ГлавнаяКультураРягьимлувалин макан

Рягьимлувалин макан

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

161a13ed ff6b 44e4 bd54 50e4ab494258 Гьябибат Аьзизовайин (шиклиъ) ччвурнахъди таниш дару кас Дагъустандиъ гьеле-меле адаршул. Вари халкьарин жямяаьтлугъ Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи Фондназ регьбервал туври, дугъан хайлин йисар ву. Мидланра гъайри, Гьябибат Нажмудиновна республикайин жямяаьтлугъ машгьур деятель, РД-йин Главайин инсандин ихтиярарин ва ватандаш жямяаьтлугъдин артмиш’валин Советдин вакил, РД-йин культурайин лайикьлу гъуллугъчира ву.

Гьаму йигъари Гьябибат Нажмудиновна республикайин «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиз хялижвди гъафну. Ич газатдин журналистарихъди вуйи гюрюшдиъ дугъу чан уьмрикан, ляхникан, читинваларикан, гележегдин планарикан ктибтнийи.

Дугъаз культурайин цирклиъ айи баркаллу зегьметнан тажрубайи гъи Дагъустан Республикайиъси жара уьлкйириъра гъабхурайи ляхниъ хъуркьувалиинди зегьмет зигуз кьувват тувра. Дугъан уьмур лап маракьлубси, ужудар хабарсуз дюшюшариинди девлетлубра гъабхьну. Дугъу жямяаьтлугъдиз чахьан шлубкьан артухъ кюмек апIбаз, ихь ата-бабйирин ва Дагъустандин халкьарин кюгьне, гирами, ерли аьдатар уьрхбаз, Расул Гьямзатовдин поэзияйин ад вари дюн’яйин халкьарин арайиъ яркьуди тарабгъбаз чан вари уьмур сарф апIура. Гьябибат Аьзизова жюрэтлу, кIваз мани, гьаммишан машнакк шаду инчI ккайи ва сюгьбатнаъ лап маракьлу дишагьли ву. Дугъаз фунуб вахтнара ва фицдар вушра гьядисйирин гьякьнаанра бегьем мялуматар ади шулу. Культура, политика, спорт, образование – вари гьаму цирклар дугъу чаз багахьна вуйидарси гьисаб апIура. Ляхниз хъуркьубси, думу таза газатариъ  ва интернетдиъ айи аьхиримжи мялуматарихъди таниш хьпан кьяляхътIан чан ляхнихъ хъюгъюдар. Ляхнихъди аьлакьалу вуди кми-кмиди самолетдиъди уьлкейин ва дюн’яйин жюрбежюр шагьрариз тIирхбакан, гьацира ляхнин саб-сабдихъди тешкил апIурайи серенжемарикан думу бизар шуладар.
Гьябибат Нажмудиновнайиз уьмриъ швнуб-саб йишваъ лихуз ва хайлин ражари дуланажагъдин аьгьвалат гьюдюхюз кьисмат гъабхьну.Чан зегьметнан рякъ дугъу ДГПИ-йин политэкономияйин кафедрайин лаборантвалилан ккебгъну, хъасин илимдинна техникайин мялуматарин ва пропагандайин Центриъ гъилихну. Мидланра гъайри, хьуд йисан Монголия Халкьдин Республикайин (МНР) Дархан шагьриъ СССР-рин Генконсульствойин дахилнаъ айи Советарин Союздин пишекрарин клубдин художествойин руководителди гъахьну. Хъа Дагъустандиъ – тикилишчивалин Управлениейиъ, Дагоблсовпрофдиъ, РД-йиъ айи казначействойин Федералин Управлениейиъ, РД-йин Жямяаьтлугъ палатайин вакилди, РД-йин Главайин теклифчиди гъилихну. Дугъаз РФ-йин Гьюкуматдин гъуллугънан Сабпи классдин Теклифчивалин ччвур тувна.
Уьмриъ фунуб гъуллугънаъ лихувал  кьисмат гъабхьнушра, думу зегьметниин юкIв аливалиинди, баркаллувалиинди, саб ляхнин кIул ккебгъру гьевескарси тафавутлу шула. Хайлин йисари гъизигу баркаллу ва мянфяаьтлу зегьметназ лигну, Гьябибат Нажмудиновна гьюкуматдин ва жюрбежюр министерствйирин, жямяаьтлугъ тешкилатарин, идарйирин ва карханйирин терефнаан гьюрматнан грамотйириинди ва дипломариинди лишанлу дапIна. Дугъан ляхин швнуб-саб ражари МНР-йиъ айи СССР-ин Посольствойианра жаради къайд апIури гъахьнийи. Гьябибат Аьзизовайин пешкешарин арайиъ СССР-ин Генеральный консульствойиан, МНР-ин ЦК-йиан ва жара уьлкйириан вуйи Гьюрматнан грамотйири асас йишв бисура. 1997-пи йисан думу «Зегьметнан ветеран» ччвурназ лайикь гъахьну.
Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи Фонднан вице-президентдин гъуллугъниин лихури, Гьябибат Нажмудиновнайи аргъаж шулайи наслиз, студентариз, мектебариъ урхурайидариз диндинна эдебнан, ватанпервервалин тербия тувбаъ аьхю роль уйнамиш апIура. Думу гьамусяаьт уьмриз кечирмиш апIурайи, деврин аьхю тIалаб айи проектарин, маракьлу жягьтлуваларин, теклифарин авторра, гьар йисан гъахувал аьдатнаъ абхънайи хайлин серенжемарин ва конкурсарин тешкилатчира ву. Дугъан хусуси фикрар ва теклифар гьюкуматдин ва жямяаьтлугъ тешкилатарин кIулиъ айидари гьюрматниинди гьисабназ гъадагъура.
Гьябибат Аьзизовайи Расул Гьямзатовдин яратмиш апIбарин ад Дагъустандиъси, дидин аьтрафарилан тиндира халкьарин арайиъ тарабгъуз чахьан шлуб вари апIура. РФ-йин хайлин регионариъ, Болгария, Эстония, Белорусия ва жара уьлкйириъ дугъан иштирак’вал ади саки гьар йисан Расул Гьямзатов кIваин уьрхбаз ва дугъан гьюрматназ бахш дапIнайи серенжемар гъягъюри шулу.
Бажаранлу дишагьли Гьябибат Нажмудиновнайи чан ляхниъ асас фикир рягьимлувалин серенжемариз тувра. Гьаддиз Фондну республикайин уьмуми образованиейин идарйириъ, йитим бицIидар уьрхюрайи хулариъ, ветеранарин тешкилатариъ кми-кмиди жюрбежюр серенжемар тешкил апIувал аьдатнаъ абхъна.
«Гьаму дюн’яйиина Аллагьди гьарсар кас, саб фу-вуш ужуб, рягьимлуб, чакан тина жарадариз хайирлуб гъибтбан бадали, халкь дапIна. Гьаму жикъи уьмриъ сар-сариз гиран ктапIуб лазим дар. Жвувхьан шлубкьан кюмек дапIну ккунду. Аьхю девлетар, зурба хулар, шишлариинди пулар сад йигъан жвартI хьуб мумкин ву, я ухьу дурар аьхиратдиз сабра гъахурадархьа. Хъа жвуву гъапIу уж’вал гьарган улихь дийибгъуру. Жарариин бахил духьну, чIуру ляхнар апIури ваъ, аьксина вуди, жарариз гафниинди вушра кюмек апIинай. Рягьимлувал – варитIан инсафлу ляхинси гьисаб апIуз дих апIураза», – гъапнийи Гьябибат Нажмудиновнайи.
Ав, думу гьякь ву. Эгер ухькан гьарсар касди йитимариз, майиф бицIидариз, аьжузвалиъ вая бедбахтвалиъ ахъу хизанариз жвувхьан шлу кюмек апIури гъабхьиш, дугъриданра, думу уж’валнан ляхнарин кьувватну ухьуз саламатди яшамиш хьуз рякъ ачмиш апIиди.

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top