьнайивалихъди аьлакьалу месэлйир гьял гъапIнийи. 

Ярмарка хьибди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

2017 11 09 105919Ноябрин 11-пи йигъан Мягьячгъалайин Пушкиндин ччвурнахъ хъайи кючейиъ республикайин гъулан мяишатдин ярмарка гъябгъиди кIури, РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин пресс-гъуллугънаан хабар тувра. Ярмаркайиъ чпин ипIру-убхъру сурсатар хьади ихь республикайин вари районариан ва Ставрополь крайиан вуйи гъулан мяишатдин зегьметкешари иштираквал апIиди.

Ярмаркайиз гъафи касарихьан мейвйир, йимишар, йиккун ва никкдин сурсатар, шекер, йиччв, ччим ва гьацдар жара гъулан мяишатдин сурсатар базрариътIан 20% ужуздиккан кьиматназ масу гъадагъуз хьибди.

ТIумтIарин бегьер ужуб ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голосов)

332Цци гъулан мяишатдин вари цирклариъ ужудар хъуркьувалар гъазанмиш дапIна. Асас себеб гьадму вуки, республикайин экономика артмиш апIбаан уьмриз кечирмиш апIурайи проектарин арайиъ айи «Мянфяаьтлу АПК» проектдин дахилнаъди йислан-йисаз гъулан мяишатдин цирклар ужуди артмиш шула. Гьадму циркларин арайиъ тIумутIчивал артмиш апIували асас йишв бисура. 

ТIумутIчивалин циркил цци лап ужуди улихь гъябгъюра. РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин пресс-гъуллугънаан тувнайи мялуматариинди, цци тIумтIар уч апIбаан республикайиъ рекорд улупна. Айи мялуматариз асас вуди, гъийин йигъаз республикайин мулкариин 150 агъзур тоннатIан артухъ тIумтIар уч дапIна. Гьадму кьадарнакан 105 агъзуртIан артухъ тоннайин тIумтIин бегьер ипIру-убхъру шей’ар гьясил апIуз гьапIна.

Къанундин цIийи проект кьабул гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

нар собрВахтназ вуди РД-йин Главайин вазифйир тамам апIурайи Владимир Васильевди экономикайин цирклин артмиш'валин месэлйир гьял апIбан сабпи гам алдабгъну. Дугъу Республикайин парламентдиз «Тешкилатарин шейъ-шюйъниин иливурайи налогдин гьякьнаан» Дагъустан Республикайин къанундиъ дигиш'валар тIаъбан ва яшайишдинна экономикайин артмиш'валиан улихь гъягъюрайи «Каспийск» аьтрафарин резидентарин тешкилатарин гъазанжариин налог иливбан гьякьнаан цIийи къанундин проект теклиф гъапIну.

Налогар тувуз буржлу вухьа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

11yОктябрин 23-пи йигъан Дагъустандин Огни шагьрин конферец-залиъ гъубшу совещаниейиъ асас фикир налогар уч апIбан ляхниина жалб гъапIну. Му серенжемдиъ шагьрин глава Зейдуллагь Гьяшимов, главайин заместителар, шагьрин депутатарин Собраниейин вакилар ва гьацира жара тешкилатарин кIулиъ айидар иштирак гъахьну.

Чан удучIвну улхбаъ шагьрин налогарин гъуллугънан начальникдин заместитель Замира Гьяжиибрагьимовайи шагьрин бюджетдиз агьалйирин мутмуйилан гъюру, жилин, НДФЛ, УСН ва ЕНВД налогар цIибди уч дапIнайивал тасдикь гъапIну. Ццийин йисан октябрин 20-пи йигъаз агьалйирин гъазанждилан туврайи налог 9 миллион, жилин налог – 10 миллионна 100 агъзур, агьалйирин мутмуйилан вуйи налог – 1 миллионна 379 агъзур, ЕНВД – 2 миллионна 40 агъзур, УСН – 8 миллионна 218 агъзур манат уч дапIна.

Ислягь гележег ухькан гьарсарикан асиллу ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

2017 06 23 64251Аьхиримжи йисари экстремистарин ва террористарин пис идеологияйин тясирнакк ккахъну, саб жерге ватандашари арайиз хурайи жюрбежюр гьяракатари жямяаьтлугъдик сикинсузвал кипра. Тялукь аьгьвалатнаъ йишвариин гьюкум тешкил апIурайи касарин улихь жавабдар месэлйирра артухъ шула. Фицики хатIасузвал вари хъуркьуваларин бина ву.

Йишвариин хатIасузвал тямин апIбан метлеб ади «Хивский район» МО-йин главайин гюзчиваликкди гьюкум тешкил апIурайи вакилари сикин дарди жюрбежюр серенжемар гъахура.

Гъулан мяишатдин натижйир рази апIрудар ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

зерноГьаму йисандин 9 вазлин арайиъ вуйи натижйириинди, Дагъустан Республикайин гъулан мяишатдин сурсатарин гьясилувалин кьадар 4% за гъабхьну.
РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин пресс-гъуллугънаан туврайи мялуматариинди, 2017-пи йисан январиан сентябрь вазлизкьан республикайин гъулан мяишатдиъ гьясил гъапIу сурсатарин удубчIву кьиматнан кьадар 73 миллиардна 971 миллион манат гъабхьну. Му кьадар зиихъ, къайд гъапIиганси, сачтIан 4%-диинди за гъабхьну.

Тикилишчивалин объектарин кадастрин кьимат

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

К.алиевКIваин апIурхьа, 2016-пи йисан 3-пи июлиъ 237-пи нумрайиккди удубчIву «Гьюкуматдин кадастрин кьиматнан гьякьнаан» Федералин къанундиъ гьаму йисан 1-пи январихъан мина гьюкуматдин кадастрин кьимат дивбан цIийи къайда дебккна. Гьацира, къанундиз асас вуди, налог илипбан бинара дигиш дубхьна. Эгер улихьди капитальный тикилишчивалин объектариз дициб бина инвентаризацияйин кьимат вуди гъабхьнуш, 2020-пи йисхъан тина кадастрин кьимат хьибди. Гьаддихъди сабси, кьимат тувбан ляхин тамам апIрурра дигиш гъапIну. Улихьди кьимат туврур

Страница 7 из 16

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top