ГлавнаяОбщество

Почтайин аьлакьйирин отделенйирин арайиъ конкурс мялум апIурача

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

2015-пи йисаз республикайин «Табасарандин нурар» газатдиз подписка тешкил апIбаан Табасаран, Хив районарин почтайин аьлакьйирин отделенйирин арайиъ конкурс мялум апIурача.
Конкурсдин шартIар:
Конкурсдин тIалабариинди Табасаран райондин почтайин аьлакьйирин отделенйири 2015-пи йисаз «Табасарандин нурар» газатдин 2 агъзур экземпляр подписка дапIну ккунду, Хив райондиъ – 1 агъзур экземпляр. Конкурсдин натижйир йивруган, сабпи нубатнаъ, почтайин аьлакьайин отделениейи газатар гъахурайи гъулариъ яшамиш шулайи хизанарин кьадар ва дурари подписка гъапIу газатарин кьадар гьисабназ гъадабгъиди.

Инвалидар фици яшамиш шула?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Мялум вуйиганси, уьмриъ сакьат инсанари чпихьна аьлава вуди эгьемият тувувал тIалаб апIура. Тялукь гъатарин яшайишдин дережа за апIбан, дурарин маракьар ва ихтиярар уьрхбан гъайгъушнаъ ади государствойин терефнаанра саб жерге серенжемар кьабул апIура. Вушра, му жигьатнаан гьелелиг хайлин читинвалар гъузра. Асас вуди гъуларин шараитариъ сакьат касариз чпин кьувватар хайирлуди сарф апIру, эргвал йивру саб жюрейинра шараитар яратмиш дапIнадар. 

БицIидариз кюмек

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

БицIидар ихь гележег ву. Урусатдин государствойи бицIидар бахтлудар, аьгъювалар айидар, гъудуркьу пишекрар, ужудар абйир-бабар ва ватандашар вуди тербиялу апIбаз аьхю фикир тувра. 

Тазади гъахи бицIидариз пособйир тяйин апIбан бадали, лазим вуйи документар гьязур апIуз государствойин къанунариинди РД-йин зегьметнан ва яшайишдин артмиш’валин Министерствойин Положениейин тIалабариинди тяйин дапIнайи вахт улупна. Думу 6 вазлилан зина дубхьну ккундар. БицIир гъахи йигълан мина гьадму вахтнан арайиъ документар, дюзмиш дапIну, УСЗН-диз тутрувиш, саб къанундира ясана суддира тIалаб дюзуб вуйиб тасдикь апIидар. Гьаддиз лигну, бицIидариз пособйир тяйин апIуз фицдар жюрейин документар лазим вуш, учухьна илтIикIурайидарихъди гъаврикк ккаъбан ляхин гъабхбаз аьхю фикир туврача. Учу гъабхурайи гьамциб ляхин бицIидарин ва дурарин бабарин ихтиярар уьрхюз кюмек тувра.

МФЦ – Хив райондин гъуллугънаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11Жямяаьтлугъдин яшайишдин ери хайлин дюшюшариъ государствойин органарин ляхникан асилу шула. Гьадму гьисабнаан, ватандашарин яшайишдин дережа за апIбан гъайгъушнаъ ади, гьюкмин кIулиъ айидарира хайлин уьлчйир кьабул апIура: гъулар штухъди, акварихъди, табиаьтдин газрахъди, ужудар рякъярихъди тямин апIура, социалин игьтияжар гьуркIрайи идарйирна карханйир сикин дарди цIийи алаура. ДурартIан савайи, ХХI-пи аьсир заан технологйирин девир вуйиб гьисабназ гъадабгъну, республикайин шагьрариъна районариъ гизаф гъуллугъар гьуркIру Центрар ачмиш дапIна. Гьелелиг му ляхин давамра шула. 

Рягьимлувалин жилгъайиъди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Декабрин эвелариъ Мягьячгъала шагьриъ Къумугъ театриъ республикайин варис касарин ва жарадарин бицIидар чпиз веледарди уьрхюз гъадагъу хизанарин сабпи форум кIули гъубшну. Дидин тешкилатчйир «Йитимар адру Дагъустан» Дагъустандин региондин жямяаьтлугъ тешкилат ва вари Урусатдин абйир-бабарин милли ассоциация вуйи. Форумдиъ республикайин йитимханйириан шубур ва жара бицIидар чпихьна уьрхюз гъадагъу 100-тIан артухъ хизанар иштирак гъахьну. 

МЧС-ди агьалйир хатIа-балйирихьан уьрхюра

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3Дагъустандиъ айи МЧС-дин Управлениейи, милли хатIасузвал тямин апIбаъ иштирак шули ва государствойин политикайин тIалабариз жаваб туври, республикайин агьалйир хатIа-балйирихьан уьрхюра. МЧС-дин гъуллугъчйирин асас ляхин инсанарин уьмур ва сагъвал уьбхювал, хатIайикк ккахъу инсандиз кюмек апIувал ва улихь ккимиди хатIайихьан уьрхювал ву. МЧС-дин пишекрарин – цIа ктIубшврударин, къутармиш апIрударин, водолазарин, психологарин ва духтрарин асас ляхин инсанариз шлубкьан цIиб зарар хьуз гъитувал ву.

Аьхю хизан – бабан девлет ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6Инсандин уьмриъ, йиз фикриан, варитIан багьалу ва асас йишв дибиснайи кас – дада ву. Шаксуз, багъри инсанар шулу, амма дадайин манишин сарихьанра эвез апIуз шулдар. 

Табасаран халкь хайлин гьюрматлу дишагьлийир айивалиинди машгьур ву. Мисалназ, Табасаран райондин ругариин 313-кьан Игит бабар яшамиш шулайи.
Узуз йиз гъийин макьалайиъ гьадму дишагьлийирикан сар вуйи Рукьият Сефербеговайикан ктибтуз ккундузуз.
Рукьият Сефербегова 1945-пи йисан 12-пи мартдиъ Табасаран райондин ТIюрягъ гъулаъ аьдати нежбрин хизандиъ бабкан гъахьну.

«Аэропорт Мягьячгъала» либхуз хъюбгъра

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2Декабрин 10-пи йигъан нубатнан ражари республикайин журналистариз Каспийск шагьрин гъвалахъ ерлешмиш дубхьнайи «Аэропорт Мягьячгъала» ОАО-йиз дих гъапIну. Му ражари дих апIбан себеб аэропорт рас апIбан ляхнар аьхирихъна дуфнайиваликан ва думу кьюрдну лазим вуйиганси ляхин апIуз гьязур вуйиваликан мялум апIуб вуйи. 

Мялум вуйиганси, «Аэропорт Мягьячгъала» сентябрин вазлин аьхириан гъийин йигъазкьан либхури адар. Фицики, вари аэропорт цIийи алапIури, самолетар дурсру трасса швнуб-саб ражари яркьу ва ярхи апIбан ляхнар гьелелиг гъягъюри ами.

Почтайин аьлакьйирин отделенйирин арайиъ конкурс мялум апIурача

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2015-пи йисаз республикайин «Табасарандин нурар» газатдиз подписка тешкил апIбаан Табасаран, Хив районарин почтайин аьлакьйирин отделенйирин арайиъ конкурс мялум апIурача.
Конкурсдин шартIар:

Экстремизмйин ччивар наан а?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Улихьна йигъари ич хусуси мухбир Аьбдулмажид Рашидов «Табасаран район» МР-ин администрацияйин главайин жямяаьтлугъ хатIасузвал тямин апIбан месэлйириз лигру заместитель Физули Аьбдуризакьовдихъди гюрюшмиш гъахьну ва дугъхьан интервью гъадабгъну. Думу исихъ жикъиди чап апIурача.
-Физули Сиражутдинович, ичв улихь дийигънайи асас месэлйир фицдар ву?

Страница 82 из 83

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top