ГлавнаяОбразование

Улихь ккимиди вуйи натижйир гъивну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

img 8720Улихьна йигъари «Табасаран район» МР-ин администрацияйиъ образованиейин идарйирин кIулиъ айидарихъди йисандин ляхнин улихь ккимиди вуйи натижйир йивбан совещание гъабхьну.

Душваъ жюрбежюр месэлйир гьял гъапIну, гьадму гьисабнаан гъазанжариинна вуйи налогар ва абйир-бабарин взносар тувбан. Гьаму йисандин 5 вазлин арайиъ, къайд гъапIну райондин глава Алавудин Мирзабалаевди, райондин сатIиди вуйи бюджетдиз 43,5 % улупнайи налогар хътаъну, хъа абйир-бабарин взносариан вуйи улупбар анжагъ 30%ву. Райондин главайи думу терефариан вуйи ляхин,  пенсйирин фондназ ва жара страховой взносар хътауб вахтниинди кIули гъабхуз табшурмиш гъапIнийи. Гьацира совещаниейиъ 2018-пи йисандин кьюбпи гьацIаз мектебариъ подпискайин компания мялимар отпускайиз гъягъяйиз ккудубкIну ккуниваликан гъапнийи.

«Къурхулу» къанун кьабул апIуйкIан?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

I045Мялум вуйиганси, гьамусяаьт РФ-йин Госдумайиъ жвуван хушниинди бабан чIал аьгъю апIбахъди аьлакьалу къанундин проект гьязур дапIна. Му къанундиин биналамиш духьну, думу Госдумайиъ гьязур дапIнайи саягъниинди кьабул гъапIиш, мектебариъ урхурайи баяр-шубари бабан чIалнаан аьгъювалар жвуван хушнииндитIан гъадагъудар. Лазим вуйиб анжагъ мектебдин директорин ччвурнахъ аьрза бикIуб ву.

Му къанундин проектдиз Кафари Осетия, Чечен, Татарстан, Кабардино-Балкария, Калмыкия ва жара республикйир къаршуди удучIвну, хъа саб йишв’ин варитIан гизаф миллетар яшамиш, гизаф милли чIалар артмиш шулайивалиинди такабур вуйи Дагъустандин парламентди, гьаз вуш, думу къанундин проектдин тереф уьбхюра.

Бабан чIал чарасуз дюбхну ккунду

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1 2Майин 29-пи йигъан Мягьячгъалайиъ дагъустан халкьарин чIалар уьрхювалин месэлайиз бахш дапIнайи гергми стол кIули гъубшну. Дидин ляхниъ интеллигенцияйин, илимдин цирклин, жямяаьтлугъ тешкилатарин вакилари, журналистари, шаирари ва писателари, республикайин мектебариъ багъри чIалар киврайи мялимари иштираквал гъапIну. 

Серенжем гъабхбан асас себеб мектебариъ бабан чIал кивувал мажбури дережайиан факультатив дережайиз адабгъурайи къанундин проектдиз кьимат тувувал вуйи.

Къанундин му проект майин 23-пи йигъан Халкьдин Собраниейиъ, парламентдин образованиейин, илимдин, культурайин, жигьиларин ляхнарин, спортдин ва туризмдин комитетдин ва халкьарин арайиъ вуйи рафтарин, жямяаьтлугъ ва диндин тешкилатарин ляхнариз лигру комитетдин сатIиди вуйи заседаниейиъ, Жямяаьтлугъ палатайин ва Правительствойин членарин иштирак’валра ади, гьял гъапIну.

Табасаран райондин мектебариъ ОГЭ, ЕГЭ тувра

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

4444Майин 29-пи йигъан вари уьлкейиъси, Табасаран райондиъра 9-пи классдиъ урхурайидари ОГЭ къайдайиинди урус чIалнаан гьюкуматдин натижайин аттестацияйин сабпи имтигьян тувну. Имтигьнар шубуб пунктдиъ – Хючнаарин сабпи нумрайин, Хянгъярин ва ТIаттларин СОШ-ариъ кIули гъушну. Вари райондиъ 9-пи классариъ урхурайи 751 касди ОГЭ тувну. Урус чIалнаан вуйи имтигьяндиз 4 сяаьт жара апIуру.

Му йигъан райондин глава Алавудин Мирзабалаев ва администрацияйин главайин заместитель Аьбдулвагьаб Аьбдулов имтигьнар гъахурайи пунктариз гъушну. Райондин глава вари пунктариъ ППЭ-йин тешкилатчйирихъди, кулиъ айидарихъди, РД-йин образованиейин ва илимдин Министерствойин вакиларихъди, жямяаьтлугъ гюзчивал гъабхрудари-хъди гюрюшмиш гъахьну. А.Мирзабалаевди имтигьян фици гъябгъюраш гьерхуб-хъерхуб гъапIну.

Аьхиримжи зенг

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

222222222223-пи май Хив райондин баяр-шубариз гьаргандиз мектебдин гъайгъудар ва бахтавар уьмриъ аьхиримжи зенг йивбиинди лишанлу гъабхьну. Йигъар улихьна гъайгъусузди лицурайи выпускникариз гьамус гъизгъин вахт улубкьну: багахь вахтна дурарикан гьарсари, ЕГЭ имтигьнар тувну, гележегдиз вуйи рякъ ктабгъиди.

Гъябгъюрайи урхбан йисан Хив райондиъ 147 касди мектеб ккудубкIура. Хъа дурарихъди сабси му аьхиримжи зенг 9-пи класс ккудубкIурайи 264 касдиканра хайлиндариз аьхиримжийинуб хьибди.

Фунуб пишейин эйси хьуза?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

9292Узу мектебдин бицIи классариъ урхурайи вахтари мялимди чан классдиъ урхурайидариз гьамциб суал тувуйи: «Мектеб ккудубкIиган, фунуб пишейин эйси хьуз ккундучвуз?». БицIидари кми-кмиди гьамциб жаваб тувуйи: «Космонавт, лётчик, духтир, милиционер, мялим».

Думугандин бицIидарин метлеб гизаф пул гъазанмиш апIувал дайи, дурарин метлеб – инсандин уьмриъ алахьу читин месэлйир гьял апIувал вуйи. Дидхъан мина гизаф вахтар гъушну, ихь гьюкуматдин политикара дигиш гъабхьну, инсанарин фикирра. Хъа фукьан дигиш’валар духьнашра, мектеб ккудубкIурайи жигьиларин улихь гьадмуганси гьамусра уьмриз пише ктабгъувалин месэла дийибгъна. Мектеб ккудубкIурайидариз пише ктабгъбан читинвал ЕГЭ ва ОГЭ тувбаъра а. 11-пи классдиъ урхурайидари чпи тувру ЕГЭ-йин предмет вахт ккимиди ктабгъуру. ЕГЭ тувбан натижйириз дилигну, дурар вуздик урхуз кучIвру, амма баяр-шубарин урхуз, пише гъадабгъуз юкIв хъади шулдар. Гьаци дархьбан бадали, ихь баяр-шубариз ухьу, абйир-бабари, мектебдиъ айи мялимари, аьхюну гъардшари кюмек дапIну ккунду. Гьамусдин жигьилар дирбашдар, цIиб ултIурччвру хасиятнандар, аьшкьлу гъадагънайидар ву. Дурариз чпи тIалаблу пишек-рар духьну, хъуркьувалар айи инсанар хьуз ккунду.

Хив район ЕГЭ-йин улихь

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

777Гьамусяаьт Урусатдин мектебариъ выпускникариз гъизгъин вахт улубкьна. Имтигьнарихьна гьязур шули, йишвариин аьхиримжи гьязурлугар гъахура. Фицики сарун аьлава вахтра имдар.

Хив райондиъ саб вуйи имтигьнар ужуб тешкиллувалиинди ва заан дережайиъди кIули гъахбан жавабдар, Хив РОО-йин кIулин пишекар Физурли Аьбдулязизовди (шиклиъ) субут апIурайиганси, райондин мектебариъ ЕГЭ-йихьна ва ОГЭ-йихьна гьязур хьпан ляхин урхбан йисан эвелариан башламиш дапIна.

– Гьарсар выпускникди чав урхуз гъягъру урхбан идара-йиз лазим вуйи имтигьнар тувбан гьякьнаан тялукь аьрзйир саки февралин эвелариз тувна. Дупну ккундуки, аьрзайиъ улупну адру предметариан имтигьнар кьяляхъна, сарун ккун гъабхьишра, тувуз шулдар.

ЕГЭ тувбаъ цIийи технологйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

888818881Гьаму йигъари Дагъустандиъ, ЕГЭ тувуз тешкил дапIнайи 63 пунктдиъ имтигьнарин материаларин кIул’инди вари комплект чап ва сканирование апIбахъди аьлакьалу цIийи технологйир ляхнин тажрубайик кирчувал метлеб вуди, обществознание предметдиан ахтармиш апIбан имтигьян кIули гъубхну.

Ахтармиш апIбан аттестацияйиъ 4410 выпускник иштирак гъахьнийи.

Имтигьнар гъахру пунктариъ ЕГЭ-йин кIул’инди вуйи табшуругъарин комплект чап ва сканирование апIбан цIийи технологйир ляхник кирчувалихъди аьлакьалу ахтармиш’валин ляхнар вари Урусатдин регионариъ 2018-пи йисан ЕГЭ гъабхбахьна гьязур хьувалин серенжемарин графикдиъди гъахура. Мидланра гъайри, му серенжем ЕГЭ гъабхру ва думу тешкил апIру пишекрариз тажрубасира гьисаб шула.

Олимпиадайиан – сабпи йишв хьади

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.33 (3 Голосов)

2018 05 16 144413Апрелин 28-пи йигъан Мягьячгъалайиъ урхурайидарин зигьим ашкар ва артмиш апIру Республикайин центриъ мектебдиъ урхурайи баяр-шубарин арайиъ бабан чIалариан вуйи олимпиадайин республикайин тур кIули гъубшну.

Табасаран райондиан дуфнайи вакиларихъди душваъ Дагъниарин бинайинна уьмуми аьгъювалар тувбан мектебдин 9-пи классдиъ урхурайи Заира Исаевара иштирак гъахьну. Улихьнаси Заирайи табасаран чIалнаан райондин этапдиъра сабпи йишв гъибиснийи. Дугъу Мягьячгъалайиъра тувнайи табшуругъар хъуркьувалиинди тамам гъапIну ва натижайиъ сабпи йишваз лайикь гъахьну.

Профилактика нарушений ЕГЭ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

Страница 4 из 16

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top