ГлавнаяКриминалНаркоманияйиз аьксиди…

Наркоманияйиз аьксиди…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (4 Голосов)

наручникиЖямяаьтдин арайиъ саб жерге ватандашарин жюрбежюр гьяракатар тянкьид апIбан саягънан улхбар кми-кмиди ерхьури шулу. Гьелбетда, тянкьид апIбан янашмиш’вал тялукь касари чпин гьяракатариинди гъазанмиш апIура. Жямяаьтлугъ къайда ва низам уьбхбан рякъ’ан къанун уьбхбан гъуллугъчйири гъабхурайи ляхин, жиниб дар, аьхиримжи йисари жанлу дубхьна. Деврин тIалабар гьацдар ву…

Ав, ляхин гъабхура. Жямяаьтлугъ саламатвал тямин апIбаъ натижйирра а, вушра камиваларра адарди дар. Гьякьикьатдин далилари му гафар субут апIура.
Тахсиркарваларин ахтармишариз фикир тувиш, гъийин девриъ милли хатIасузвализ къурхулувал айи улупбарин арайиъ наркоманияйин месэлайи важиблу йишв дибисна. Му жигьатнаан Хив райондин аьгьвалатнакан райондин айтIан ляхнариз лигру гъуллугънан отделин начальник, полицияйин подполковник Кехлер Рамазановди ич сюгьбатнаъ кьатI’и мялуматар тувну.
– Йишвариин къанунар уьрхбан, тахсиркарвалариз рякъ тутрувбан, арайиз гъафи тахсиркарвал вахтниинди гьисабназ гъадабгъну, ашкар апIбан жавабдарвал гъабхури, полицияйин гъуллугъчйири гьарсаб вахтна лазим уьлчмйир кьабул апIуз зегьмет зигура. Ляхин гъабхура. Гьелбетда, вари камиваларра сатIиди терг апIуз удубкьурадар.
Арайиз гъюрайи тахсиркарвалариз рякъ тутрувбан бадали, гьарсар сагъу фагьум хъайи ватандашди чан пай кивну ккунду.
Деврин саб жерге къурхулувалар фикирназ гъадагъиш, тахсиркарвалариз аьксиди серенжемар гъахбан рякъюъ къанунсузди наркотикар алвер апIбахъди женг гъабхбаз, ихтиярсузди наркотикар тартиб апIбиин гюзчивал гъабхуб тешкил апIбаз ва наркоманияйин пис тясирнан гьякьнаан гъаврикк ккаъбан ляхин гъабхбаз аьхю эгьемият туврача.
Жигьилари наркотикар ишлетмиш апIувал – гъи вари уьлкейин жямяаьтдин учIру месэлйирикан саб ву. Наркоманарин арайиъ, яшайишдин аьгьвалатнакан, ватандашари хъапIрайи диндикан асиллу дарди, дагълу жямяаьтлугъдин вари гъатарин вакилар а. Хъа дурарин арайиъ живанар, дишагьлийир алахьурайивализ ухькан гьарсар пашманвалиинди лигура, амма…
Жиниб дар, наркоманияйи республикайиъси Хив райондиъра тахсиркарваларин кьадар артухъ хьпаз тясир апIура. Му къурхулували аьсрариинди ихь миллетарин ккабалгнайи рюгьлувалин, эдеблувалин милли къайдйир чIюргъюра.
Полицияйин гъуллугъчйири наркоманияйихъди женг гъабхбан аьлава серенжемар гъахури ашра, йишвариин наркотикар ишлетмиш апIуз, думу «зегьер» тарабгъуз ккунидар гъузра.
Гьаци, гъябгъюрайи йисан улупнайи вахтназ Хив райондин сяргьятариин къанунсузди наркотикар ишлетмиш апIбан ва тарагъбан жигьатнаан 5 тахсиркарвал гьисабназ гъадагъна. Ккудубшу йисандин гьякьикьат кIваина гъабхиш, думуган арайиз гъафиб саб тахсиркарвалтIан дайи. Наркотикар ишлетмиш апIурайидарилан савайи, цци Хив райондиъ сабпи ражари думу тарабгъбан натижайиъ гъазанмишнан гъаразнаъ айи 2 ватандаш дидисна. Улупнайи тахсиркарвал гъагъи тахсиркарваларик кабхъра. Къанундин бинайиинди тялукь тахсиркрари ахтармишарин кьяляхъ, Урусатдин УК-дин 228-пи маддайин 1-пи пайназ асас вуди, 8 йислан 20 йисазкьан жаза зигиди. Къанунарин гъавриъ ашра, саб жерге ватандашар, гьяйифки, рягьят гъазанжар агуз гьязурди ву. Гьякьикьатди субут апIурайиганси, наркотикар масу гъадагъру муштарйир ади, хъа алвер апIуз ихтияр адрували Хив райондиъра къанунсуз наркобизнес ва наркомафия артмиш апIура.
Къанунсузди битмиш апIурайи саб жерге наркотик кайи набататар дурзнайи йишвар ашкар апIбан, дурар терг апIбан, къанунсузди улупнайи гьяракатариин машгъул вуйи касар мялум дапIну, дурар жавабдарвалихьна зигбан, наркотикар тарагъбаз рякъяр хъяркьбан, наркотикар ишлетмиш апIбахьна, дурар тарагъбахьна жалб апIурайи себебар ашкар апIбан бадали вари мумкинвалар ишлетмиш апIурача. Гьаму метлебниинди йисан кьюб ражари «Мак» лишниккди агбанна гъаврикк ккаъбан операция тешкил апIурача. Улупнайи серенжемдин кьюбпи дережа авгъустдин эвелариан башламиш дапIна. Думу 30-пи сентябризкьан давам хьибди.
Гъахурайи серенжемарин натижайиъ, узу зиихъ къайд гъапIганси, йисан эвелариан Хив райондиъ 5 тахсиркарвал ашкар дапIнача. КьатI’иди гъапиш, мартдин 12-пи йигъан райондин сяргьятариин агбан гьяракатар гъахурайиган, 17,7 грамм наркотик кайи марихуанайин сурсат хьади А. Р. З. гъидисну. Гьадму вазлин 18-пи йигъан улупнайи наркотик 14,08 граммдин кьадарнаъди хьади райондиъ 1995-пи йисан бабкан гъахьи дишагьлира мялум дапIна.
Дурарилан савайи, апрелин аьхирариъ Хив райондин ЧI. гъулаъ шаклу вуйи хусуси хулариъ ахтармишар гъахбан натижайиъ 234,7 грамм ва 34,8 грамм кьадарнаъди гележегдиъ думу масу тувбан метлебниинди марихуанайин гъеебццу укI уьбхюрайи йишвар мялум гъапIну. Жвуву наркотикар ишлетмиш апIбан тахсиркарвалихь тевиш, му лап гъагъи тахсиркарвал ву. Фицики наркоманияйи гизаф жюре тахсиркарвалар арайиз хура. Хъа наркотикар тарабгъбахъди аьлакьалу вуйи тахсиркрари чпин гъазанжар яркьу апIбан метлебниинди жара «савадсузарин» уьмрар, хизанар ккидирчура. Жямяаьтлугъдихъди аьлакьа гъудубгу кас гьарсаб вахтна тахсиркарвал апIуз гьязур ву.
Наркотик кайи рукчар битмиш апIбиин машгъул вуйи 3 кас мялум дапIну, дурар административ жазайихъна духна.
Деврин къурхулувалар фикирназ гъадагъну, гьюкмин органари аьхиримжи йисари жигьиларин месэлйириз, дурарин игьтияжариз аьхю фикир тувуз хъюгъна. Гьякьра ву. Гъи ухьу ихь насларин гъайгъушнаъ дархьиш, дурарин гъайгъу кучIлариинди, алдатмиш апIбиинди зигуз гьязур вуйидар хайлин арайиз гъюра.
УкIкан вуйи наркотикарилан савайи, синтетикайин наркотикарра «лайикьлуди» артмиш шулайивал фикирназ гъадабгъну, Хив райондиъ айи аптекйирин ляхинра гюзчиваликк уьбхюрача. Гьамусяаьт Хив 2 аптека ва Асккан АрхъитI 1 аптека ляхник ка. Улупнайи вари карханйириз тялукь лицензйир а. Гъуху ахтармишари субут апIурайиганси, къадагъа дапIнайи дармнар ва аьлава сурсатар душвариъ алвер апIурадар.
Хив ЦРБ-йиъ наркоманарси гьисабнаъ айи 10 аьзарлу кас гьар вахтна гюзчиваликк ккайич, – кIура К. Рамазановди.
Дупну ккунду, живанарин арайиъ наркоманияйин хатIалувалин, къурхулувалин гъаврикк ккаъбан ляхин гъабхбан метлебниинди йисан эвелариан полицияйин жавабдар гъуллугъчйир хайлин мектебариъ урхурайидарихъди гюрюшмиш духьна. Гюрюшар асас вуди аьхю классариъ урхурайи живанарихъди гъахура. Фицики наркотикар тарагъуз гьязур вуйидарихьан гизафси хатIа, мектеб ккудубкIну, гъирагъдиз гъушу баяр-шубариз а.

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top