ГлавнаяОбщество

ХатIасузвал уьбхбан шилнаъди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

0000000

Мялум дапIнайи культурайин хатIасузвалин Йисан дахилнаъди Хив райондиъра саб жерге серенжемар гъахура.

Гьаци, райондин культурайинна спортдин, жигьиларин месэлйириз лигру отделин пишекрарин жягьтлувалиинди 17-пи октябриъ Хиварин мектебдиъ урхурайидариз кьибла районарин сатIи вуйи 25-пи нумрайин ПЧ-йиз экскурсия тешкил гъапIну.

Дербент шагьриъ – цIийи глава

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

хизри
Октябрин 16-пи йигъан Дербентдиъ кIули гъубшу шагьрин депутатарин Собраниейин сессияйиъ конкурсдин комиссияйи шагьрин главайин гъуллугъниина ктагъуз улупнайи кьюр кандидатарикан Хизри Абакаров ктагъну. Му йигъан Дербент шагьриз сенатор Сулейман Керимов, Гьюкуматдин Думайин депутатар Аьбдулгьямид Эмиргьямзаев, Гьяжимет Сафарялиев, Юрий Левицкий, Мягьямед Гьяжиев, Мурад Гьяжиев, Заур Эскендеров дуфнайи.

Табасаран шуран заан хъуркьувалар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 (2 Голосов)

1

9-10-пи сентябриъ Сингапуриъ финансарин математикайиан аьхю чемпионат кIули гъубшнийи. ВуйиштIан, думу чемпионатдиъ табасаран ришра иштирак духьну, дугъан командайи сабпи йишвра гъибиснийи.

Чемпионат «WorldQuant» компанияйи тешкил гъапIнийи. Гьамусяаьт думу компанияйин 700-тIан артухъ гъуллугъчйир дюн’яйин 15 уьлкейиъ айи 25-тIан артухъ офисариъ лихура. Компанияйи чIатху рынокариз финансарин гъурулушарин стратегияйин планар арайиз хуру, тартиб ва уьмриз кечирмиш апIуру. Му компанияйи ляхниз вари дюн’яйиан ужударигъян варитIан ужудар келлйир хъайи инсанар гъядягъюру.

Игитар гьархудархьа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

айваз 2
Дюн’яйиъ улихь гъягъюрайи уьлкйириъ рягьимлувалихьна уьмриъ аьдати ляхнихьнаси янашмиш шула. Багъри ватандихъан юкIв убгурайи касари чпин вахтнакан ва гъазанжарикан 10% жямяаьтлугъ рягьимлу ляхнариз, касибариз, йитимариз кюмек апIбаз вая мянфяаьтлу проектар уьмриз кечирмиш апIбаз харж апIуру. Ихь уьлкейиъра рягьимлувалин ляхнар гъахру касар гизаф а. Дурарикан сар «Мега» алверин хулан генеральный директор Айваз Рамазанов ву.

Айваз Гьюсейновичди чан уьмриъ кIули гъуху рягьимлувалин серенжемарикан, баркаллу ляхнарикан бикIуруш, гъи саб газатдин вари машар ацIру. Дугъаз, дюзди гъапиш, думу ляхнарикан пузра ккуниб дар. Вушра, гьаму йигъари Дербентдиъ командировкайиъ айи вахтна, узу дугъахъди гюрюшмиш гъахьнийза ва гьамусяаьт чав гьязур апIуз планламиш дапIнайи проектдикан мялумат тувуб ккун гъапIнийза. Учуз Айваз Рамазановди Табасаран райондиъ Кьалухъ Мирза кIулиъ ади Надир шагьдин аьхю кьадар кьушмариз къаршуди гъудужву табасаран эскрарин гьюрмат уьбхбаз бахш вуди ядигарин проект гьязур апIурайиваликан деебхьнайчуз. Му хабрар гьякьлудар вуйи…

Мялимдикан гьюрматнан гаф

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 (2 Голосов)

2

Сусан Юзбегова 1958-пи йисан 13-пи сентябриъ Бакуйиъ бабкан гъахьну. Дугъан адаш Аьшур ва дада Гюллер Мажвгул гъул`ан вуйи.

1973-пи йисан 210-пи нумрайин мектебдиъ 9-пи класс ккудубкIбалан кьяляхъ, Сусан Аьшуровна художествойинна ляхниъ ишлетмиш апIру искусствойин факультетдик урхуз кучIвру ва душв заан аьгъювалариинди ккудубкIуру.

Кьисматну Сусан Аьшуровнайиз чан багъри ругариина, жвуван юрдназ, тухумдигъна кьяляхъ хъадакну гъюз амур апIуру.

1977-пи йисан Сусанди чан уьмур Загьирбег кIуру жигьилихъди ккабалгуру. Дугъан уьмрин юлдаш гьарсаб ляхнин устад ву. Мидланра савайи, думу гъулаъ мектебдиъ математика, черчение ва зегьметнан дарсар киврайи мялимра ву.

Хив аьлимарин мажлис гъабхьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

566
Гьаму йигъари Хиварин стадиондиин Дагъустандин Муфтиятдин, райондин администрацияйин вакиларин ва саб жерге районаринна шагьрарин имамарин иштирак’валиинди диндин серенжем кIули гъубшну. Мажлисдиз райондин жюрбежюр гъулариан имамарин насигьятарихъ ва вяаьзарихъ хъпехъуз хайлин агьалйир уч гъахьнийи.

Серенжемдиз дуфнайи хялар къаршуламиш апIури, Хив райондин главайин заместитель Ярмет Ярметовди тялукь мяракйир гъахбан важиблуваликан гъапну.

Гъийин девриъ жямяаьтлугъдихъди, асас вуди жигьиларин гъатарихъди, экстремизмдин ва терроризмдин хатIалувалин гьякьнаан гъаврикк ккаъбан ляхин гъабхувал чарасуз дубхьна. Фицики тялукь гюрюшарин натижйири артмиш шулайи наслар уьмрин гьякьлу рякъюъ тIауз кюмек тувра, – гъапну дугъу.

Яракьлу кьувватариъ гъуллугъ апIувал гьюрматлу буржи ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

456

Мялум вуйиганси, 1998-пи йисан 28-пи мартдиъ РФ-йин 53-ФЗ нумрайиккди адабгъу «Эскервалин вазифайин ва военный гъуллугънан гьякьнаан» Федералин Къанундин бинайиинди 18-27 йисан яшнаъ айи ва запасдиъ адру, военный гъуллугъназ дих дапIну ккуни ватандашариз сабпи октябриан мина гъуллугъназ дих апIбан кампания кIули гъябгъюра.

Ццийин чвлин призывдин вахтна Табасаран райондиан гъуллугъназ 35 жигьилиз дих апIбанди ву. Армияйиз гъадагъурайидарин кьадар, Дагъустандиъси, вари ихь уьлкейиъ цIиб шула. Райондин военный комиссариатдиъ туву мялуматариз асас вуди, сабпи нубатнаъ военный гъуллугъназ заан образование ва военный гьисабнан пишйир айидар гъадагъиди.

Цифровое эфирное телевидение - Сигнал к лучшему

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Конкурс «Во весь голос»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

e560da33616cac368c76fabbab4b731d LВ нынешнем году в нем участвуют ребята из стран СНГ, Грузии и Латвии. Этот межнациональный проект для молодых исполнителей ФАДН России реализует совместно с Благотворительным фондом «Дети помогают детям».

Азад Герейханов: «Йиз гъул варитIан успагьи гъулаз илтIибкIурза»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

чинар азад

Гъулан поселениейин ерли самоуправлениейин гьякьнаан вуйи къанунди дидин администрацияйиин хайлин вазифйир иливна. Жараси хьузра мумкин дайи, фицики гъулан администрацияйин глава саб аьхю хизандин кIулиъ айи вакилси гьисаб шула. Гьаци вуйиган, дугъан гъюнариин хизандин месэлйир гьял апIуб, хизандин аьдатар яркьу апIуб ва уьрхюб, жюрбежюр серенжемар тешкил апIуб ва хайлин жара месэлйир алахьура. Саб гафниинди, гъулан кIулиъ айири жвуван ватандашар хушбахтлуди дуствал уьбхюри, сар-сарихьна гьюрмат ади яшамиш хьуз вари шартIар тешкил дапIну ккунду. Фунуб вушра гъулан поселение саб аьхю хизандик гьисаб ву.

Гьаму йигъари учу Дербент райондин Чинар гъулан поселениейин глава Азад Герейхановдихъди гюрюшмиш гъахьунча. Ич сюгьбатнаъ Азад Жамамедовичди къайд гъапIганси, Чинар гъулаъ жюрбежюр миллетарин 7 агъзурихьна агьалйир сатIиди ва алабгну яшамиш шула. 

Страница 1 из 83

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top