ГлавнаяОбразование

Аьхиримжи зенг

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

222222222223-пи май Хив райондин баяр-шубариз гьаргандиз мектебдин гъайгъудар ва бахтавар уьмриъ аьхиримжи зенг йивбиинди лишанлу гъабхьну. Йигъар улихьна гъайгъусузди лицурайи выпускникариз гьамус гъизгъин вахт улубкьну: багахь вахтна дурарикан гьарсари, ЕГЭ имтигьнар тувну, гележегдиз вуйи рякъ ктабгъиди.

Гъябгъюрайи урхбан йисан Хив райондиъ 147 касди мектеб ккудубкIура. Хъа дурарихъди сабси му аьхиримжи зенг 9-пи класс ккудубкIурайи 264 касдиканра хайлиндариз аьхиримжийинуб хьибди.

Фунуб пишейин эйси хьуза?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

9292Узу мектебдин бицIи классариъ урхурайи вахтари мялимди чан классдиъ урхурайидариз гьамциб суал тувуйи: «Мектеб ккудубкIиган, фунуб пишейин эйси хьуз ккундучвуз?». БицIидари кми-кмиди гьамциб жаваб тувуйи: «Космонавт, лётчик, духтир, милиционер, мялим».

Думугандин бицIидарин метлеб гизаф пул гъазанмиш апIувал дайи, дурарин метлеб – инсандин уьмриъ алахьу читин месэлйир гьял апIувал вуйи. Дидхъан мина гизаф вахтар гъушну, ихь гьюкуматдин политикара дигиш гъабхьну, инсанарин фикирра. Хъа фукьан дигиш’валар духьнашра, мектеб ккудубкIурайи жигьиларин улихь гьадмуганси гьамусра уьмриз пише ктабгъувалин месэла дийибгъна. Мектеб ккудубкIурайидариз пише ктабгъбан читинвал ЕГЭ ва ОГЭ тувбаъра а. 11-пи классдиъ урхурайидари чпи тувру ЕГЭ-йин предмет вахт ккимиди ктабгъуру. ЕГЭ тувбан натижйириз дилигну, дурар вуздик урхуз кучIвру, амма баяр-шубарин урхуз, пише гъадабгъуз юкIв хъади шулдар. Гьаци дархьбан бадали, ихь баяр-шубариз ухьу, абйир-бабари, мектебдиъ айи мялимари, аьхюну гъардшари кюмек дапIну ккунду. Гьамусдин жигьилар дирбашдар, цIиб ултIурччвру хасиятнандар, аьшкьлу гъадагънайидар ву. Дурариз чпи тIалаблу пишек-рар духьну, хъуркьувалар айи инсанар хьуз ккунду.

Хив район ЕГЭ-йин улихь

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

777Гьамусяаьт Урусатдин мектебариъ выпускникариз гъизгъин вахт улубкьна. Имтигьнарихьна гьязур шули, йишвариин аьхиримжи гьязурлугар гъахура. Фицики сарун аьлава вахтра имдар.

Хив райондиъ саб вуйи имтигьнар ужуб тешкиллувалиинди ва заан дережайиъди кIули гъахбан жавабдар, Хив РОО-йин кIулин пишекар Физурли Аьбдулязизовди (шиклиъ) субут апIурайиганси, райондин мектебариъ ЕГЭ-йихьна ва ОГЭ-йихьна гьязур хьпан ляхин урхбан йисан эвелариан башламиш дапIна.

– Гьарсар выпускникди чав урхуз гъягъру урхбан идара-йиз лазим вуйи имтигьнар тувбан гьякьнаан тялукь аьрзйир саки февралин эвелариз тувна. Дупну ккундуки, аьрзайиъ улупну адру предметариан имтигьнар кьяляхъна, сарун ккун гъабхьишра, тувуз шулдар.

ЕГЭ тувбаъ цIийи технологйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

888818881Гьаму йигъари Дагъустандиъ, ЕГЭ тувуз тешкил дапIнайи 63 пунктдиъ имтигьнарин материаларин кIул’инди вари комплект чап ва сканирование апIбахъди аьлакьалу цIийи технологйир ляхнин тажрубайик кирчувал метлеб вуди, обществознание предметдиан ахтармиш апIбан имтигьян кIули гъубхну.

Ахтармиш апIбан аттестацияйиъ 4410 выпускник иштирак гъахьнийи.

Имтигьнар гъахру пунктариъ ЕГЭ-йин кIул’инди вуйи табшуругъарин комплект чап ва сканирование апIбан цIийи технологйир ляхник кирчувалихъди аьлакьалу ахтармиш’валин ляхнар вари Урусатдин регионариъ 2018-пи йисан ЕГЭ гъабхбахьна гьязур хьувалин серенжемарин графикдиъди гъахура. Мидланра гъайри, му серенжем ЕГЭ гъабхру ва думу тешкил апIру пишекрариз тажрубасира гьисаб шула.

Олимпиадайиан – сабпи йишв хьади

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

2018 05 16 144413Апрелин 28-пи йигъан Мягьячгъалайиъ урхурайидарин зигьим ашкар ва артмиш апIру Республикайин центриъ мектебдиъ урхурайи баяр-шубарин арайиъ бабан чIалариан вуйи олимпиадайин республикайин тур кIули гъубшну.

Табасаран райондиан дуфнайи вакиларихъди душваъ Дагъниарин бинайинна уьмуми аьгъювалар тувбан мектебдин 9-пи классдиъ урхурайи Заира Исаевара иштирак гъахьну. Улихьнаси Заирайи табасаран чIалнаан райондин этапдиъра сабпи йишв гъибиснийи. Дугъу Мягьячгъалайиъра тувнайи табшуругъар хъуркьувалиинди тамам гъапIну ва натижайиъ сабпи йишваз лайикь гъахьну.

Профилактика нарушений ЕГЭ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Республикайиъ сарпидарикан сарпир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1 8Хючнаарин сабпи нумрайин кьялан мектеб райондин образованиейин идарйирин арайиъ ужударсдарикан саб ву. Дици хьувалин себеб, мектебдиз ужудар шартIар айивалси, душваъ чпин пишейиз вафалу, ужудар пишекрар лихури айивалра ву. Мектебдин коллективдихьан чпин арайиъ райондин ва республикайин жюрбежюр конкурсарин гъалибчйир, пешкешнан йишварин сагьибар лихурайивалиинди дамагъ апIуз шулу.

Хъа улихьна йигъари думу мектебдин мялим Замира Аьзизовайира гьам чпин мектебдиз, гьамсана кIулди вари райондиз аьхю хъуркьувал гъазанмиш гъапIну.

Мектебдиан мялуматар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

22Гъубшу гьяфтайиъ Табасаран райондин Туруф гъулаъ, ТIюрягъ, Имшнигъ, НичIрас, Туруф гъулариъ меткебдин 9-10-пи классариъ урхурайи ученикарин арайиъ зигьимлувалин талитарин «Брейн-ринг» конкурс кIули гъубшну. Конкурсдиъ биологияйиан, химияйиан, урус чIалнаан, тарихдиан ва физикайиан вуйи суалариз жавабар тувну ккундийи.

Конкурсдин натижйириз асас вуди НичIрас гъулан мектебдин команда гъалиб гъабхьну.

Гъалиб гъабхьи командайин кIулиъ айи Зулгьижат Ферзуллаевайин гафариинди, гьарсаб суалназ фикир апIуз туврайиб анжагъ 20 секундатIан дайи.

Ученикариз нумуна вува

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

8 1Апрелин 1-7-пи йигъари Ульяновск шагьриъ информатикайиан мектебдиъ урхурайидарин арайиъ вуйи вари Урусатдин олимпиадайин аьхиримжи этап кIули гъубшнийи. Му предметдиан олимпиада 1988-пи йисхъан мина гъабхура, ва думу ихь уьлкейиъ варитIан аднан ва варитIан гизаф мектебариъ урхурайидар иштирак шлу олимпиада ву. Гьар йисан душваъ Урусатдин жюрбежюр регионариан варжариинди баяр-шубар иштирак шула.

Гъябгъюрайи йисан думу олимпидайиъ, Дагъустандин тереф уьбхюри, Дербент шагьрин 15-пи нумрайин мектебдин 11-пи классдиъ урхурайи ученик, ихь ватанагьли Замир Аьшурбегов иштирак гъахьну. Олимпиада гъабхури 30 йисандин арайиъ сабпи ражари вуди Дагъустандин вакили душваъ пешкешнан йишв гъибисну. 

С++ программированиейин чIалниинди Замири гъибикIу программайиз жюрийин вакилари натижа адабгъру протоколиъ заан кьимат дивну.

Дагъустандиъ «ЧIиви классика» кIули гъубшну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.50 (1 Голос)

LianaГъябгъюрайи йисан апрелин 4-пи йигъан Дагъустан Республикайиъ «ЧIиви классика» кIуру конкурс кIули гъубшну. Му серенжемдиъ Дагъустандин вари шагьрариан ва районариан мектебариъ урхурайи 130 баяр-шубар иштирак гъахьнийи. Дурарин арайиъ мектебдин ва муниципальный этапарин гъалибчи, Мажвгларин кьялан мектебдин 5-пи классдиъ урхурайи ученица Лиана Багъдаевара айи.

РД-йин образованиейин ва илимдин инистерствойин вакил Лариса Абрамовайи абццнийи. Чан удучIвну улхбаъ дугъу литературайикан ва культурайикан гьамусдин наслариз хайлин хайирлу гафар гъапнийи. 7-пи съезддин «ЧIиви классикайин» кьадарниин учв рази духьнайивал улупнийи ва гьаруриз жа-жаради ягъурлу рякъ, ужудар сяътар ва хъуркьувалар ккун гъапIнийи. Дурарихъди дуфнайи мялимариз, кураторариз, абйир-бабариз чухсагъул гъапнийи. Натижа йивури, мурарин кьадар йислан-йисаз артухъ апIуваликан гъулхнийи ва Москвайиан дуфнайи «ЧIиви классикайин» руководитель Марина Смирновайихъди таниш гъапIнийи.

Страница 1 из 13

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top