ГлавнаяОбщество

ВаритIан багьалудар бицIидар ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22Гьаму шиклиъ учвуз рякъюрайи Гъяяханум Пировайин зегьметнан тажруба 40 йис ву. Думу Табасаран райондин Халагъ гъулаъ айи «Солнышко» бицIидарин багъдин заведующий ву. Дербентдин педучилище ккудубкIбан кьяляхъ, чан зегьметнан тажрубара Гъяяханум Гьяжиагъаевнайи гьадушваъ башламиш гъапIну. Кьяляхъна йисари дугъу заочно вуди Мягьячгъалайиъ Дагъустандин гьюкуматдин педагогвалин институтдин мектебдин яшнакк ккуркьайиз улихьна вуйи бицIидариз мялимар гьязур апIру факультетра ккудубкIуру.

Халагъ гъулаъ бицIидарин багъ ади йицIбариинди йисар ву. Душваз Халагъ ва Бухьнагъ гъулариан бицIидар гъюра. «Солнышко» бицIидарин багъдиъ бицIидарин кьюб десте а. Мина вари 50 бицIир гъюра. Шаксузди, думу гъулариъ бицIидарин багъдиз чпин бицIидар гьауз ккунди айи хизанар хъанара а, амма, йишвар адарди хьпаз лигну, бицIидар гьауз шуладар.

Агьалйириз гъуллугъар гъадагъуз рягьят хьибди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

222Аьхю яшнан адмийирин кIваин илимшул, саб вахтна райондин идарйириъ, тешкилатариъ, гьадму гьисабнаан мектебариъра, лихурайи дишагьлийирин кьадар саб хилин тIубариинди ктухуз шуйи. Хъа гъийин йигъан дурар саки варишвариъ лихура, гьадму гьисабнаан руководителардира. Ва чпин ляхин жиларитIан харжиди кIулиз адабгъурадар, бязи дюшюшариъ дураритIан ужудира кмиди тамам апIура.

Гьаму шиклиъ учвуз рякъюрайи ФатIимат Мазалаевара гьацдар руководителарикан сар ву. Думу «Табасаран район» МР-ин администрацияйин ЗАГС-дин отделин заведующий ву. Му ляхниъ ФатIимат Мазалаева 1971-пи йисхъан мина лихура.

Ужур пишекар ва ужур дада

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3Ццийин кьюрд ихь дагълу юрднаъ хьадукран ухшрар кайиб гъабхьнушра, мартдин ваз ихь уьмриъ машкварси убчIвра. Хьадукран фаслиъ, вари дюн’яйиъси, ихь уьлкейиъра къайд апIру 8-пи мартдин машквар гьарсаб хизандин варитIан ккуни машкврарикан саб ву, гъапишра шулу.

Йифккан кказагру сабпи кюкйири, ригъдин нурари, дишагьлийирин юкIварин манишну ва утканвали уьмур ужуб вуйиб къайд апIура. Дишагьли адру хал ригъ адру дюн’яси гьибгъру.

Гъийин деврин ихь бицIи халкьдин дишагьлийирин арайиъ, хьадукран кюкйириси, чпин хизандин уьмур ва жямяаьтлугъдин яшайиш ужуб терефназди дигиш апIбаъ лайикьлу зегьмет зигурайидар цIиб адар. 

Дербент шагьриъси, кьибла Дагъустандин жара йишвариъра яшамиш шулайи жюрбежюр миллетарин вакиларизра табасаран халкьдин риш Сона Гьяжибегова аьгъдрур адар гъапишра, кучIал даршул. Дербент шагьриъ бабакан гъахьи ва му шагьрин 4-пи нумрайин мектеб ккудубкIу риш Курск шагьрин гьюкуматдин пединститутдин тарихдин ва тербияйин ляхнин методикайин факультетдиъ урхуз хъюгъру.

Ужур инсан ва ужур мялим

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

333Саспи инсанарихъди гюрюшмиш гъахьиган, дурарихъди хъана гюрюшар гъахьнийиш, ужу шуйи, кIуру фикир гъюри шулиз. Маркизат ва Мягьямед Мурадоварихъди гюрюшмиш гъахьиганра, гьамциб фикир гъафнийиз. Дишагьлийирин машкврин улихь узуз газат урхрудар Дагъустандин Огни шагьриъ яшамиш шулайи ихь халкьдин вакиларин албагу хизандихъди таниш апIуз ккун гъабхьунзуз. Ав, му ражари Дагъ.Огни шагьрин 3-пи нумрайин мектебдиъ табасаран чIалнан дарсар киврайи сабпи категорияйин мялим Маркизат Фейтуллаевнайикан пуз кказа.

Маркизат Табасаран райондин Ягъдигъ гъулаъ бабкан гъахьну. Гъулан кьялан мектеб ккудубкIну, дугъу ДГУ-йин дагъустандин филологияйин факультетдиъ гъурхну. Ужудар хъуркьувалариинди университет ккудубкIну, дугъу ДГПИ-йин художествойин графикайин факультет ккудубкIган Табасаран райондиз ляхниз гьау чан жилирихъди НичIрас гъулаъ чан зегьметнан рякъ ккебгъру. Му гъулан мектебдиъ 2 йисан ляхин дапIну, дурар Мягьямеддин багъри Имшнигъ гъулаз хътакуру ва 1 йисандин арайиъ душван мектебдиъ лихуру.

Ватан кIваъ уьбхюрайир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Уьмрин рякъяри ухьу наана хуруш, сарихьанра аьгъю апIуз даршул. Ватан гъибтну гъушдарин арайиъ, чIикъриди вушра, думу кIваълан гьапIрударра шулу. Думу касарин юкIвар багъри жилихъди дарди, гъябгъюрайи вахтназ мютIюгъ духьну, уьмрин уччвушнар агувалихъ хъа. Ихь гъийин сюгьбат жара жюрейин касарикан хьибди.

Шахсинова Мюгьюбет Багьаутдиновна 1964-пи йисан июлдин 2-пи йигъан Халагъ гъулаъ гакIвлин устайин хизандиъ бабкан гъахьну. Дугъу 1981-пи йисан Халгъарин кьялан мектеб ужудар хъуркьувалариинди ккудубкIну. Гьамусдин девриъси дарди, думуган шубар кесп гъадабгъуз урхуз гьаъру аьдат адайи. Абйир-бабари дурариз тувру кеспи халачи убхувал вуйи. «Табиаьтдин ва геометрияйин накьишар кайи, машгьур вуйи касарин сурат кайи халачйир урхури шуйча. Шлиз фициб ккундуш, гьациб. Халачийихъ деънайидари ляхин рягьятди гъябгъюз багъри бабаз вуйи мяълийир апIури шуйча. Думу вахтна яшлуйирихьна аьхю гьюрмат ади шуйи», – кIваин хура думу вахт Мюгьюбет Шахсиновайи.

Ихь халкьдин ирс уьбхюра

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44Табасаран дишагьлийин халачйир урхували ад гъубшу аьсрин кьюбпи гьацIаъ вари дюн’яйиз тарабгънийи. Халачачивал ихь халкьдин искусствойин саб пай ву. Диди агьалйирин дуланажагъ тямин апIбаъра аьхю роль уйнамиш апIурайи.

Гьяйифки, мялум вуйи себебариан, гъи думу циркил аьхю читинвалихъна дуфна. Гьаци вушра, гьам Табасаран, гьамсана Хив районарин саб жерге гъуларин маскурариъ халачйир хъуржри, рягъярин сесер ва халачачйирин шад сесер ерхьури ими.

Метлебнахъ хъуркьу дишагьли

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

555Инсан наан ашра, фуну уьлкейиъ яшамиш шулашра, дугъу учв бабкан гъахьи йишв, чан халкь кIваълан гьаъну ккундар. Табасаран халкьдин баяр-шубар вари Урусат ва дюн’я вуйибси тарагъна. Мисал вуди, ихь гъунши регион Ставрополь крайиъра хайлин табасаранлуйир яшамиш шула. Гьадрарин арайиъ Табасарандин дирбаш риш Татьяна Мирзаевара а.

Татьяна Мирзаева 1966-пи йисан Табасаран райондин Хючна гъулаъ бабкан гъахьну. Думу 1973-пи йисан мектебдиз гъягъюру, амма дугъан адаш, дявдин гъуллугъчи, хизанра хъади гьаммишан мина-тина гьаърайивалихъди аьлакьалу вуди, шуру, урхувал ккудубкIайиз, 8 жюрбежюр мектебар гьюдюхну. Думу гьятта Венгрияйиъра кмиди мектебдиз гъушну.

Пишейиз вафаллу кас

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

55ЖилижвувантIан дишагьлийин кьисматниин артухъ гъагъ алабхъура. Гьаддиз табиаьтди дишагьлийин юкIв артухъси дурумлуб дапIнади хьуз мумкин ву. Дишагьлийи ва жилижвуву хажалат, аьзаб, уьзур гьар жюрейиинди гьисс апIуру. Дидин гьякьнаан медицинайин ахтармишарира шагьидвал апIура.

Дишагьлийи жямяаьтлугъ уьмриъ уйнамиш апIурайи роликан улхуруш, йиз фикриинди, дишагьлийи чан уьмур ляхниз, даршсана хизандиз бахш апIуруш, гьарури чав фикир дапIну ккунду. Гьелбетда, дишагьлийиз чан пише ади ккунду. Уьмрин жилгъйир варидарин сабсдар шулдар. Жвуван ужуб гьубкIу хизандиъ яшамиш шули айиган, дишагьлийин асас вазифа – жвуван бицIидариз хъайивал апIувал ву.

Хизандиъ мясляаьт уьбхяй

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5Дагъустандиъ жюрбежюр гъуллугъариъ вафалуди зегьмет зигурайи табасаран дишагьлийир гизаф а. Гьадрарикан сар Сефижат Кьасумова ву.

Сефижат Кьасумова РД-йин Жямяаьтлугъ палатайин пресс-секретарди лихура. Думу 1977-пи йисан Табасран райондин Халагъ гъулаъ бабкан гъахьну. Гъулан мектеб ккудубкIбан кьяляхъ, дугъу ДГУ-йин филологияйин факультетдиъ, хъасин РАН-дин ДНЦ-йин ИЯЛИ-йиъ аспирантурайиъ гъурхну.

Сефижат Мягьямедкеримовна филологияйин илмарин кандидат ву. Дугъу, табасарандин машгьур шаир Пирмягьямед Кьасумовдин бай Фирдоусийихъди хал-хизан ккебгъну, кьюр велед тербияламиш апIура. Сефижат Кьасумовайи Вари халкьарин дишагьлийирин йигъахъди ихь ватанагьлийир гьамцдар мани гафариинди тебрик апIура:

Аьзиз дада, игит дада…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 6Дада…Му анжагъ юкьуб гьярфнакан ибарат вуйи гафнахь я тевуз шлу, я му гаф эвез апIру жара гаф гьич саб чIалнаъра адаршул. Дада – веледдин уьмрин жилгъа аку апIурайи хизандин умунвалин ялав уьбхру, думу гъизгъин апIру чирагъ ву гъапишра, ягъалмиш шулдар. Амма, гьяйифки, гъийин деврин чиркинваларихъди ва гьадму саб вахтна читинваларихъди абцIнайи гьякьикьатдиъ уьмриъ ягъурсуз рякъюн тереф уьбхру дадйирра цIиб адар.

Дадайин асас девлет веледар ву кIурашра, жиниб ву-йинхъа, хизандиъ яшайишдин читинваларикк хяв ккивну, веледар бадали улихьдин вахтариси вари аьгь апIури, хизан уьбхюз гьязур дадйирра гъи тек-биртIан имдар. Жигьилар чпин хусуси уьмур ккабалгбан гъаразнаъ шула, амма уьмриъ тасдикь хьувалин рякъяр варидарин сабси ягъурлудар дар. Натижайиъ уьмрин мяна гьарсариз чан кьиматлувалар айи терефнаъ рябкъюра. Хизан уьбхбахьна вуйи лигбар зяиф хьпан натижайиъ бицIидар кьюб нирин кьялаъ ялгъузвалиъ гъузбан дюшюшар гизаф шула.

Страница 2 из 62

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top

Счетчик Index