ГлавнаяКриминалУзу тахсиркар дарза…

Узу тахсиркар дарза…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

222222Сентябрин 14-пи йигъан Рутул райондин администрацияйин дараматдик цIа кабхъну. Силис гъабхурайи дестейи, цIа кьастниинди кипуб ву кIури, силисчивалин ляхниъ гьаму тереф асасубси гьисаб апIура. Ноябрин 4-пи йигъан къанун уьбхру органарин гъуллугъчйири му тахсиркарвал апIбан шак’вал кайи юкьур кас гъидисну, гьадму гьисабнаан Рутул гъулан вакил Аким Къулиевра. 

Улихьна йигъари интернетдин социалин сетариъ Аким Къулиевдин зийнариан ифи рубзури ва дугъан фун жунайихьди илибтIну шиклар айи. Шикларихъди сатIиди тувнайи мялуматариъ Къулиевди ИВС-диъ чахьан силис гъадабгъруган, чаз аьзабар апIбакан ва, наразивал мялум апIури, дугъу чан фун дабтIуваликан дибикIнайи.
Думу дюшюшдихъди аьлакьалу вуди улихьна йигъари «Дагъустан» РИА-йиъ РД-йиъ инсандин ихтиярар уьрхбаан вари ихтиярар айи вакил Уммупазиль Уьмарова, рес-публикайин жямяаьтлугъ гюзчивал гъабхру комиссияйин председатель Уьмар Уьмаров ва вахтназ вуди региондин МВД-йин пресс-гъуллугънан руководителин вазифйир тамам апIурайи Руслан Ибрагьимгьяжиев РД-йин журналистарихъди гюрюшмиш гъахьну.
«Гъи гвачIнинган (27-пи ноябрь) узу Аким Къулиев айи йишваз гъушунза. Дугъаз медицинайин лазим вуйи кюмек гъапIну. Думу больницайиз гъахбан чарасузвал адайи, фицики зийнар гъагъидар дар. Къулиевди чав дарапIу тахсиркарвал чахьди гужниинди гардандиъ бисуз гъитрайиваликан кIура. Чак тахсир ктарди чав балайикк ккитрайивал себеб дубхьну, думу чав чаз зийнар апIуз ва агьалйирин фикир чаина жалб апIуз мажбур гъахьну. Гьамусяаьт Къулиевдин сагъвализ саб жюрейинра хатIа адар. ИкибаштIан, республикайин прокуратурайи Къулиев ва дугъан юлдшар цIа кабхъбан дюшюшдиъ тахсиркрар вуш-дарш кьатI’и силисар духну ккунду. Улхуб гьаддикан гъябгъюраки, сарнур силиснакк ккайири думу тахсиркарвал чпи гъапIуб ва чпихъди Къулиевра хъайиб гардандиъ гъибисну. Му месэла учу гюзчиваликк уьбхюрача», – гъапну Уммупазиль Уьмаровайи.
Уьмар Уьмаровди къайд гъапIганси, Аким Къулиев-дихъди думу Дербент шагьрин СИЗО-йиъ гюрюшмиш гъахьну. Къулиевди дугъахъди вуйи сюгьбатнаъ ноябрин 4-пи йигъан чпин хулаъ полицияйин хайлин вакилар архьуваликан, ахтармишар гъахурайи вахтна, гьитIикIну дивнайи автомат ва дидихъ хъивру патрумар, тюфенг ва курткайин жибдиъ наркотикар гъидихъуваликан ктибтну. Автомат ва тюфенг чандар, хъа наркотикар полицияйин гъуллугъчйири жиниди ккирчдар ву, гъапну.
«А.Къулиевдин бедендик ва кIулик укIу духьнайи йишвар кайи. Акимдин гафариинди, дугъаз СИЗО-йиъ ваъ, хъа хул’ан МВД-йин Агьцигь райондиъ айи отделин ИВС-диз хурайиган рякъюъ гъивну. КIул’ин пакет улубччвнайивалиан дугъаз чаз йивурайидарин машар гъяркъюндар, хъа сесниинди аьгъю апIуз шулу», – гъапну Уь.Уьмаровди.
Руслан Ибрагьимгьяжиевди къайд гъапIганси, му дюшюшдин гьякьнаан республикайин МВД-йин гъуллугъну силис гъабхура.
КIваин апIуз ккундучуз, вахтназ вуди Дагъустандин Главайин вазифйир тамам апIурайи В.Васильевди Аким Къулиевдихъди аьлакьалу дюшюш чан гюзчиваликкна гъадабгъна. Мидланра гъайри, UFC-йин машгьур спортсмен Гьябиб Нурмягьямедов, му месэлайиз фикир тувуб ккун апIури, РД-йиан вуйи Госдумайин депутатарихьна илтIикIну. Республикайин прокуратурайи Аким Къулиев-дихъди аьлакьалу вари дюшюшар ахтармиш апIура.

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top