ГлавнаяКультура

Табасаран секцияйин гъайгъушнар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

88yЯнварин 31-пи йигъан Мягьячгъала шагьриъ РД-йин писателарин Союздиъ айи табасаран секцияйиъ нубатнан заседание гъабхьну.

Гъябгъюрайи йисан му сабпи заседание вуйи, гьаддиз табасаран секцияйин кIулиъ айи ихь машгьур шаир Сувайнат Кюребеговайин жягьтлувалиинди дидиз Мягьячгъала шагьриъ айи табасаранарин яшлуйирин Советдин вакилариз, аьлимариз, табасаран литературайихьна гъайгъусузвалиинди янашмиш даршулайи инсанариз, шаирариз ва писателариз теклиф дапIнайи.

Заседаниейиъ табасаран секцияйин гъябгъюрайи йисаз вуйи план тасдикь апIбан гьякьнаан месэлайиз гъилигнийи ва уч духьнайидари дидиъ чпин теклифарра тIаънийи. Серенжемдиъ «Табасаран литературайин альманах» ачмиш апIбан месэлайиканра гъулхнийи.

Сягьнайин устадари – Дагъустандин агьалйириз

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

7777yГъубшу йисан республикайиъ культурайинна образованиейин «Сягьнайин устадари – Дагъустандин агьалйириз» проектдин бинайиинди 38 агъзур касдиз театрарин устадарин яратмиш апIбарихъди таниш хьуз мумкинвал тувну. Проектдин дахилнаъди тешкил апIурайи серенжемар республикайин 33 райондиъ ва 10 шагьриъ кIули гъушнийи.

КIваин апIуз ккундузузки, «Сягьнайин устадар» проект 2017-пи йисан январь вазлиъ гьяракатнаъ ипнийи. Дидин асас метлеб – республикайин шагьрарин, районарин ва гъуларин агьалйириз театрин ва музыкайин искусствойихьна багахь хьуз барабар мумкинвалар яратмиш апIувал ву. Гьаму жюрейин серенжемари аргъаж шулайи наслин багъри юрдарин тарихдихьна, культурайихьна ва искусствойихьна мани гьиссар уягъ апIуз кьувват тувру.

Гъала – цIийи спектакль

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)
imageТарихдихьна хътакури

Жвуван халкьдин тарих аьгъювали ихь уьмур маракьлу апIура. Мялум вуйиганси, аьсрариинди гъубзнайи тарих ухьу дюбхнура ккунду. Аьхиримжи вахтна ихь дагълуйири тарих уьбхбаз фикир тувуз хъюгъна. Баяр-шубар, жигьилар улихьдин аьдатарихъди таниш апIури, жюрбежюр серенжемар кIули гъахура.

Февралин 17-пи йигъан Дербент шагьриъ Гьюкуматдин табасаран драмтеатрин пишекрари ихь машгьур шаир, драматург Юсуф Базутаевдин «Гъала» пьесайиан спектакль-драма улупиди. Му спектакль сягьнайиин дивбан бадали, саб кьадар пулин дакьатар лазим вуйивал себеб вуди, театрин коллективдихьан гьамусдиз думу дивуз гъабхьундайи.

БицIи шагьрарин аьхю метлебар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

171Улихьна йигъари Дербент шагьрин глава Малик Баглиев Коломна шагьриъ гъубшу бицIи шагьрарин ва тарихдин поселенйирин форумдиъ иштирак гъахьну. Му серенжемдиъ Урусатдин жюрбежюр йишвариан вуйи 277 муниципалитетариан 400 иштиракчйир уч гъахьнийи.

Думу форумдиъ Урусатдин Президент Владимир Путинра иштирак гъахьну ва шагьраринна тарихдин поселенйирин главйирихъди гъубху гюрюшдиъ культура, туризм, экономика артмиш апIбан ляхниз фикир жалб дапIну ккуниваликан гъапну.

Бабан чIалназ – икрам

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (4 Голосов)

81Гьюрматлу ватанагьлийир!

Республикайин ННТ («Ихь милли телевидение») телеканалиъ гьар гьяфтайиъ киш йи-гъан хябяхъган сяаьт 5-диъ табасаран чIалниинди «Миллат» передача улупура. Думу передачайин автор ихь машгьур артистка Сефьяханум Муртазаева ву.

ЦIиб улихьнаси ич арайиъ гъабхьи гюрюшдиъ дугъу къайд гъапIганси, дурарин телеканалин кIулиъ айидарин къарарниинди, журналистари телевидениейиан улупуз республикайин халкьарин, культурайин, чIалнан, илимдин, диндин цирклиъ баркаллу зегьмет зигурайи ватандашарихъди гюрюшар тешкил ва дурарихъди телепередачйир гьязур апIура.

Милли меденият – халкьдин девлет

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

IM3 8Гьарсаб халкь чан милли медениятдин девлетлувалиинди сар-сарихьан тафавутлу ву. Меденият – му фунуб миллетдинра аьсрариинди наслариз гъибтрайи милли савкьат ву. Урусатдин гьякьикьатдихь теври, саб шакра адарди, Дагъустан, чан миллетарин девлетлувализ лигну, гьюкуматдин милли меденият уьбхбан центр ву, пуз шулу. Фицики ихь республикайиъ аьсрариинди мясляаьт ади, сатIиди яшамиш шулайи 30-тIан артухъ халкьариз гьаруриз чан тарихлу меденият а.

Рягьимлувалин макан

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

161a13ed ff6b 44e4 bd54 50e4ab494258 Гьябибат Аьзизовайин (шиклиъ) ччвурнахъди таниш дару кас Дагъустандиъ гьеле-меле адаршул. Вари халкьарин жямяаьтлугъ Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи Фондназ регьбервал туври, дугъан хайлин йисар ву. Мидланра гъайри, Гьябибат Нажмудиновна республикайин жямяаьтлугъ машгьур деятель, РД-йин Главайин инсандин ихтиярарин ва ватандаш жямяаьтлугъдин артмиш’валин Советдин вакил, РД-йин культурайин лайикьлу гъуллугъчира ву.

Гьаму йигъари Гьябибат Нажмудиновна республикайин «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиз хялижвди гъафну. Ич газатдин журналистарихъди вуйи гюрюшдиъ дугъу чан уьмрикан, ляхникан, читинваларикан, гележегдин планарикан ктибтнийи.

Хъуркьувалар хьиди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

198af679fb4327f86ed36fec4115c408Декабрин 14-пи йигъан «Дагъустан» РИА-йин конференцйир гъахру залиъ вахтназ вуди Дагъустан Республикайин культурайин ирс уьбхру Агентствойин руководителин вазифйир тамам апIурайи Заур Къягьриманов республикайин СМИ-йин вакиларихъди гюрюшмиш гъахьну.

Жулжагъ гъулаъ медениятдинна азад вахт адапIру Центр абццну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

IMG 1528Декабрин 12-пи йигъан Табасаран райондин Жулжагъ гъулаъ дибдиан цIийи алапIбалан кьяляхъ, медениятдинна азад вахт адапIбан Центр абццбахъди аьлакьалу шадвалин серенжем гъабхьну. Серенжемдиъ «Табасаран район» МР-ин глава Алавудин Мирзабалев кIулиъ ади хяларин аьхю делегация иштирак гъабхьну. Дидин дахилнаъ РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Мягьямед Къурбанов, вахтназ вуди РД-йин медениятдин министрин вазифйир тамам апIурайи Зарема Бутаева, райадминистрацияйин глава Иса Исаев ва дугъан заместителар, райондин медениятдин идарйирин кIулиъ айидар, саб жерге гъуларин поселенйирин главйир, гъуниш районариан хялар айи. Серенжемдиъ гьацира «Жулжагъ гъулан совет» СП-йиз дахил шулайи вари гъулариан агьалйир иштирак гъахьнийи.

РФ-йин Конституцияйин Йигъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

111111993-пи йисан декабрин 12-пи йигъан вари халкьарин сесер тувбиинди Урусатдин Федерацияйин Конституция кьабул гъапIнийи. Думу ихь уьлкейин тарихдиъ сабпи ражари вуди инсандин кьиматлувал, дугъан ихтиярар ва азадвалар кьабул, Урусатдин демократияйин къайдайин бина тяйин гъапIу цIийи Асас къанун ву.

Ккудушу йисар фукьан читиндар гъахьнушра, вахтну цIийи Конституцияйин мумкинвалар ачмиш гъапIну, ихь уьлкейиъ вари жюрейин хусусиятарин артмиш’вализ мумкинвал тувну, бюджетдин дакьатар мянфяаьтлуди ишлетмиш, экономикайин аьлакьйир яркьу, яшайишдин институтар мюгькам апIуз, агьалйирин гъуллугъар гьуркIбан ляхнариз рякъяр ачухъ гъапIну. Саб гафниинди, инсандин игьтияжариз, дурар артмиш апIбан гъуллугъариз бахш дапIнайи вари цирклар Конституцияйиъ тартиб дапIна.

Страница 3 из 21

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top

Счетчик Index