ГлавнаяОбщество

Баяр-шубари эрг’вал фици йивура?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

140581434Хьад, мектебариъ тятIилар ккергъбахъди аьлакьалу вуди, баяр-шубариз маракьлу ва важиблу вахт ву. Шаксуз, му фасил гьарсар касди эрг’вал йивру вахтси гьисаб апIури шулу. Шагьрарин агьалйири, дугъриданра, хьадан вахт гьюлерихъ эрг’вал йивбаз сарф апIура.

Хъа гъулариъ хьадан вахт варитIан гъизгъин вахт ву гъапишра, кучIал шулдар. Натижайиъ баяр-шубари эрг’вал йивбан месэлайиз думукьан эгьемиятра туврадар. Йиз гафар гьякьикьатди субут апIура.

Мектебариъ урхурайи баяр-шубарин дарсарихьан азад вахт кечирмиш апIбан къайда, икибаштIан, гьарсар абайиканна бабкан, му серенжемар тешкил апIбаъ жавабдарвал гъабхурайи гъуллугъарикан асиллу шула.

Уьмриъ ужудар ляхнариз йишв шулу

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1 7Урус писатель Максим Горькийди фила-вуш гъибикIнуки, уьмриъ игит ляхин апIуз гьарган йишв а. Гьаму гафар илтIикIну, пуз шулуки, уьмриъ гьарган ужувлан ляхин апIуз йишв а. Дици вуйиб Табасаран райондин ЧвулатI гъулан агьали Мартин Гьяжиуьсмановди сабсана ражну тасдикь гъапIну.

Учв Мартин Гьяжиуьсманович Норильск шагьриъ шахтерди лихура ва душваъ чан хизандихъди яшамиш шула. Хиял шуливки, му кас гъулаъ адар ва гъулан месэлйирихъди дугъан аьлакьара адар. Хъа ваъ, Мартин Гьяжиуьсманов, учв ярхлаъ ашра, багъри гъулхъанди юкIв убгурайи касарикан сар ву. Улихьна йигъари дугъу чпин гъулаъ Ватандин Аьхю дявдиъ гъийихдарин гьюрматназ дивнайи гюмбет чан хусуси пулин дакьатарихъ дибдиан цIийи алапIуз мумкинвал тувну. Дюзди кIуруш, думу цIийикIултIан дивну.

Жигьил наслин гъайгъушнаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

imageXXI аьсриъ убчIву инсаниятдиз экстремизмдин ва терроризмдин хатIалу идеологияйихъди машна-машди дийигъуб алабхъну. Аьхиримжи йисари ихь дагълу юрднаъ гъабхурайи профилактикайин ляхниъ ужудар натижйир улупурашра, ццийин йисан февралин вазлин 18-пи йигъан Къизлар шагьриъ гъабхьи терактдин кьяляхъ, дагъустанлуйирси ихь аьхю Ватандин вари агьалйирра мюгьтал гъахьнийи. 

Гьацира, майин вазлин машкврариз Дербент шагьриъ терактар гьязур апIуз ккайи, къанунсуз гьяратарихъ хъайи дестйир ашкар дапIну, дурар танкь апIувалин кьяляхъ, кьюд йигълан Дербент райондин аьтрафариин гъидихъу ва йивну гъийиху хатIалу идеологияйин терефкрар арайиз удучIвундайиш, ислягь инсанариз аьжал хурайи радикал тешкилатарихьан, йиз фикриан, азад гъахьунхьа, пузра шуйи.

Чан дакьатарихъ спортдин уьмарат дивну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

4 8Табасаран райондин ЧвулатI гъулан агьали, РФ-йин спортдин мастер, РД-йин лайикьлу тренер Мартин Сефербегов гьам ихь республикайиъ, гьамсана дидин гъирагъариъ мялум вуйи спортсменарикан сар ву. Думу спортдин ММА жюрейиан шубуб ражари дюн’яйин чемпион ва ригъ гьудубчIвру терефнан спортдин кчIихбариан гизаф ражари Дагъустандин ва Урусатдин чемпион гъахьну. Мартин Сефербегов Табасаран райондин Гьямид Гьямидовдин ччвурнахъ хъайи ДЮСШ-йин директор ву.

Мялум вуйиганси, ццийин йисан апрель вазлиъ ЧвулатI гъулаъ аьхю шадвалин шартIариъ спортдин дарамат ачмиш гъапIнийи. Хъа думу уьмарат Мартин Сефербеговди чан хусуси дакьатарихъ тикмиш гъапIуб вуйи. Дугъриданра, гъулан спортдин дараматди чан аьхю-валин уьлчмейиинди тяжуб апIуру: дидин ярхишин 25 метр ва яркьушин 18 метр ву. Хъа душвакк ккайи залин уьлчмйир 17 метр ярхишин ва 14 метр яркьушин ву. Спортзал кьюб мертебайикан ибарат ву: сабпи мертебайиъ спортдин зал, палтар гьюдюхру йишвар, жара технический хулар ерлешмиш духьна. Хъа кьюбпи мертебайиъ 50 касдиз яшамиш шлу хулар а. Спортдин дараматдиз сифте йигъарилан мина хьуб гъул’ан бицIидар гъюра: ЧвулатI, Гюгьрягъ, Сиртич, Хюряхъ ва Бургьанкент. Дурар бязи вахтари 40-тIан артухъ вуди шулу.

Экологияйин субботник кIули гъубхну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

img 20180714 101657Улихьна йигъари Табасаран райондиъ гизаф туристар гъюру ва агьалйир уч шлу йишварин – Рибчрайин, «Ургур чвуччвунна сар чуччун гъалайин» ва хабар тувбан «Гушк» чIвурдан аьтрафар марцц апIури, субботник кIули гъубшну.

Думу райондин администрацияйин гизаф гъуллугъар гьуркIру жигьиларин Центри жигьилариз экологияйин тербия тувбан ляхнарин пландиз асас вуди ва РД-йин культурайин ирснан объектар уьрхбан жямяаьтлугъ инспектор Гьяжимурад Аьлиевдин кюмекниинди кIули гъубхну. Экологияйиз тялукь вуйи думу серенжемдиъ райадминистрацияйин культурайин, спортдин, туризмдин ва жигьиларин политикайин отделин начальникдин заместитель Рафик Аьлиев, жигьиларин Центрин директор Рамис Рамазанов, 14 волонтер ва 25 кас жямяаьтлугъдин вакилар иштирак гъахьну. Волонтерарихъди сатIиди субботникдиъ гьацира Венгрияйиан вуйи хялиш Сильвия Виттманра иштирак гъахьну. Думу ццийин йисан ихь уьлкейиъ футболиан кIули гъубшу дюн’яйин чемпионатдиъ Волгоград шагьриъ волонтерси иштирак гъахьнийи. Сильвия, дугъан гафариинди, волонтер вуди 10 уьлкейиъ кIули гъушу серенжемариъ иштирак гъахьну, хъа Урусат дугъаз варитIан гизаф кьабул гъабхьну.

Дербент шагьрин марццишнакан

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

dddddИхь республикайиъ гьял дапIну ккуни месэлйир гизаф ашра, дурар дицикьан уларикк ккахьрадар. Хъа чарасуз вуди гьял дапIну ккуни месэлйирикан вартIан асасуб – ихь шагьрариъ ва гъулариъ марццишин уьбхювал вуди гъубзра.

Аьхиримжи вахтна Дербент шагьриъ зирзибилихъди вуйи месэлйир гьял дарапIрайиваликан гизафдари кIура, бикIура. Дугъриданра, зирзибил айи контейнерариан гъюрайи ниъру, мушвахь-тушвахь дахьнайи пакетари шагьрин кючйириъ лицурайи инсанариз ил хътабгъуз, рягьятвал гъадабгъуз манигъ’вал апIура. Хьадан вахтна артухъдиси марццишин дапIну ккунивалин ухьу вари гъавриъ ашра, гьаз-вуш ЖКХ-йин цирклин пишекрарихьан кIул`инди чпин вазифйир тамам апIуз шуладар.

Гьаддиз июлин 16-пи йигъан Дербент шагьрин администрацияйиъ кIули гъубшу совещаниейиъ шагьрин главайин вазифйир тамам апIурайи Энрик Муслимов, мициб агьвалатнан себебар ахтармиш апIбан бадали, чан заместителарихъди, ЖКХ-йин пишекрарихъди сабхилди ООО «Дербентсервис» тешкилатдин пишекрари апIурайи ляхнихъди таниш гъахьну.

Урусатдин Президент В.Васильевдихъди гюрюшмиш гъахьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

11Июлин 10-пи йигъан Урусатдин Президент Владимир Путин вахтназ вуди Дагъустандин Главайин вазифйир тамам апIурайи Владимир Васильевдихъди гюрюшмиш гъахьну. Дидин гьякьнаан Кремлин мялуматарин дакьатари хабар тувну.

Вахтназ вуди республикайин кIулиъ айири гьюкуматдин Главайиз гьаму йисан мартдин вазлиъ Президент Дагъустандиз гъафиган, дугъу региондин кIулиъ айириз туву табшуругъар уьмриз кечирмиш апIбакан ктибтну.

Уьмур саб ражари туврайиб ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

12 02 alkoholГъийин девриъ кIул’инди ихь уьлкейиъ, гьадму гьисабнаан Дагъустан Республикайиъра, варитIан учIруди дийибгънайи месэлйирикан саб – сасдар жигьилар къанундин къайдайин рякъюз хувал ву. 

Гъи хайлин жигьилариз ягь, намус, гьюрмат апIувал, ватанпервервал, уж’вал апIувал – гъавриъ адрахъру, яд фикрар, лигбар ву. Дицдар жигьилар аьйибнан ляхин, гафар апIувалихьна, ягьсузди кучIлар апIбахьна, эдебсузвалихьна аьдати ляхнарихьнаси лигура, ва аьйибвали дурарин кIван симарик кучрадар. Дурарин уьмур хъапIбан рякъяр, уьмрин кьиматлувалар дигиш духьна. Уьмур хъапIбан дюз рякъ’ан адахьнайи мицдар касарин асас метлеб – шлубкьан гизаф пул, девлетар уч апIувал ву. Амма дурари, жвуву зегьмет дизигну, къанундиинди девлетар уч апIуваликан гьич фикиркьан апIурадар. Хъа думу девлетар къанунсузди уч апIували дурарин юкIварик асуллагь гъалабра кипрадар. Мицдар жигьиларин фикриинди, асасуб – девлетлу кас хьувал ву. «Йиз ляхнар ужу гъахьихъан мина, имбунуб вари метлебсуз ву», – къайд апIура дурари. Му фикрихъна дурар ихь махлукьатлу мялуматарин дакьатари, Интернетди, сасдар девлетлу ва аьдати касари хъапIрайи уьмри хура.

Жавабдарвал за дапIну ккунду

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

WhatsApp Image 2018 07 03 at 19.02.24Ухьуз гьарсариз аьгъюганси, ГИББД-йин вазифйир важиблудар ву. ГИБДД-йи гъийин гизаф автомобилари гьяракат апIурайи рякъяриъ ихь уьмур ва сагъламвал уьрхюз диш дапIнайи ляхин, гьаддихъди аьлакьалу вуди жюрбежюр яшарин агьалйирихъди гизаф серенжемар гъахура.

Амма, дици хьувализ дилигди, гъийин девриъ рякъяриъ аварйир ва бедбахтвалин дюшюшар гизаф шула. Гьаддиз 2006-пи йисан ихь уьлкейиъ рякъяриъ инсанар йихбан дюшюшар кам апIбаз диш дапIнайи рякъяриъ гьяракат апIбан къайдйирин вари Урусатдин концепция кьабул гъапIнийи. Душваъ асасуб рякъяриъ гьяракат апIбан къайда чIур апIрударихьна, рулихъ ички убхърударихьна, хатIасузвалин чIулар ишлетмиш дарапIрударихьна ва жара къайдйир чIур апIрударихьна журумарин гъурулуш ишлетмиш апIувал вуйи.

Разговор с мамой

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

IMG 20180620 WA0022У матери лишних детей не бывает.
И всех, сколько есть, она нежно ласкает.
Хранит их она от бед до окончания века.
Роднее, чем мать, не найти человека.

Нашей мамы нет вот уже 14 лет. Звали её Марият. Она родилась в 1918 году в Хучни в семье бедняка-крестьянина Абдурахмана, который перед войной ушел в хадж и не вернулся. В первые шесть месяцев те, кто совершал хадж, встречались прямо или косвенно с ним или узнавали какие-то новости о нем через третьих лиц; до семьи также доходили слухи о том, что он в пути. Потом перестали приходить хоть какие-то новости, и на этом всё закончилось.

Страница 6 из 78

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top