ГлавнаяИнтервью

ХатIалувалихьан уьрхюра

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

3636Гьар йисан июлин 18-пи йигъ цIийир кахьбан хатIасузвал уьбхюрайи пишекрарин Йигъси къайд апIури шулу. Ав, инсанарин уьмриъ йигълан-йигъаз артухъ шулайи рягьятваларихъди сабси, хатIалувалин дюшюшарра артухъ шулайивалин ухьу гъавриъ ахьа. Гъулайди хусуси хулар, тешкилатар рас апIуз шулу кIури, дуланажагъдиъ пластикна ухди улдугру жара шей`ар ишлетмиш апIували, укIар-кьаларик цIа кипували хатIалувалин дюшюшар артухъ хьуз гъитра.

Ихь агьалйир ва уткан табиаьт цIа кабхъувалихьан фици уьрхюраш аьгъю апIуз ккунди, узу Дербент шагьриъ айи РФ-йин кIули управлениейин цIа кабхъувалихьан къутармиш апIру 9-пи нумрайин частнан начальникдин заместитель Низам Мютагъиевдихъди гюрюшмиш гъахьунза. Ич ара-йиъ гъабхьи сюгьбат исихъ чап апIурача.

БицIирин кIвахьна рякъ дабгну ккунду

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голосов)

2323232Цци Дагъустан Республикайиъ кIули гъубшу «ВаритIан ужур мялим-2018» конкурсдиъ ихь ватанагьли, Мягьячгъала шагьрин 8-пи нумрайин лицейиъ ккергъбан классариз дарсар киврайи мялим Альбина Аюбова гъалиб гъахьиваликан улихьнаси «Табасарандин нурар» газатдиъ мялум гъапIнийча. Гьаму йигъари Альбина Аюбова багъри газатдин редакцияйи тешкил дапIнайи пресс-конференцияйиъ иштирак гъахьну.

Альбина Аюбовайин ата-бабйир Табасаран райондин Бургьанкент гъул’ан ву, хъа дугъан адашна дада хал-хизан ккебгъбан кьяляхъ, Дербент шагьриз кючмиш гъахьнийи. Альбинара гьадушваъ бабкан гъахьну. Мектеб ккудубкIбан кьяляхъ, дугъу Калуга шагьрин гьюкуматдин педагогвалин университетдиъ пишекарвал гъадабгъну. Багъри ватандиз хъадакну гъюбан кьяляхъ, бицIи вахтналан дугъу Мягьячгъала шагьриъ яшамиш шулайи, Табасаран райондин ЦIанак гъул’ан вуйи балихъди хизан ккебгъру. Дидхъан мина магьа 14 йис тамам шула. Мягьячгъала шагьриъ мялимди лихури, Альбинайин 9 йис ву.

ТIагьирбег Асланов – кадрйирин резервдин гъалибчи

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

9999Мялум вуйиганси, цци апрелиъ Дагъустандиъ идара апIбан кадрйирин резерв арайиз хувалин конкурс кIули гъубшнийи. Конкурсдиъ иштирак хьуз аьрзйир туву 1091 касдикан 61 касди чпин улихь диву месэлйир хъуркьувалиинди тамам гъапIну. Дурар идара апIбан кадрйирин резервдиз гъадагъну.

«Табасарандин нурар» газатдин редакция, му серенжем ккебгъу йигъхъан мина дидин натижйириин гюзчивал гъабхури, конкурсдин аьхириз ккилибгури гъабхьну.

Конкурсдин натижйири асас фикир ва зегьмет зигувал тIалаб апIру цирклар ашкар апIуз мумкинвал тувну. Гьамци, «Юриспруденция» цирклиъ аьхю кьадар иштиракчйир айивализ дилигди, экспертарин фикриинди, думу цирклиан конкурсдин аьхиримжи пайназ удучIвуз лап цIиб кьадарнахьантIан гъабхьундар. Конкурсдин аьхириз «Образование» цирклиан резервистар саки гъузундар. Гележегдиз вуйи жигьиларин резервдин дахилнаъ «Образование» цирклиъ ихь ватанагьли ТIагьирбег Асланов хъуркьувалиинди гъалиб гъахьну. Учу дугъаз «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиз теклиф гъапIунча.

Шагьур – музей

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

77 1Инсанарин артмиш’валиъ музеяри аьхю роль уйнамиш апIура. Думу тешкилатари ухьуз уткануб рябкъюз, тарихдин гъавриъ хьуз ва багъри Ватандихьна ккунивал ади яшамиш хьуз улупура. Ухьуз ихь тарих аьгъюди ккунду. Думу аьгъювали Ватандин улихь ихь жавабдарвал артухъ апIура.

Майин 18-пи йигъ музеяриъ лихурайидарин пишекарвалин машкварси гьисаб апIура. Му йигъан вари дюн`яйиъра музеярин йигъ къайд апIура.

Дербент шагьриз, завун кIанакк ккайи музей ву кIури, давди дупнадар. Му тешкилатарин гъийин вахтнан аьгьвалатнахъди таниш хьпан бадали, узу «Музей-гъуругъ» тешкилатдин директорин заместитель Вели Юсуфовдихъди гюрюшмиш гъахьунза, ва ич арайиъ гъабхьи сюгьбат исихъ чап апIурача.

М.Гьябибов: «Ич метлеб – жигьилар дюз рякълан улдугуз гъидритувал вуйич»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

333Гъийин ихь сюгьбат важиблу вуди гьисаб апIураза. Баяр-шубариз лап бицIи вахтнахъан мина тербия тувуз хъюгъну ккунду, дидихъди гьарсар кас рази хьиди. Хъа тербия тувру касдиз сифтена-сифте чаз тербия ади ккунду, дарш дугъу учвсир кас тербияламиш апIуру. Гьаддиз гьарури ляхин жвувлан, чан хизандилан ккебгъну ккунду.

Аьхиримжи вахтна ихь республикайиъ терактар тамам апIувал цIиб гъабхьну, тахсиркарвалар апIбан гьяракатра яваш дубхьна, жигьилар спортдиин машгъул шула. Му гележегдиз вуйи ужуб рякъ ву. Хъа гъадагъу хъуркьувалариин дийигъну гъузуз хъай шулдар, жвуван Ватандин ватанперверар тербияламиш апIувал – зат яваш дарди гъабхру ихь сатIи ляхин ву. Улихь дивнайи метлебнахъ хъуркьувалиъ республикайин жямяаьтлугъ тешкилатари аьхю роль уйнамиш апIура.

Май вазлин эвелариъ «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиз «Ватан-перверар» ччвур тувнайи жямяаьтлугъ Ассоциацияйин вакил, Табасаран райондиъ, гьацира Дагъустан Республикайин кьялан округдин вари шагьрариъ ва гъулариъ ляхин гъабхурайи Муса Гьябибов хялижв гъахьунчуз.

Зегьметнахьна вуйи маракьлувал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

222Аргъаж шулайи баяр-шубар бицIи вахтнахъан мина зегьметнахьна, зегьметкешарихьна гьюрмат ади тербияламиш апIувал абйир-бабарин, тербиячйирин, мялимарин асас вазифа ву. Хизандиъ, образованиейин тешкилатариъ баяр-шубарихьан тамам апIуз шлу вазифйир ади хьувал чарасуз лазим ву. Аьхиримжи йисарин бицIидар рягьят зегьметниин аьшкьламиш духьнайидар вуйивалин гъавриъ хьуз шулу. Гъийин дуланажагъдиъра улихьдин йисарин читинвалар имдар, думу читинваларикан улхруган, гъийин баяр-шубар мюгьтал шулу.

Зегьметнахьна вуйи гьюрмат ва маракьлувал пулихъ гъадагъуз шлудар дар. Дурар я сюгьбатариинди, я жюрбежюр тешкилатариз тешкил гъапIу экскурсйириинди улупузра шулдар. Гьаддиз хизандиъ, образованиейин тешкилатариъ гьарсар балина шуру аьхюдарин табшуругъар тамам апIури гъахьиш, гележегдиъ дурариз читинвалар ккагъуз рягьят шулу.

А.Тагъилаев: «Аьршдиъ завод диву уьлке улихь гъябгъиди»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

444Кюгьне вахтарихъан мина инсанари, завариз лигури, аьршдикан фикрар апIури гъахьну. Инсандин уьмрин эвел, инсандин рюгь аьршдихъди аьлакьалу апIру философияйин, жюрбежюр динарин цирклар а. Вари дюн’яйин аьлимари хядар, аьршар, ригъар-вазар арайиз гъювалин себебар ахтармиш апIура. Сасдар суалариз жавабар дихъура, хъа саспидариз – ваъ.

А.Р.Тагъилаев 1959-пи йисан майдин 29-пи йигъан Хив райондин Гъвандикк гъулаъ аьхю хизандиъ бабкан гъахьну. 1977-пи йисан мектеб ккудубкIну, думу Дагъустандин политехнический институтдин приборар тикмиш апIру факультетдик урхуз кучIвру ва хьуд йислан хъуркьувалиинди думу институт ккудубкIуру. Институт ккудубкIган Азмудин Рамазанович гьясиллувалин «Полет» кIуру объединениейин Мягьячгъалайиъ айи филиалиъ лихуз хъюгъру. Думуган Челябинскдин радиотехникайин гьясиллувалин Мягьячгъалайиъ айи карханайиъ 300-диинакьан касди ляхин апIурайи.

Хьадукран призыв ккебгъна

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22222Апрелин 3-пи йигъан Дагъустан Республикайин дявдин комиссариатдиъ хьадукран призывдиз бахш дапIнайи пресс-конференция кIули гъубшну. Душваъ РД-йин дявдин комиссар Дайтбег Мустафаевди мялум гъапIганси, гьаму йисан хьадукра дявдин гъуллугъназ 1350 жигьил дагъустанлуйир гъягъиди.

РД-йин военкомдин гафариинди, РФ-йин Яракьлу Кьувватарин Генеральный штабди вари Урусатдиан армияйиз 128000 кас призывникар гьаъбан месэла улихь дивна, гьадму кьадарнакан 1350 кас Дагъустандиан. Къайд апIуб лазим вуки, 2017-пи йисан хьадукран призывдихь тевиган, цци армияйиз дих апIурайи эскрарин кьадар цIиб гъабхьну. Гъубшу йисан хьадукра РФ-йин Яракьлу Кьувватариз 1950 жигьил гьаънийи. Призывникарин кьадар цIиб апIувал РФ-йин Яракьлу Кьувватар контрактдиинди (йикьрар йитIбиинди) гъуллугъ гъабхбан гъурулушдихъна гъюрайивалихъди аьлакьалу ву. Жара гафариинди, сад йисазди армияйиз гъаъру жигьиларин ерина, гъуллугъназ йикьрариинди гъуллугъ гъабхрудар гъадагъиди.

Миллет уьбхюрайиб чIал ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

4Дагъустандин гьюкуматдин университетдин бинайиинди бабан чIалар аьгъю апIувалин Центр ачмиш дапIну, магьа кьюбпи йис гъябгъюра. Думу центр РД-йин милли политикайин Министерствойин жягьтлувалиинди абццуб вуйи. Дидин директорди ихь ватанагьли Марина Гьясанова тяйин гъапIну.

ЦIиб улихьнаси Марина Гьясанова «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиз хялишди гъафнийи. Ляхникан, гележегдин планарикан аьхю аьшкьниинди ктибтурайивал гъябкъиган, дугъаз чан ляхин якьинди ккунивалин гъавриъ гъахьунча. Хъа кIваз хуш вуди гъабхру ляхин лап маракьлуди кIули гъябгъюру, ва натижйирра, хъуркьуваларра заандар шулу. Баркаллуди зегьмет зигурайи дишагьлийирикан макьала бикIуз ва ихь ватандашар дицир касдихъди таниш апIуз учу гьаммишан гьязур вуча. Марина Аюбовнара дицдар дишагьлийирин жергейиъ тIауз шулу.

ЮкIв рягьимлували абцIна

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

44Кьибла Дагъустандин районариъ, иллагьки Табасаран райондиъ, аьхиримжи йисари Дербент шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи «Бабуль-Абваб» кIуру диндин тешкилатдин вакилар жанлуди лихура: гъулариъ мевлюдар тешкил апIура, рягьимлувалин ляхнар кIули гъахура. «Бабуль-Абваб» тешкилатдиз регьбервал туврайир Ариф Эфлединович Сеидов ву. Дума гьацира му тешкилатдин дахилнаъди либхурайи Ших Аьбдуллагь Эфендийин ччвурнахъ хъайи исламдин университетдин ректорра ву.

Улихьна йигъари ич газатдин журналистар университетдиз гъушну ва Ариф Эфлединовичдихъди сюгьбат гъубхну. Думу исихъ чап апIурача.

Страница 2 из 6

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top