ГлавнаяПолитика

С.Меликов визитдиинди Дагъустандиз гъафну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1Дагъустандиз дуфнайи СКФО-йиъ РФ-йин Президентдин вари ихтиярар айи вакил С.Меликов республикайин Глава Р.Аьбдулатиповра хъади ДГПУ-йин художествойинна графикайин факультетдиз гъушну. Дурар искусствойин Музейин экспозицияйихъди таниш гъахьну, вуздин мялимарихъди ва студентарихъди сюгьбатар гъухну.
С.Меликовди ва Р.Аьбдулати-повди жигьиларин ва жямяаьтлугъ тешкилатарин вакиларихъди гюрюш гъубхну. Къайд апIуб лазим вуки, СКФО-йиъ РФ-йин Президентдин вари ихтиярар айи вакили му жюре гюрюшар жара йишвариъра гъухну. Му ражари гьял апIбан бадали, С.Меликовди хатIасузвалин, яшайишдинна экономикайин, республикайин жюрбежюр динар хъаърударин уьмрин меэслйир адагънийи.
Журналистарихьинди илтIикIну, дугъу гьамци гъапну: «Гьар ражари узу Дагъустандиз гъафиган, республикайин Глава гъуллугънаан адаъну, жарар дерккру кIуру гафар арайиз гъюру. Махъвар тарагъувал дебккну, кялхъювал яваш апIурхьа. Урусатдин Федерацияйин Президентди учуз гьаруриз дапIну ккуни ляхин улупна. Хъа журналистар чпи дикIру макьалйирихъан чиб жавабдар вуйибдин гъавриъ ади ккунду».

Гьюкум жямяаьтлугъ тешкилатарихъди ляхин апIуз гьязур ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5РД-йин Глава Р.Аьбдулатиповдин Посланиейикан вуйи чан фикрар ачухъ апIувал ккун апIури, учу Дагъустан Республикайин Жямяаьтлугъ палатайин илимдин, культурайин, образованиейин ва жигьиларин политикайин комиссияйин председатель М.Къурбановдихьна илтIикIунча. Дугъу гьамци гъапнийи:

«Дагъустандин Главайи республикайин Жямяаьтлугъ палатайи гъабхурайи мянфяаьтлу ва тешкиллувалин ляхниз заан кьимат тувну. Р.Аьбдулатиповдин муниципалин образованйирин дережайиъра Жямяаьтлугъ палатйир арайиз хувалин теклифну гъи гьюкум жямяаьтлугъ объединенйирихъди ва тешкилатарихъди ляхин апIуз гьязур вуйиваликан кIура. Дурарихъди ляхин апIубтIан савайи, дурарин теклифарин тереф уьбхюз, яшайишдин ляхнариина коммерцияйин дару тешкилатар яркьуди жалб апIуз, конкурсдин бинайиинди субсидйир тувуз гьязур ву. Дагъустан Республикайиъ ватандашарин хатIасузвал тяйин апIувал, къанун ва къанундин къайда мюгькам апIувал – му месэлйир республикайин кIулиз Р.Аьбдулатипов гъафихъан мина варитIан гизаф фикир туврайидар ву.

Дагъустандин ва ислягьвалин тереф уьбхюри

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2РД-йин Глава Р.Аьбдулатиповдин РД-йин Халкьдин Собраниейин улихь гъапIу Посланиейин шилнаъди

РД-йин Главайин Посланиейиз гъилигган, гъи хайлин дюшюшариъ инсандин фикрар ва хиялар кьюб терефназ жара шула. Сабпиб, жвувак кIубанвал кади, ляхнихьна аьшкь айи касариз фунуб йишваъра артмиш’вализ вари рякъяр ачухъ ву. Кьюбпиб, уьлкейиъ гъягъюрайи къанунсуз гьяракатарин натижайиъ гьялал зегьмет зигбахъ хъайи касари яшайишдиъ саб жерге метлебариз игьтияж гьисс апIура, хъа гьяракатариъ «чиркин» ниятари агъавал апIурайи гъатари чпин яшайишра гъулайди гужал апIура. Тялукь гьяракатарин шагьид шулайиган, йиз кми-кмиди «Никк хюнди тувру, амма тяриф дояркайин апIуру» кIуру ихь абйирин тахаллус кIваина гъюри шулиз. Фицики, ислягь халкьдин зегьметналан хилиъ кьувват айидари «хахар алдацIбан» далилар гьелелиг гизаф алахьури ами.

Малдарвалин гъайгъушнаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Дербент райондин руководствойи вари мяишатариъ малдарвал улихьна гъабхбаз кьатI’и фикир тувра. РД-йин Глава Рамазан Аьбдулатиповдин важиблу 7 проектдикан «Мянфяаьтлу АПК» проект кIулинуб вуди гьисаб апIури, АПК-йин гъуллугъчйир, мяишатарин кIулиъ айидар ва малдарар райондин агрофирмайиъ мал-къарайиз мани ва тухъ кьюрд тешкил апIбиин машгъул ву.

Дагъустандин Глава парламентдин улихьна Послание хьади удучIвну гъулхну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1Январин 22-пи йигъан Мягьячгъалайиъ кIули гъубшу Дагъустан Республикайин парламентдин нубатнан 45-пи сессияйиъ Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатипов республикайин Халкьдин Собраниейихьна гьар йисандин Послание хьади удучIвну гъулхну.
Сессия Республикайин Халкьдин Собраниейин Председатель Хизри Шихсяидовди ачмиш гъапIнийи. Дугъу къайд гъапIганси, гьял апIбан бадали саб месэла – Дагъустан Республикайин Главайин Халкьдин Собраниейиз вуйи Послание адабгънайи. «Му республикайин уьмриъ мяналу гьядиса ву. Послание республикайин артмиш'валин месэлйир аьгъю апIру программайин кIулин документ ву»,- къайд гъапIну Х.Шихсяидовди.

Дагъустандиз – къанун ва къайда

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1Январин 14-пи йигъан Дагъустан Республикайин Глава Рамазан Аьбдулатипов РФ-йин Прокуратурайин Йигъаз бахш дапIнайи шадвалин серенжемдиъ иштирак гъахьну

Думу серенжемдиъ РД-йин Глава Р.Аьбдулатипов, РД-йин Халкьдин Собраниейин Председатель Х.Шихсяидов, СКФО-йин федералин инспектор В.Колесников, РД-йин Верховный суддин председатель Р.Мирзаев, РД-йин инсандин ихтиярар уьрхру вакил У.Уьмарова, РД-йин ХатIасузвалин Советдин Секретарь М.Баачилов, республикайин ихтиярар уьрхру руководителар, шагьрарин, районарин прокурорар иштирак гъахьну.

Р.Юсуфов: «Импортдин шей’ар гьюдюхбан политика чарасуз ву»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

«Уьлкейиъ айи жямяаьтлугъдинна политикайин ва экономикайин аьгьвалатназ дилигну, экономикайин цирклиъ жара уьлкйириан хурайи шей’ар гьюдюхюз шлу политика уьмриз кечирмиш апIувал лазим ву», - гъапну РД-йин Гьюкуматдиъ гъубшу аьхиримжи совещанйирикан сабдиъ РД-йин экономикайин ва аьтрафарин артмиш’валин министр Раюдин Юсуфовди.

Дугъу мялум гъапIганси, айи карханйириъ модернизация гъабхбан мумкинвалар ишлетмиш апIури, деврин цIийи гьясиллувалин карханйир тешкил апIбан уьлчйир кьабул апIиди. Думу карханйири уьлкейин айитI лазим вуйи шей’ар гьясил апIиди.

Табасаран халкьдин агъсакъларин советдиъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Гьарсар касдиз чан халкьдин тарих аьгъюди ккунду, дидихъди сабси, гьадму тарих миди вуйи, гизафси гъунши, халкьарин тарихдихъдира тевуз удукьури ккунду. Гьарсаб халкьдиз чан ккудубшу уьмур, чан меденият, чан чIал, чан деуб-гъудужвуб, ликриин хьуб айиб ву. Хъа дурарикан чIал, дюз гъапиш, гьадму учв халкьдин тарих ву, цивилизацияйихьна ва медениятдихьна улупнайи рякъ ву. Эгер чIална меденият гъюблан-гъюбаз артмиш даршули гъахьиш, гьар фунуб вушра халкьдин гележег яваш-явашди ис абхъри, ктIубшвуз мумкин ву. КIваин апIухьа скифар, сарматар, хазарар, гуннар ва гь.ж. Дегьзаманайилан мина варитIан ахтармиш дапIнайи ва варитIан девлетлу чIаларикан вуди гьисаб дапIнайиб латин чIал ву. Аммаки думу гьамус гъабчIи чIал вуди гьисаб шула.

Угъривал – «кьаби» тахсиркарвал ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Хусусиятдихъди аьлакьалу вуйи тахсиркарвалар, Урусатдиъси, вари дюн’яйиъ дегьзаманайихъан мина варитIан гизаф тарагънайи тахсиркарвалар ву. Хусусият уьбхбан ихтиярар уьрхювал инсан яшамиш, хьпан жямяаьтдин арайиъ артмиш хьпан ва уьмур хъапIбан гизаф важиблу пай ву. Гьаддиз думу ихтиярар инсандин ихтиярарин Уьмуми баяннамайиъ къайд дапIна. Гьарсар касдиз кIул’инди вая жарадарихъди сатIиди мутмуйин зиин эйсивал апIуз ихтияр а. Ва инсан чан мутмуйихъ мягьрум апIуз саризра ихтияр тувнадар. Гьаддиз государствойин буржи - вари жюрейин мутму уьбхювал ву. 

Р.Аьбдулатипов: «Милли пресса дагъустан халкьдин рюгь дубхьну ккунду»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3Декабрин 17-пи йигъан Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатипов милли чIалариинди вуйи республикайин мялуматарин дакьатарин кIулин редакторарихъди гюрюшмиш гъахьну.
Серенжем ачмиш апIури, республикайин Главайи къайд гъапIганси, дагъустан чIалариинди вуйи СМИ-йин редакцйирин кIулиъ айидарихъди гьаму жюре гюрюш гъабхувал планламиш дапIну гизаф вахт вуйи. Улихьнаси авар чIалниинди чап апIурайи журнал гъурху Р.Аьбдулатипов, чав гъапиганси, макьалйирин дерин мянайиин гьяйран гъахьну. «Дагъустандин яратмиш апIру касар урхрудариз кьабулди ву. Хъа инсан гьарган урус чIал апIру йишваъ айиган, бабан чIалнан арандиз гъюз читинди шулу. Жигьилариз хъана читинди ву.

Страница 28 из 29

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top

Счетчик Index