ГлавнаяЛитература

Чан дерди чав гьял гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7Зарафатнан ихтилат

Сад йигъан Муртзайи ярквраз гакIвлариз гъягъюз ният апIуру. Мярх ва дидихъди хъайи диллигар рякъюз адагъуру ва, ахъизди дажаргъну, душв`ан гьяйван адапIуру. Мярхликк гьяйван ккибтIрайи Муртзайиз чан фунар-рудрари цIузар апIурайиганси ебхьуру. Думу, ахниккан ккудучIвубси, саб парчи уьл гьаци, гъафун хътарди, ипIрур вуйи, хъа гъи Муртзайиз ярквраз гъягъбакан вуйи гъайгъушнари чан аьдати ляхин тамам апIуз кIваълан гьархуз гъитнийи.

– Дийибгъ, гьяйван, узу, хулаз душну, уьл хурза, – дупну, Муртза хянаккинди гъажаргъу. Тахчайигъ уьл дибрихъган, дугъу хпир агуру. Малариз алаф ккабхьну, ахъ`ан гъафи хпири накь пичракк гъуржу уьлерикан саб Муртзайихьинди гьачIабккуру.

Ичв шил дубгидар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8881986-пи йисхъан мина башламиш дапIну, гьар йисан 3-пи мартдиъ вари дюн’яйиъ писателарин Йигъ къайд апIура. Гьадму йисан Лондондиъ писателарин ПЕН-клубдиъ вари халкьарин писателарин 48-пи конгрессдиъ му йигъ къайд апIбан къарар адабгънийи.

Писателин пише – инсан яшамиш шули имбукьан гагьди, аьгъювалар ва тажруба кьувватлу апIурайи пише гьисаб шула. Саспи инсанарик гьеле бицIиди амиди чпин кIулиз гъафи фикрар кагъзиина адагъуз бажаранвал кади шулу. Хъа бязидарихьна думу бажаранвал яшлу гъахьигантIан гъюрдар. Писателин пишекарвал гъадабгъувал кьатI’и къанунарихъди аьлакьа айиб дар. Думу кьисмат ву, читин кьисмат. Германияйин машгьур шаир Генрих Гейнейи гъапиганси, «дюн’я пай хьуз хъюбгъиш, сабпи тIуркал шаирин кIваантина гъябгъиди», фицики дурари инсанарин дюн’яйин вари ицц-рушин, гъам-хажалат чпин юкIвариъ гъабхуру.

«Дагъустандикан 500 суал ва жаваб»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22f CopyУлихьна йигъари «Дагестанская правда» газатдин редакцияйин конференцйир гъахру залиъ, улихьнаси чапдиан удубчIву «Дагъустандикан 500 суал ва жаваб» кIуру китабдин презентацияйиз бахш вуди, китабдин автор Марат Ибрагьимовдихъди гюрюш кIули гъубшну.

Гюрюш ачмиш апIури, автори му китаб асас вуди мектебариъ ва вузариъ урхурайидариз, яна Дагъустандикан аьгъювалар гъадагъуз ккуни инсанариз ва гьацира фагьум артмиш апIбан жюрбежюр уйнамишар гъахуз лазим шлу китаб вуйиваликан гъапнийи.

«Му китабдиин ляхин апIури, йиз 6 йис гъабхьниз. Ав, му вахтнан арайиъ саспи суалар йирсира гъахьну. Амма, гьаци вушра, узу йиз хъюгънайи ляхин дипундарза. Тувнайи гьарсаб суал дюз къайдайиз дубхну, кайи гъалатIар кадагъбан кьяляхътIан, думу китабдиъ чап апIуз шулдайи», – гъапнийи Марат Ибрагьимовди.

Швеъдиина хюрч

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)
/Ихтилат/

Табиаьтдин газ зигайиз улихьна йисари сад йигъан Табасаран райондин гъуларикан сабдиъ ярквра] гьамциб гьядиса гъабхьнийи.

Чвлин вахт вуйи. Пичраъ итру гакIвлар ккудукIнайи. Сад йигъан гвачIнин ухди, ккитIну йицар, чан бицIи байра хъади Аьлибай ярквраз гъягъюру. Чав улихьнаси гакIвлар гьязур гъапIу йишвахьна хъуркьну, йицар, мярхяр гакIвларин чIвеърахьинди илтIикIну дер-ккиган, дугъаз юрккгъиин аьхю тIурин илибхну алдарди рябкъюру.

– Пагь! – гьарай дадабхъуру дугъан ва, чан балихьинди илтIикIну: – Аьхю тIурин хьтарди гъафунхьа, жан МусатIай! – кIуру. – Гьамус гьапIру ухьу? Аьхю тIурин хьтарди мярх йибтIуз шулдар… Гъулаз гъягъидихьа.

Кьилзи памадрихъди уьл ккуниб вуйиз

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7yГакIвлариз душну гъафи Муртзайиз гаш дубхьнади шулу. Гьяйван мярхликкан ккудубчну, думу аьхъиъ дебтIну, Муртза хулазди жаргъуру. Тахчайигъ ипIруб абгуру. Дугъаз ипIуз шлуб фукIара бихъурдар. Муртза чан дуст Мясумдин хулаз жаргъуру. Мясум гьяятдиъ фтиин-вуш эллешмиш духьнайи. Мурар хулаз гъягъюру. «Мясум, йиз хулаъ фужкIара адар, тахчайигъ уьлра гъибихъундарзуз, гаш дубхьназуз, ухди суфра див», – кIуру Муртзайи, чан дустран машназ умудлуди лигури.

– Гьязурди айиб штукк ккайи кьилзи памадурна уьлтIан адар, дуст. Хпири, пеъра кипну, хинкIар гьязур апIура, гьялак махьан.

– Дийигъуз шулдар, кьилзи памадрихъди уьл ипIуб лап ккуни ляхин вузуз. Аьбкъин йип хпириз памадурна уьл.

– Хпири хинкIариз галар аркIура, гьялак махьан, – хъана текрар апIуру Мясумди, Муртзайин машназ мюгьталди лигури.

Верность

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)
1 113(рассказ в рассказе)

(В назидание людям: «Верность – одна из лучших черт человеческого характера, и не только человеческого…»)

Лет сорок тому назад в одной из центральных газет я прочитал рассказ «Верность». Его содержание сводилось к тому, что одному пассажиру на московском аэродроме из-за отсутствия соответствующего документа не удалось посадить в самолёт собаку, с которой он намерен был полететь в Ленинград. Хозяин отвёл собаку к месту, где обычно ожидали пассажиры, дал ей команду «сидеть!», а сам пошёл к самолёту.

Мектебдиъ урхурайидариз цIийи китаб

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

IMG 7839 yАьхиримжи йисари дагъустандин аьлимари халкьдин тарихдиз, аьдатариз метлеблу фикир тувуз хъюгъна. Ктабхъу 2017-пи йисанра аьлимарин тажрубалу устадвал анжагъ ужуб терефнаанди ашкар гъабхьну. Дагъустандин аьлимар З.М. Загьировди ва Ш.А. Мирзоевди – 4-пи классдиъ урхурайи баяр-шубариз нубатнан ражари цIийи, «Дагъустандин халкьарин аьдатар ва меденият» ччвур али учебник дюзмиш гъапIну.

2017-пи йисандин аьхириъ «Лотос» чапханайиъ удубчIву му учебникдиъ аьлимар дагъус-тан халкьарин мелзналан вуйи эсерар милли дережайиъди улупуз, мяълийирна аьдатар лазим вуйи йишваъ ишлетмиш апIуз, халкьдин сяняаьткарвалин ирс дерин гьисслувалиинди уьбхюз, намуслувалиинди зегьмет зигуз, пишекарвал гъадабгъуз, багъри чIалнан девлетлувал улупуз, Урусатдин меденият яркьуди арайиз адабгъуз чалишмиш гъахьну.

Булагъдикк ккайи хпари фу кIура?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

7Дагълу гъуларикан саб гъулаъ чан хизандихъди марччлихъан яшамиш шулайи. Колхоздин марччарихъ хъайир, думу хьадну сивиъ, кьюрдну галиъ шуйи. Сад йигъан булагъдиккна шид хуз гъушу дугъан хпириз, марччлихъан колхоздин председателди ктагъуру кIури, ебхьуру. Йигъарикан сад йигъан гъулаз гъафи марччлихъниз хпири кIуру:

– Я аьхю жви, уву колхоздин председателди ктагъуру кIури а, аьхир? Думу гьякьлу мялумат вуйин?

– Абдал духьнаву дарш!? Марччлихъан колхоздин председателди ктагъруб вуйин? Шли гъапунвукна? – мюгьтал духьну, гьерхру жилири.

Айдын Ханмагомедов: «Я заключу себя в поэзию, как в сны…»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

2018 01 24 22 54 42Адам и Ева

На иврите песню спел о деве,
на латыни стих прочёл в тоске,
но в любви Адам признался Еве
на табасаранском языке.

Табасаранская дума

Мы валенки видели в Табасаране,
мы брагу домашнюю пили и квас,
Звенел колокольчик, и быстрые сани
везли по ухабам заснеженным нас.

Мы ехали лесом, и ель на опушке
совсем как рязанская кланялась мне.
В ковровой сторонке звучали частушки,
и думалось мне о великой стране.

Закрытый показ фильма Мухтара Махтибекова "Выжить" пройдет в кинотеатре "Миркато"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Otkritie Kino Mirkato 6В Дагестане 26 января в кинотеатре «Миркато» Кинокомпания «PALPANFILM» впервые представит кинопремьеру закрытого проказа короткометражного художественного фильма «Выжить».

В роли главного героя художественного фильма играет молодой мужчина, который оказывается в тяжелой жизненной ситуации. Потеряв работу, он борется за существование в мире жестокости и неравенства. Бросая вызов законам несправедливости, герой делает попытки изменить человечество в лучшую сторону.

Страница 3 из 8

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top