ГлавнаяКультураДеврин культурайин Хал гъуштIлариз

Деврин культурайин Хал гъуштIлариз

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.90 (5 Голосов)

8

Гьарсаб халкь чан милли аьдатариинди ва медениятдиинди девлетлу ву. Гьаддиз ухькан гьарсар дурар багьалу савкьатарси уьрхюзра мажбур ву.

Милли ирс уьбхбан ва думу артмиш апIбан бадали, вари Урусатдиъси Хив райондиъра натижалу уьлчмйир кьабул апIура. Гьаци, райондин гьюкмин кIулиъ айидари культурайин цIийи ужагъар дивбаз, айидар дибдиан рас апIбаз аьхю фикир тувра.
10-пи октябриъ ГъуштIил гъулаъ гъийин девриз тялукь культурайин Хал ачмиш апIбан шадлугъар къайд гъапIну.
ГъуштIил гъулан жямяаьт му шадвалихъди тебрик апIуз серенжемдиз РД-йин культурайин Министерствойин вакил Аминат Абукарова, «Хивский район» МО-йин глава Бейдуллагь Мирзоев кIулиъ ади райондин актив ва хайлин жара хялар уч духьнайи.

Дуфнайи хялар къаршуламиш апIури, ГъуштIил гъул дахил шулайи Чювккерин ерли поселениейин глава Сабир Гьябибовди чпиз мициб пешкеш гъапIу Хив райондин кIулиъ айидариз чухсагъул мялум гъапIну.

Шадлугънан мяракайиъ сифте удучIвну улхуз гаф туву райондин главайи жямяаьтлугъдин яшайиш гъулай апIбан гъаразнаъ ади Хив райондиъ гъахурайи ляхнарикан мяналу сюгьбат гъапIнийи. КьатI’иди гъийин йигъинжагъдикан улхури, дугъу гъайд гъапIну: «Урусат цIийи алапIбан, думу артмиш апIбан рякъюъ аьхиримжи вахтари хайлин метлеблу программйир кьабул дапIна. Гьарсаб программа уьмриз кечирмиш апIувал агьалйирин яшайишдин гъаразнаъ айивалин лишан ву. Хив райондиъра духьнайи ужувлан дигиш’валарин вари шагьидар вухьа. Анжагъ саб ГъуштIил гъулкан гъапиш, мушваъ агьалйирин игьтияжар тамам апIури, 200 урхурайидариз дусру йишвар ади цIийи мектеб, тамашичйириз дусру, элебкнайи йишвра хъади, типовой стадион, асфальт улубзнайи рякъ ишлетмиш’вализ тувнахьа. Му сиягь гъи «Инсандин капитал» проектдин дахилнаъди дибдиан рас гъапIу культурайин дараматди яркьу апIура. Мектебдин гъвалахъ багарихьди спортзалра ачмиш апIидихьа. Тялукь серенжемари гъулан агьалйири, асас вуди жигьиларин, артмиш’вализ вари рякъяр ачухъ апIура. Гъит, му гьяракатар гъуландариз, райондиз, вари Урусатдиз мянфяаьтлудар ишри!» - гъапну Б. Мирзоевди.

Уч духьнайидар тебрик апIури, мяракайиин гьацира РД-йин Минкультурайин вакил А. Абукарова, райондин культурайин отделин кIулиъ айи З.Шягьсинова ва гьацдар жарадар удучIвну гъулхнийи.

Чпин жямяаьтдиз тялукь шадвал багъиш апIбаз райондин главайиз ва му ляхник пай киву гьарсар касдиз чухсагъул мялум апIури, гъуландарин терефнаан мяракайиин агъсакъал Гъадир Гьясанов ва Султанбеги Мазанова удучIвну гъулхну.

Улхбарин кьяляхъ улупнайи гюрчег дарамат дибдиан рас апIбаъ ужуб ляхин улупу тикилишчйир «Хивский район» МО-йин администрацияйин терефнаан чухсагъул мялум апIбиинди, хъа 45 йисан ГъуштIларин СДК-йин директорди дилихну, гьамус лайикьлу эрг’вал йивурайи Султанбеги Мазанова администрацияйин Гьюрматнан грамотайиинди ва кьиматлу пешкешар тувбиинди лишанлу гъапIну.

Аьхириъ культурайин гъуллугъчйирин мяълийириккди культурайин Хал ачмиш гъапIну.

 

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top