ГлавнаяОбщество

Дарвагъ гъулан агьалйирихъди гюрюш гъабхьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

img 4061Улихьна йигъари «Табасаран район» МР-ин глава Алавудин Мирзабалаев «Дарвагъ гъул» СП-йин агьалйирихъди гюрюшмиш гъахьну. Райондин администрацияйин пресс-центри мялум апIурайиганси, думу гюрюшдиъ гьацира РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Мягьямед Къурбанов, вахтназ вуди райондин администрацияйин вазифйир тамам апIурайи Иса Исаев, райадминистрацияйин главайин заместитель Аьбдулвагьаб Аьбдулов иштирак гъахьну.

Гюрюшдиъ «Дарвагъ гъул» СП-йин глава Багьаудин Аьликберовди гъулан жямяаьтдиз варитIан учIруди дийигънайи месэлйирикан – агьалйир штухъди тямин апIбан, гъул балгбан, рякъяр рас апIбан ва гьацдар жарадарикан ктибтну. Му месэлйир гьял апIбаан саб кьадар ляхнар кIули духна: гьюкумдин ва ерли агьалйирин кюмекниинди лап пис гьялнаъ айи кючйир къайдайиз гъахну, рякъяриин хяхял алабхьну, гъулаъ цIийи трансформатор ва булагъ дивну ва шид дизигнайи турбйир рас гъапIну.

Райондин глава жямяаьтлугъдин гъуллугънаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голосов)

IMCopyНоябрин аьхирарилан башламиш дапIну, Хив райондин глава Бейдуллагь Мирзоевди, йишвариина гъягъюри, аьгьвалат ахтармиш апIбан ляхин гьяракатнаъ ипна. Гьаци, улупнайи вахтназ райондин гьюкмин кIулиъ айидар ГъуштIил, Гъвандик, Мажвгул ва ЦIийи ЗахитI гъуларин жямяаьтлугъарихъди гюрюшмиш гъахьну. Улупнайи гюрюшариъ райондин администрацияйин ляхнариз лигру Арсен Рамазанов, культурайинна спортдин, туризмдин ва жигьиларин месэлйириз лигру отделин начальник Зарема Шягьсинова, мялимар ва гъулан саб жерге зегьметкешар иштирак гъахьну.

Дупну ккундуки, улупнайи гюрюшар, гьарсаб гъулан жямяаьтлугъдин учIру месэлйириз, айи мумкинвалариз лигну, ерли йишвариин гьял апIбан метлебниинди тешкил дапIна.

Дербент кьюрдухьна гьязурди а

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3opyГьамусяаьт ЖКХ-йин пишекрарин жавабдар вахт ву. Му цирклин гьял дапIну ккуни месэлйирин зиин вахтниинди ляхин кIули гъубхиган, кьюрдун фаслиан рягьятди удучIвуз шулу. «Мярхяр хьадан вахтна гьязур апIин» кIуру ихь абйирин мисалра ухьуз ужуди таниш вухьуз. 

Дербент шагьриъ му рягьят дару цирклиъ кьюрдухьна вуйи гьязурвал фици кIули дубхнаш аьгъю апIури, узу улихьнаси шагьрин коммуналин инфраструктурайин отделин начальник З.И.Уружевдихъди гюрюшмиш гъахьунза.

Хив райондиъ хусуси багъ ачмиш гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

44555Декабрин 7-пи йигъан Хив райондин Асккан АрхъитI гъулаъ хусуси инвестори 100 бицIир кьабул апIру мумкинвал айи «ИнчI» кIуру бахча ачмиш гъапIну. 

Улупнайи шадлугъариъ РД-йин илимдинна образованиейин министрин заместитель Альбина Арухова, РД-йин НС-йин депутат Нариман Асваров, Хив райондин глава Бейдуллагь Мирзоев, СтIал Сулейман райондин глава Нариман АьбдулмутIалибов, Агъул райондин глава Юрий Гьюсейнов, райондин актив ва саб жерге жара хялар иштирак гъахьну.
Серенжем ачмиш апIури, райондин глава Бейдуллагь Мирзоевди гъапIну ва гъийин йигъинжагъди АрхътIарин жямяаьтлугъдин уьмриъси, вари райондин, республикайин артмиш'валиъра важиблу роль уйнамиш апIурайивал субут гъапIну.

РФ-йин Конституцияйин Йигъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

fce07130fb17948a561a15d0dfad0f341993-пи йисан декабрин 12-пи йигъан вари халкьарин сесер тувбиинди Урусатдин Федерацияйин Конституция кьабул гъапIнийи. Думу ихь уьлкейин тарихдиъ сабпи ражари вуди инсандин кьиматлувал, дугъан ихтиярар ва азадвалар кьабул, Урусатдин демократияйин къайдайин бина тяйин гъапIу цIийи Асас къанун ву.

Экологияйин гъайгъушнаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

imМялум вуйиганси, гъябгъюрайи йис Урусатдиъ экологияйин Йисси, хъа ихь республикайиъ му йис Каспийинна штун девлетарин Йиссира мялум дапIна. Мицдар указар адагъбан себеб – экологияйин гьял дапIну ккуни месэлйириз фикир тувувал вуйи. 

Дугъриданра, улихьна йисариси дарди, аьхиримжи вахтна ихь дагълу юрднаъ гизаф инсанарин иштираквалиинди субботникар гъягъюра. Дицдар серенжемариъ гъуларин, поселкйирин, шагьрарин администрацйирин ва жара тешкилатарин кIулиъ айидар, депутатар, образованиейин ва сагъламвал уьбхбан тешкилатарин коллективар иштирак шула. Дербент, Дагъустандин Огни шагьрариъ, Дербент райондиъ мицдар субботникар гьар вазлиъ кIули гъягъюра. Саб гафниинди, ихь агьалйир чпи ил хътабгъурайи йишв марцциди дюбхну ккунивалин гъавриъ хьуз хъюгъра.

Йиз уьл, йиз шид?..

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

444Темирхан Аббачевдин яш 24 йис ву. Думу Мягьячгъала шагьриъ яшамиш шула. Мектеб ккудубкIбан кьяляхъ думу урхуз кучIвундар, бикар вуди гъахьну. Сабпи ражари наркотикар ишлетмиш апIруган, дугъан яш 13 йистIан дубхьнадайи. 

Ич сюгьбатнаъ дугъу учв асиллувалиъ ахънайи гъагъи уьмрикан ктибтуз разивал тувну. Дугъан сюгьбат чав ктибтганси исихъ туврача.

Насларихьна дурубкьну ккуни сяняаьт

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

777pyДагъустандиз, халкьдин художествойин сяняаьтарин, машгьур устадарин вилаят ву, кIури шулу. Дици пуз бинара а, гьаз гъапиш кюгьне вахтарихъан мина ихь дагълу уьлкейиъ жюрбежюр сяняаьтар яркьуди тарагъна: гъвандиъ, гакIвлиъ накьишар адатIувал, ругдикан гъаб-гъажагъ апIувал, кIураб тартиб апIувал, кабчувал ва гьацдар жарадар. Гьадму сяняаьтарин арайиъ ихь табасаран халкьдин сяняаьт, ихь халкьдин искусство вуйи халачачивали асас йишв бисура. Халкьдин яшайишдиъ халачачивалин эгьемият гьарган аьхюб вуди гъабхьну. Гъира гизаф дишагьлийири чпин хулариъ халачйир урхура, чпин бицIидариз дурар урхбан сирар улупура. Хъа бязи гъулариъ, бицIидар вушра, халачйирин цехари ляхин апIура. Гьаму шиклиъ ухьуз Къужник гъулаъ айи халачйирин цехдиъ дишагьлийири ляхин апIури рябкъюрахьуз. Агъзрар йисариинди ихь ата-бабйири ухьухьна гъурубкьу ирс, сяняаьт ухьура ихь гъюзимбу насларихьна дурубкьну ккунду.

Гьюрматлу дишагьлийир!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

opyУчву вари халкьарин машквар – бабан Йигъахъди кIваантIан тебрик апIураза.

Бабан кIван марцци ккунивали ва гъайгъударвали ухьу бедбахтваларихьан ва читинваларихьан уьрхюра, кIван рюгьнан багъри Ватандихьна, культурайин кьиматлу девлетарихьна, диндинна эдебнан багьалу ирснахьна вуйи гьиссар зяиф хьуз гъитрадар, уж’валнан ва писвалин фаркьвал жара апIуз, Ватандихъ хъугъуз, дидик умуд кивуз, думу ккун апIуз ва вафалуди уьбхюз улупура.

Агьалйирин месэлйир гьял апIбаз – асас фикир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

IMG 5 Гьаму йигъари Дагъустандин Огни шагьрин глава Зейдуллагь Гьяшимовди администрацияйин конференцйир гъахру залиъ шагьрин агьалйирин месэлйир гьял апIбахъди аьлакьалу гюрюшар кIули гъухну.

Гюрюшариъ Дагъустандин Огни шагьрин главайин заместителар, администрацияйин аппаратдин гъуллугъчйир, жюрбежюр тешкилатарин ва идарйирин кIулиъ айидар иштирак гъахьну.

Думу йигъан шагьрин главайихъди вуйи гюрюшдиз 6 кас гъафну. Дурар асас вуди хулар дивру жил, деъру хулар жара апIбахъди, шагьрин кючйир къайдайиз хпахъди, гьацира коммуналин игьтияжарихъан тувру гьякъийин кьадарнан гьякьнаан чпин наразивал улупбахъди аьлакьалу месэлйир хьади илтIикIнийи.

Страница 9 из 62

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top

Счетчик Index