ГлавнаяЭкономика

Хив райондиъ кьюб цIийи мектеб ачмиш гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.83 (3 Голосов)

IMG 5617Хив район культурайинна яшайиш жигьатнаан артмиш апIбан метлеб ади, аьхиримжи йисари райондин гьюкмин кIулиъ айидари хайлин натижалу уьлчмйир кьабул дапIна. Гьадму гьисабнаан райондин саки вари ерли поселенйириъ жюрбежюр жямяаьтлугъ метлеб айи ужагъар тикмиш дапIна. Хайлин йишвариъ гьяракатнаъ айи тикилишар рас апIбан серенжемарра кIули духна. Ав, ужувлан дигиш’валар мубарак гьякьикьат ву. Гъит ухьуз халкьдихьинди рягьимлувалиинди лигру гьякимар артухъ ишри!

ЦIийи мектебар ишлетмиш’вализ тувну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Tabasaran rajonВари уьлкейиъси, Табасаран райондин мектебариъра 1-пи сентябрин аьгъюваларин Йигъ къайд гъапIну. Райондиъ гьамусяаьт 59 мектеб гьяракатнаъ а, дурарикан 51 – кьялан уьмуми образованиейин, кьюб – ккергъбан, 1 ЦО «Юлдаш» ва 5 – бегьем дару кьялан образованиейин мектебар ву. ЦIийи урхбан йисан райондин мектебариъ партйирихъ 8400 урхурайир деъну, сабпи ражну вуди сабпи классдиз саки 1000-рихьна бицIир гъафну.

Руш’ват ккун гъапIиш…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

c87e634b c6bb 4cae b464 2b73ea12acbaАвгустдин 31-пи йигъан РД-йин Главайин вари ихтиярар айи вакил Аьлибег Аьлиев «Дагъустан» РИА-йин конференц-залиъ республикайин СМИ-йин вакиларихъди гюрюшмиш гъахьну.

Конференцияйин тема республикайин мектебариъ, бицIидарин багъариъ, сагъламвал мюгькам апIру вари идарйириъ агьалйирихьан къанунсузди пул ккун апIурайивалин учIру месэлйириз бахш дапIнайиб вуйи.

Артмиш’валин рякъюъ Хив район улхьан жергйириъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

раюд 5433Улихьна йигъари Хив райондин администрацияйин актовый залиъ райондин администрацияйин коллегияйин яркьу заседание ва райондин депутатарин Собраниейин сессия гъабхьну. Серенжем райондин глава Бейдуллагь Мирзоевди ачмиш гъапIну ва кIулира гъубхну. Заседаниейиъ Дагъустандин Гьюкуматдин председателин заместитель, республикайин экономикайинна аьтрафарин артмиш’валин министр Раюдин Юсуфов, ерли поселенйирин главйир, мектебарин ва бицIидарин багъарин кIулиъ айидар, йишвариин гьюкум тешкил апIбан гъуллугънаъ айи депутатар, райондин администрацияйин отделарин руководителар иштирак гъахьну.

Рас апIбан ляхнар ахтармиш апIури

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

pyУлихьна йигъари «Табасаран район» МР-ин глава Алавудин Мирзабалаев, бинайиан рас апIбан ляхнар ахтармиш апIури, райондин саб жерге образованиейин идарйириз гъушну. Дугъахъди РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Мягьямед Къурбановра хъайи.
Сифте дурар Гелин-Батандин кьялан мектебдиз гъушнийи. 150 балина шуру урхурайи думу мектебдин дараматар, аьлава тикилишар, яна 5 классдин хал хъаъну, яркьу гъапIну.

Рякъярин гьял ужу шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

дорогиИслам диндиъра, ихь ата-бабйири ухьуз гъиту дерин фикрин мяднар вуйи абйирин мисалариъ ва айтйириъра варитIан сабаб кайи ляхнарикан сабси – рякъ тикмиш апIувал, думу лазим саягънаъ уьбхювал гьисаб шула. Мягьямедn Пайгъамбрин (с.а.с.) гьядисдиъ дупна: «Эгер инсан аьзарлу касдиин улуркьиш ясана рякъʼан гъягъюз манигъ'вал апIурайи мутму адабгъиш, дугъаз вуйи аьжру 10 ражари артухъ шулу». Гьаму жюрейин мяна айи жара гьядисарра а. Гьаддиз гюре ихь ата-бабйири, сабаб бадали рякъяриз хъайивал апIури, чIур гъахьидар жвуван жягьтлувалиинди рас апIури гъахьну. 

Бязи месэлйир йис’ан-йисаз давам шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Къужник yТабасаран райондин Къуж-ник гъулан поселениейиз миржиб гъул дахил шула: Къужник, Хьарагъ, Шилла, Улуз, Гъулли, Урзигъ, Кьюракк ва ЧIвурдаф. Думу гъулариъ уьмуми гьисабниинди шубуд агъзурна кьюдваржтIан артухъ инсанар яшамиш шула. Къужник гъулан поселениейи ихь республикайин шубуб райондин сяргьятарихъди гъуншивал апIура. Кафари терефнаъ – Къяйтагъ, ригъ алабхъру терефнаъ – Агъул районар ерлешмиш духьна, хъа кьибла терефнаан диди Хив райондихъди гъуншивал апIура.

1,5 млн тонна мейвйир уч апIиди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

овощГьамусяаьт республикайин вари муниципалитетариъ егин еришариинди гъулан мяишатдин ляхнар кIули гъахура. Асас вуди тамам апIурайи ляхнар мейвйир, йимишар уч апIувалихъди аьлакьалу ву. РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойиан вуйи мялуматариинди, республикайин мулкарин 18 агъзурна 910 гектариан мейвйир уч дапIна. Дурарин уьмуми кьадар 639 агъзур тонна ву. Айи улупбариинди, гьелелиг кIакIначиди гъягъюрайи мяишатар Дербент (саки 295 агъзур тонна), Хасавюрт (88 агъзур тонна) ва Мягьярамкент (62 агъзур тонна) районарин мяишатар ву. 

Экономикайин улупбар за шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

РД-йин экономикайин ва аьтрафарин артмиш’валин Министерствойин пресс-гъуллугъну мялум гъапIганси, гьаму йисан 7 вазлин натижйириинди Дагъустандиъ яшайишдинна экономикайин аьгьвалат экономикайин асас улупбариан за хьуз хъюбгъну.

Багъри мулкарихьна вафалувалиинди…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Багъри yГъулан мяишатдин циркил фунуб уьлкейинра экономикайин мюгькамвалин ва хатIасузвалин бина ву.

Хив райондин табиаьтдин гьякьикьат Дагъустандин саб жерге жара районарин гьякьикьатдихь тевиш, ижмишнаан къайд апIуз шулу, Хив район гъулан мяишатдин пIипI ву. Райондин агьалйир аьсрариинди малдарвалиин, набататчивалиин, бистанчивалиин машгъул шули гъахьну. Гъулан мяишатдин циркил кьувватнаъ имбу вахтари, Хив райондин хайлин зегьметкешар, намуслувалиинди зегьмет зигбаз лигну, заан ччвурариз ва пешкешариз лайикь гъахьну. Хъа мяишатари вари республикайин кIакIначи мяишатарин жергйириъ лайикьлу йишв гъибисну.

Страница 9 из 16

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top