ГлавнаяЭкономика

Сабансана бикарваликан

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

77pyСоветарин вахтари ихь дагълу юрднаъ жигьил хизанарин яшайиш абйир-бабарин пенсйирикан асиллу дайи. Ляхин апIуз ккуни касдиз думуган ляхин бихъуйи. Хизандихъди кючмиш духьну, Ватандин жара шагьрариъ бин ккивдариз йисарилан яшамиш шлу хулар тувуйи, ихь агьалйир жюрбежюр пIипIариъ ужуди кьабул апIуйи. «Ляхин апIуз ккуни касдиз ляхин бихъуру» кIури шулушра, улихьдин вахтари лихури гъахьи заводар, фабрикйир амдрувалихъди аьлакьалу уьмрин читинвалар гъийин вахтна Дербент шагьриъра жигьил хизанариин алахьура. Яшамиш хьуз хулар адрувализ, ляхин адрувализ лигну, дурар, чпиз ккундушра-ккундаршра, абйир-бабарихъди яшамиш шула.

Варихалкьарин дагъларин йигъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

2017 12 12 151007Декабрин 11-пи йигъан ДГУНХ-йин конференцйир гъахру залиъ Варихалкьарин дагъларин йигъахъди аьлакьалу вуди яркьу конференция гъабхьну. Конференция Дагъустан Республикайин дагълу районарин экономикайин артмиш`вализ бахш дапIнайиб вуйи. Дидиъ вахтназ вуди РД-йин Правительствойин Председателин заместителин, РД-йин экономикайинна аьтрафарин артмиш`валин министрин вазифйир тамам апIурайи Раюдин Юсуфов ва республикайин хайлин дагълу районарин главйир иштирак гъахьну.
Къайд дапIну ккундуки, серенжемдиъ асас вуди гьял апIурайи месэлйир «2014-2018-пи йисари Дагъустан Республикайин дагълу терефнан аьтрафарин яшайишдинна экономикайин артмиш`валин гьякьнаан» Дагъустан Респуб-ликайин Гьюкуматдин программа уьмриз кечирмиш апIувалихъди ва 2016-пи йисан республикайиъ къайд гъапIу дагъларин Йисахъди аьлакьалу вуйи.

Жямяаьтлугъдин яшайиш за шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

20171031 153346 Аьхиримжи йисари ихь гьюкуматдиъ Урусатдин Президент Владимир Путиндин гюзчиваликкди яшлуйирин, гьадму гьисабнаан пенсия гъадабгъурайи касарин, яшайиш улихьна гъабхбан метлеб ади саб жерге къанунар кьабул дапIна.

Ав, му жигьатнаан хайлин ужувлан дигиш’валарра духьна. РФ-йин РД-йиъ айи Пенсйирин фонднан Хив райондин отделениейин начальник Герман Асваровди субут апIурайиси, дурарин ляхниъ, вахтниинди пенсйир тяйин дапIну, дурар агьалйирихьна рукьбан месэлйири асас йишв бисура. Ляхинра гъабхура.

Рякъяр кьюрдун вахтнахьна гьязур дапIна

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

33CopyКIури шулу, Урусатдиз кьюб бедбахтвал а – рякъяр ва ахмакь инсанар! ИкибаштIан, думу бедбахтвалар Дагъустан республикайизра хас ву. Аьхиримжи вахтна республикайин рякъяриин йигълан-йигъаз артухъ шулайи машинарин кьадарну, дурар хъаъну гъягъбан саягъну инсанар мюгьтал апIура. Фицики саспиган гьаци аьжайибди, рякъюн гьяракатнан гьич сабкьан къайда дюрюбхди машинар хъаърайи касарра рякъюру.Мицисдар «игитари» кьюрднура машинар хъаъбан къайдйир чIур апIуру. 

Мялум вуйиганси, кьюрдун вахтна асфальт улубзнайи рякъюъди машин хъапIуз гъагъиди алабхъуру. Асас вуди аяз айи вахтари, рякъяриин миркк биснайивал себеб вуди, хайлин хатIалу дюшюшарра арайиз гъюри шулу.

2018-пи йисан хулар дивуз варитIан гизаф субсидйир Дагъустандиз тувди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

35Ватандашарихьан масу гъадагъуз удукьру яшайишдин хулар тикмиш апIбан программайиз асас вуди, Урусатдин Федерацияйин гьюкми 2018-пи йисан регионариъ яшайишдин хулар тикмиш апIбан циркил артмиш апIуз ва гьацира пландиинди вуйи 2019-2020-пи йисариз 20 млрд манат субсидйир жара гъапIну, мялумат тувра Минстройдин сайтдиан. 

Регионар субсидйирихъди тямин апIувал «Урусатдин Федерацияйин ватандашар масу гъадагъуз удукьру гъулай яшайишдин хуларихъди ва коммуналин гъуллугъарихъди тямин апIувал» программайин сяргьятариъди кIули гъябгъюра.
Документдин текстназ асас вуди, субсидйириинди вуйи варитIан гизаф дакьатар Дагъустандиз тувди – 1,2 млрд манат, 1,34 млрд – Карачаево-Черкессияйиз, 1,2 млрд – Татарстандиз, гьадмукьан – Белгородский областдиз, 1,16 млн манат – Свердловский областдиз ва 1 млрд манаттIан цIиб артухъ – Воронежский областдиз жара апIиди.

Асфальт али рякъюъди Кашкентдиз

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

I33Хив райондин сяргьятариин ерлешмиш духьнайи рякъяриин гъахурайи расвалин ляхнарин гьякьнаан, гьюрматлу ватандашар, учу улихьнара хайлин мялуматар тувнача. 

Дугъриданра, гъябгъюрайи йисан райондин рякъярин гьякьикьат хайлин улихьна гъубшну.
Муниципалитетдин гьюкмин кIулиъ айидари рякъярин месэлйириз дикъатлу фикир туврайивал гьякьикьатди субут апIура.
– Хьадан эвелариан башламиш дапIну, Хив райондиъ ерли эгьемият айи рякъяр рас апIбан, рякъяриин асфальт улубзбан ляхнар егинди тамам дапIна.

РД-йин Правительствойин заседание гъабхьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

LГьаму йигъари РД-йин Правительствойиъ вахтназ вуди Дагъустандин Главайин вазифйир тамам апIурайи Владимир Васильевдин регьберваликкди заседание кIули гъубшну. Душваъ асас вуди региондин яшайишдинна коммуналин мяишат 2017-2018-пи йисарин кьюрдун вахтнахьна гьязур дубхьнайивалихъди аьлакьалу месэлйир гьял гъапIнийи. 

Ярмарка хьибди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

2017 11 09 105919Ноябрин 11-пи йигъан Мягьячгъалайин Пушкиндин ччвурнахъ хъайи кючейиъ республикайин гъулан мяишатдин ярмарка гъябгъиди кIури, РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин пресс-гъуллугънаан хабар тувра. Ярмаркайиъ чпин ипIру-убхъру сурсатар хьади ихь республикайин вари районариан ва Ставрополь крайиан вуйи гъулан мяишатдин зегьметкешари иштираквал апIиди.

Ярмаркайиз гъафи касарихьан мейвйир, йимишар, йиккун ва никкдин сурсатар, шекер, йиччв, ччим ва гьацдар жара гъулан мяишатдин сурсатар базрариътIан 20% ужуздиккан кьиматназ масу гъадагъуз хьибди.

ТIумтIарин бегьер ужуб ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голосов)

332Цци гъулан мяишатдин вари цирклариъ ужудар хъуркьувалар гъазанмиш дапIна. Асас себеб гьадму вуки, республикайин экономика артмиш апIбаан уьмриз кечирмиш апIурайи проектарин арайиъ айи «Мянфяаьтлу АПК» проектдин дахилнаъди йислан-йисаз гъулан мяишатдин цирклар ужуди артмиш шула. Гьадму циркларин арайиъ тIумутIчивал артмиш апIували асас йишв бисура. 

ТIумутIчивалин циркил цци лап ужуди улихь гъябгъюра. РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин пресс-гъуллугънаан тувнайи мялуматариинди, цци тIумтIар уч апIбаан республикайиъ рекорд улупна. Айи мялуматариз асас вуди, гъийин йигъаз республикайин мулкариин 150 агъзур тоннатIан артухъ тIумтIар уч дапIна. Гьадму кьадарнакан 105 агъзуртIан артухъ тоннайин тIумтIин бегьер ипIру-убхъру шей’ар гьясил апIуз гьапIна.

Къанундин цIийи проект кьабул гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

нар собрВахтназ вуди РД-йин Главайин вазифйир тамам апIурайи Владимир Васильевди экономикайин цирклин артмиш'валин месэлйир гьял апIбан сабпи гам алдабгъну. Дугъу Республикайин парламентдиз «Тешкилатарин шейъ-шюйъниин иливурайи налогдин гьякьнаан» Дагъустан Республикайин къанундиъ дигиш'валар тIаъбан ва яшайишдинна экономикайин артмиш'валиан улихь гъягъюрайи «Каспийск» аьтрафарин резидентарин тешкилатарин гъазанжариин налог иливбан гьякьнаан цIийи къанундин проект теклиф гъапIну.

Страница 8 из 18

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top