ГлавнаяОбщество

Мектебариз цIийи автобусар тувди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

школьный автобус

Урусатдин просвещениейин министерствойин Дагуъстандиз жара апIурайи мектебдин автобусарин кьадар кьюб ражари за апIбан къарар адабгъну.

Республикайиз 140 цIийи автобусар гъахиган, мектебдин автобусарин парк 57% таза хьибди.

Ислягьвалин гъаразнаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голосов)

65о

Полицияйин Йигъан гъаншариъ

Яшайишдин гъулайвалар духьнашра, гьяйифки, гъийин девриъ агьалйирин юкIварик сикинсузвал кипрайи далилар хайлин гъузра. Ав, фунуб гьюкуматдинра артмиш’валин бина сифтена-сифте хатIасузвал ву. Агьалйириз мугъаятвал, хатIасузвал тямин апIбан метлебниинди, жиниб дар, айтIан месэлйириз лигру гъуллугъчйири му жигьатнаан ляхин хайлин жанлу дапIна. Жавабдарвалиинди тамам апIурайи ляхнин натижайиъ улупнайи вахтназ йишвариин аьгьвалатра саламатди уьбхру мумкинвал дубхьна.

Халкьдин писатель

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11120

Табасаран халкьдин машгьур шаир, писатель, публицист ва таржумачи Шагьвелед Ибрагьимович Шагьмардановдиз «Дагъустан Республикайин Халкьдин писатель» кIуру гьюрматлу ччвур тувну.

Гьюрматнан аллея кивну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

222

Ноябрин 8-пи йигъан Мягьячгъала шагьриъ газатаринна журналарин комплексдин гъвалахъ чпин гъуллугънан вазифйир тамам апIури гъийиху журналистариз ядигар дивбахъди аьлакьалу серенжем кIули гъубшну.

Гъагъи ва хатIалу гъуллугънаъ айидар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

333333

Гьар йисан ихь уьлкейиъ ноябрин 10-диъ шадвалин аьгьвалатнаъди айтIан ляхнарин органарин гъуллугъчйирин Йигъ къайд апIури шулу. Думу РФ-дин ватандашарин ихтиярар, хатIасузвал, жямяаьтлугъдин къанун-къайда уьбхбан гъаравлиъ дийигънайидарин машквар ву. АйтIан ляхнарин органарин тарих ихь уьлкейин тарихдихъди сигъ аьлакьайиъ а. Думу йигъ 1962-пи йисан тяйин гъапIну ва дидхъан мина гьар йисан милицияйин, гьамус полицияйин Йигъси къайд апIура. 

Форумдиз гьязур шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ислам

Ноябрин 6-пи йигъан Дагъустандин Глава Владимир Васильевди къанунчивалин, гьюкмин ляхин кIулиз адабгъру ва муниципалин органарин кIулиъ айидарихъди рабочий совещание гъубхнийи.

Веледарикан «яшайишдин йитимар» мапIанай!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

no translate detected 13339 202176Уьлкейин гьякьикьатдиз фикир тувиган, фагьмиъ жюрбежюр хиялар гьюжатнаъ учIвра. Гъийин девриъ, лигру гьялариан бахтавар хизанариъра кмиди, саб жюрейинра игьтияж адарди аьхю ва тербияламиш шулайи бицIидарикан гьаз «яшайишдин йитимар» шула? Абйир-бабари дурар варибдихъди тямин апIура, вушра саб жерге дюшюшари субут апIурайиси, дурар саб фтиз-вуш кьитвал гьисс апIурайидарси рякъюра.

Гъийин деврин насларин гележегдикан улхури, Хив райондин пишекарвалин ва уьмрин заан тажруба айи сар мялимди баяр-шубариз «яшайишдин йитимар» гъапиган, сифте узу мюгьталра, ажугълура гъахьнийза. Хъа кьяляхъна, йиз мюгьталвал гъябкъиган, дугъу узу гъаврикк ккаънийи: «Ухьу гъазанжарин гъаразнаъ ахьа. БицIириз хизандин манишин чарасуз лазим ву».

Аьжал адру «аьжал»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

наркотики

РД-йин сагъламвал уьбхбан Министерствойин кIулин нарколог Мягьямед Гьяйдаровди ич сюгьбатнаъ къайд гъапIганси, республикайиъ наркомания тарабгъбан улихьишв бисбаъ дагъустандин халкьариз хас вуйи хасиятну, диндин политикайин цирклиъ, урхбан идарйириъ гъабхурайи профилактикайин ляхни важиблу роль уйнамиш апIура.

Ватан ккуни инсан

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10

2018-пи йисан октябрин 31-пи йигъан Дагъустан Республикайин Глава Владимир Васильевди адабгъу Указдиинди ихь ватанагьли, РД-йин Главайин багахь хьайи агьли касарин Советдин член, «Гьяжиевдин ччвурнахъ хъайи завод» АО-йин генеральный директорин теклифчи Мягьямед ТIагьирович Юнусов, гизаф йисари баркаллу зегьметнаъ гъадагъу хъуркьувалариз лигну, Дагъустан Республикайин «Багъри жилихьна вуйи ккунивализ» гьюрматнан заан лишан тувбиинди пешкешлу гъапIну.

Жвуван милли сяняаьт жвуву дюбхну кккунду

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

2018 11 07 143037
Улихьган табасаран халкьди юкьуб шейъниинди такабурвал апIуйи: хяларихьна айи аьхю гьюрматниинди, уткан халачйириинди, аьхю хизанариинди ва гюзел табиаьтдиинди. Гъи му милли савкьатарикан имбудар успагьи табиаьтна хялар кьабул апIувал ву.

Дюзди гъапиш, табиаьтра, дидихьна вуйи ихь рафтар дигиш дархьиш, тахминан 40-50 йислан ихь юкIвариъ, ухьхьан уьбхюз дархьи, гъудубгу уьмаратси гъубзиди. Гъи ихь гьарсаб гъулан гъирагъ-бужагъ зирзибили, чIюрхяри ккапIна; гьарсаб гъулаъ тикилишдин, пластикдин бутылкйирин урслар артухъ шула, амма я тялукь гъуллугъарин вакилариз, я гъуларин сельсоветарин администрацийирин кIулиъ айидариз думу ляхникан вижнара ктар.

Страница 9 из 93

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top