ГлавнаяПолитика

Мягьячгъалайиъ НАК-дин заседание гъабхьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1

Октябрин 9-пи йигъан Дагъустан Республикайин Глава Владимир Васильев Мягьячгъалайиъ НАК-дин председатель, Урусатдин ФСБ-йин директор Александр Бортниковдин регьберваликкди кIули гъубшу террориствализ аькси Милли комитетдин заседаниейиъ иштирак гъахьну.

Заседаниейиъ Урусатдин Федерацияйин милли гвардияйин кьушмарин Федералин гъуллугънан директор – РФ-дин милли гвардияйин кьушмарин кIулин команда тувру Виктор Золотов, РФ-йин Силисчивалин комитетдин председатель Александр Бастрыкин, федералин гъаравулвал гъабхбан гъуллугънан директор Дмитрий Кочнев, РФ-дин айтIан ляхнарин министр Владимир Колокольцев, РФ-дин сагъламвал уьбхбан министр Вероника Скворцова, СКФО-йин субъектарин главйир иштирак гъахьнийи.

А.Здунов РД-йин Правительствойин Председателди тяйин гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1
Сентябрин 25-пи йигъан Дагъустан Республикайин Халкьдин Собраниейин нубатнан 26-пи сессия кIули гъубшну.

Сессияйин ляхниъ Дагъустандин Глава Владимир Васильев, гьюкмин ляхин тамам апIру органарин кIулиъ айидар, жямяаьтлугъ тешкилатарин вакилар, СМИ-йин журналистар иштирак гъахьнийи.

Депутатар 30-тIан артухъ меселйириз гъилигнийи. Дурарикан асасуб Дагъустандин Правительствойин Председателин гъуллугъниина Артем Здунов тяйин апIуз разивал тувувал вуйи. Думу месэла гьял апIайиз, депутатарин улихьна удучIвну, Владимир Васильев гъулхнийи. Дугъу республикайиъ гъабхурайи ляхнин бязи натиж-йирикан, региондин мумкинваларикан ктибтнийи.

Пашман дюшюшнан шилнаъди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

(Эвел 38 нумрайиъ урхай)

22

Терроризмдин мяна ачухъ апIури

Улихьна йисари «террорист», «террориствалин акт» кIуру гафар ухьуз тарихдин китабариантIан ерхьудайи. Гьамус ихь веледарра кмиди думу гафарихъди лап ужуди таниш ву. Фицики диди пашман тясир дарапIу хизан ихь республикайиъ тек-бирра адаршул.

Терроризм гафнан мяна ачухъ апIувал ккун апIури, урус диндин гирами китабариъ думу жюрейин гаф аш, жюрбежюр динар хъаърудар саб йишв’ин албагну яшамиш хьпан бадали гьапIну ккундуш, суалар хьади Къизлар шагьрин Свято-Георгиевский Соборин кIулиъ айи Павел Каликиндихьна ва Къизлар райондин имамарин советдин председатель Нурудин Мягьямедгьяжиевдихьна илтIикIунча.

Сакьатвалин кьимат

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

wx1080
Дагъустандин Халкьдин Собраниейин депутат ва региондин главади гъилиху Рамазан Аьбдулатиповдин гъардаш Ражаб Аьбдулатипов, тахсиркарвалин тешкилатдиъ иштирак хьувалин тахсир кипну, къанун уьбхру органарин гъуллугъчйири гъидисну. Силисчйирин улупбариинди, тахсиркарвалин дестейин вакилари, руш’ват гъадабгъури, агьал-йириз инвалидвалин гьякьнаан документ туври гъахьну.

Мялуматарин дакьатариъ Ражаб Аьбдулатипов дидиснайивалин гьякьнаан улихьнара мялуматар туври гъахьнийи. Кьюб ваз улихьна Урусатдиан жара уьлкейиз самолетдиъди тIирхуз Москвайин аэропортдиз дуфнайир гъидисуваликан мялумат тувнийи. Думуган Ражаб Аьбдулатиповдик гъагъи тахсир кипрайи, гьаддиз думу гьяракатниинди Урусатдин Силисчивалин комитетдин кIу-лин идарайиз силис гъабхуз гъахнийи.

А.Здунов: «Дагъустандин Правительство къанунди улупнайи вахтна арайиз хибди»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

2325Дагъустандин Правительство къанундиъ улупнайи вахтна арайиз хибди», - гъапну республикайин премьер-министр Артем Здуновди, журналистарин суалариз жаваб туври.

Сентябрин 25-пи йигъан дагъустандин Глава В.Васильевди А.Здунов республикайин Правительствойин Председателди дерккбан гьякьнаан Указдиин къул гъизигну.

«Республикайин Главайиз Правительствойин гъурулушнакан мялуматар тувру вахт а, гьаддин кьяляхъ теклифар дивну ккунду, фицики министрар ва Правительствойин членар тяйин апIувал региондин кIулиъ айирин вазифа ву», - гъапну А.Здуновди.

РД-йин Халкьдин Собраниейин сессияйин гьякьнаан

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1111111Дагъустан Республикайин парламентдин президиумди 26-пи сессия гъабхбан йигъ ва сессияйиз адагъру меселйир тяйин гъапIну. Заседание кIули гъубхур РД-йин Халкьдин Собраниейин Председателин заместитель Сайгидягьмед Аьгьмедов вуйи.

Президиумди Халкьдин Собраниейин 26-пи сессия сентябрин 27-пи йигъан Мягьячгъалайиъ гъабхуз къарар адабгъну. Сессияйиъ гьял апIбан бадали, 27 месела адагъбанди ву.

ВаритIан важиблу меселйирикан саб – Халкьдин Собраниейиз республикайин Главайи адабгъу кандидатура Дагъустан Республикайин Правительствойин Председателин гъуллугъниин тяйин апIуз разивал тувувал ву.

В.Васильев: «Аьдати дагъустанлуйирин уьмур ужу апIуз узхьан удукьруб вари апIидиза»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12Сентябрин 9-пи йигъан Дагъустандин парламентдин депутатари Урусатдин Президентди РД-йин Главайин гъуллугъниина улупнайи шубур кандидатдикан сар ктагънийи.

Сесер тувувал жиниди кIули гъубшнийи. Сесер тувайиз улихьна Халкьдин Собраниейин депутатар кандидатарин – Владимир Васильевдин, Камил Давдиевдин, Мягьмуд Мягьмудовдин докладарихъ хъпехъну.

Сарпирди гъубшу йисан октябрин вазлихъан мина региондин кIулиъ айирин вазифйир тамам апIурайи Владимир Васильев удучIвну гъулхнийи.

Кандидатарин гюрюшар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сентябрин 5-пи йигъан Урусатдин Федерацияйин Президентди РД-йин Халкьдин Собраниейиз Дагъустан Республикайин Главайин гъуллугъниина улупнайи кандидатар парламентдин фракцйирин членарихъди гюрюшмиш гъахьну. 

Владимир Васильевди, Камил Давдиевди ва Мягьмуд Мягьмудовди «КПРФ», «Гьякьлу Урусат» ва «Саб вуйи Урусат» фракцйирин членарихъди сюгьбатар гъухну.

«Йиз Дагъустан» конкурсдин натижйир гъивну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

2a7c91f43a43f88aa402cdb2a30dc663 XLАвгустдин 28-30-пи йигъари «Джами» гостиницайин комплексдиъ идара апIру гъуллугъчйир гъядягъбан «Йиз Дагъустан» конкурсдин финалин этапар кIули гъушну.

Серенжем ачмиш апIру садпи йигъан дидин ляхниъ РФ-йин Президентдин Администрацияйин кIулиъ айирин сарпи заместитель Сергей Кириенко, РФ-йин Президентдин СКФО-йиъ вари ихтиярар айи вакил Александр Матовников, РФ-йин ЖКХ-йин ва тикилишчивалин министр Владимир Якушев вахтназ вуди Дагъустандин Главайин вазифйир тамам апIурайи Владимир Васильев, РД-йин Халкьдин Собраниейин спикер Хизри Шихсяидов, РД-йин Правительствойин Председатель Артем Здунов, РФ-йин энергетикайин министрин заместитель, «Урусатдин лидерар» конкурсдин гъалибчи Павел Сорокин иштирак гъахьну.

ХатIасузвализ асас фикир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

IMG 7336Аьгъюваларин Йигъан гъаншариъ Хив райондин администрацияйиъ 1-пи сентябриъ хатIасузвал уьбхбан месэлйириз бахш дапIнайи АТК-йин заседание гъабхьну.
«Хивский район» МО-йин глава Бейдуллагь Мирзоевдин гюзчиваликкди гъубху улупнайи серенжемдиъ гъуларин администрацйирин главйир ва мектебарин директорар, АТК-йин членар иштирак гъахьну.

Страница 1 из 31

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top