ГлавнаяЭкономика

Рякъяр кьюрдун улихь

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Рякъяр кьюрдун улихь CopyРякъ-хулин мюгькамвали жямяаьтлугъ яшайиш ккабалгбаъ аьхю роль уйнамиш апIура. Рякъярин месэлйир гьял апIбан жигьатнаан аьхиримжи йисари Хив райондин гьюкмин кIулиъ айидари хайлин натижалу уьлчмйир кьабул дапIна. Йиз гафар гьякьикьатди субут апIура.

Хив райондин 38-пи нумрайин ДЭП-дин генеральный директор Герман Багъичевди къайд апIурайиганси, дурарин гъуллугъчйири уьмуми гьисабариинди райондин сяргьятариин ерлешмиш духьнайи 134 км манзилнаъ рякъярин аьгьвалат гюзчиваликк уьбхюра.
Улупнайи кьадарнакан 96 км рякъяр муниципалитетдин, хъа 37 км – республикайин эгьемият айидар ву.
– Рякъярин къайда уьбхбан месэлйирихьна ич гъуллугъчйир жавабдарвалиинди янашмиш шула. Фицики рякъ-хулин хатIасузвал уьбхбакан хайлин дюшюшариъ жямяаьтлугъ хатIасузвалра асиллу ву.

Хив райондиъ хю гьясил апIура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Мельн Ригъ алабхъру терефнан саб жерге уьлкйири Урусатдиз мялум дапIнайи санкцйирин дявди ухькан гъи энгелвал адарди яшайишдин вари терефар (гьадму гьисабнаан гъулан мяишатдин гьясилувал за апIуб) артмиш апIувал тIалаб апIура. Улупнайи месэлйир тамам апIбан бадали, ихь республикайиъра йишвариин бицIи ва кьялан дилаварчивал артмиш апIбаз аьхю эгьемият тувра. Хив райондин гьюкмин кIулиъ айидари, хусуси ляхин ккебгъну, зегьмет зигуз гьязур вуйи ватандашарин тереф уьбхюз лазим вуйи вари шартIар яратмиш апIура.

Рякъярин ккудудукIру месэлйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

муртазалиевРякъярихъди, транспортдихъди аьлакьалу месэлйир гьаммишан асас месэлйирикан садарси гьисаб апIури шулу. Фицики му циркил гьарган гюзчиваликк ккайиб, жюрбежюр читин месэлйир гьял апIурайиб ву. Рябкъюрайиганси, аьхиримжи вахтна ихь уьлкейиъ рякъярин мяишат артмиш апIбаз федералинна региондин дережйириъра аьхю фикир тувра. Гьаддихъди сабси, рякъяриъди гъягъюрайи машинарин кьадарра йислан-йисаз артухъ ва рякъяр чIур апIбан дюшюшарра гизаф шула. 

Гъулариз артмиш’вал…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

 от Ферузы CopyЙишвариин жямяаьтлугъдин дуланажагъ артмиш апIури, гьюкмин кIулиъ айидари хайлин серенжемар кьабул апIура. «Чювккерин сельсовет» гъулан ерли администрацияйин глава Сабир Гьябибовди ич сюгьбатнаъ къайд апIурайиганси, му поселениейин жямяаьтлугъдин яшайиш аьхиримжи вахтна хайлин улихьна гъубшну. Чювккерин ерли поселениейин дахилнаъ 2 гъул а: Чювекк ва ГъуштIил. Уьмуми гьисабариинди, му гъулариъ улупнайи вахтназ 386 хизан ва 1966 агьали яшамиш шула.

Мектебар – бахтавар уьмрин бин ккиврайи макан

– Жикъи муддатнаъ ич гъуларин жямяаьтлугъдин уьмур хайлин терефариан дигиш гъабхьну. ГъуштIил гъулаъ деврин вари тIалабариз тялукь вуйи мектебдин гюрчег дарамат ишлетмиш’вализ тувну, бицIи вахттIан дар. Душваъ ляхин заан дережайиъди тешкил апIуз лазим вуйи вари шартIар яратмиш дапIна. Ляхинра гъабхура.
Райондин гьюкмин кIулиъ айидари Чювекк гъулан мектебдин тикилишар дибдиан рас гъапIну. Аьлава ужагъар хъаъбан натижайиъ душваъ баяр-шубариз аьгъювалар ва тербия саб сменайиъди тувру мумкинвал гъабхьну.

Читин вазиятдиан кIул адабгъувал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Meeting 32017-пи йисан сентябрин 28-пи йигъан Мягьячгъала шагьриъ РФ-йин Федерацияйин Советдин председателин багахь хьайи илимдинна экспертарин советдин архаваликкди гергми стол кIули гъубшну. Совещаниейиъ, «РФ-йин регионар 2025-пи йисазкьан артмиш апIбан государствойин политикайин дибарин гьякьнаан» ва «РФ-йин экономикайин хатIасузвалин 2030-пи йисазкьан кьабул дапIнайи стратегияйин гьякьнаан» РФ-йин Президендин Указариз асас вуди, «ИтIру сурсатарин хатIасузвал тямин апIбаъ читинвалар: регионарин месэлайин жигьат» месэла гъитIибккну. Гергми стол тешкил гъапIдар РАН-дин ДНЦ-йин социалинна экономикайин ахтармиш'валарин Институт, М.Жамбулатовдин ччвурнахъ хъайи Дагъустандин гьюкуматдин аграрный университет ва АПК-йиъ айи экономикайинна идара апIувалин кафедра вуйи.

Ипотекайин кредитарикан мялумат

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

ИПОТЕКААьхиримжи вазари Урусатдиъ ипотекайиз банкдиан пул гъадабгъувал саки 30% за гъабхьну. Мициб аьгьвалатнан себеб банкдиан туврайи пулин йисаз вуйи процент цIиб дапIнайивалихъди аьлакьалу ву. Гьамусяаьт Сбербанкдиан туврайи ипотекайин кредитарин варитIан цIибди вуйи йисандин процент 7,4%-дилан ккебгъра. Процент цIиб апIувалра асас вуди тазади тикмиш апIурайи, гизаф квартирйир ккайи хулариъ квартирйир масу гъадагъуз кюмек апIувалихъди аьлакьалу ву. Хулар масу гъадагъруган банкарихьан кредитар дисбан месэлйириз бахш дапIнайи пресс-конференцияйиъ Сбербанкдин гъуллугъчйири гьамцдар мялуматар тувну. 

Дагъустандин хатIасузвалин Советдин заседание кIули гъубшну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

18a1fc3293649fe74d528a28eccb3097 XLСентябрин 12-пи йигъан Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатиповдин идара апIуваликкди РД-йин хатIасузвалин Советдин заседаниейиъ экологияйин ва халкьдин марццишин уьбхбанна эпидемиологияйин хушбахтвалин меселйир гьял гъапIну.
Рамазан Аьбдулатиповди чан терефнаан къайд гъапIганси, фунуб вушра жямяаьтлугъдин ва гьюкуматдин марццишин уьбхбан аьгьвалатну дидин культурайин ва артмиш'валин дережа улупура.

Ихь уьмриъ ярквран эгьемият аьхюб ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

amir mutelimovГьар йисан ихь уьлкейиъ, гьадму гьисабнаан ихь республикайиъра, сентябрин шубудпи элгьет йигъан ярквран мяишатдин гъуллугъчйирин Йигъ къайд апIури шулу. Думу чпин ляхин яркврар цIийи алаъбахъди, цIийидар кивбахъди, ярквран набатариз ва ярквраз гъуллугъ апIбахъди, яркврар уьрхювалихъди ва дурар ишлетмиш апIбахъди аьлакьалу вуйидарин пишекарвалин машквар ву.

Гъулар артмиш апIури…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

ooo mirСтатистикайин саб жерге улупбариз асас вуди, улупнайи вахтназ ихь республика малдарвал артмиш апIбаан вари Урусатдиъ кIакIначи регионарин жергйириъ а. Гьелбетда, мициб гьякьикьатдиъ ухьуз йишвариин ухьу марцци сурсатарихъди тямин апIру мумкинвал ахьуз.
Деврин дигиш’вариз, хъа, кьатI'иди гъапиш, ихь ватанагьлийир гъулариан хизанариинди шагьрариз кюч шулайивализ фикир тувиган, сифте нубатнаъди суалра арайиз гъюра: гъулар, дагълар хътарди шагьрар артмиш апIуз удукьруб вуйинхъа?! Гьелбетда, ваъ.

Госсоветдин заседание кIули гъубшну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

b716cef3d638bf32accbaf5e4a21c45e XLСентябрин 6-пи йигъан Владивостокдиъ Ригъ гьудубчIвру терефнан экономикайин форумдин майдандиин Урусатдин Президент Владимир Путиндин регьберваликкди Госсоветдин Президиумдин заседание кIули гъубшну.
Думу заседаниейиъ Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатиповра иштирак гъахьнийи.

Страница 8 из 16

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top