ГлавнаяИнтервью

Жямяаьтлугъдин гъулай яшайишдин шилнаъди…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1Бейдуллагь Мирзоев: «Жямяаьтлугъ – ихь кьувват ву. Агьалйирин гъулай яшайиш варитIан асас хъуркьувалра вуйиз, гьаддиинди дамахлура вуза!»

Гьарсар ватандашди, цIийи йисаз чан сабпи гам алдабгъури, думу цIийи умударихъди аьлакьалу апIури аьдат ву. Думу дюзра ву. Уьмрин гьякьикьат, къайда гьациб ву: гележегдиз, ужувлан хъуркьуваларихъна рукьбан ният ади, умудлуди лигруб. Фицики инсаният гьарган саб фициб вуш гьяракатнаъ а.

М.Мевлютов: «Яв абйир-бабарин ччвур инсанарин ликарикк миккипан»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3Инсан бабкан хьайизра, Первердигари дугъан ризкьна аьжал улупна, кIури шулу. Хъа бабкан гъахьихъан тина абйир-бабари бицIи инсандиз тербия тувру, дин-тIяаьтдихъ хъаъру. Хизандиъ айи аьдатариз лигну, бицIидихъан мина дин хъапIуз хъюгъру. Инсанди фуну дин хъапIри ашра, ухьу дюн’йиъ гьарсар касдин диндиз гьюрмат, арайиъ айи аьлакьйир яркьу апIури, албагну яшамиш духьну ккунду.

Февралин 18-пи йигъан Къизлар шагьриъ Свято-Георгиевский ибадатханайиан удучIвурайи инсанариин 22 йисан яшариъ айи Халил Халиловди тюфенгиан гюллдин цIа уьлюбхну. Натижайиъ 5 кас гъийихну, кьюр касдиз зийнар гъапIну. Хъасин Урусатдиъ къадагъа дапIнайи ИГИЛ-ин вакилари му ляхин тешкил апIувал чпин кIул'ина гъадабгъну.

Дагъустандиъ мициб дюшюш зат гъабхьиб дайи, фицики кюгьне вахтарихъан мина ихь республикайиъ хачперезарна мусурмнар албагну яшамиш шулайи. «Къизларин авчийин» фикир апIбан саягъ, рябкъру гьялариан, ИГИЛ-ин (Урусатдиъ къадагъа дапIнайи тешкилат) террористари ужуди гъибикьганси ву.

Ихь республикайиъ мусурмнарира, хачперезарира жугьдарира чпин машкврар къайд апIури, чпин аьдатар саб манигъ'валра адарди хъаъра. Гьаддиинди Дагъустан тафавутлура шула. Гъи ухьу сар ахмакь касди гъапIу ляхниинди ихь арайиъ айи ислягьвал, дуствал чIур апIузра гъитну ккундар.

Гьаму ва жара месэлйирикан сюгьбат гъабхуз учу редакцияйиз ихь жигьил аьлим Мягьямедамир Мевлютовдиз теклиф гъапIунча.

Агьалйрихъди вуйи ляхниз артухъди фикир туврача

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Улихьна йигъари ич хусуси мухбир Аьбдулмажид Рашидов РФ-йин РД-йиъ айи Пенсйирин фонднан Табасаран райондин управлениейин начальник ТI.Аь.Рягьимовдихъди гюрюшмиш гъахьну ва дугъхьан интервью гъадабгъну. Думу жикъиди исихъ чап апIурча.

– ТIагьир Аьлиевич, РФ-йин РД-йиъ айи Пенсйирин фонднан Табасаран райондин отдели, республикайин жара районариъси, пенсионерарин, дявдин ва зегьметнан ветеранарин, ялгъузди вуйи яшлу ва жара жюрейин агьалйирин уьмрин месэлйир гьял апIбаъ хайлин ляхин гъабхура. Райондиъ уву регьбервал туврайи идарайиан пенсйир ва социалин тувну ккуни жара пулин дакьатар гъадагъурайидарин кьадар аьхюб вуйин?

М.М.Жабраилов: «Тахсиркарвал ашкар апIувал рягьят ляхин дар»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

049Февралин 18-пи йигъан Урусатдиъ транспортдин полицияйин Йигъ къайд апIуру. МВД-йин му подразделениейи транспортдиъ къанундин къайда тямин апIбахъан жавабдарвал гъабхура.

Аьхиримжи йисари транспортдин вари жюрйириъ гъахьи терактарин кьяляхъ, му идарайин гъуллугъчйирин ляхин чпин вазифйирихьна хъана заан жавабдарвалиинди лигруб ва хатIалуб дубхьна.

Машквран улихьна йигъари, му цирклиъ арайиз дуфнайи учIру месэлйиирикан сюгьбат гъабхбан бадали, узу Урусатдин МВД-йин Мягьячгъалайиъ транспортдин линейный Управлениейин начальникдин заместителди – силисчивалин отделин начальникди лихурайи ихь ватанагьли, юстицияйин полковник Максим Жабраиловдихъди гюрюшмиш гъахьнийза.

ХатIасузвал – гьарсаб хъуркьувалин эвел

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

хат1асузвалЖюрбежюр терефариан жямяаьтлугъдик сикинсузвал кипбан дюшюшар кми-кмиди арайиз гъюрайи гъийин девриъ жямяаьтлугъ хатIасузвал яратмиш апIбан, къайда ва къанунар уьрхбан месэлйири гьюкмин кIулиъ айидарин, къанунар уьрхбан ва гюзчивалин гъуллугъчйирин ляхниъ асас йишв бисура. Му жигьатнаан прокуратурайин гъуллугъчйири кьатI’и уьлчмйир кьабул апIура. Хив райондиъ хатIасузвал уьбхбан рякъюъ гъахурайи серенжемарикан улхури, Хив райондин прокурор, юстицияйин теклифчи Самурхан Наврузовди райондин гьякьикьатдикан чан фикрар ачухъ гъапIну.

– Агьалйирин хатIасузвал ва ихтиярар уьрхбакан гъапиш, му месэлайиз дикъатлу фикир туврача. Улупнайи вахт-наз гьякьикьат саламатуб ву. Аьгьвалат айтIан ляхнариз лигру гъуллугъчйири саки гьар вахтна гюзчиваликк уьбхюра. Дурарилан савайи, экстремист жюрейин тахсиркарвалариз мумкинвал тутрувбан бадали, дурарин асас себебар терг апIбан зиин ляхин гъабхурайи аьлава гъуллугъарра кьувватнаъ а. Кьабул апIурайи уьлчмйирин натижайиъ гьамусяаьт Хив райондин аьтрафариин агьалйирик сикинсузвал кабхъбан себеб адар.

М.Мукаилов: «Нежбрариз, фермерариз гьюкуматдин терефнаан кюмек лазим ву»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 3yУлихьна йигъари М.М.Жамбулатовдин ччвурнахъ хъайи Дагъустандин гьюкуматдин аграрный университетдиъ илимдин цирклиан гъабхурайи ляхнин проректор, гъулан мяишатдин илмарин доктор Мукаил Мукаилов ва гьадму университетдин гъуллугъчи, гъулан мяишатдин илмарин кандидат Назима Уьльчибегова «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиз хяларди гъафну. Сюгьбатнаъ Мукаил Жабраиловичди чпин ляхникан, республикайин, уьлкейин гъулан мяишатдин аьгьвалатнакан ктибтну. 

– Мукаил Жабраилович, яв фикриан, гьаму деврин пишекар гъуллугъчи фицир духьну ккунду?

- Вуз – му образованиейин идара ву. Гьарсаб мициб идара шубуб асас бинайикан арайиз гъюра: аьгъювалар, илим ва тербия, саб хътарди тмунуб гъадабгъну кIури, пишекар шлуб дар. Ич метлеб – гьарсаб цирклиан гъудуркьу, ужуб тербия хъайи пишекар гьязур апIувал ву. Эгер илмарин цирк-лиан аьгъювалар адарш, заан пишекарвалин гъуллугъчи ву, пуз шулдар.

Гъулан мяишат: натижйир ва месэлйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 4Улихьна йигъари «Табасаран район» МР-иъ айи ич хусуси мухбир Аьбдулмажид Рашидовди «Гъулан мяишатдин отдел» МБУ-йин директор Камил Гьяжиевдихьан интервью гъадабгъну. Думу исихъ чап апIурача.

– Камил Гьяжиевич, Табасаран район, мялум вуйиганси, ихь республикайиъ гъулан мяишатдин артмиш’валин районарикан саб вуди гьисаб апIура. Ухьуз аьгъюганси, райондиъ гьясил апIурайидар асас вуди тIумтIар, багъбанчивалин ва малдарвалин сурсатар ву. Ккудубшу йисан райондиъ гъулан мяишатдин гьясиллувалин асас улупбар фицдар гъахьнийи?

Н.Аскеров: «Сирникк» ккайи экономика ва коррупция дерккуз гужли къанун лазим ву»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (3 Голосов)

77yМашгьур аьлим, профессор Низами Аскеров республикайиъ илмин цирклиъ лихурайидариз варидариз таниш кас ву. Дугъан кьалмиккан экономикайин илмарин модернизацияйин, дилаварчивалин, кластерный экономикайин, вари дюн’яйиъ рынокдин аьлакьйирин мюгькам артмиш’валин месэлйириз бахш дапIнайи хайлин китабар ккудучIвна.

Низами Аскеров Табасаран райондин ЦIурутIил гъулаъ бабкан гъахьну.

1991-пи йисан Ростовдин гьюкуматдин университет уьру дипломдиинди ккудубкIну, дугъу хъасин гьадушваъ аспирантурайиъра гъурхну. Думу 1996-пи йисхъан мина Дагъустандин гьюкуматдин университетдиъ лихура. Гьамусяаьт Низами Аскеров ДГУ-йин экономикайин факультетдин политикайин экономияйин кафедрайин заведующий ву. Гьаму йигъари думу «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиз хялижвди гъафну. Ич редакцияйин коллективди дугъахъди жюрбежюр терефариан сюгьбат гъубхнийи.

Вафалу ляхниз – заан кьимат

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

7cbДагъустан Республикайин писателарин Союздин дахилнаъ гъийин йигъан 7-8 халкьдин милли секцйири ляхин апIура. Дурарин асас вазифа – литература артмиш апIувал, литературайиз гъюрайи инсанариз рякъ ачухъ хьуз гъитувал, жвуван дигмиш гъабхьи гаф инсанарикна пувал, уьлкейиъ ва региондиъ гъахурайи литературайихъди аьлакьалу вуйи серенжемариъ жанлуди иштирак хьувал ву.

Табасаран литературайин секцияйихьна Союздин терефнаан жара тIалабар адар. Вари секцйириъси, гьамушваъра чпин ляхнин вазифйир намуслуди кIули гъахура.

Табасаран секцияйин кIулиъ айир машгьур шаир Сувайнат Кюребегова ву. ЦIиб улихьнаси дугъахъди гъабхьи гюрюшдиъ табасаран секцияйи гъубшу йисан гъапIу ляхнин натижйирикан ва цIийи йисаз дивнайи планарикан сюгьбат гъубхнийча.

Халкьдин сяняаьткарвалин ирс

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

7 8Мягьячгъала шагьриъ 2012-пи йисан декабрин 17-пи йигъан милли культурайин Центри чан раккнар арццнийи. Гьадму йигълан мина думу Центрин директорди лихурайир ихь ватанагьли, Хив райондин Мажвгул гъулан агьали Шагьнабат Аьлимягьямедова ву.

Январин 7-пи йигъан Шагьнабат Аьлимягьямедовайи учв бабкан гъахьи йигъ къайд гъапIну. Газатдин редакцияйин терефнаан дугъаз жандин сагъ’вал, кIван шадвал, ляхниъ хъуркьувалар ккун апIурача ва улихьна йигъари ич мухбир Наргиз Гюлечовайи дугъахъди гъубху интервью жикъиди исихъ чап апIурача.

– Шагьнабат Сяидмягьямедовна, сабпи нубатнаъди уву бабкан гъахьи йигъахъди тебрик апIураза. Хъа кьюбпи нубатнаъ уву апIурайи ляхникан ктибтнийиш, ккундийчуз.

Страница 3 из 6

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top