ГлавнаяПолитика

Табасаран халкьдин агъсакъларин советдиъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Гьарсар касдиз чан халкьдин тарих аьгъюди ккунду, дидихъди сабси, гьадму тарих миди вуйи, гизафси гъунши, халкьарин тарихдихъдира тевуз удукьури ккунду. Гьарсаб халкьдиз чан ккудубшу уьмур, чан меденият, чан чIал, чан деуб-гъудужвуб, ликриин хьуб айиб ву. Хъа дурарикан чIал, дюз гъапиш, гьадму учв халкьдин тарих ву, цивилизацияйихьна ва медениятдихьна улупнайи рякъ ву. Эгер чIална меденият гъюблан-гъюбаз артмиш даршули гъахьиш, гьар фунуб вушра халкьдин гележег яваш-явашди ис абхъри, ктIубшвуз мумкин ву. КIваин апIухьа скифар, сарматар, хазарар, гуннар ва гь.ж. Дегьзаманайилан мина варитIан ахтармиш дапIнайи ва варитIан девлетлу чIаларикан вуди гьисаб дапIнайиб латин чIал ву. Аммаки думу гьамус гъабчIи чIал вуди гьисаб шула.

Угъривал – «кьаби» тахсиркарвал ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Хусусиятдихъди аьлакьалу вуйи тахсиркарвалар, Урусатдиъси, вари дюн’яйиъ дегьзаманайихъан мина варитIан гизаф тарагънайи тахсиркарвалар ву. Хусусият уьбхбан ихтиярар уьрхювал инсан яшамиш, хьпан жямяаьтдин арайиъ артмиш хьпан ва уьмур хъапIбан гизаф важиблу пай ву. Гьаддиз думу ихтиярар инсандин ихтиярарин Уьмуми баяннамайиъ къайд дапIна. Гьарсар касдиз кIул’инди вая жарадарихъди сатIиди мутмуйин зиин эйсивал апIуз ихтияр а. Ва инсан чан мутмуйихъ мягьрум апIуз саризра ихтияр тувнадар. Гьаддиз государствойин буржи - вари жюрейин мутму уьбхювал ву. 

Р.Аьбдулатипов: «Милли пресса дагъустан халкьдин рюгь дубхьну ккунду»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3Декабрин 17-пи йигъан Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатипов милли чIалариинди вуйи республикайин мялуматарин дакьатарин кIулин редакторарихъди гюрюшмиш гъахьну.
Серенжем ачмиш апIури, республикайин Главайи къайд гъапIганси, дагъустан чIалариинди вуйи СМИ-йин редакцйирин кIулиъ айидарихъди гьаму жюре гюрюш гъабхувал планламиш дапIну гизаф вахт вуйи. Улихьнаси авар чIалниинди чап апIурайи журнал гъурху Р.Аьбдулатипов, чав гъапиганси, макьалйирин дерин мянайиин гьяйран гъахьну. «Дагъустандин яратмиш апIру касар урхрудариз кьабулди ву. Хъа инсан гьарган урус чIал апIру йишваъ айиган, бабан чIалнан арандиз гъюз читинди шулу. Жигьилариз хъана читинди ву.

Р.Аьбдулатиповди вари шагьрариъ, районариъ ёлкйир дивуз табшурмиш гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Дагъустандин террориствализ акьси комиссияйин ва гьяракатнан штабдин нубатнан заседаниейиъ цIийи йисандин машкврарин вахтнаъ хатIасузвал уьбхбан месэлйир гьял гъапIну. Чан сифтейин гафнаъ Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатиповди шагьрарин ва районарин кIулиъ айидарикан лайикьлу саягъниинди машквран серенжемар гъахувал тIалаб гъапIну.
«Месэла, рябкъюрайиганси, гьарган айиб ву, хъа ухькан мугъаятвал тIалаб апIура. Фицики, регион читинуб ву, гьаддиз махлукьатлу серенжемар гъахруган ухьу ихь агьалйирин хатIасузвал тямин дапIну ккунду. Ухьуз думу ляхнин ужуб тажруба ахьуз. ВаритIан читин вахтарира ухьу гизаф серенжемар гъухунхьа», - гъапну Р.Аьбдулатиповди.

Шаирар йихрудар дар…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Яратмиш апIбан рякъюъ айи вакилар – фунуб девриъра багъри халкьдин яшайишдин гьарсаб герен гьисс апIурайи касар ву. Табасаран халкьдизра гьадму жюрейин касар а. Шаксуз, яратмиш’валин рякъ гъагъиб, зазар кайибдиз ухшаруб ву. Вушра, багъри халкь, бабан чIал бадали дурари гьарсаб читинвалиин гъалиб шлу мумкинвалар гъагну. Яратмиш апIбан жилгъайиъди баркаллу уьмрин рякъ ккадапIу ватанперверарин арайиъ шаир ва писатель МутIалиб Митаровди лайикьлу йишв гъибисну. 

МутIалиб Митаров 1920-пи йисан Хив райондин Гъвандикк гъулаъ харатчи устайин хизандиъ бабкан гъахьну. Яратмиш апIбарихьна вуйи дугъан маракьлувал лап бицIи вахтнахъан мялум гъабхьну.

Малар урккру йишв

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1«Мянфяаьтлу АПК» проект уьмриз кечирмиш апIури, Дагъустандиъ АПК-йин жюрбежюр цирклариъ инвестицйирин проектар гьяракатнаъ тIаъна, хъа дурарикан гизафдар ккудукIну а, дурар гъулан мяишатдин сурсат гьясил апIбахъ ва агьалйириз лихру йишвар арайиз хувалихъ хъа.
АПК-йин артмиш’валин варитIан мяналу циркил малдарвал ву. Гьаму – сяаьт республикайиъ малдарвалин 15 ферма ва никк, йикк тартиб апIру, нисар ва жара сурсатар гьясил апIру 15 цех тикмиш апIура.
Инвестицйирин саб проект республикайин Нугъай райондин «Бозторгай» КФХ-йиъ уьмрин гьятназ кечирмиш апIура. Душваъ жикъи вахтнан арайиъ хусуси дакьатарихъ деврин тIалабариз жаваб тувру малар, чарвйир урккру цех тикмиш гъапIну.

РД-йин Главайин тебрик

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Вари дагъустанлуйир Урусатдин Федерацияйин Конституцияйин Йигъахъди кIваантIан тебрик апIураза!
Вари халкьдин сесер тувбиинди кьабул гъапIу Урусатдин Конституция уьлкейин Асас къанун ву – инсандин варитIан заан кьиматлувалси ихтиярар ва азадвал, Урусатдин демократвалин бина ккивувал кьабул гъапIу Къанун.
Думу документдиинди гизаф миллетарикан ибарат вуйи Урусатдин халкьдин ватандаш ислягьвал ва саламатвал, государствойин сабвал, абйирин гьюрмат ва гъюзимбу насларин улихь жавабдарвал уьбхюз ккунивал мюгькам гъапIну.

Агьалйир кьабул гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7Дагълу гъулариъ жямяаьтлугъ уьмур авадан апIури, хайлин уж’валнан дигиш’валар гъахурашра, шаксуз, читинваларин сиягьра бицIиб дар. Агьалйириз яшайиш жигьатнаан алахьурайи жюрбежюр месэлйир гьял апIбаъ гьюкмин цирклиъ лихурайи гъуллугъчйири важиблу роль уйнамиш апIура. Хив райондин агьалйирин тялукь игьтияжар тамам апIбан гъайгъушнаъ учIвну декабрин эвелариъ райондиз РД-йин Халкьдин Собраниейиъ Хив райондин жямяаьтлугъдин маракьар уьрхюрайи депутат Нариман Асваров гъафну. Н.Асваровди ва «Хивский район» МО-йин глава Б.Мирзоевди райондин саб жерге агьалйир кьабул гъапIну. Му йигъан «Сабвуйи Урусат» партияйин жямяаьтлугъ приемныйиз жюрбежюр суалар хьади райондин 12 кас илтIикIну.

Инвалидариз кюмек ибшри

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Мялум вуйиганси, Дагъустан Республикайиъ зегьмет зигуз шлу гизаф касар ляхнихъ мягьрум ву. Бикарарин кьадар гъюблан-гъюбаз артухъ шула. Дурар кьялан ва бицIи бизнесдиин машгъул хьуз мажбур шула. 

Бикарарин арайиъ инвалидарин, инвалид бицIидар тербияламиш апIурайи абйир-бабарин аьгьвалат ужу апIуз диш дапIнайи серенжемар гъахуз РД-йин Гьюкуматди государствойин Программа кьабул дапIна. 2013-пи йисан ноябрин вазлиъ РД-йин Гьюкуматди тасдикь дапIнайи «Ачухъ аьгьвалат» государствойин Программайиъ 2013-2015-пи йисари инвалидарин аьгьвалат ужу апIбаз серенжемар гъахувал улупна.

Р.Аьбдулатипов: «Уьлкейин Президентдин Указар тамам апIувал – ихь улихь дийибгънайи сабпи месэла ву»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

«Уьлкейин Президентдин Указар тамам апIувал – ихь улихь дийибгънайи сабпи месэла ву», - гъапну Урусатдин Федерацияйин Президентдин 2014-пи йисан майдин 7-пи йигъан адагъу Указар тамам апIбан мониторинг гъабхурайи комиссияйин заседаниейиъ Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатиповди.
«Майдин» указари саб жерге цирклариз тясир дапIну ккунду - образованиейиз, сагъламвал уьбхбаз, культурайиз, ватандашариз яшамиш шлу йишв тувбаз, государствойин гъуллугъар гьуркIбаз, миллетарин арайиъ дуствал тямин апIбаз ва гьацдар жарадариз.

Страница 31 из 32

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top