ГлавнаяПолитика

Важиблу месэлйириз – артухъ фикир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Урусатдин Президент Владимир Путиндин Федералин Собраниейз вуйи Посланиейиъ дивнайи месэлйир Дербент зонайиъ фици гьял апIураш, ихь халкьдин арайиъ дугъан Посланиейиз фициб кьимат тувраш аьгъю апIури, узу гизафдарихъди сюгьбатар гъурхунза ва дурарикан бязидарин фикрар гьаму макьалайиъ къайд апIуб чарасуз вуди рябкъюразуз. 

Дербент райондин Собраниейин депутат, КПРФ-дин райкомдин сарпи секретарь, «Дербентский район» МО-йин администрацияйин главайин заместитель Юсуф Герейхановдихъди гъубху сюгьбатнаъ дугъу В.Путиндин Посланиейъ дивнайи месэлйириз заан кьимат тувну.

Аллагьдиина аманат дапIнайидар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8Зитайи ва Гитайи цIийикIултIан уьмриъ алахьурайи читинвалар дургъура

Дагъустан дурарин тарихи ватан ву, амма дурар Дагъустандиз гъафидар дар, чпин багъри юрдариз гъюб дурариз гьелелиг кьисмат гъабхьундар…

Бабкан шлуган сар сарик карсну гъахьи (сиам) кьюдюхрар Зитайин ва Гитайин дада, ихь ватанагьли, Зумриятдихъди телефондихъан таниш гъахьунза. Узухъди чав таниш апIуб дугъу жвуван халкьдихьна ва инсандин дерднахьна гъайгъударвалиинди янашмиш шлу ихь ватанагьли Сиртич гъул’ан вуйи Анзор Къазимягьямедовдикан тIалаб гъапIнийи.
Улихьнаси Зумрият ва кьюдюхрарикан сарну риш Андрей Малаховдин «Пусть говорят» передачайианра улупну. Думу передачайиъ Зумриятди чан тмуну риш гъагъи гьялнаъ айиваликан ва чпи яшамиш шулайи Туркменияйиъ дугъаз кюмек апIуз шараитар адруваликан гъапнийи.

Гъулан мяишатдин натижйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Аьхиримжи йисари Урусатдин Федерацияйин Президент В.Путинди ва Дагъустан Республикайин Глава Р.Аьбдулатиповди гъулан мяишат артмиш апIбаз аьхю фикир тувра. Дагъустан Республикайин Главайин 7 важиблу проектарикан саб «Мянфяаьтлу АПК» ву. 

Ккудубшу йисан республикайиъ гъулан мяишат артмиш апIбиин гизаф зегьмет гъизигну. 2014-пи йисан гъулан мяишатдиъ гъапIу ляхнин натижйир фицдар вуш аьгъю апIури, узу РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министрин заместитель Шагьмир Бахарчиевдихьна илтIикIнийза.

Сюгьбат апIуз шлувал улупну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3Послание дурхну ккудубкIубси, РФ-йин Государствойин Думайин Комитетдин председатель Гь.Сафаря-лиевди республикайин Главайин улхбакан журналистариз чан фикрар ачухъ гъапIну: «Рамазан Гьяжимурадовичди чахьан ужуди сюгьбат гъабхуз шлувал хъана тасдикь гъапIну: лазим вуйи йишвахь ижмиди тIалаб апIуру, хъа жараси зарафат апIузра аьгъя. Послание гьубкIуб, кьувватлуб вуйи. Дидиъ вари месэлйир заан дережайиъди гьял дапIнайи: АПК-йин артмиш’вал, промышленность ва Дагъустандин экономикайин артмиш’вал.

С.Меликов визитдиинди Дагъустандиз гъафну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1Дагъустандиз дуфнайи СКФО-йиъ РФ-йин Президентдин вари ихтиярар айи вакил С.Меликов республикайин Глава Р.Аьбдулатиповра хъади ДГПУ-йин художествойинна графикайин факультетдиз гъушну. Дурар искусствойин Музейин экспозицияйихъди таниш гъахьну, вуздин мялимарихъди ва студентарихъди сюгьбатар гъухну.
С.Меликовди ва Р.Аьбдулати-повди жигьиларин ва жямяаьтлугъ тешкилатарин вакиларихъди гюрюш гъубхну. Къайд апIуб лазим вуки, СКФО-йиъ РФ-йин Президентдин вари ихтиярар айи вакили му жюре гюрюшар жара йишвариъра гъухну. Му ражари гьял апIбан бадали, С.Меликовди хатIасузвалин, яшайишдинна экономикайин, республикайин жюрбежюр динар хъаърударин уьмрин меэслйир адагънийи.
Журналистарихьинди илтIикIну, дугъу гьамци гъапну: «Гьар ражари узу Дагъустандиз гъафиган, республикайин Глава гъуллугънаан адаъну, жарар дерккру кIуру гафар арайиз гъюру. Махъвар тарагъувал дебккну, кялхъювал яваш апIурхьа. Урусатдин Федерацияйин Президентди учуз гьаруриз дапIну ккуни ляхин улупна. Хъа журналистар чпи дикIру макьалйирихъан чиб жавабдар вуйибдин гъавриъ ади ккунду».

Гьюкум жямяаьтлугъ тешкилатарихъди ляхин апIуз гьязур ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5РД-йин Глава Р.Аьбдулатиповдин Посланиейикан вуйи чан фикрар ачухъ апIувал ккун апIури, учу Дагъустан Республикайин Жямяаьтлугъ палатайин илимдин, культурайин, образованиейин ва жигьиларин политикайин комиссияйин председатель М.Къурбановдихьна илтIикIунча. Дугъу гьамци гъапнийи:

«Дагъустандин Главайи республикайин Жямяаьтлугъ палатайи гъабхурайи мянфяаьтлу ва тешкиллувалин ляхниз заан кьимат тувну. Р.Аьбдулатиповдин муниципалин образованйирин дережайиъра Жямяаьтлугъ палатйир арайиз хувалин теклифну гъи гьюкум жямяаьтлугъ объединенйирихъди ва тешкилатарихъди ляхин апIуз гьязур вуйиваликан кIура. Дурарихъди ляхин апIубтIан савайи, дурарин теклифарин тереф уьбхюз, яшайишдин ляхнариина коммерцияйин дару тешкилатар яркьуди жалб апIуз, конкурсдин бинайиинди субсидйир тувуз гьязур ву. Дагъустан Республикайиъ ватандашарин хатIасузвал тяйин апIувал, къанун ва къанундин къайда мюгькам апIувал – му месэлйир республикайин кIулиз Р.Аьбдулатипов гъафихъан мина варитIан гизаф фикир туврайидар ву.

Дагъустандин ва ислягьвалин тереф уьбхюри

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2РД-йин Глава Р.Аьбдулатиповдин РД-йин Халкьдин Собраниейин улихь гъапIу Посланиейин шилнаъди

РД-йин Главайин Посланиейиз гъилигган, гъи хайлин дюшюшариъ инсандин фикрар ва хиялар кьюб терефназ жара шула. Сабпиб, жвувак кIубанвал кади, ляхнихьна аьшкь айи касариз фунуб йишваъра артмиш’вализ вари рякъяр ачухъ ву. Кьюбпиб, уьлкейиъ гъягъюрайи къанунсуз гьяракатарин натижайиъ гьялал зегьмет зигбахъ хъайи касари яшайишдиъ саб жерге метлебариз игьтияж гьисс апIура, хъа гьяракатариъ «чиркин» ниятари агъавал апIурайи гъатари чпин яшайишра гъулайди гужал апIура. Тялукь гьяракатарин шагьид шулайиган, йиз кми-кмиди «Никк хюнди тувру, амма тяриф дояркайин апIуру» кIуру ихь абйирин тахаллус кIваина гъюри шулиз. Фицики, ислягь халкьдин зегьметналан хилиъ кьувват айидари «хахар алдацIбан» далилар гьелелиг гизаф алахьури ами.

Малдарвалин гъайгъушнаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Дербент райондин руководствойи вари мяишатариъ малдарвал улихьна гъабхбаз кьатI’и фикир тувра. РД-йин Глава Рамазан Аьбдулатиповдин важиблу 7 проектдикан «Мянфяаьтлу АПК» проект кIулинуб вуди гьисаб апIури, АПК-йин гъуллугъчйир, мяишатарин кIулиъ айидар ва малдарар райондин агрофирмайиъ мал-къарайиз мани ва тухъ кьюрд тешкил апIбиин машгъул ву.

Дагъустандин Глава парламентдин улихьна Послание хьади удучIвну гъулхну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1Январин 22-пи йигъан Мягьячгъалайиъ кIули гъубшу Дагъустан Республикайин парламентдин нубатнан 45-пи сессияйиъ Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатипов республикайин Халкьдин Собраниейихьна гьар йисандин Послание хьади удучIвну гъулхну.
Сессия Республикайин Халкьдин Собраниейин Председатель Хизри Шихсяидовди ачмиш гъапIнийи. Дугъу къайд гъапIганси, гьял апIбан бадали саб месэла – Дагъустан Республикайин Главайин Халкьдин Собраниейиз вуйи Послание адабгънайи. «Му республикайин уьмриъ мяналу гьядиса ву. Послание республикайин артмиш'валин месэлйир аьгъю апIру программайин кIулин документ ву»,- къайд гъапIну Х.Шихсяидовди.

Дагъустандиз – къанун ва къайда

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1Январин 14-пи йигъан Дагъустан Республикайин Глава Рамазан Аьбдулатипов РФ-йин Прокуратурайин Йигъаз бахш дапIнайи шадвалин серенжемдиъ иштирак гъахьну

Думу серенжемдиъ РД-йин Глава Р.Аьбдулатипов, РД-йин Халкьдин Собраниейин Председатель Х.Шихсяидов, СКФО-йин федералин инспектор В.Колесников, РД-йин Верховный суддин председатель Р.Мирзаев, РД-йин инсандин ихтиярар уьрхру вакил У.Уьмарова, РД-йин ХатIасузвалин Советдин Секретарь М.Баачилов, республикайин ихтиярар уьрхру руководителар, шагьрарин, районарин прокурорар иштирак гъахьну.

Страница 28 из 30

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top