ГлавнаяОбразование

Абйир-бабарин собрание

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1. ТрибунайихъанУлихьна йигъари Табасаран райондин Хючна гъулаъ культурайин Хулаъ райондин мектебариъ урхурайидарин абйир-бабарихъди собрание гъабхьнийи. Душваъ гъийин вахтнан тIалабариз лигну баяр-шубариз аьгъювалар ва тербия тувбаъ хизанди ва мектебди сатIиди ляхин гъабхбан, образованиейин гьяракатнан иштиракчйирин вазифйирин ва жавабдарвалин месэлйир гьял гъапIну.
Собраниейиъ «Табасаран район» МР-ин глава Алавудин Мирзабалаев, вахтназ вуди райондин администрацияйин вазифйир тамам апIурайи Иса Исаев, райадминистрацияйин главайин образованиейин месэлйириз лигурайи заместитель Аьбдулвагьаб Аьбдулов, райондин образованиейин управлениейин начальник Аьлимягьямед Къазиев, мектебарин директорар, мектебарин абйир-бабарин комитетарин председателар иштирак гъахьну.

Тарихи ихтилатар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)
477814 900
«ЦIа кип, ниъ дубгиди»

Кюгьне вахтари лампайихъ хъубзру лизи нафт гъадабгъуз Дербентдиз гьяйвниинди гъягъюри, гьюрбйириъди нафтлин четврар ивну, хури гъахьну.
Гьюрбйир, бегьем ниъ хъабхьну, ишлетмиш апIуз даршли гьялназ гъафиган, хулан кейванийи дурар штухъди марцц гъапIну, амма ниъ терг гъабхьундар. Му ляхникан дугъу гъуншийиз ктибтну. Думу лути касди дишагьлийиз гьамциб насигьят тувнийи: «Думу гьюрбйирик цIа кип, нафт убгиди, хъа гьюрбйир сагъди гъузди ва ниъра дубгиди.»
Дишагьлийи гьаци гъапIну. Амма фу лигарва: нафттIан гьюрбйир ухди гъургну.

Берччмин уьзур

Халу лап гъагъиди кетIерццна кIуру хабар кубкIу Аслан дугъʼин улукьуз гъягъюру. Хулаъ учIву жигьилиз, халайи ахникк дахънайи чан жилирин улихь саб аьхю захраъди берччем диври рябкъюру. СацIиб вахт гъябгъяйизра, аьзарлуйи зах ичIи апIуру.

– Фици гъябкъюнвуз халуйин гьял? – гьерхру кьяляхъ гъафи Асландихьан халайи.
– Халуйин уьзур берччмин уьзур вуйиганси гьебгъунзуз, хала.

КIаручна Хъюхъянч

КIару бали чан хутIлиъ цIару дукI убзуру. Чар, чру гьалавси, сабхилди ктубчIвуру. Гъуншди сад йигъан КIаручлиз кIуру:
– Маншаллагь, ужуб дукI дюзелмиш гъабхьну, гъунши, амма мидин бегьер Хъюхъянч Ризайихьан уьбхюз, бажагьат, шулвухьан. (Хъюхъянч Ризайин тIафалвалин ад гизаф гъулариъ тарабгънади гъабхьну).

Вари Урусатдин мектебарин олимпиада

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голосов)

аймесейСентябрин 13-пи йигълан мина Дагъустан Республикайиъ Вари урусатдин мектебарин олимпиада гъябгъюра. Думу гьар йисан Урусатдин образованиейин къайдайиъди мектебариъ урхурайи зигьимлу баяр-шубарихъди кIули гъабхурайи серенжем ву. Му олимпиада гьюкуматдин, муниципалин ва гьюкуматдин дару образованиейин идарйириъ урухурайидариз илимдин 24 цирклариан гъябгъюрайиб ву. Олимпиада 4 дережайиъди гъябгъиди (мектебдин дережа, муниципалин, региондин ва аьхиримжи дережа).

М. Къурбановдин ччвурнахъ вуйи стипендия тяйин дапIна

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

стипe 4 3Табасаран райондин мектебариъ ужудар аьгъювалариз урхурайи ученикариз стипендия туври саки 6 йис ву. Думу стипендия дарсар урхбаъ хъуркьувалар айи ученикар гьевеслу апIуз ва дурарин яшайишдиз кюмек апIуб метлеб вуди РД-йин Жямяаьтлугъ палатайин член вуйи ихь ватанагьли Мягьямед Къурбановдин ччвурнахъан тешкил дапIнайиб вуйи. Асас вуди стипендия 11-пи классариъ урхурайи ученикариз туврайи.

КIваинди гъузди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

к1ваинди гъузди Октябрин 10-пи йигъан Дербент шагьриъ гъубшу серенжемдиъ педагогикайин колледждиз Дагъустандин халкьдин мялим Гьяжиаьгьмед Къазиаьгьмедовдин ччвур тувну ва дугъан гьюрматназ вуйи гюмбет абццну.

Му серенжемдиъ республикайин жюрбежюр тешкилатарин кIулиъ айидар, шагьрарин ва кьибла районарин главйир, Гь. Кьазиаьгьмедовдихъди гъилихдар, дугъан багахьлуйир, дустар, педколледждин мялимар ва студентар иштирак гъахьну.

Тербия адарш, аьгъюваларра шулдар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

юзбегов нГъийин уьмрин кьиматлувал дигиш дубхьнайи вахтна, мектебдиъ лихурайи мялимари баяр-шубар тербияламиш апIбаъ фициб роль уйнамиш апIураш аьгъю апIури, узу Дербент шагьрин 18-пи нумрайин мектебдин директор Н.З.Юзбеговдихъди ва душваъ тербияйин вазифйир кIули гъахурайи директорин заместитель Г.Ш.Алекперовайихъди гюрюшмиш гъахьунза.

Жигьил наслиз бахш апIурайи уьмур

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

керимоваПише ктабгъувал – му уьмрин рякъ ктабгъувал ву. Мялимвалин пише ктабгъу касди чан гъюнариинна аьхю гъагъ гъадабгъуру. Думу пише гъагъиб, хъа аьхю гьюрмат айиб ву, фицики мялимди гележегдин вакилар гьязур апIуру. Дугъу чав туву аьгъювалариинди, тербияйиинди аргъаж шулайи наслиз гележегдиз гъягъру рякъ улупуру. Мялим чахь урхурайидарин хъуркьувалари шад, хъа дурарин ягъурсузвалари пашман апIуру. Мялимвалин пише инжигвалар ва аьхю зегьмет айиб вушра, дугъхьан баяр-шубарин арайиъ дарди гъузуз шулдар, гьаз гъапиш баяр-шубарин бахтнаъ дугъаз чан бахт рябкъюра.

Халис мялим гьацир духьнура ккунду. Дицисдар мялимар ихь арайиъ хайлин а. Гьадрарикан сар гьаму шиклиъ учвуз рякъюрайи Гюлишан Ражабовна Керимова ву.

Мялимдин читин ва дараскьал рякъюъди…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

фотоМялим... Мектеб… Хизан… Шаксуз, ихь уьмриъ гьарган тархьну гъюрайи му гафариз аьхю ва дерин мяна а. Гьарсар аьдати халис ватандашдиз мурар вари уьмрин, яшайишдин мянара ву. Хизан – ухьуз варитIан багъри, багахьна вуйи инсанар ву. Душваъ сар-сариз фунуб аьгьвалатнаъра даягъ шулу. Хъа мектебдиъ ухьу XXI аьсрин гьарсаб терефнахъан къурхулувал ва хатIалувал айи жавабдар уьмрихьна гьязур апIбан жигьатнаан важиблу ляхин гъабхура.

Дугъриданра, хизан ва мектеб – мурар гьарсаб хъуркьувалин эвел ву. Уьмрин тажрубайиъ алахьу саб жерге дюшюшари субут апIурайиганси, ужудар хизанариъ, мектебариъ хасиятнан ужудар гъиллигъариинди тербияламиш гъапIу насларин вакилари гележегдиъра чпин хизанариз, вари жямяаьтлугъдиз хайир хуру. Му аьдати ляхин ву, фицики дурарин улихь нумуналу хизан ва мектеб хьа.

Тербиячийикан ихь гележег асиллу ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

садикСентябрин 27-пи йигъан мектебдин яшнакк ккуркьайиз улихьна вуйи бицIидариз тербия ва образование тувру пишекрари чпин пишекарвалин машквар къайд гъапIну. Му йигъан вари республикайиъ жюрбежюр серенжемар кIули гъушну. Му машквран асас метлебра бицIидарин багъариз ва бицIидариз вуйи жара идарйириз, му идарйирин пишекрарин ляхниз фикир тувувал ву.

Мектебдиз гъягъяйиз улихьна вуйи вахт бицIирин уьмриъ жавабдар вахт ву. Думуган бицIирин гъвалахъ гъавриъ шлу, дикъатлу тербиячи духьну ккунду. Тербиячийи бицIириз жямяаьтлугъдин арайиъ яшамиш хьуз, дуствалин къанунар дургъуз, жара бицIидарихъди тамшир апIуз, саб гафниинди, уьмур дубгъуз улупуру.

Подведены итоги конкурса «День птиц»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

птицyВ Табасаранском районе 22 сентября были подведены итоги муниципального этапа конкурса ко Дню птиц.
С целью широкого вовлечения школьников в работу по сохранению и приумножению орнитологической фауны, защищающей древесные растения от вредителей, а также формирования бережного отношения к пернатым своего региона и их защита с 16 марта по 20 сентября в образовательных учреждениях района проводились мероприятия, посвященные Году экологии. Учащиеся изготавливали и устанавливали скворечники-кормушки для подкормки птиц в холодное время. В школах были проведены классные часы, беседы, викторины, экскурсии, конкурсы сочинений, рисунков и поделок, посвященные данной тематике. По их результатам были оформлены стенды, плакаты, стенгазеты, информационные бюллетени о птицах района, подготовлены доклады, рефераты, дневники наблюдений.

Страница 4 из 11

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top

Счетчик Index