ГлавнаяИнтервьюВафалу ляхниз – заан кьимат

Вафалу ляхниз – заан кьимат

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

7cbДагъустан Республикайин писателарин Союздин дахилнаъ гъийин йигъан 7-8 халкьдин милли секцйири ляхин апIура. Дурарин асас вазифа – литература артмиш апIувал, литературайиз гъюрайи инсанариз рякъ ачухъ хьуз гъитувал, жвуван дигмиш гъабхьи гаф инсанарикна пувал, уьлкейиъ ва региондиъ гъахурайи литературайихъди аьлакьалу вуйи серенжемариъ жанлуди иштирак хьувал ву.

Табасаран литературайин секцияйихьна Союздин терефнаан жара тIалабар адар. Вари секцйириъси, гьамушваъра чпин ляхнин вазифйир намуслуди кIули гъахура.

Табасаран секцияйин кIулиъ айир машгьур шаир Сувайнат Кюребегова ву. ЦIиб улихьнаси дугъахъди гъабхьи гюрюшдиъ табасаран секцияйи гъубшу йисан гъапIу ляхнин натижйирикан ва цIийи йисаз дивнайи планарикан сюгьбат гъубхнийча.

Сувайнат Кюребегова жвуван чIал, халкь, халкьдин культура, литература ва гьацира жара мяднар ахтармиш апIбиин, дурар уьрхбиин лихурайи кас ву. Хъа му ляхин гьиссарин аьхю кьувват айи инсанарихьантIан удукьруб дар.

Дугъу гъабхурайи баркаллу ляхниз чухсагъул пуз шулу. Гъи Кюребеговайи регьбервал туврайи табасаран литературайин секцияйикан улхури гъабхьиш, республикайин писателарин Союздиъ думу чан мюгькам йишв дибиснайи кьувватлу макандиз илтIибкIна. Чан ляхнин вазифйир вафалуди кIули гъахури, ихь халкьдин кьадар бицIиб вуйивализ дилигди, дугъу заан дережайиъди швнуб-саб серенжем тешкил дапIна.

«Думу саб йиз гьунар дар, узу анжагъ тешкилатчитIан дарза. Думу ич руководитель, Дагъустандин Халкьдин шаир Мягьямед Аьгьмедов кIулиъ ади вари ихь писателарин Союздин ва ихь районарин кIулиъ айидарин кюмекниинди гъабхурайиб ву», – кIура Сувайнат Кюребеговайи.

Гъубшу йисан дурари кIули гъуху серенжемарикан вуди Аьбдулмажид Къурбановдин юбилей, Багьаудин Митаровдиз бахш дапIнайи серенжем ва жара мажлисар кIваин апIуз шулу. «Аьбдулмажид Къурбанов гизаф дерин поэзия яратмиш апIурайи инсан ву, думу варидариз журналистсира машгьур духьна. Дугъан 60 йис хьпан юбилейиз бахш дапIнайи серенжем райондиъ гъубшнушра, думу республикайин дережайин мяракйирикан гьисаб шула.

Гъубшу йисан Къазиаьгьмад Рамазановдинра 90 йис тамам гъабхьну. Думу кас ихь совет табасаран литературайиз аьхю савкьат, аьхю хазна гъабхи шаирси аьгъяхьуз. Къазиаьгьмад Рамазанов чан кеспназ, чан кIваъ айи рюгьяриз вафалуди гъузу инсан ву. РД-йин Милли библиотекайиъ дугъан китабарин выставка тешкил гъапIнийча. Мидланра гъайри, гъубшу йисан аьхириъ Хив райондиъ Багьаудин Митаровдин 105 йис хьпан юбилейиз бахш дапIнайи литературайин мажлис кIули гъубхнийча. Гьадму йигъан Хив райондин ЦIудухъ гъулан вакил, бажаранлу шаир, ужур журналист, хайлин йисари Хив райондин «Аку хяд» газатдин кIулин редакторди гъилиху Паша Мягьямедов Урусатдин писателарин Союздин жерг-йириъ тIаувалихъди мубарак апIуз ва дугъаз членвалин билет багъиш апIуз гъушнийча. Ихь районариъси, меркездиъра табасаран секцияйи тешкил апIру серенжемар Табасаран райондин глава Алавудин Мирзабалаевди ва Хив райондин глава Бейдуллагь Мирзоевди аьхю аьшкьниинди кьабул апIура. Кьюрид главйириз ва дурарин коллективариз чухсагъул пуз ккундузуз», – гъапну Сувайнат Кюребеговайи.

Республикайин писателарин Союздин жергйир табасаран вакилариинди артухъ шулайивалиин дамагъ дарапIди гъузуз шулдар. Сувайнат Кюребеговайи регьбервал туврайи йисари Союздиз кьабул гъапIу цIийи вакиларин арайиъ Паша Мягьямедов, Кюребег Мурсалов, Керим Маллаев, Аьбдуллагь Аьбдурягьманов, Шюшеханум Керимова а.

«Писателарин Союздиз кьабул апIбан бадали, артмиш шулайи литература лазим ву. Сакьюб шиир дидикIну, ккебехъну гъузну кIури, Союздик каудар. Мидланра гъайри, Союздиз кьабул апIруган, яшнан сяргьятаризра лигура. Яш 35 йис гъабхьихъан тина жигьил шаирси гьисаб апIурадар. Бажаранвал кайи, таза шаирар агувал ихь буржи ву. Жигьил шаирар ухьуз а, хъа дурари чпин бажаругъ артмиш апIбан бадали артухъ зегьмет дизигну ккунду. Учу, Табасаран ва Хив районариз гъягъюри, му месэлайикан улхури гъахьунча. Му месэлайиин учу гьаму улубкьу цIийи йисанра лихидича», – къайд гъапIнийи ихь шаири.

Дугъу гьацира гъябгъюрайи йисан ихь шаир, гьамусдин литературайин классик Шагьвелед Шагьмардановдин 70 йис ва ихь машгьур шаир, табасаран литературайиз чан аьхю хазна гъабхи ва вахтсузди кечмиш гъахьи Юсуф Базутаевдинра 70 йис шулайиваликан гъапнийи. Думу серенжемар республикайин дережайиъди къайд апIуз планламиш дапIна.

ЦIиб улихьнаси чапдиан удубчIву дагъустан халкьарин поэзияйин антологияйикан улхури, Сувайнат Кюребеговайи къайд гъапIганси, дурари антология дюзмиш гъапIну, амма типографияйи набориз туву материал я тартиб, я верстка, я корректура дарапIди, редакторариз улулупди, гъалатIарра камиди чапдиан адабгъну. РД-йин писателарин Союзди вари антологйир РД-йин милли политикайин министерствойихьна кьяляхъ тувна. Дурар чапдиан удучIвувалин жягьтлувал гьадму Министерствойинуб вуйи. Гьадушваъ му месэла гьял апIура.

P.S. Гъубшу йисан аьхириъ Сувайнат Кюребеговайи РД-йин Главайин Грант гъадабгъну.
Гьюрматлу, Сувайнат Мевлютдиновна! Уву му аьхю хъуркьувалихъди кIваантIан тебрик апIурача. Гъит, диди увуз хъана аьхю яратмишнан гъалибваларин эйси хьуз ва умудар кIулиз адагъуз рякъяр ачухъ апIри.

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top