ГлавнаяПолитика

РД-йин Главайин Посланиейин гъуллугънаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Гьаму йигъари республикайин жямяаьтлугъдин жюрбежюр гъатари, гьадму гьисабнаан халкьдин маракьар уьрхюрайи депутатари, муниципалин образованйирин кIулиъ айидари, аьдати ватандашари РД-йин Глава Рамазан Аьбдулатиповдин Халкьдин Собраниейихьна вуйи Послание гьял апIура. Улхбариан саб уьмуми мянайихьна гъюзра шулу: «РД-йин Главайин Парламентдихьна вуйи Послание – жикъи муддатнаъ республика артмиш хьувалин хъуркьувалин натижа, гъузрайи читинвалар фикирназ гъадагъну, дурар арайиан адагъбан рякъяр агувалин кьатI’и табшуругъар тувбан гьякьлу программа ву». 

Р.Аьбдулатипов: «Агьалйир террориствализ аькси ляхниз жалб дапIну ккун»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1Февралин 17-пи йигъан Дагъустандин Глава Р.Аьбдулатиповдин регьберваликкди кIули гъубшу РД-йиъ къанундин къайда тямин апIбан Координационный совещаниейин нубатнан заседаниейиъ 2014-пи йисан республикайиъ ади гъабхьи тахсиркарваларин аьгьвалатнахъди аьлакьалу месэлйир гьял гъапIну, къанундин къайда ва жямяаьтлугъ хатIасузвал уьбхбан уьлчйириз гъилигну.
Рамазан Аьбдулатиповди къайд гъапIганси, къанун уьбхру органари оператив аьгьвалат къайдайиз хувалиин, ватандашар тахсиркрарихьан уьрхбиин, тахсиркарваларихъди гъабхурайи женгнан мянфяаьтлувал за апIбиин хайлин зегьмет гъизигну.
«Му гизаф важиблу хъуркьувал ву. Террориствалин хатIа гизаф айишра, ухьу ккудубшу йисан террориствалин актар адарди яшамиш гъахьунхьа. Му сифте къанун уьбхру гъурулушарин гьунар ву. Мидланна гъайри, республикайин ва ерли гьюкмари дурарихъди вуйи чпин аьлакьйир жанлу гъапIну. Сари-сар тянкьид апIбахьан ухьу сатIи вуйи ляхнихъна гъафунхьа», - къайд гъапIну Дагъустандин Главайи.

Гюзчиваликк ккайич

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Узу РФ-йин Федералин Собраниейиз вуйи РФ-йин Президент В.В. Путиндин, РД-йин Халкьдин Собраниейиз вуйи РД-йин Глава Р.Аьбдулатиповдин Посланйирихъди дикъатнаан таниш гъахьунза. Дурарикан йиз лап ужудар фикрар гъузнайиз, гьаз гъапиш, думу документариъ уьлкейин экономикайин артмиш’валин, хатIасузвал уьбхбан, жара месэлйирихъди сатIиди социалин, гьадму гьисабнаан ватандашарин сагъламвал уьбхбан, месэлйириза аьхю фикир тувра. Президент В.Путинди РФ-йин демографияйин гьялназ аьхю фикир тувра. Дугъу 2015-пи йис кIванна дамарарин уьзрарихъди женг гъабхбан Милли йисси мялум гъапIну. КIванна дамарарин уьзрариан, РФ-йин жара регионариъси, Дагъустан Республикайиъра, гьадму гьисабнаан Табасаран райондиъра, гизаф инсанар кечмиш шула. 

Жигьилар гъулариан шагьрариз гьаз кюч шула?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Аьхиримжи вахтна Кьибла Дагъустандин жигьиларин хайлин проектар республика артмиш апIбан гьяракатнаъ ирчра. Гизаф жигьилар политикайинна жямяаьтлугъ ляхнариъ жанлуди иштирак шула. Чав апIурайи ляхниъ заан натижйир, бажармиш’вал, чаз ужудар удукьувалар айивал улупурайи жямяаьтлугъ жигьил деятеларикан сар Табасаран райондиан вуйи, гьамусяаьтна Дагъустан Республикайин Жямяаьтлугъ палатайин илимдин, образованиейин ва жигьиларин политикайин комиссияйин председатель, республикайин хайлин жямяаьтлугъ тешкилатарин вакил Мягьямед Къурбанов ву. Дугъу, ихь республикайин жигьиларин маракьар, дурари дибиснайи тереф уьрхюри, гъийин девриъ арайиз гъюрайи читин месэлйир гьял апIбан рякъяр агура.

Халкьдин месэлйир фила гьял хьиди?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3Мягьячгъала шагьриъ табасаран агъсакъларин Советдин нубатнан заседание гъабхьну.

Гъубшу гьяфтайиъ Мягьячгъала шагьриъ табасаранарин агъсакъларин Советдин нубатнан заседание гъабхьнийи. Душваъ агъсакъларин Советдин вакилар, шаирар, писателар, аьлимар, РД-йин НС-дин депутат Нариман Асваров, журналистар иштирак гъахьнийи. Совещаниейиъ гьял апIуз шубуб месэла адагънайи. 

Табасаран райондиъ Дагъустандин Главайин Послание гьял гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Серенжемдиъ администрацияйин гъуллугъчйир, гъуларин поселенйирин главйир, райондин аьтрафариин ерлемиш духьнайи федералин идарйирин филиаларин кIулиъ айидар иштирак гъахьнийи. Чан улхбаъ Табасаран райондин глава Алавудин Мирзабалаевди мялумат тувганси, совещание Дагъустандин Глава Р.Аьбдулатиповдин РД-йин Халкьдин Собраниейиз вуйи Посланиейиъ за дапIнайи месэлйир гьял апIбаз бахш дапIнайиб вуйи. Образованиейин, медицинайин ва яшайиш уьбхбан месэлйир варитIан важиблударси гьисаб гъапIнийи.
Сифте гаф Табасаран райондин образованиейин управлениейин начальник Аь.Къазиевдиз тувнийи. Дугъу чав регьбервал туврайи идарайин ляхникан ктибтну.

Аьгъювалар артмиш’валин диб ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Республикайин Глава Рамазан Аьбдулатипов РД-йин Халкьдин Собраниейихьна Послание хьади илтIикIбан кьяляхъ, учу Дагъустандин министерствйирин, жямяаьтлугъ тешкилатарин, вузарин, мектебарин ва жара идарйирин кIулиъ айидарикан Посланиейин гьякьнаан чпин фикрар ачухъ апIуб ккун гъапIнийча. 

Гъалибчйирин гьюрматназ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

8Ватандин Аьхю дявдин Гъалибвалин 70 йисандин юбилейин гъаншариъ «Хивский район» МР-йин глава Бейдуллагь Мирзоев райондин администрацияйин актовый залиъ дявдин далу терефнаъ зегьмет гъизигу саб жерге ватандашарихъди гюрюшмиш гъахьну. Му серенжемдиъ Хив гъулан 17 агьалийиз Гъалибвалин 70 йисандин юбилейихъди аьлакьалу медалар тувну. Ватандин Аьхю дявдин женгариъ иштирак гъахьи, гьадму йисари дявдин далу терефнаъ гъилиху зегьметкешарин гьунарарикан улхури, Хив райондин глава Б.Мирзоевди дурарин гьюрмат, дурарикан вуйи фикрар марцциди уьрхюб насларин даима буржи вуйиб къайд гъапIну. 

Социалин гъуллугъар гьуркIри

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

РД-йин Главайи чан Посланиейиъ, ккудушу кьюд йистIан цIиб артухъ вахтна гъапIу ляхниканси, Урусатдин экономикайин гьамусдин мумкинвалариз лигну, ихь республикайин улихь дийигънайи месэлйириканра ачухъди гъапну. Гъийин вахтна экономикайиъ читинвалар гизаф духьна. Дурарикан варидиз аьгъяхьуз. Амма, дурариз дилигди, ихь уьлкейиъ гьюкуматди агьалйирин улихь вари социалин мажбурнамйир тамам апIиди. Дидин гьякьнаан РФ-йин Федералин Собраниейиз вуйи чан Посланиейиъ В.В.Путиндира гъапну.

«Дагъдизель» заводдихъ аьхю гележег хъа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10Февралин 11-пи йигъан Дагъустандиз рабочий визитдиинди РФ-йин Гьюкуматдин Председателин заместитель Дмитрий Рогозин гъафну. «Уйташ» аэропортдиъ думу ихь республикайин Глава Рамазан Аьбдулатиповди кьабул гъапIну.
Д.Рогозин гъювалин асас метлеб – республикайин дявдинна промышленностдин мумкинвалариз кьимат тувуб ву. Аэропортдиан тина Д.Рогозин дишлади Каспийскдиз, «Дагдизель» заводдиз, гъушну. Дугъу Дагъустандин Глава Р.Аьбдулатиповдихъди, РД-йин Гьюкуматдин Председатель Аь.Гьямидовдихъди, РД-йин Главайин ва Гьюкуматдин Администрацияйин кIулиъ айирин заместитель Исмяил Эфендиевдихъди, РД-йин промышленностдин, алвер апIбан ва инвестицйирин министр Юсуп Умавовдихъди, «Дагдизель» ОАО-йин директорарин Советдин председатель Рауль Ильясовдихъди гьясил апIбан мумкинвалариз гъилигну, карханайин пишекрарихъди сюгьбат гъубхну.

Страница 28 из 32

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top