ГлавнаяИнтервьюЗигьимлу жигьилар – ужуб гележег

Зигьимлу жигьилар – ужуб гележег

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

image 11945-пи йислан мина ноябрин 10-пи йигъан Варидюн`яйин жигьиларин Йигъ къайд апIура. Аьхиримжи вахтна Урусатдиъ, жигьиларин политикайиз дикъатлуди фикир тувуз хъюгъри, жюрбежюр жямяаьтлугъ тешкилатар арайиз гъюра. Ихь республикайиъра, жигьиларин уьмриъ алахьру читинваларихьинди машна-машди илдицну, дурарин азад вахт ужуб тешкиллувалиинди гъябгъбан бадали, спортдин, культурайин идарйир арццра, жигьилар илимлувалихъ хъаъбан чарйир зигура.

Гъийин деврин жигьилар вари терефариан артмиш хьпан бадали фициб ляхин гъабхураш аьгъю апIури, узу Дербент шагьрин педагогикайин колледждин отделениейин заведующий, Дагъустандин лайикьлу мялим Ширинат КIаручевайихъди сюгьбат гъубхунза.
– Ширинат Умалатовна, увухъди гюрюшмиш хьайиз, узу ичв колледждин 3-пи курснаъ урхурайи Иренайихъди ва Регинайихъди таниш гъахьунза. Дурари, дамагъра кади, ичв тешкилат шагьрин колледжарин арайиъ варитIан ужубси гьисаб апIура. Увхьан фу пуз шулвухьан?
– Дугъриданра, 1970-пи йислан 2014-пи йисазкьан му тешкилатдиъ директорин вазифйир кIули гъуху Гь.Б. Къазимягьямедовдин кьувватниинди мушваъ Советарин вахтарин образованиейин къайда гъюбхну. Советарин Союз ккадабхъган, 90-пи йисари вари гьюкуматдиъ тербияна урхувал жара дубхьнайи вахтнара, учу студентарихъди дубхну ккуни ляхин зяиф гъапIундарча. Гьамусяаьт колледжиъ 997 студентди йигъандин отделениейиъ, 543-ри заочный отделениейиъ урхура. Дурарихъди ляхин гъабхури, 100 мялим лихура. Гьар урхбан йисан аьхириъ урхбан ва тербияйин план гьязур апIурача. Вари планламиш дапIнайи серенжемар вахтниинди кIули гъахури, гьарсар урхурайи балина шуру дарсарин кьяляхъ азад вахт гьавайиди гьадрапIбан бадали, дурар вари серенжемаригъ гъяуз чалишмиш шулача.
– Шагьрин жара тешкилатарихъди фицдар аьлакьйир айичв?
– Шагьриъ гъягъру вари серенжемариъ иштирак шулача. Мисалназ, гъи, ноябрин 7-пи йигъанра, «Азадвал» майдандиин гъабхьи митингдиъ ич коллективдиан 220 кас иштирак гъахьну. Гьацира ноябрин 4-пи йигъан шагьрин наратдин гьарарин ярквраъ гъубху акцияйиъ ич коллективдиан 70 кас иштирак гъахьну. Душваъ думу йигъан наратдин гъелемарра кивунча. Гьамусяаьт колледждиъ табасаран, азербайжан, лезги чIалар ахтармиш апIура. Шагьриъ гъягъру «Эбелцан», «Навруз байрам», «Яран-сувар» серенжемариъра ич студентар иштирак шула. Гьацира республика-йиъ гъягъру жюрбежюр конкурсариъна талитариъ иштирак шулача. Гъубшу гьяфтайиъ волейболиан республикайиъ кIули гъушу талитариъ ич колледждин командайи 2-пи йишв гъибисну.
– Гъи узу ичв тешкилатдихъди таниш шулайиган, «Брейн-ринг» серенжемдиз гьязур шулайи мялимарна студентар гъяркъюнзуз. Думу серенжем фтиз бахш дапIнайиб ву?
– Учу баяр-шубарихъди гъабхурайи ляхин 9 секцияйиз пай дапIнача:
1. Урус чIална литература; 2. Харижи чIалар; 3. Педагогика ва психология; 4. Математика ва информатика; 5. Уртагъ илмар; 6. Табиаьтдин илмар; 7. Бабан чIалар; 8. Физкультура; 9. Музыка ва шиклар зигувал.
Гьамусяаьт урус чIалназна литературайиз бахш дапIнайи йицIуд йигъандин вахт гъябгъюри айич. «Брейн-ринг» серенжемси, шиърарин конкурсар, предметдиан газатар адагъувал, ачухъ дарсар гъахувал, жюрбежюр проектар тешкил апIувал планламиш дапIнача. ЦIиб улихьнаси бабан чIалариан йицIуд йигъ гъабхувал ккудубкIну амийич. Гъубшу гьяфтайиъ шагьриъ Этнографияйин диктант кIули гъубшну. 411 касдикан 47-ри Нарын-гъалайиин, имбуну 364 касди ич колледждиъ думу диктант гъибикIну. Ич колледждиъ гъубшу думу серенжемдиъ вахтназ вуди Дагъустандин образованиейин министрин вазифйир тамам апIурайи Ш. Шагьов, Дербент шагьрин ГУО-йин начальник В. Къулиев, Дагъустандин Огни шагьрин ГУО-йин начальник М. Аьлиханов ва жарадар иштирак гъахьну. Му диктант гъябгъруганра, гьарсаб халкьдин вакиларикан вуйи студентари майднар гьязур гъапIну.
– Ширинат Умалатовна, гъийин сикинсуз девриъ урхурайидар къанунсуз рякъюъ адрахъбан бадали, ичв тешкилатдиъ фициб ляхин гъабхура?
– Гьар итни йигъан ич пландиинди «Классдин сяаьт» кIуру серенжемдиъ диндин вакиларихъди, АТК-йин ва къанунар уьрхру органарин пишекрарихъди гюрюшар, гьацира ватанпервервалин, сагъламвалин, тарихдин темйирикан вуйи серенжемар гъахурача. Шагьрин жигьиларин жямяаьтлугъ тешкилатарихъди сабхилди ляхин гъабхури, 3-пи йисандин ара-йиъ «Аьшкьлувал» кIуру жигьиларин центр тешкил дапIнача. Дидин ляхин кIули гъабхурайир инглис чIалнан мялим Луиза Гьяжимягьямедова ву. Му центрин дахилнаъди вари серенжемамар колледждин тербияйин ляхин кIули гъабхурайи В.И. Мусакьадиевайихъди сабхилди гъахурача. Жигьиларин центриъ 10 мектеб лихурайич: «Ужувлан бумеранг», «Лира», «Гьевес», «Ватан-перес», «Чешмйир», АРТ-студия, «Гармония», «Гюзгю», «Их-тиярарин мектеб», «Инглис чIалниин юкIв алидарин клуб». Гьацира зегьметнан тербияйиз гизаф фикир туврача. Колледждиъ 64 бали аьгъювалар гъадагъура. Колледждин директорин хатIасузвалин ляхнин заместитель Э.Гь. Айдемировди, гьаммишан дурариз асас фикир туври, дурарихъди жюрбежюр къайдйириинди ляхин гъабхура. Дупну ккундуки, ич студентаригъ лазим дару рякъяриъ учIвдар гъядар. Дурари азад вахт давди гьадрапIуз вари шартIар ачуз. Баярихъди наркоманияйиз, террориз аькси вуйи серенжемар артухъдиси гъахурача. Гьамусяаьт «Алло, учу зигьимлудар агурача» кIуру серенжемдиз гьязур шулача.
Ширинат Умалатовнайин гафариинди, ццийин хьадну колледждиъ гъубшу имтигьнарин сессияйин натижйириинди, душваъ урхурайидарин аьгъюваларин дережа 98,4% гъабхьну. 347 студентди урхбан йис юкьбаризна хьубариз ккудубкIну, 64 студентди – вари хьубариз. Ужудар натижйир улупу мялимарин цIарнаъ О.Л. Алекберова, А.Т. Мирзаметова, З.К. Эфендиева, Н.А. Кьасумова, Н.Б. Эседуллаева, А.Г. Къурбанова, Ю.Р. Тагъиев ва гьацира жарадар а. Мялимари гьар вахтна чпин пишекарвал за апIура ва жюрбежюр конкурсариъ иштирак шула. Дупну ккундуки, колледждин вари кабинетариъ, дегьлизарикк, актовый ва урхбан залариъ цIийи къайдайиинди вуйи ремонт дапIна, ужудар натижйир гъазанмиш гъапIу мялимарин, студентарин шикларин стендар керхна.

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top