ГлавнаяОбщество

БицIидариз бахш гъапIу уьмур

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

88Баяр-шубариз урхуз-бикIуз улупувалин пише а. Думу пише ктабгъдариз мялимар кIуру. Му варитIан кюгьне пишйирикан саб ву. Думу вуйи, ву ва гележегдиъра варитIан важиблу пишйирикан саб вуди гъубзди. Эгер мялим адарш, ухьуз шли урхуз-бикIуз, жвуван фикир ачухъ апIуз улупиди? Ихь уьмур давам шули имбукьан гагьди, ухьу урхувал яваш апIурадархьа, хъа мялимди чан уьмур бицIидариз аьгъювалар туври адапIура.

Ичв сарпи мялим кIваин апIинай. Мягьячгъала шагьрин 26-пи нумрайин мектебдиъ лихурайи Гюльбагьар Гьябибуллаевна швнур касдин сарпи мялим гъахьнийкIан?! Гьисаб апIуз читинди ву.

Ватан уьбхрурин Йигъахъди тебрик

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11111111Дявдин гъуллугънаъ айидар ва дявдин частариъ гъуллугъ апIурайи ватандаш пишек-рар, Ватандин Аьхю дявдин ва Яракьлу Кьувватарин ветеранар Ватан уьбхрурин Йигъахъди тебрик апIураза.

Думу йигъан ухьу ихь дирбаш эскрарин игитвализ ва жан тувуз гьязур вуйивализ, дявдин женгариъ Ватан бадали гъадагъу хъуркьувалариз ихь кIваан чухсагъул мялум апIурахьа. Чпиз читин, амма гизаф гьюрматлу пише – Ватандиз гьякьлуди гъуллугъ апIувал, уьлкейин, жямяаьтдин ва гьарсар ватандашдин саламатвал уьбхру пише ктабгъдарихьна ихь гьюрмат улупурахьа.

Ихь мясляаьт дабгъуз хьидар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mbt 6Гъубшу элгьет йигъан Къизлар шагьриъ аьдати инсандин кIулиъ удрубшру, гъавриъ ахъуз лап читин, кьадарсуз пис ва алчагъ'валин тахсиркарвал гъапIну.

18-пи февралиъ, урус халкьдин машквар Масленица къайд апIурайи йигъан, Къизлар шагьриъ яшамиш шулайи, 22 йисан яшнаъ айи агьали Халил Халиловди Георгий Победоносецдин ибадатханайиан удучIвурайи ислягь дишагьлийирин дестейиина хюрчабниин тюфенгиан гюлле уьлюбхну. Бедбахтвалин дюшюшнан натижайиъ 4 дишагьли али йишв’ин йивну гъийихну, хъа сарсана дишагьли операция апIурайи вахтна больницайиъ кечмиш гъахьну.

Мидланра гъайри, юкьур касдизсана жюрбежюр гъагъишнан зийнар гъапIну, ва дурар гьамусяаьт больницайиъ а. Учв кьастниинди мициб пис, вягьшивалин ляхин гъапIурра къанун уьбхру гъуллугъарин вакилари жавабнан цIа уьлюбхювалиинди терг гъапIну. Дагъустандиъ айи МВД-йиан мялум гъапIганси, зийнар гъахьидарин арайиъ полицияйинна Росгвардияйин са-сар гъуллугъчйирра а.

Ихь ветеранар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4442 Ихь уьлкейиъ 23-пи февраль къайд апIури, гизаф йисар ву. Сабпи нубатнаъ думу, яракь хилиъ ади, Ватан уьбхюз гьязур вуйидарин машквар ву. Думу йигъан Яракьлу кьувватариъ гъуллугъ апIурайи гьарсар эскриз, дявдин ветерандиз, Ватан уьбхбахъди аьлакьалу вуйи гьарсар касдиз дурарин дустари, юлдшари жямяаьтлугъди артухъди гъайгъушин ва фикир тувра.

Дициб фикир, чпихьна ужуб янашмиш’вал ва гьюрмат, шаксузди, гьаму шиклиъ учвуз рякъюрайи Ватандин Аьхю дявдин ва зегьметнан ветеранар, Табасаран райондин Халагъ гъулан агьали Гьясан Ражабовдира, Шила гъулан агьали Рамазан Къурбановдира, Арак гъулан агьали Мирзахан Аьдиловдира гьисс апIура. Дурар райондин жюрбежюр гъулариан ву, жюрбежюр пишйирин эйсир вуди гъахьну. Дурарин жигьилвал дявдин йисариин алабхъну, дурариз Ватан душмандихьан уьбхювал кьисмат гъабхьну. Багъри Ватан, халкьдин асиллу дарувал, жилиин ислягьвал уьрхбан бадали, дурари гьич фукIара гьяйиф гъапIундар.

Цифрйирин чIалниинди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44dddВатандин Аьхю дяви ккудубкIбан кьяляхъ ихь уьлкейин эскрар 15 жюрбежюр дявйирин гьяракатариъ ва гьядисйириъ иштирак гъахьну.

ВаритIан чIатхудар – Венгрияйиъ ва Чехословакияйиъ гъахьи гьядисйир (1956, 1968), Афган дяви (1979-1989), Сабпи (1994-1996) ва Кьюбпи Чечендин дявйир (1999-2009).

Гъи Табасаран райондиъ Ватандин Аьхю дявдин иштиракчйир 5 кас, дявдин далу терефнаъ зегьмет зигури гъахьидар 766 кас яшамиш шула.

Зегьметнан ветеранар 3390 кас яшамиш шула.

Ватандин Аьхю дявдин кьяляхъ гъахьи жюрбежюр женгарин гьяракатарин ветеранар 385 кас яшамиш шула, гьадму гьисабнаан афгъан гьядисйирин иштиракчйир – 59 кас, Венгрияйиъ гъахьи гьядисйирин иштиракчйир – 10 кас ву.

Ужудар баяр бабарин девлет ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IMGДявдин гъуллугънаъ айи инсандиз варитIан асасуб – жвуван Ватан, жвуван халкь уьрхювал ву. Дидиъ, дявдин гъуллугънанси, жвуван халкьдин гъуллугънаъ хьувализ чан уьмур бахш гъапIу касдин уьмрин мянара а.

Ихь Игит

Ватандиз вафалувалин асас имтигьян эскри дявдиъ тувру. Сирияйиъ, багъри юрдарихьан ярхлаъ, ихь эскрари, ихь уьлке уьбхюри, чпин улихь дивнайи месэла кIулиз адабгъну.

Сирияйиъ террористарихъди вуйи женгнаъ гъадабгъу гъалибвалик ихь ватанагьли, Кьялан дявдин округдин Уьру пайдгъин кьюбпи гвардейский армияйин командующий, генерал-майор Рустам Мурадовдинра аьхю пай ка. Дугъаз, Сирияйиъ чан улихь дивнайи месэлйир хъуркьувалиинди тамам апIбаз лигну, «Гъизилин хяд» медаль тувну.

КIваълан гьадрархру игитвал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

444yФевралин 23-пи йигъ Урусатдиъ Ватан уьбхрударин Йигъси къайд апIура. Му йигъан жюрбежюр яшнан баяр-жилар, игитар тебрик апIури, дурарин гьунарлуваларра кIваинди гъитрахьа. Цци му йигъан ухьу Уьру Армияйин 100 йисра къайд гъапIунхьа. Гьелбетда, гьар вахтна Ватан уьбхбак дишагьлийирира чпин лайикьлу пай киврайиб кIваълан гьархну ккундар.

Му вазлин 19-пи йигъан Дербент шагьрин Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи 20-пи нумрайин мектебдиъ, думу мектеб ужудар аьгъювалариинди ккудубкIу выпускник, уьмриан гъягъбан кьяляхъ «Игитвалин» ордендиинди лишанлу гъапIу ихь ватанагьли Аьбдулмалик Байрамовдин гьунар кIваинди гъибтбан бадали, ядигарвалин доска абццбан серенжем кIули гъубшнийи.

Чан буржи лайикьлуди тамам гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

55pyГьар йисан Ватан уьбхрударин Йигъ улубкьруган, жвуван юрд, халкь бадали жан фида гъапIу игитар кIваин апIури, жюрбежюр дявйириъ, яракьлу гьядисйириъ иштирак гъахьи эскрарихъди гюрюшар гъахури, аьдат ву. Гъи узуз газат урхурайидар Афгъан дявдин иштиракчи Рафик Кьасумовдихъди (шиклиъ) таниш апIуз ккундазуз.

– Узуз армияйиз 1986-пи йисан 2-пи апрелиъ дих гъапIнийзуз, – кIваин апIура Рафик Камалудиновичди. – Сифте Узбекистандиъ Термез шагьриз учебкайиз, хъасин душв’ан сабпи августдиъ гъуллугънан юлдшарихъди Кабулиз гъухнийзу. Душваъ мотострелковый полкнаъ гъуллугъ апIури гъахьунза. Хъа узу гъуллугъ апIурайи батальон Баграм провинцияйиъ ерлешмиш дубхьнайи. Душваъ разведкайин ротайиъ гъахьунза, – къайд гъапIнийи дугъу.

«Контроль трезвости»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

666666В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей на территории обслуживания ОГИБДД УМВД РФ по г. Махачкале с 19 по 29 февраля 2018 года будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

В рамках мероприятия основное внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудники ОГИБДД будут на дороге останавливать все транспортные средства и оценивать состояние каждого водителя. Если выяснится, что водитель нетрезв, его отстранят от управления транспортным средством и в присутствии понятых сотрудники ОГИБДД проведут освидетельствование на состояние опьянения. При необходимости водителя могут отправить к врачу-наркологу для медицинского освидетельствования.

Жямяаьтлугъ гюзчйирин форум

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IMG 20180221 WA0048Февралин 21-пи йигъан Каспийск шагьриъ, фильмйир улупру ва концертар гъахру «Москва» залиъ Дагъустандин жямяаьтлугъ гюзчйирин форум кIули гъубшну. Думу форум, РД-йин Жямяаьтлугъ палатайи тешкил гъапIуб вуйи.

Жямяаьтлугъ гюзчйирин форум сечкйирин участокариъ гюзчивал гъабхбан тажрубайихъди таниш, гюзет апIурайидарин ихтиярарин ва жавабдарвалин месэлйир гьял апIбан метлеб ади тешкил гъапIуб вуйи.

Форумдиъ РФ-йин Жямяаьтлугъ палатайин, РД-йин Жямяаьтлугъ палатайин, РД-йин Избиркомдин вакилар, вари муниципалитетариан дестйир, ва аьдати ватандашар иштирак гъахьнийи.

Страница 3 из 62

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top

Счетчик Index