ГлавнаяИнтервью

Киберфутболиан чемпион

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (3 Голосов)

IMG 20180111 WA00222017-пи йисан декабрин аьхиримжи йигъари Москва шагьриъ киберфутболиан гранд-финалин талитар кIули гъушну. Думу талитариъ вари Урусатдин регионарин варитIан кIубан киберспортсменар иштирак гъахьну. Талитариъ 16 йис яш дубхьнайи, Мягьячгъала шагьриъ яшамиш шулайи ихь ватанагьли Хандадаш Балабеговра иштирак гъахьнийи, ва дугъу гьадму чемпионатдиъ гъалибвал гъадабгъну.

Мялум дапIну ккундуки, интерактивный футболиан вуйи му чемпионат тешкил гъапIдар Урусатдин футболин союз ва Урусатдин компьютерный спортдин Федерация вуйи.

Гьаму гьядисайихъди аьлакьалу вуди, январин 10-пи йигъан Хандадаш Балабеговдиз гаф-чIал апIуз ич редакцияйиз гъюбан теклиф дивнийча.

Аьхю райондин аьхю месэлйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

А. МирзабалаевУлихьна йигъари ич хусуси мухбир Аьбдулмажид Рашидов «Табасаран район» МР-ин глава Алавудин Мирзабалаевдихъди гюрюшмиш гъахьну ва дугъхьан интервью гъадабгъну. Думу исихъ чап апIурача.

- Алавудин Несрединович, ихь сюгьбат узуз гьамциб суалналан ккебгъуз ккундийзуз: райондин администрацияйин улихь дийигънайи фицдар асас месэлйир къайд апIуз шулвухьан?

- Табасаран район Дагъустан республикайиъ аьхюсдар районарикан саб ву. Душваъ 62 агъзуртIан артухъ агьалйир яшамиш шула, 74 гъул ва 22 муниципалин образованйир а.

Руш’ватчивалихъди женгнаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (5 Голосов)

2017 12 15 111410Руш’ват… Ухьу фикир тувиш, му гафназ, чав жямяаьтлугъ гъатариъ тарабгънайивалин яркьувализ лигну, багахьлу мяна айи гафарин тялукь сиягьра хуз шулу: дашбаш, муштулугъ, гьюрмат, тямягькарвал, хаинвал, гъуллугъ жвуван хайирназ ишлетмиш апIувал ва гьацдар жарадар. Дугъриданра, му гафар гъи ихь уьмриъ лайикьлуди учIвна. Фицики, жвуван дерди тамам апIбан бадали, ухьу «гьюрматнан хил» гьачIабккуз мажбур шулахьа. Узузра, вари ватандашаризси, йиз уьмриъ дицдар гьяракатар алалахьди дар. КьатI’иди кIурза, сагъламвалин идарйириз сар касра хушниинди илтIикIурадар, амма, гьяйифки, гъи Дагъустандин асас пай больницйириъ уву вахтниинди лазим вуйи «гьюрмат» дарапIиш, сагъ ваъ, хъа аьксина имбубсана шикаст, аьзарлу апIбан хатIа а. Мушваъ асас роль духтрин инсанвали уйнамиш апIура.

«Мил» – инсанарин гъуллугънаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

122py88Жвуван халкьдин дерд жвуванубси гьисс апIурайи инсанар гьеле-меле ади шулдар. Хъа дурар цIибди вушра айивали ухьу имбубсана кьувватлу апIура. Дурар халкьдин даягъ гьисаб ву. Фицики халкьдин дерд, халкьдин месэла гьял апIуз гьязур вуйи касар фунуб вахтна вушра ватан бадали жан дивуз гьязур вуйи игитар ву.

Гьацдар касарикан сар вуди ихь Мягьямед Гьюсейновра гьисаб апIуз шулу. Дугъу ухьу культура артмиш апIбак, чIал уьбхбак чпин пай киврайи, дуланажагъдин, образованиейин цирклиъ, гьацира спортдиъ, политикайиъ ужудар хъуркьувалар гъадагъурайи ватандашарихъди, багъри районариъ яшамиш шулайи ватанагьли-йирихъди таниш апIура. 

Зигьимлу жигьилар – ужуб гележег

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

image 11945-пи йислан мина ноябрин 10-пи йигъан Варидюн`яйин жигьиларин Йигъ къайд апIура. Аьхиримжи вахтна Урусатдиъ, жигьиларин политикайиз дикъатлуди фикир тувуз хъюгъри, жюрбежюр жямяаьтлугъ тешкилатар арайиз гъюра. Ихь республикайиъра, жигьиларин уьмриъ алахьру читинваларихьинди машна-машди илдицну, дурарин азад вахт ужуб тешкиллувалиинди гъябгъбан бадали, спортдин, культурайин идарйир арццра, жигьилар илимлувалихъ хъаъбан чарйир зигура.

Гъийин деврин жигьилар вари терефариан артмиш хьпан бадали фициб ляхин гъабхураш аьгъю апIури, узу Дербент шагьрин педагогикайин колледждин отделениейин заведующий, Дагъустандин лайикьлу мялим Ширинат КIаручевайихъди сюгьбат гъубхунза.

Тарих уьбхбак пай кивай

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)
IMG 20170926 WA0002/Яв баяр, Табасаран/

Багъри ватандихъан юкIв убгурайи, аьхю абйирин пишекарвал хизандиъ уьбхюри, думу кеспнаъ даимлугъ гамар алдагъури гъягъюрайи, ата-бабйирин аьдатар, тарих, фольклор ва культура сабпи цIарнаъ диврайи жигьилариин дамагълу дархьиди гъузуз шулдар. Гьацдар ихь ватанагьлийирикан сар вуди Аьлим Гюлевра гьисаб апIуз шулу. 

Табасаран литературайин суфра

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

зори/Яв баяр, Табасаран/

Аьхю гьюлин зурба лепейиз ухшар вуди артмиш шулайи интернетдин маканди, социалин сетари, жюрбежюр мобильный приложенйири ихь гъийин деврин уьмриъ хусуси йишв дибисна. Гъи, мобильный интернет яркьу гамар алдагъури артмиш шулайи вахтна, ухьхьан, интернетдиъ учIвуз мумкинвал айи мобильный телефон хилиъ адарди ихь уьмур фициб шулуш, хиял апIузкьан шуладархьухьан. Интернетдиъ гьарсар касдихьан фицдар вушра жюрейин мялуматарихъди таниш хьуз шулу.

Коррупцияйихъди женгназ – артухъди фикир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

prokurorУлихьна йигъари ич хусуси мухбир Аьбдулмажид Рашидов Табасаран райондин прокурор Къафлан Аьлимурадовдихъди гюрюшмиш гъахьну ва дугъхьан интервью гъадабгъну. Думу исихъ жикъиди чап апIурача.

Яркур ихь девлет ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

IMG 20170904 WA005822Аьхиримжи йисари рябкъюрайиганси, республикайин экономика ужудар натижйир улупури артмиш шула. Артмиш шулайи экономикайин циркларин арайиъ ярквран мяишатра а. Ихь уьмриъ яркврарин эгьемиятлуваликан, дурари туврайи хайирнакан варидиз аьгъяхьуз. Гьаддиз дурар уьрхювал гьарсарин вазифа ву, иллагьки хьадну – яркврарик кми-кмиди цIа кабхъру мумкинвалар арайиз гъюру вахтна.

Яркврарик цIа кабхъувалихъди аьлакьалу серенжемар ихь республикайиъ фици гъягъюраш аьгъю апIувал себеб вуди, улихьна йигъари ич хусуси мухбир Наргиз Гюлечова РД-йиъ айи ярквран мяишатдин Комитетдин председателин заместитель Велибег Ферзуллаевдихъди гюрюшмиш гъахьну. Дурарин арайиъ гъабхьи сюгьбат исихъ чап апIурача.

Табасаран балин аьламатнан гьяйванатар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

IMG 20170818 WA0005Улихьдиси дарди, гьамус телевидениейиан жюрбежюр гьяйванатарикан хайлин аьгъювалар туврайи передачйир улупура. Гьаци, вягьши гьяйванатарикан мялуматар кайи китабарра фукьан ккундушра а. Йигълан-йигъаз зоопаркарин, муганайиз дярякъю гьяйванатар уч дапIнайи хусуси касарин паркарин кьадарра артухъ шула. Аьхиримжи йисари му жюрейин аьжайиб гьяйванатарикан ибарат вуйи выставкйир, мина-тина гъахури, уьлкейин аьхю шагьрариъ ва гьацира ихь республикайиъра улупури шулу. 

Страница 4 из 6

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top