ГлавнаяПолитика

Важиблу гюрюш

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

васXLОктябрин 10-пи йигъан Урусатдин Кафари Кавказдин ляхнариз лигру Министерствойиъ вахтназ вуди РД-йин Главайин вазифйир тамам апIурайи Владимир Васильевдинна РФ-йин Кафари Кавказдин ляхнариз лигру министр Лев Кузнецовдин гюрюш кIули гъубшну, мялум апIура РД-йин Главайин ва Правительствойин Администрацияйин пресс-гъуллугънаан.

Гюрюшдиъ РФ-йин министрин заместитель Одес Байсултановра ва РФ-йин финансарин Министерствойин вакил Лариса Ерошкинара иштирак гъахьну.
Гюрюшдин иштиракчйири Урусатдин Федерацияйин «Кафари Кавказдин федералин округдин артмиш’вал» гьюкуматдин программайин «2016-2025-пи йисари Дагъустан Республика яшайишдинна экономикайин терефнаан артмиш апIувал» подпрограммайин сяргьятариъди регион 2025-пи йисазкьан артмиш апIбан месэлйир гьял гъапIну.

Владимир Васильевди Дагъустандин Главайин вазифйир тамам апIиди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

васильевОктябрин 3-пи йигъан Урусатдин Федерацияйин Президент Владимир Васильевдихъди гюрюшмиш гъахьну ва дугъаз учв Дагъустан Республикайин Главади тяйин апIбан гьякьнаан чан къарарнакан мялум гъапIну, хабар тувра РД-йин Главайин ва Правительствойин пресс-гъуллугънаан.

Владимир Васильев тебрик апIури, В. Путинди дугъаз гъапну: «Увуз аьгъюганси, Дагъустандикан улхруган, му кIулди вари ихь гьюкуматдиъ, гьеле Кавказдикан дарпишра, важиблу регионарикан саб вуйиб ихь фикриъ ади шулихь. Му республика гизаф уччвуб ву, дидин уччвувал анжагъ саб табиаьтдиинди дар, хъа сабпи нубатнаъ душваъ яшамиш шулайи инсанариинди ву.

РД-йин жигьиларин ляхнариз лигру цIийи министр

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

idsdsdsСентябрин 27-пи йигъан Дагъустандин Глава вуйи Рамазан Аьбдулатиповдин къарарниинди РД-йин жигьиларин ляхнариз лигру министрин йишв’ина вахтназ вуди республикайин Халкьдин Собраниейин образованиейин, илмин, культурайин, жигьиларин политикайин, спортдин ва туризмдин Комитетдин председателин заместитель Мягьямед Къурбанов тяйин гъапIну. Сентябрин 28-пи йигъан РД-йин Правительствойин председатель Аьбдусамад Гьямидовди цIийи министр Дагъустандин жигьиларин ляхнариз лигру Министерствойин коллективдихъди таниш гъапIну. 

Дагъустандин парламентдин сентябрин сессия

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

2017 09 28 134935Сентябрин 28-пи йигъан Мягьячгъала шагьриъ Дагъустандин йирхьубпи дих апIбан парламентдин йицIикьюбпи сессия кIули гъубшну. Душваъ РД-йин Халкьдин Собраниейин депутатари 40-рихьна месэлйир гьял апIуз адагънийи.

Сессияйиъ Дагъустан Республикайин Глава Рамазан Аьбдулатиповра иштирак гъахьнийи. Заседаниейин ляхин РД-йин Халкьдин Собраниейин председатель Хизри Шихсяидовди ачмиш гъапIнийи ва кIули гъубхнийи.
Сессияйин дахилнаъди депутатари республикайин судйирин участокариз мировой судйир ктагъбан месэла гьял апIбан хъяляхъ, дурар РД-йин Гьюкуматдин председателин сарпи заместитель Анатолий Карибовдин Дагъустан артмиш апIбан «Инсандин капитал» важиблу проект уьмриз кечирмиш апIурайивалин гьякьнаан докладдихъ хъпехъну.

Табасаран райондин глава райондин жигьиларихъди гюрюшмиш гъахьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

мирзабалаевСентябрин 19-пи йигъан Табасаран райондин администрацияйин актовый залиъ райондин глава Алавудин Мирзабалаев «Ачухъ гьюкум» проектдин дахилнаъди райондин жигьиларихъди гюрюшмиш гъахьну. Гюрюшдиъ иштираквал апIуз райондин гъулариан, жигьиларин сатIи тешкилатариан, волонтерарин корпусдиан вакилар ва юнармейцйир уч духьнайи.

Терроризмдиз аькси саб вуйи фронт

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

antiterrorГьаму йигъари Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатипов терроризмдиз аькси вуди сатIи хьувалин Йигъаз бахш дапIнайи Республикайин форумдиъ иштирак гъахьну.
Форум Мягьячгъала шагьриъ дуствалин Хулан дараматариъ кIули гъубшнийи.

Урусатдин пайдгъин йигъаз бахш вуди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Шиклиъ иъ. CopyТабасаран райондин кьялан библиотекайиъ Урусатдин государствойин пайдгъин Йигъаз бахш вуди китабаринна шикларин выставка тешкил гъапIну. Урусатдин государствойин пайдгъин Йигъ ихь уьлкейиъ гьар йисан 22-пи августдиъ къайд апIура.

Урусатдин варитIан аьхю музей – Дагъустандиъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

МУЗЕИ Августдин 15-пи йигъан Дагъустан Республикайин Глава Рамазан Аьбдулатипов РФ-йин Президентдин айтIан ляхнарин политикайин Управлениейин теклифчи Роман Балашовдихъди ва гуманитарвалин цирклин проектарин Фоднан идара апIбан директор Иван Есиндихъди гюрюшмиш гъахьну. 

Думу йигъан гвачIнинган хялар РД-йин Гьюкуматдин председатель Аьбдусамад Гьямидовдихъди Мягьячгъала шагьриъ тикмиш апIурайи тарихи паркдин майдандиина гъушну. «Урусат – йиз тарих» музейин проект уьмриз кечирмиш апIбахъди аьлакьалу важиблу месэлйир региондин Главайин кабинетдиъ давам гъапIнийи.

Дагъ.Огнийиъ шагьрин администрацияйин аппаратный совещание гъабхьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

даг огни5Августдин 14-пи йигъан Дагъустандин Огни шагьриъ кIули гъубшу нубатнан аппаратный совещаниейиъ жигьиларин центри жвуван халкьдин аьдатарихьна, тарихдихьна, медениятдин ирснахьна гьюрмат уьбхбан, жигьилариз ватанпервервалин ва ватандаш’валин тербия тувбан гьякьнаан гъабхурайи ляхниз гъилигну, мялум апIура муниципалитетдин администрацияйин пресс-гъуллугъну. 

Бабан мухур убкру аькьрабар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

105073 samoe opasnoe zhivotnoeКIару гъабхьи аку дюн'я

- Дада, ихь адаш Аллагьди чан багахьна, завариз гъурхнийин? – сикинвал кадарди, гьар йигъан швнуб-саб ражари суал тувра бицIи Гъурбанди ишурайи дадайиз. Гьар ражари гьяятдиз удучIвубкьан, бали, завузди хилар гьачIарккури, «Салам, адаш» кIури гъахьну.
Багъри веледарин улихь дадайи чан дердери сикин апIуз даршулайи юкIв шлубкьан ижми апIури, диришуз чарйир агури гъахьнийи. Амма чан гъянаъ айи дерд аьгьна-гьял бицIидарихьан жин апIуз даршулайивал рябкъюри, дугъаз аку дюн’я кIару дубхьну, учв даахну чIуру нивкI’ан уягъ даршулайибси гьибгъуйи. Дада, варитIан чаз дюн’яйиъ багъри гъахьи, чан хизандин эйси Мягьямадди хулан раккин сарун затра адрабццрувалин гъавриъ айи.

Страница 3 из 29

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top

Счетчик Index