ГлавнаяСельское хозяйство

Натижйир ужудар ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

IMG 201001Гъябгъюрайи йисан январиан ноябрин вазлизкьан Дагъустан Республикайин гъулан мяишатдин цирклиъ гьясил гъапIу сурсатарин кьадар 110 миллиардна 365 миллион манатдиинакьан за гъабхьну. Му кьадар сачдин гьаму вахтнахъди тевиган, 4,7%-тIан артухъ вуйиб рябкъюра.
РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин пресс-гъуллугънаан тувнайи мялуматариинди, къайд дапIнайи кьадарнакан варитIан ужудар натижйир улупу цирклар набататчивалинна малдарвалиндар ву. СачтIан цци набататчивалин цирклиан гъадагъу бегьерарин кьадар – 4,9% за, вая 56 миллиардна 689 миллион манатдин артухъ, хъа малдарвалин цирклин артмиш`валин улупбар сачдин гьаму вахтнахъди тевиган – 4,5% вая 53 миллионна 675 манатдин артухъ гъабхьну.

Малдарвалин сурсатариз артухъ фикир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

151Гъубшу гьяфтайиъ «Дагестанская правда» газатдин конференцйир гъахру залиъ Россельхознадзорин РД-йиъ айи Управлениейи ва РД-йин ветеринарияйин Комитетди ветеринарияйихъди аьлакьалу месэлйириз бахш дапIнайи заседание тешкил гъапIну. Душваъ РФ-йин Россельхознадзорин РД-йиъ айи Управлениейин, РД-йин ветеринарияйин Комитетдин, РД-йин жилинна девлетнан ва ариш-веришчивалин министерствойин вакилар ва гьацира йиккун сурсатарихъди аьлакьа айи касари иштираквал гъапIнийи.

Хив АПК-йин артмиш’валин натижйирикан

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голосов)

5222Гележегдиз бегьер бадали

Дагъустан Республика ва гьадму гьисабнаан Хив район гъулан мяишатдин, асас вуди малдарвалинна мягьсулдарвалин район вуйивализ лигну, райондин гьюкмин кIулиъ айидари му жигьатнаан артмиш’валин хайлин серенжемар гъахура.

Гьаци, гъябгъюрайи йисаз бегьер бадали мягьсулдрари 967 гектариъ чвлин мягьсулар гъурзнийи. Улупнайи мулкариан зегьметкешари вахтниинди кьабул гъапIу уьлчмйирин натижайиъ 2030 тонна тахилар уч гъапIну. Гьарсаб гектариан уч гъапIу тахиларин бегьерну уьмуми гьисабниинди 21 центнер тешкил гъапIну.

Мал-къарайи кьюрд ужуди адапIиди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

IMGМагьа яваш-явашди кьюрдра улубкьура. Аьдат вуйиганси, дагълу районариъ яшамиш шулайи инсанари чпин мал-къара асас вуди дюзенариъ ерлешмиш духьнайи галариз хъауз хъюгъна. Хулан гьяйванатар галариз хъаъбан асас себеб – дагълу гъулариъ айи касарихьан чпин мал-къара кьюрд ккудубкIайизкьан лазим вуйи кьадар алафдихъди тямин апIуз даршулайивал ву. Фицики дюзенариъ айи йишвариъси дарди, дагълу гъулариъ мал-къара октябрин аьхирариан саки мартдин аьхиризкьан чпин аьхъариъ апIну гъитра. Гьаддиз алафарра гьуркIрадар. 

Набататчивалин цирклин артмиш`вал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

08pyДагъустандиъ ццийин йисан мейвйир уч апIувал аьхирихъна гъафну. РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин пресс-гъуллугънаан тувнайи мялуматариинди, цци республикайин мулкариин али 42 агъзурна 177 гектар жиларилан мейвйир уч дапIна.

Улупнайи кьадар жиларилан, саб гектариан 417 центнер уч апIури, уч гъапIу мейвйирин уьмуми кьадар 1 миллионна 758 агъзурна 985 тонна ву.

РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин набататчивалин управлениейин начальник Аьгьмед Расуловдин  гафариинди, республикайиъ гъулан мяишатди улупурайи натижйири йислан-йисаз рази апIура.

Россельхознадзорин 9 вазлин ляхнин натижйир гъивну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

111114Улихьнаси Мягьячгъалайиъ Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи Милли библиотекайиъ РД-йиъ Россельхознадзорин Управлениейин 3-пи кварталиъ гъапIу ляхнин натижйириз бахш дапIнайи яркьу серенжем гъабхьну.

Серенжемдиъ вахтназ вуди РД-йин Гьюкуматдин Председателин заместителарин вазифйир тамам апIурайи Шамиль Исаев, Билал Уьмаров, Россельхознадзорин Управлениейин кIулиъ айи Къурбан Рамазанов, Дагъустандин гьюкуматдин аграрный университетдин ректор Зайдин Жамбулатов, РД-йин экологияйинна табиаьтдин девлетарин министрин заместитель Арслан Сайпуллаев ва хайлин жара касар иштирак гъахьнийи.

ТIумтIарин заан бегьер уч гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

3аyМялум вуйиганси, ихь республикайиъ Дагъустан Республика артмиш апIбаан чпиз артухъди фикир туврайи швнуб-саб проект тамам апIура, гьадму гьисабнаан гъулан мяишатдиъ уьмриз кечермиш апIурайи «Мянфяаьтлу агропромышленный комплекс» кIуру проектра. Думу проект тамам апIбаз «Табасаран район» МР-иъ аьхю фикир тувра. Иллагьки гъийин вахтна дурумлуди гъазанжар хурайи тIумутIчивалин цирклиз. Дици вуйивалин гьякьнаан тIумутIчйирин ляхнин натижйири ачухъди мялум апIура. Цци Табасаран райондин тIумутIчивалин цирклиъ лихурайидари 15835 тонна бегьер уч гъапIну. Сачдин улупуб 5486 тонна вуйи. Гьаци, сачдин йисантIан цци тIумутIчйири саки шубуб ражари артухъди бегьер гьясил гъапIну. 

Гъулан мяишатдин жикъи хабрар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

рисДюгю уч апIура

Гьамусяаьт Дагъустан Республикайиъ гъулан мяишатдин нежбрар егин еришариинди дюгю уч апIбиин машгъул духьна. Октябрь вазлин 24-пи йигъаз вуйи улупбариинди, саки 14 агъзур гектар хутIлариан дюгдин бегьер уч дапIна.
РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин пресс-гъуллугънан пишекар Камиль Жабраиловди учуз мялум гъапIганси, кьялан гьисабариинди саб гектариан 44 центнер ккадабцIури, гьамусяаьт республикайиъ уч дапIнайи дюгдин уьмуми кьадар саки 54,0 агъзур тонна шула. Му кьадар сачдин гьаму вахтназ уч дапIнайи дюгдин уьмуми кадарнахъди тевиган, 15 агъзур тоннайин артухъди ву.

Гъулан зегьметкешарин машквар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

прездник в селеХив район гъулан мяишатдин район вуйиб гьисабназ гъадабгъну, райондин гьюкмин кIулиъ айидар му пишекрарин тIалабарихьна аьхиримжи вахтари жавабдарвалиинди янашмиш шула гъапишра, кучIал шулдар.

Гъулан мяишат артмиш апIбан дахилнаъди гъулариъ колхозар, совхозар кьуватнаъ айи вахтари му цирклиъ зегьмет зигурайи гъуллугъчйири эрг’вал йивбан месэлйиризра эгьемият туври гъахьну. Деврар дигиш хьпан себебариан му аьдатарра зяиф гъахьну. Гъи Хив райондиъ думу ужудар аьдатар жанлу апIбан серенжемарра кьабул апIура.

Чвлин мягьсулар урзура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

12345Мялум вуйиганси, чвлин мягьсулар урзру вахт гъулан мяишатдин зегьметкешарин гизаф мяналу ва жавабдар вахт ву. Му циркил гъулан мяишатдин асас циркларикан саб вуйивализ лигну, мягьсулар урзбиин машгъул духьнайи касари чпин ляхин шлубкьан ужуди кIули гъабхуз чарйир зигури шулу. Гъубзу тумран ужудар натижйир хьпан бадали, убзурайи тумра ужуб ерийинуб дубхьну ккунду. 

Страница 1 из 6

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top