ГлавнаяЭкономика

Руш’ват ккун гъапIиш…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

c87e634b c6bb 4cae b464 2b73ea12acbaАвгустдин 31-пи йигъан РД-йин Главайин вари ихтиярар айи вакил Аьлибег Аьлиев «Дагъустан» РИА-йин конференц-залиъ республикайин СМИ-йин вакиларихъди гюрюшмиш гъахьну.

Конференцияйин тема республикайин мектебариъ, бицIидарин багъариъ, сагъламвал мюгькам апIру вари идарйириъ агьалйирихьан къанунсузди пул ккун апIурайивалин учIру месэлйириз бахш дапIнайиб вуйи.

Артмиш’валин рякъюъ Хив район улхьан жергйириъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

раюд 5433Улихьна йигъари Хив райондин администрацияйин актовый залиъ райондин администрацияйин коллегияйин яркьу заседание ва райондин депутатарин Собраниейин сессия гъабхьну. Серенжем райондин глава Бейдуллагь Мирзоевди ачмиш гъапIну ва кIулира гъубхну. Заседаниейиъ Дагъустандин Гьюкуматдин председателин заместитель, республикайин экономикайинна аьтрафарин артмиш’валин министр Раюдин Юсуфов, ерли поселенйирин главйир, мектебарин ва бицIидарин багъарин кIулиъ айидар, йишвариин гьюкум тешкил апIбан гъуллугънаъ айи депутатар, райондин администрацияйин отделарин руководителар иштирак гъахьну.

Рас апIбан ляхнар ахтармиш апIури

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

pyУлихьна йигъари «Табасаран район» МР-ин глава Алавудин Мирзабалаев, бинайиан рас апIбан ляхнар ахтармиш апIури, райондин саб жерге образованиейин идарйириз гъушну. Дугъахъди РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Мягьямед Къурбановра хъайи.
Сифте дурар Гелин-Батандин кьялан мектебдиз гъушнийи. 150 балина шуру урхурайи думу мектебдин дараматар, аьлава тикилишар, яна 5 классдин хал хъаъну, яркьу гъапIну.

Рякъярин гьял ужу шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

дорогиИслам диндиъра, ихь ата-бабйири ухьуз гъиту дерин фикрин мяднар вуйи абйирин мисалариъ ва айтйириъра варитIан сабаб кайи ляхнарикан сабси – рякъ тикмиш апIувал, думу лазим саягънаъ уьбхювал гьисаб шула. Мягьямедn Пайгъамбрин (с.а.с.) гьядисдиъ дупна: «Эгер инсан аьзарлу касдиин улуркьиш ясана рякъʼан гъягъюз манигъ'вал апIурайи мутму адабгъиш, дугъаз вуйи аьжру 10 ражари артухъ шулу». Гьаму жюрейин мяна айи жара гьядисарра а. Гьаддиз гюре ихь ата-бабйири, сабаб бадали рякъяриз хъайивал апIури, чIур гъахьидар жвуван жягьтлувалиинди рас апIури гъахьну. 

Бязи месэлйир йис’ан-йисаз давам шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Къужник yТабасаран райондин Къуж-ник гъулан поселениейиз миржиб гъул дахил шула: Къужник, Хьарагъ, Шилла, Улуз, Гъулли, Урзигъ, Кьюракк ва ЧIвурдаф. Думу гъулариъ уьмуми гьисабниинди шубуд агъзурна кьюдваржтIан артухъ инсанар яшамиш шула. Къужник гъулан поселениейи ихь республикайин шубуб райондин сяргьятарихъди гъуншивал апIура. Кафари терефнаъ – Къяйтагъ, ригъ алабхъру терефнаъ – Агъул районар ерлешмиш духьна, хъа кьибла терефнаан диди Хив райондихъди гъуншивал апIура.

1,5 млн тонна мейвйир уч апIиди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

овощГьамусяаьт республикайин вари муниципалитетариъ егин еришариинди гъулан мяишатдин ляхнар кIули гъахура. Асас вуди тамам апIурайи ляхнар мейвйир, йимишар уч апIувалихъди аьлакьалу ву. РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойиан вуйи мялуматариинди, республикайин мулкарин 18 агъзурна 910 гектариан мейвйир уч дапIна. Дурарин уьмуми кьадар 639 агъзур тонна ву. Айи улупбариинди, гьелелиг кIакIначиди гъягъюрайи мяишатар Дербент (саки 295 агъзур тонна), Хасавюрт (88 агъзур тонна) ва Мягьярамкент (62 агъзур тонна) районарин мяишатар ву. 

Экономикайин улупбар за шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

РД-йин экономикайин ва аьтрафарин артмиш’валин Министерствойин пресс-гъуллугъну мялум гъапIганси, гьаму йисан 7 вазлин натижйириинди Дагъустандиъ яшайишдинна экономикайин аьгьвалат экономикайин асас улупбариан за хьуз хъюбгъну.

Багъри мулкарихьна вафалувалиинди…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Багъри yГъулан мяишатдин циркил фунуб уьлкейинра экономикайин мюгькамвалин ва хатIасузвалин бина ву.

Хив райондин табиаьтдин гьякьикьат Дагъустандин саб жерге жара районарин гьякьикьатдихь тевиш, ижмишнаан къайд апIуз шулу, Хив район гъулан мяишатдин пIипI ву. Райондин агьалйир аьсрариинди малдарвалиин, набататчивалиин, бистанчивалиин машгъул шули гъахьну. Гъулан мяишатдин циркил кьувватнаъ имбу вахтари, Хив райондин хайлин зегьметкешар, намуслувалиинди зегьмет зигбаз лигну, заан ччвурариз ва пешкешариз лайикь гъахьну. Хъа мяишатари вари республикайин кIакIначи мяишатарин жергйириъ лайикьлу йишв гъибисну.

Кючйирикк мархьлин штар гъягъру турбйир ккирчра

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

кючйирик «Табасаран район» МР-ин администрацияйи аьхиримжи йисари райцентр балгбаан, душваъ кючйир къайдайиз хпаан хайлин ляхнар апIура. Ляхнар «Нема» ООО-йи (генеральный директор Р.Маллакъурбанов) тамам апIура. Дидин инженер Уьсман Аьлимирзаевди ич гюрюшдиъ къайд гъапIганси, «Нема» ООО-йи райбольницайин аьтрафариъ автомобилари гьяракат апIру рякъюхъди 600 метр манзилнаъ мархьлин штар гъягъбан бадали вуйи канализацияйин турбйир ккивну, жара ляхнар гъапIну. Натижайиъ рякъра яркьу ва автомобилар дерккуз йишвра ачухъ гъабхьну. КIваин апIуз шулуки, улихьна йисари больница ерлешмиш дубхьнайи терефнаъ цIидар автомобилар дерккишра, имбударихьан гьяракат апIуз шулдайи. Гьелбетда, вари ляхнар ккудукIну адар. Хъа дурар, мумкинвалариз лигну, райондин администрацияйи давам апIиди. 

«Экономика лизи алапIувал» проектдин натижйир гъивну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

раюдинАвгъустдин 9-пи йигъан РД-йин Гьюкуматдин председателин заместитель – РД-йин экономикайин ва аьтрафарин артмиш’валин министр Раюдин Юсуфовдин регьберваликкди «Экономика лизи алапIувал» важиблу проект уьмриз кечирмиш апIбаан гъябгъюрайи йисандин 6 вазлин натижйириан яркьу совещание гъабхьну.
Совещаниейиъ асас вуди республикайин вари цирклариан вуйи бюджетдиз гъюрайи налогарин ва налогарилан дару гъазанжарин планар тамам апIувалин месэлйир гъитIирккнийи.

Страница 8 из 15

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top