ГлавнаяОбразованиеВари ужуб – бицIидариз!

Вари ужуб – бицIидариз!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

image CopyГьар йисан ноябрин 20-пи йигъ Варидюн`яйин бицIидарин Йигъси къайд апIури шулу. 1954-пи йисан ООН-дин Генеральный Ассамблеяйи кьабул гъапIу къарарниинди 1956-пи йислан мина му машквар вари гьюкуматариз къайд апIувал табшурмиш гъапIну, ва бицIидарин уьмур ужуб терефназди дигиш хьпаз фикир жалб дапIну ккунивал асас метлеб вуйиб тасдикь гъапIну.

Советарин вахтарин «Вари ужуб – бицIидариз» кIуру лозунгра гизафдариз кIваинди ими. Дугъриданра, думу вахтна баяр-шубариз ужуб фикир туври, хьадан вахтна пулсузди арццри шлу лагерар, бицIидариз ужудар аьгъювалар тувру образованиейин ва гьацира сагъламвал уьбхбан идарйир гъийин девриъра ухьу кIваълан гьаъри адархьа.
Дербент шагьриъ яшамиш шулайи баяр-шубари азад вахт фици гьапIраш, дурар артмиш хьпан бадали фицдар шартIар аш аьгъю апIбакан фикрар апIури, узу шагьрин ДДЮТ-дин (БицIидаринна живанарин яратмиш’валин Хал) директор Наталья Велихановайихъди ва дугъан заместитель Заидат Мазановайихъди гюрюшмиш гъахьунза.


1937-пи йисан чан тарих ккебгъу му тешкилатди гъябгъюрайи йисан декабрин вазлин 4-пи йигъан 80 йис къайд апIура. Наталья Васильевнайин гафариинди, гъийин йигъаз мушваъ 1500 балина шуру аьгъювалар ва тербия гъадагъура, ва дурарихъди ляхин гъабхури, 39 пишекар лихура. Тешкилатдиъ айи спортдин, художествойин, багъри юрд ахтармиш апIбанна туризмдин, эскервалинна ватанпервервалин ва гьацира жара жюрбежюр секцйиризна кружкйириз гъягъюз аьшкь айи, яш 4 йислан 18 йис'ина вуйи вари баяр-шубар кьабул апIура ва дурар артмиш апIбаз лазим вуйи вари шартIар дюзмиш дапIна. Мина шагьриъ яшамиш шулайи вари халкьарин баяр-шубар гъюра ва Дагъустандин вари тешкилатариъси, дурар албагну яшамиш хьпаз фикир туври, дагълуйирин сабвал, дуствал уьбхбан бадали, жюрбежюр серенжемар тешкил апIура, сар-сарин аьдатарихъди таниш шула.
Наталья Велихановайи тасдикь гъапIганси, мушван пишекрари тербия туву хайлин касарикан гъийин йигъан вари Дагъустандиъ ад айи политикар, мяълийирин устадар, Советарин халкьдин игитар духьна.
БицIидарин 32 кружкйир, клубар, секцйир, ансамблар лихурайи му Хулаъ дестйириъди ва хусуси къайдайиинди ляхин гъабхура ва баяр-шубар артмиш хьпаз, дурари жямяаьтлугъдин арайиъ рягьятди чпин йишв абгбаз кюмек апIура.
«Ич баяр-шубар Болгарияйиъ, Чехияйиъ, Турцияйиъ, Австрияйиъ кIули гъушу яратмиш апIбан конкурсариъ иштирак гъахьну. Гьамусяаьт «Голос» конкурсдиъ иштирак шулайи Селим Алах’яровра ич тешкилатдиан ву. Гьацира Дагъустандиъ кIули гъубшу «Халкьдин рюгь» кIуру конкурсдиъ премия ва грамота гъадабгъу Стефан Щербаковра учухь билиг ва тербя гъадабгъур ву. Учу варидарихъди, майиф бицIидарихъдира ляхин гъабхурача. Абйир-бабарихъдира ужудар аьлакьйир айич. Дурари гизафси пулин дакьатарихъди аьлакьалу ва гьацира, талитариз ва конкурсариз гъягъру вахтна тербиячйирихъди, тренерарихъди гъягъюри, чпихьан шлу кюмек апIура.

Заидат Садединовнайи чпи гъабхурайи тербияйин ляхниъ терроризмдизна экстремизмдиз аькси вуйи серенжемар гъахурайиваликан ва гьацира шагьриъ сабпи ражну вуди «Аьжалсуз полк» кIуру акция чпи кIули гъабхуз хъюгъюваликан гъапнийи. Гьацира шагьрин жара тешкилатарихъди сабхилди наркотикариз, террориз аькси вуйи серенжемариъра иштирак шули, ДДЮТ-дин вакилари багахьлуйир хътарди яшамиш шулайи кьабидарин Хулаъ, йитимханайиъ, бицIидарин реабилитацияйин центрариъ мяргьяматлувалин концертар гъахура, думу тешкилатариъ ЦIийи йисаз вуйи серенжемариъра иштирак шула.
Ватанпервервалин тербияйиз фикир туври, Ватандин Аьхю дявдин ветеранариз удукьру кюмек апIура, чвевалин накьвар али аьтрафар марцц апIбаз вуйи субботникариъ иштирак шула. Заидат Мазановайи чпин тешкилатдин коллективди экологияйин гьял дапIну ккуни месэлйиризра фикир туврайиваликан гъапнийи, республикайинси Урусатдин конкурсариъра иштирак шулайивал тасдикь гъапIнийи. Гьацира тешкилатдин вакилар январин 3-пи йигъан жюрбежюр гьюкуматарин арайиъ шлу «Зимняя Ривьера» кIуру фестиваль-конкурсдиз гьязур шулайиваликанра хабар тувнийи.
Абйир-бабарихъди гьар вахтна тербияйин серенжемар, собранйир гъахури, мушваъ тазади дуфнайи баяр – шубар коллективдиъ вердиш хьайиз, дурариз артухъдиси фикир тувра.
Баяр-шубарихъди ляхин апIурайи пишекрари гьар вахтна чпин аьгъювалар артухъ апIбаз фикир тувра, цIийи технологйир ишлетмиш апIури, баяр-шубариз гъийин девриъ лазим шлу аьгъювалар тувра, чпин пишекарвалин дережара за апIура.
Му тешкилатдин коллектив 80 йисандин юбилейихъди тебрик апIури, ич редакцияйин терефнаан тербиячйириз ва баяр-шубариз хъуркьувалар ва сагъвал ккун апIурача!

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top