ГлавнаяПолитика

Госдумайин депутат Хив райондиз гъафну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1aaРФ-йин Госдумайиъ Дагъустандин маракьар уьрхюрайи депутат Аьбдулгьямид Эмиргьямзаев 31-пи январиъ Хив райондиз гъафну.

Райондин активдихъди гъабхьи гюрюшдиъ депутат Хив райондин агьалйирин гъулай яшайишдиз манигъ’вал туврайи саб жерге читин месэлйирихъди таниш гъахьну. Гьелбетда, йишвариин арайиз дуфнайи учIру месэлйир гьял апIуз дугъкан лазим вуйи кюмек тувубра тIалаб гъапIну.

Душваъ къайд гъапIганси, улупнайи вахтна Хив райондиъра чпин «бахтлу дакьикьйириз» ккилигурайи хайлин месэлйир гъузра, амма варитIан учIрударси гъузрайидарин сиягьдиъди, ЗахитI гъулаъ ккергънайи мектебдин тикилишар давам дапIну, багарихьди мектеб ишлетмиш’вализ тувну ккунивалин чарасузваликан, мектебариъ китабарин кьитвал гьисс апIурайиваликан гъапну.

РД-йин Халкьдин Собраниейин сессияйиъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1оЯнварин 25-пи йигъан Мягьячгъала шагьриъ РД-йин йирхьубпи дих апIбан Халкьдин Собраниейин йицIийирхьубпи сессия кIули гъубшну. Сессияйиъ Халкьдин Собраниейин депутатар Дагъустан Республикайин Правительствойи 2017-пи йисан гъапIу ляхнин натижйирин гьякь-гьисабнакан, 2017-пи йисан Дагъустан Республикайиъ инсандин ихтиярар уьрхбан месэлйириз лигру вакилин ляхникан докладарихъ хъпехънийи.

ЦIийи министр

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1111РД-йиъ инсандин ихтиярар уьрхру вакил Уммупазиль Уьмарова РД-йин образованиейин ва илимдин министрди тяйин гъапIну. Дидин гьякьнаан январин 25-пи йигъан Халкьдин Собраниейин 16-пи сессияйиъ мялум гъабхьну. Вахтназ вуди РД-йин Главайин вазифйир кIулиз адагъурайи Владимир Васильевдин гафариинди, РФ-йин образованиейин министр Ольга Васильевайи думу кандидатурайин тереф гъюбхнийи.

Уммупазиль Авадзиевна Уьмарова 1961-пи йисан ноябрин 19-пи йигъан Дагъустан Республикайин меркез вуйи Мягьячгъала шагьриъ бабкан гъахьну.

Журналистариз ихтияр тувди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

ceh 2Дагъустандин Сечкйирин комиссия Урусатдин Федерацияйин Президент ктагъбан сечкйирин вахтна сечкйир гъахру участокариъ ляхин апIру мялуматарин дакьатарин вакиларихьан аьрзйир кьабул апIбан ляхнихъ хъюгъна. Дидин гьякьнаан региондин Избиркомдин мялуматарин гъуллугънаан хабар тувра. 

Мартдин 18-пи йигъан РФ-йин Президент ктагъбан сечкйир гъахру участокариъ ляхин апIбан бадали, мялуматарин дакьатарин вакилари РД-йин Избиркомдиан ихтияр гъадабгъну ккунду. Жара сечкйириъ журналистари гъадагъу шагьадатнамйир РФ-йин Президент ктагъбан сечкйирин вахтна ишлетмиш апIуз ихтияр адар.

ЦIийи министрар тяйин гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

11Январин 17-пи йигъан Дагъустандин Правительствойиъ кьюр министр тяйин гъапIну. Дидин гьякьнаан вахтназ вуди Дагъустандин Правительствойин Председателин вазифйир кIулиз адагъурайи Аьбдусамад Гьямидовди чан фикрар ачухъ гъапIну.

Дагъустандин Главайин Указдиинди Правительствойин председателин заместителди – республикайин жилин ва хусусиятнан аьлакьйирин министрди Екатерина Толстикова, хъа Дагъустандин промышленностдин ва алвер апIбан Министерствойин кIулиъ Юсуп Умавов тяйин гъапIну.

2017-пи йис цIиб архаинди кIули гъубшну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

I27Декабрин 22-пи йигъан Дагъустан Республикайиъ айи МВД-йин кIулиъ айи полицияйин генерал-лейтенант Аьбдурашид Мягьямедовди республикайин СМИ-йин кIулин редакторарихъди гергми стол кIули гъубхну. Серенжем тешкил апIбан асас себеб – айтIан ляхнарин гъуллугъну ктабхъурайи йис фицдар натижйириинди ккудубкIураш ктибтувал, гележегдиъ СМИ-йин идарйирихъди вуйи аьлакьйир мюгькам апIбан рякъяр агбакан сюгьбат гъабхувал вуйи.

РД-йин Главайин вари ихтиярар айи вакил дигиш гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1 43 315x420Декабрин 12-пи йигъан вахтназ вуди РД-йин Главайин вазифйир тамам апIурайи Владимир Васильевди Дагъустандин Кьялан атрафарин округдиъ РД-йин Главайин вари ихтиярар айи вакил Шамил Зайналов гъуллугъналан алдаъну ва думу гъуллугъниин Абидин Карчигаев (шиклиъ) дерккну, мялумат тувну республикайин главайин пресс-гъуллугънаан.
Владимир Васильевдин указдиъ дибикIна: «Шамил Зайналов пенсияйиз удучIвбахъди аьлакьалу вуди, думу Кьялан аьтрафарин округдиъ РД-йин Главайин вари ихтиярар айи вакилин гъуллугъналан алдаунза».

Бюджет тартиб гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

11000Ноябрин 30-пи йигъан РД-йин Халкьдин Собраниейин 14-пи сессия кIули гъубшну.
Республикайин 6-пи дих апIбан Халкьдин Собраниейин депутатари 30-рихьна жюрбежюр месэлйир гьял апIуз адагънийи.
Ноябрин сессияйин асас месэлйирикан саб «2018-пи йисаз, гьацира 2019 ва 2020-пи йисариз планламиш дапIнайи вахтназ РД-йин Республикайин бюджетдин гьякьнаан» къанундин проект кьабул апIувал вуйи. Му месэла РД-йин парламентдин «Саб вуйи Урусат» фракцияйин заседаниейиъра гьял гъапIну.

Сабпи нубатнаъ – халкьдин маракьар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

9 24 CopyНоябрин 28-пи йигъан вахтназ вуди РД-йин жигьиларин ляхнариз лигру министрин вазифйир тамам апIурайи, РД-йин Халкьдин Собраниейин «Саб вуйи Урусат» фракция-йин депутат вуйи Мягьямед Къурбановди учв министрин гъуллугънаан алдаувал ккун апIурайи заявление гъибикIну. 

КIваин апIуз ккундучуз, Мягьямед Къурбанов му гъуллугъниина гъябгъюрайи йисан сентябрин аьхирариъ тяйин гъапIнийи.
Му месэлайин гьякьнаан мяна баян апIуб ккун апIури, учу Мягьямед Къурбановдихьна илтIикIунча.

Владимир Васильев провел встречу с председателем Совета старейшин при Главе РД

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

XXL22 ноября, Врио Главы Дагестана Владимир Васильев встретился с председателем Совета старейшин при Главе РД Абдуллой Магомедовым.

В рамках беседы Врио Главы Республики Дагестан в первую очередь выразил благодарность в лице председателя Совета всем старейшинам Республики Дагестана за проводимую работу по укреплению обеспечению внутриполитической стабильности, мира и согласия между народами, охране окружающей среды, патриотическому и духовному воспитанию подрастающего поколения, пропаганде здорового образа жизни, в возрождении и сохранении добрых традиций народов. «Ту роль, которую сыграли и старшие, и все патриотические силы Дагестана в тяжелый 1999 год все хорошо помнят. Об этом говорил Президент России в Ботлихе. Огромное спасибо и Вам, и всем старшим, которые работают до сих пор с молодежью, помогают им понять это время и жить», - подчеркнул Владимир Васильев.

Страница 3 из 31

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top