ГлавнаяПолитикаПашман дюшюшнан шилнаъди

Пашман дюшюшнан шилнаъди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

(Эвел 38 нумрайиъ урхай)

22

Терроризмдин мяна ачухъ апIури

Улихьна йисари «террорист», «террориствалин акт» кIуру гафар ухьуз тарихдин китабариантIан ерхьудайи. Гьамус ихь веледарра кмиди думу гафарихъди лап ужуди таниш ву. Фицики диди пашман тясир дарапIу хизан ихь республикайиъ тек-бирра адаршул.

Терроризм гафнан мяна ачухъ апIувал ккун апIури, урус диндин гирами китабариъ думу жюрейин гаф аш, жюрбежюр динар хъаърудар саб йишв’ин албагну яшамиш хьпан бадали гьапIну ккундуш, суалар хьади Къизлар шагьрин Свято-Георгиевский Соборин кIулиъ айи Павел Каликиндихьна ва Къизлар райондин имамарин советдин председатель Нурудин Мягьямедгьяжиевдихьна илтIикIунча.

– Улихьна йисари гирами йишвариъ – мистаъ, килисайиъ – му жюрейиинди инсанар йивну йихуваларин дюшюшар зат гъахьидар дайи. Думу йигъан урус дин хъапIрайи инсанар аьхю ушварин машкврихьна гьязур шулайи: эгер шлизкIа гиран ктапIнуш, багъишламиш апIувал, арайиъ гъалмагъал аш, албагувал ккун апIурайи.

Февралин гьаму гьядисйирин кьяляхъ учуз уьлкейин вари пIипIариан, жюрбежюр динар хъаърударин терефнаан кюмек тувуз гьязур вуйивалин гьякьнаан кагъзар гъюри гъахьнийи. Душмандин чIуру кьастар кIулиз удучIвундар, думу дюшюшну жара динар хъаърударра учуз багахь, учухъди сатIи гъапIну. Хачперезарин диндин гирами китабдиъ – Библияйиъ – узуз терроризмдикан мялуматар гъяркъюндарзуз. Терроризм – ХХ аьсрин завал, тIягъюн ву. Терроризм арайиз гъабхидарин метлеб – инсанар жара, диндин кьувват зяиф апIувал, гьюкум чпин хилиз гъадабгъувал ву. Дагъустандиъ гьарган вари миллетари, жюрбежюр динар хъаърудари машкврар сатIиди къайд апIури шуйи. Дугъриди гъапиш, аьдати дагъустанлуйир гъира гьаци албагна. Амма шлиз-вуш дугъри гъуншивалин ужудар аьлакьйир кьабулди адар. КьатI'и гьяракатарин бацариъ ахърайидар гизафси жигьилар ву. Дурари чиб ислам диндикан гизаф аьгъюдарси гьисаб апIури ашра, гизафдари Кьур’андин дафтаркьан дурхну адар. Хъа диндин биналу дафтаркьан дурурху касдихьан диндикан фу аьгъя пуз шулу? Йиз фикриинди, жигьилар думу рякъюъ ахъбан себеб дурарин савадсузвал ву.

Ислам диндин вакиларихъди ич ужудар аьлакьйир айич. Терроризмдихъди, инсандин жара нукьсанваларихъди учу сатIиди женг гъабхурача. Гьелбетда, ислам диндиъси, хачперез диндиъра радикальный гьяракатар гъахурайидар а. Учу дурариз сектйир кIури шулча. Улихьнаси гьациб саб «Иеговайин шагьидар» кIуру секта къанунди террористарин тешкилатси гьисаб апIуз хъюгъну.

Дурари чпи хачперезарси гьисаб апIура, амма дурариз думу диндихъди аьлакьалуб фукIа адар. Хачперезари хъапIрайи динди инсанар ужубдихъ хъаъра, ислягьвалихъна хура, хъа дурари хъапIрайи динди ужубдихъан хътаура. Исламдин радикальный тереф дибиснайидарира, жигьилариз пул туври, дурар жюрбежюр табшуругъар тамам апIувалихъ хъаъра. Дурарин метлеб – ихь аьхю уьлке аьжуз апIувал, инсанарин арайиъ сар-сарихьна даккнишин хьуз гъитувал, уьлкейин сабвал дабгъувал ву. Ватандин Аьхю дявдин йисари хачперезарира, мусурмнарира Ватан, жвуван халкь сатIиди уьрхюри гъахьну. Дурари миллетар ва динар жара апIури гъахьундар. Хъа гъийин йигъан инсанариз, асас вуди жигьилариз, ватанпервервал гьубкIрадар. Жигьил насил, фунуб уьлкейин вушра, девлет ву. Уьлке аьжуз апIбан бадали, жигьил насил дюз рякълан алдаури, наркотикарихьна, ичкийихьна вердиш апIру, эдебсузвалихъна хру инсанар а. Уву фуну диндин вакил вушра, инсандихьна вуйи гьюрмат дюбхну ккнуду.

Ич килисайиъ мициб дюшюш гъабхьну кIури, инсанарин ислам диндихьна вуйи фикир дигиш гъабхьундар. Фицики, мина гъюрайи гьарсар касдиз мялум вуйиганси, террористдин аьдати исламдихъди саб жюрейинра аьлакьа ада. Мина гъюрайи инсанарин гафариинди, терроризмдихьан дурариз гучI тувуз хьибдар. Дурар фици улихьди килисайиз гъюри гъахьнуш, гъира гьаци гъюри а, – къайд гъапIну аьхириъ кешюш Павелди.

Нурудин Мягьямедгьяжиев:

– Терроризм гъийин йигъандин тIягъюн вуйивал варидариз мялум ву. Ихь уьлкейиъси, дюн’яйин вари гьюкуматариъ терроризмди инсанариз гучI тувра, дерд-хажалат хура. Дагъустандиъ муфтиятди, жигьилар терроризмдин идеологияйихьан ярхла апIбан бадали, гизаф ляхин гъабхура. Динди илзигувал, гужниинди диндихъна хувал кьабул апIурадар. Инсанариз ктибтури, дурар чпин хушниинди диндихъна гъюруси ляхин дубхну ккунду.

Къизлариъ хачперез дин хъапIрударин килисайиъ гъабхьи пашман дюшюш сар имамдира кьабул гъапIундар. Учу мектебариъ бицIидарихъди терроризмди хурайи заваларикан, думу рякъхьан ярхла духьну ккуниваликан лекцйир гъахурача. Мектебарин мялимарира учу хушниинди кьабул апIура. Абйир-бабари чпин веледар фикир тутрувди гъитиган, дурар рякълан улдугуру. Набалугъариз ужубна харжиб жара апIуз бегьемди аьгъдар. Интернетдихъди сарна-сарди гъузиган, жигьили, гьадушваъ дибикIнайиб дюз ву кIури, кьабул апIуру. Ислам диндин къанунар аьгъю апIбан бадали, ужуб билиг гъадабгъну ккунду.

Къизлариъ ислягь дишагьлийир йивну гъийиху 22 йисаъ айи жигьил бай Халил Халилов Дагъустандин Тарумовский райондин Рассвет кIуру гъул’ан вуйи. Къанун уьбхру органари туву мялуматариинди, думу Сирияйиз гъягъюз гьязурди айи. Террориствалин гьаму ляхин кIули адабгъайиз, дугъу Урусатдиъ къадагъа дапIнайи ИГИЛ тешкилатдин террористарин жергйириъ айи чан эмдин балихъди аьлакьйир уьрхюри, гаф-чIал апIури гъахьну. Амма Халиловдихьан Сирияйиз гъягъюз гъабхьундар. Думуган дугъу Къизлариъ чан вягьшивалин кьаст тамам апIуз къарар адабгъну. Чан мирасдихьан тюфенг гъадабгъну, машиндиъди Къизлариз дуфну, килисайихь инсанар уч хьайиз ккилигури гъахьну. Думу йи-гъаз улихьна Халиловди чан алжагъувал Сирияйиъ мусурмнар йихувалилан кьисас алдабгъбаз бахш дапIнайиб вуйиваликан дугъу чав мялум гъапIнийи. Урусатдиъ футболиан вари дюн’яйин чемпионат гъябгъюрайи вахтна террактар гъахувал ккун апIури илтIикIувал, видеойиз адабгъну, дугъу интернетдиъ ипнийи.

Дагъустандиъ жюрбежюр динарин кIулиъ айидар кми-кмиди гюрюшмиш шула, республикайиъ ислягьвал уьбх-бан месэлйир гьял апIура. Гьаму ич мистаъ учухьна илтIикIу инсанариз кюмек тувуз мумкинвал учура абгурача. Дупну ккундуки, учухьна гъуллугъ ади илтIикIу касди фициб дин хъапIраш, гьерхрадарча.

Эгер игьтияж айи кас вуш, дугъаз учхьан удукьру кюмек апIурача. Саб мисал хуз ккундузуз: гирами Рамазандин вазлиъ учухьна мистаз сар урус дишагьли гъафну. Дугъан хизандиъ 6 велед айи. «Гъи гьадрариз ипIуз гьубкIну уьлкьан адариз, учвхьан шулуш кюмек апIинай», – кIури, дишагьлийи ккун гъапIнийи. Кюмек ккунириз дишлади адабгъну пул туврадарча. Сифте ахтармишар гъахури шулча. Хъа му дишагьлийин хизандин аьгьвалатнакан гъеебхьиган, дишлади итIру сурсатарра масу гъадагъну, дугъан хулаз гъушнийча. Дугъриданра, хизандин аьгьвалат читинуб вуйи. Учу ипIруб хьади гъафиган, бицIидар гизаф шад гъахьнийи. Му сабабнан ляхни ич юкIвариз гизаф тясир гъапIнийи. Эгер ухьу, хъапIрайи диндиз дилигди, игьтияж айи инсанариз кюмек апIури гъахьиш, инсанарин арайиъ даккнишин хьибдар, дурар албагну яшамиш хьиди. Ислам динди рягьимлувалихьна дих апIура, – гъапну Нурудин Мягьямедгьяжиевди.

***

Дагъустандиъ террориствалин актар гизаф гъахьну, хъа гьарсаб пашман дюшюшдин кьяляхъ, му жюрейин гьядисйир сарун текрар даршул кIури, агьалйири умуд кивру. Аьхиримжи йисари террорист-валин гьяракатарин кьувват цIиб гъабхьну. Му ляхник къанун уьбхру органари, диндин кIулиъ айидари, махлукьатлу мялуматарин дакьатари, хъа асас вуди албагну яшамиш хьуз ккуни халкьари аьхю пай кивна. Ихь веледарин уьмур, гележег акуб шул кIури, умуд кивурхьа.

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top