ГлавнаяОбщество

Кьягьялвалин орден тувну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1 4Улихьна йигъари, яна мартдин 23-диъ, Табасаран райондиз РД-йин айтIан ляхнарин министр гъафнийи. Думу гъювалин метлеб – гъуллугъ гъабхурайи вахтна йивну гъакIи полицияйин сержант, Урусатдин МВД-йин Мягьячгъалайин Управлениейин ППСП-йин полкнан 2-пи мобильный взводдин полицейский Вели Сеферович Къурбановдиз «Кьягьялвалин орден» тувбахъди аьлакьалу вуйи. Серенжем «Табасаран район» МР-ин администрацияйин актовый залиъ кIули гъубшну.

Вели Сеферович Къурбанов Табасаран райондин Ругуж гъулаъ бабкан гъахьну. Бедбахтвалин дюшюш 2016-пи йисан 25-пи декабриъ йишвну гъабхьнийи. «Мягьячгъала-Каспийск» рякъюъди автомобилиъди гъюрайи Вели Къурбановдиз чахъди гъуллугъ апIурайи, Мягьярамкент райондиан вуйи Мизафедин Сардаровдиз шаклу касар рякъюру, ва дурари му касарин документар ахтармиш апIуз кьаст апIуру. Хъа му касар тахсиркрар вуди гъахьну, ва дурари дишлади полицейскйириз яракьдиан цIа йивуру. Вели Къурбанов ва Изамедин Сардаров али йишв’ин йивну гъийихнийи, дурарин гъуллугънан сарсана юлдшиз гъагъи зийнар гъахьнийи.

#Кемеровойихъди сатIиди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

11«Дада, аьзиз дада! Адаш! Яраб, узуз учву сарун рякъюйкIан? Узу йикIуразу. ЦIа кабхъна. УдучIвуз шуладарчухьан. Узуз учву кьадарсуз гизаф ккундузуз. Эгер узу учвуз гиран ктапIнуш, хил алдабгъай!» – гъибикIну сар бицIири чан дадайиз телефондиан.

Гъи вари Урусатдин халкь ишура. Кемеровойиъ «Кьюрдун беъли» кIуру рягьятвал гъадабгъбан ва ариш-вериш апIбан центрик цIа кабхъбаан гъабхьи бедбахтвалин дюшюшдикан гъеебхьу гьарсар касдин кIваз думу хабри гъагъи тясир гъапIну.

Агьалйирин гъайгъушнаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

45Ихь яшайишдиъ учIврайи гъулайваларихъди сабси, хатIалувалра артухъ шулайиб ухьуз рябкъюрахьуз. Гъийин йигъан хатIалу дюшюш наан-вушра хьуб мумкин ву. Йигълан-йигъаз машинарин кьадар артухъ шулайи ихь рякъяриъ мугъаятди духьну ккуниваликан кIваълан гьархри, машинар хъаърудари, аьдати ватанагьлийири хатIалу дюшюшар арайиз гъюб мумкин вуйиваликан гьич фикиркьан апIурадар.

Машин хъапIбан, я рякълан улдучIвбан къайдйир аьгъдру касари аьгъяшра, дурариз фикир тутруврудари ихь республикайиз гъафи хялар, жара йишвариъ яшамиш шулайи ихь ватанагьлийир мюгьтал апIуру.

Дагъустандин Огни шагьрин рякъяриъ агьалйирин хатIасузвал фици уьбхюраш аьгъю апIуз кури, цIиб улихьнаси узу Урусатдин ОМВД-йин Дагъустандин Огни шагьрин ОГИБДД-йин начальник, полицияйин капитан Рустам Нисредовдихъди гюрюшмиш гъахьунза.

Дорогу осилит идущий…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

665Коллектив МКОУ «Туруфская СОШ» поздравляет Алимагомедову Ларису Садатдиновну с победой в муниципальном конкурсе «Лидер в образовании Табасарана – 2018» и желает ей творческих успехов в работе и личной жизни.

Учителем Лариса Садатдиновна работает более 35 лет. Свою профессиональную деятельность она начала в 1983 году учителем начальных классов. Это грамотный, целеустремленный учитель, который стремится познать все новое, неизведанное. Уроженка Рутульского района, лачка по национальности, она сегодня в совершенстве владеет табасаранским языком.

Муштарийин ихтиярар уьрхюра

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

888Гьарсар инсандиз чан уьмриъ, саб ражну вушра, тукандиан масу гъадабгъу мутму ужуб даруб хьувалин дюшюш алабхъуру. Аьдат вуйиганси, ухьу думу мутму тукандиз кьяляхъ хьади гъягъюрахьа. Туканчи, тахсир гьадму мутму, алат арайиз гъабхи касдик кипри, думу кьяляхъ бисуз ва пул тувуз даккунди, муштарйирихъди гьюжатнаъ учIвру. Гьамусдин деврин туканар ва базрар харжи ерийин алатари ацIна. Къанундиинди чаз айи ихтиярарикан бегьемди аьгъювалар адру агьалйирикан хайир ктабгъури, туканчйир жавабдарваликкан ккудучIвури шулу.

Дураринра гъавриъ ахъувал читин дар, пул кьяляхъ тувуз саризра ккундар. Гьаддиз гьязурди гъузай, туканчийи гьюжатар апIиди, къанун адруваликан пиди, хъял кубчIву муштари тукандиан удучIвну гъягъиди дупну, вахт адапIбахъ хьиди. Гьаддиз кIваинди гъибтай, муштарийин тIалабниинди туканчийи «Аьрза апIбан китаб» ва «Муштарйирин ихтиярарин гьякьнаан къанун» (07.02.1992-пи йис, №2300-1) тувну ккунду: дидин 18-пи маддайиъ масу гъадабгъбан ва масу тувбан йикьрар чIур апIуваликан хъайи-хъайиганси дупна.

Кемерово шагьриъ гъийихдарин гьюрмат уьбхюри

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

IMG 20180328 WA002628-пи мартдиъ, вари халкьари яс уьбхру Йигъан, Хив райондин Гъалибвалин паркдиъ Кемерово шагьрин «Кьюрдун беъли» ТЦ-йиъ цIа кабхъбан натижайиъ гъабхьи мусибатнан йисирарин гьюрмат уьбхбан митинг кIули гъубшну.

Пашманвалин му серенжемдиъ Хив райондин глава Бейдуллагь Мирзоев, депутатарин Собраниейин председатель Абидин Аьбдулаьзизов, райондин актив, Хиварин кьялан мектебдиъ урхурайидар ва райондин агьалйир иштирак гъахьну.

КIваълан гьархуз даршлу дерд

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

210098Мартдин 28-пи йигъан Дербент шагьрин Шамсулла Аьлиевдин ччвурнахъ хъайи паркдиъ шагьрин жигьиларин, жигьиларин парламентдин ва гьацира администрацияйин тешкиллувалиинди, хябяхъган сяаьт 17-диъ Кемерово шагьриъ цIигъ гъийихдар кIваин апIбаз вуйи митинг кIули гъубшну.

Серенжемдиъ администрацияйин пишекрар, диндин вакилар, шагьрин Собраниейин депутатар, студентар, мектебариъ урхурайидар ва гьацира жюрбежюр яшнан агьалйир иштирак гъахьну.

Уч духьнайидарин улихь Дербентдин главайин вазифйир кIули гъахурайи Энрик Муслимовди, шагьрин депутатарин Собраниейин председатель Мавсум Рягьимовди, Дербентдиъ айи ДГУ-йин филиалин директор Исмяил Аьбдулкеримовди му дерднан гьядисайи ихь Урусатдин халкьар сатIи апIурайибдикан, мицисдар пашман серенжемар текрар хьну даккниваликан гъапну ва му хатIайин кьяляхъ больницйириъ дахьнайидариз сагъламвал ккун гъапIну. 

Митингдиъ 15-пи мектебдин ученицайи му хатIайиъ гъийихдариз бахш вуди, ДДЮТ – дин мялимди гъибикIу шиир гъурхну ва «Бахтлу бицIидар» кIуру вокалин студияйиан вуйи баяр-шубари Кемерово шагьрин баяр-шубарин кьисматнан ухшрар вуйи Бесландин баяр-шубариз бахш вуйи пашман мяълира гъапIну.

Серенжемдин иштиракчйири паркдиъ айи «Гъамлу дада» ядигариин кюкйир, кархьнайи шамар дивну. Му йигъан гизафдари гъюдли уйинжгъарра хьади дуфнайи ва завуз лизи шарар деетнийи.

Росгвардия къайда уьбхювалин гъаравлиъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

21Мартдин 21-пи йигъан Росгвардияйин Дагъустан Республикайиъ айи Управлениейин начальник, генерал-майор Мягьямед Баачиловди республикайин СМИ-йин вакиларихъди гюрюш кIули гъубхнийи. Пресс-конференцияйиъ дугъу гьаму йисан чпин идарайин улихь дийигънайи учIру месэлйирикан, дявдин месэлйир гьял апIуз гьязур вуйиваликан гъапнийи.

«Гъийин йигъаз учу иштирак гъахьи дявдин операцйириъ, серенжемариъ гьелелиг учуз барабар вуйидар адар. Ич подразделенйириз, жямяаьтлугъ къайда уьбхбалан гъадабгъну, дявдин операцйириъ иштирак хьувалиинакьан, аьхю тажруба а. Учухь гъуллугъ гъабхурайи состав, республикайин аьтрафариинси, жара йишвариъра улихь диву месэлйир тамам апIуз гьязур ву», – гъапну М.Баачиловди.

Игитарин гьюрмат уьбхюри…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голосов)

55Улихьна йигъари Хиварин кьялан мектебдиъ важиблу, гьаддихъди сабси, пашман серенжем кIули гъубшну. Душваъ террористарихъди вуйи йивбариъ гъуллугънан ва ватандаш’валин буржи тамам апIури уьмриан гъушу чпин выпускник Фехрудин Ризахановдин гьюрматназ Мурччв ачмиш гъапIну. 

Серенжемдиъ Хив райондин главайин заместитель Ярмет Ярметов, администрацияйин ляхнариз лигру Арсен Рамазанов, Хив ОМВД-йин начальник Кехлер Рамазанов, дугъан заместитель Изафудин Экперов, Фехрудин Ризахановдин чи Эльвира Шабукаева, Хиварин мектебдин мялимар ва урхурайидар иштирак гъахьну.

Наркотикари уьмур тадабгъура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

8Гъийин вахтна ихь жямяаьтлугъдин саламатвал террорин гьяракатарихьан, наркомания уьзрихьан уьбхювал республикайин улихь-кIулихь хьайидарин, вари агьалйирин асас вазифа ву гъапишра, кучIал шулдар. Яшлу касари кIуруганси, саламатвалихъна сагъламвалихъ хъубкьруб адар. Наркотикар ишлетмиш апIру кас айи хизандин гьял гъагъиб шулу. Думу хатIалу уьзрихъди сабхилди женг дубхну ккунивалин ухьу гьарсар гъавриъ ахьа.

Дербент шагьриъ яшамиш шулайи агьалйирин арайиъ му гъагъи уьзри фициб йишв бисураш, наркотикар къанунсузди масу туврайидарихъди фици женг гъабхураш аьгъю апIуз ккунди, цIиб улихьнаси узу Дербент шагьриъ айи РД-йин наркоконтролин управлениейин 3-пи отделин начальникдин заместитель Эльбрус Аташевдихъди ва Дербент шагьрин районарин арайиъ вуйи наркологияйин диспансерин кIулин духтир Аьбдуллагь Исрафиловдихъди гюрюшмиш гъахьунза.

Страница 9 из 71

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top