ГлавнаяОбщество

Гележег ягъурлуб ибшри

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

111Май вазлин 23-24-пи йигъари вари Урусатдин мектебариъ урхурайи баяр-шубариз «аьхиримжи зенг» гъивну. Хъа миди 11-пи класс ккудубкIурайи ученикариз мектебдиъ аьгъювалар гъадагъру вахт аьхирихъна гъафиваликан ва дурариз цIийи уьмрин яркьу ва ярхи ря-къюн эвел ккебгърайиваликан хабар тувну.

Аьдат вуйиганси, «аьхиримжи зенгнахъди» аьлакьалу серенжемар гьарсаб мектебдиз лап важиблудар ву. Гьаци, Табасаран райондин кIул’инди вари мектебариъ урхурайи 8300 ученикди райондин 441 выпускник «аьхиримжи зенгнахъди» тебрик гъапIну.

Рягьимлувалин ва жумартвалин ляхин

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

2222Мусурмнариз гирами Рамазандин ваз улубкьну, магьа 8 йигъ гъубшну. Му вазлиъ футнийир апIуз, чIуру ляхнар кIулиз адагъуз, эдебсуз уьмур хъапIуз хай шулдар. Гьелбетда, мусурман касди гьарган аькьюл уьбхюри ккунду, хъа Рамазандин вазлиъ думу кьюб-шубуб ражари артухъдира уж’вал апIуз гьялак хьувал лазим ву. Рамазандин вазлиъ гъапIу ужудар ляхнарихъан кьюб-шубуб ражари артухъди сабаб бикIуру, дупна гирами дафтрариъ.

Ислам дин хъапIру уьлкйириъ касибвал кайи хизанариз кюмек апIбан бадали, Рамазандин вазлиъ акцйир гъахури шулу, бицIидариз шадлугънан мяракйир тешкил апIуру, йитим бицIидар, кьабидар уьрхюрайи хулариз лазим вуйи шей’ар масу гъадагъуру. Мумкинвал айи гьарсар мусурман кас думу жюрейин рягьимлувалин акцияйиъ иштирак шулу. Ихь Дагъустандиъра Рамазандин ваз аьхю разивалиинди къайд апIуру. Му гирами вазлин мяна аьхюб ву. Инсанари Первердигар Аллагьдин тIалаб – ушвар дисувал тамам апIбахъди сабси, чиб-чпиз кюмек тувуз мумкинвалра абгуру.

«Сяргьятар адру гъалибвал»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

444Майин 7-пи йигъан Душанбе шагьриъ ккебгъу, «Сяргьятар адру гъалибвал» ччвур тувнайи вари халкьарин автопробег майин 23-пи йигъан Дагъустандин меркездизра гъафну.

КIваина хурача, му проектдин иштиракчйир Ватандин Аьхю дявдиъ гъийихдарин гьюрмат уьбхюрайи йишвариина гъягъюра.

Автопробегдин иштиракчйири Мягьячгъала шагьриъ Лениндин комсомолин ччвурнахъ хъайи паркдиъ азадвал туву эскриз дивнайи ядигариин кюкйир дивнийи, хъасин дурар Советарин Союздин Игитарин ва Машгьурвалин орденарин гьуркIу кавалерарин шиклар керхнайи Машгьурвалин Аллеяйиина гъушну.

«Студентарин хьадукран» гъалибчйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

7777Ставрополиъ «Вари Урусатдин студентарин хьадукар» жигьиларин яратмиш апIбарин фестиваль кIули гъубшну. Гьар йисан думу фестивалиъ ихь уьлкейин агъзрариинди университетариан ва колледжариан миллионтIан артухъ студентари иштирак’вал апIури шулу. Гьаму ражарира уьлкейин 80 региондиан 2700 кас варитIан бажаранлу студентар кIуру ччвур бадали талитнаъ гъахьну.

Студентар ялхъвнар, мяълийир апIбаан, театрин ва циркнан искусство улупбаан талитназ удучIвуру. Думу талитариъ гьаму йисанра финализ уьлкейин жюрбежюр урхбан идарйирин вакилар удучIвну.

Ставрополиъ кIули гъубшу «Студентарин хьадукар» фестивалиъ Нижневартовскдин гьюкуматдин университетдин проректор, ихь ватанагьли, Табасаран райондин ХустIил гъулан агьали Ибрагьим Мутелимович Ибрагьимов чав регьбервал туврайи «Кавказ» ялхъвнарин ансаблра хъади иштирак гъахьнийи. Думу ансамбли му фестивалиъ сабпи йишв гъадабгъну.

Рамадандин гирами ваз улубкьбахъди аьлакьалу вуди В.А.Васильевдин тебрик

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

110Дагъустандин вари мусурмнар Рамадандин баракатнан ва хушбахтлу ваз улубкьбахъди тебрик апIураза.

Му гирами вазли диндин рякъюъ айидар исламдин намуслувалин дибарихъна, гьякьлувалихъна, инсан ккун апIувалихъна, ужудар ляхнарихъна, игьтияж айидариз кюмек апIувалихъна хура.

Республикайин гьюкмин ва диндин тешкилатарин албагну гъабхру ляхни ихь ватандашарин яшайиш ужу, кIван хиялар марцц апIрувалиин, хъа ислам диндин кьиматлувалари инсанар чиб-чпин гъавриъ хьуз ва жямяаьтдин намуслувалин шартIар мюгькам апIуз кюмек туврувалиин умудлу вуза.

Мюгькам хизан – мюгькам уьлке

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голосов)

12Вари халкьарин хизандин йигъ къайд апIбан дахилнаъди 15-пи майиъ Хив райондин агьалйириз яшайиш жигьатнаан гъуллугъ апIбан Центриъ «гергми стол» тешкил гъапIну. Улупнайи серенжемдиъ райондин жюрбежюр гъулариан вуйи, гизаф бицIидар аьхю ва тербияламиш апIурайи хизанарин вакилар ва райондин яшайишдин месэлйириз лиг-ру гъуллугъчйир иштирак гъахьну.

Серенжемдин иштиракчйир му машкврихъди тебрик апIури, Хив ЦСОН-дин бицIидариз ва бицIидар айи хизанариз гъуллугъ апIру отделениейин кIулиъ айи Исабала Гьясратовди улупнайи машквар къайд апIбан метлеблуваликан, инсандин уьмриъ хизандин важиблуваликан маракьлу сюгьбат гъапIну.

– Аьхиримжи йисари ихь уьлкейиъ гъахьи дигиш`валари яшайишдин дережаси, рюгьнан кьувватлувалра, гьяйифки, хайлин зяиф гъапIну. Дидихъди сабси хизандин багьалу аьдатарин кьувватра зяиф хьуз хъюбгъну.

Такабурвализ лайикьлу ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

44Дагъустандиъ ухьу фунуб гъул гъадабгъишра, думу аьхю тухмариинди, албагу хизанариинди такабур ву. Аьдат вуйиганси, эдеблувалин бина ккиврайи гьациб албагу хизандиъ дагълу халкьдин багьалу савкьатар, кюгьне ирс, аьдатар, гъиллигъ уьбхюру.

Ихь дагълу республикайиъ яшамиш шулайи инсанар фагьумлудар, уткандар, чпин багъри юрд кьадарсуз ккунидар ву.

Анвер ва Бес Шябановарин хизан, гьеле дурар Мягьячгъала шагьриз кючмиш духьну 50 йис вушра, аьдати дагълу хизанарикан саб вуди гъубзра. Дурарин хулаъ учIвубси, дагълу хулан гьава, ата-бабйирин аьдатар уьрхюрайивал гьисс шулу. Ачухъ юкIв айи инсанар хялар кьабул апIуз гьарган гьязур ву.

Аьхю ва албагу хизан

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

444Инсандин уьмур «хизан» кIуру гафналан ккебгъра. Хизандиъ бабкан духьну, ухьу аьхю ва артмиш шулахьа. Гьарсар касдин уьмриъ хизанди аьхю роль уйнамиш апIура. Аьхю гъахьи гьарсар инсанди ухди-кьанди чан хизан ккебгъбакан фикрар апIуз хъюгъру. Хизан – ухьуз айи девлет ву.

«Бахтлу хизанар вари сабсдар ву» кIури шулу. Хизандиъ сабвал ва мясляаьт айивал аьхю бахт ву. Сар-сарин гъавриъ ади, сар-сариз кюмек апIури яшамиш шлу хизанар узуз думукьан алахьундарзуз. Хъа му макьалайиъ учву, газат урхурайидар, дициб хизандихъди таниш апIури, душваъ айи манишин, юкIварин марццишин учвузра рябкъюр кIури, умудлу вуза.

Обращение Союза журналистов Дагестана к Президенту России Владимиру Путину

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

5За сохранение изучения родных языков народов Российской Федерации в обязательной предметной части учебных планов общего образования

Копия: врио главы Республики Дагестан В.А. Васильеву

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам как гаранту конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации.

Нас – представителей разных народов Российской Федерации – переполняет чувство глубокого возмущения и ощущение крайней несправедливости в связи с внесением 10 апреля текущего года в Государственную Думу законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон № ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации».

Его инициаторы замахнулись на самое ценное и самое святое для нашей многонациональной семьи народов России – на родной язык. Авторы проекта видят «справедливость» в лишении нас гарантированного права изучать свои родные языки за счет учебного времени в обязательной части учебных планов. Вместо этого нам предлагается возможность их факультативного изучения.

Добрый почин

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

555pyНа территории Ляхлинской средней школы Хивского района 5 мая прошел волейбольный турнир, посвященный памяти безвременно ушедшего из жизни учителя русского языка и литературы, заместителя директора по воспитательной работе Маллакурбанова Казиахмеда Гаджиагаевича.

Казиахмед Гаджиагаевич был высокопрофессиональным, эрудированным и талантливым педагогом. После окончания Ставропольского педагогического института с 1971 по 2009 год, т. е. до конца жизни он работал в школе, учил и воспитывал детей. Его как прекрасного педагога высоко ценили в учительском коллективе, в управлении образования, в администрации района. А главное, его любили и ценили дети, ради которых, собственно, и существует школа.

Педагог – профессия особенная. Мало быть хорошим учителем, надо быть и хорошим человеком. Еще Л. Толстой говорил: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».

Страница 1 из 68

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top