ГлавнаяСельское хозяйствоРоссельхознадзорин 9 вазлин ляхнин натижйир гъивну

Россельхознадзорин 9 вазлин ляхнин натижйир гъивну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

111114Улихьнаси Мягьячгъалайиъ Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи Милли библиотекайиъ РД-йиъ Россельхознадзорин Управлениейин 3-пи кварталиъ гъапIу ляхнин натижйириз бахш дапIнайи яркьу серенжем гъабхьну.

Серенжемдиъ вахтназ вуди РД-йин Гьюкуматдин Председателин заместителарин вазифйир тамам апIурайи Шамиль Исаев, Билал Уьмаров, Россельхознадзорин Управлениейин кIулиъ айи Къурбан Рамазанов, Дагъустандин гьюкуматдин аграрный университетдин ректор Зайдин Жамбулатов, РД-йин экологияйинна табиаьтдин девлетарин министрин заместитель Арслан Сайпуллаев ва хайлин жара касар иштирак гъахьнийи.

Гъябгъюрайи серенжемдиъ сарпирди Шамиль Исаевдиз гаф тувнийи. Чан удучIвну улхбаъ дугъу мялум гъапIганси, «Гюзчивал гъабхру ляхнарин реформа» важиблу программа РФ-йин Президентдин багахь хьайи Советди уьмриз кечирмиш апIурайи стратегияйин артмиш’валин ва важиблу проектарин программйирин арайиъ а.

«Гъийин йигъан гюзчивал гъабхурайи федералин органарин уьмуми кьадар 40 ву. Дурарин варитIан асас вазифа – алвер апIурайи касариина илзигувал цIиб кам, дилаварчивалин ляхин ккебгърайи касар ужудар шартIарихъди тямин апIувал ву.

Къайд дапIну ккундуки, гьамусдихъан тина асас вуди ахтармиш апIрудар чпин ляхин ужуди тамам дарапIрайи дилаварчйир хьиди.

Яна, зиихъ къайд дапIнайи программайин дахилнаъди гьамусдихъан тина ахтармиш апIру объектарин ахтармиш’валин ляхнар планламиш апIруган, дурарин фаркьлувалар ва удукьувалар фикриз гъадагъну, янашмиш хьиди. Гьамдиинди дилаварчйирихьна вуйи лазим дару административ манигъваларра алдагъиди ва гъабхурайи гюзчивалин ляхнин ерира за хьибди», - гъапнийи Шамиль Исаевди.

Чан удучIвну улхбаъ Билал Уьмаровди Россельхознадзорин Управленийи апIурайи ляхниз чухсагъул мялум гъапIну.

«Дупну ккундуки, Федералин гъуллугънан Управлениейи гюзчивал гъабхурайивал – му ухьу итIурайи сурсатарин хатIасузвал уьбхювал ву. Фицики, гъийин йигъан Управлениейин гъуллугъчйири ахтармиш дапIну адру сурсатар ухьуз тек-бирра алахъури имдар. Мисалназ, саспиган дилаварчи касари чпин ляхниъ гъалатIар деетури шулу. Дицдар касарин гьякьнаан вахтниинди лазим вуйи уьлчмйир кьабул дапIну ккунду.

Фицики, дициб ляхнин рякъ дишлади хътрябкъиш, натижйир писдар хьуб мумкин ву.

Мидланра гъайри, гьамусяаьтна республикайин аьтрафариин 500 агъзур гектартIан артухъ хутIлар ва галар, сивар ал. Гъийин йигъан галар, сивариъ гъулан мяишатдин сурсатар гьясил апIурайи дилаварчйирира хайлин гъалатIар деетура. Гьаму месэлайин гьякьнаанра ичв Управлениейин мяналу ляхин тамам апIура», - къайд гъапIну Билал Уьмаровди.

Управлениейин кIулиъ айи Къурбан Рамадановди чан доклдаддиъ мялум гъапIганси, улупнайи программайин дахилнаъди юридический касаринна кIул’инди вуйи дилаварчйирин апIурайи ляхин ахтармиш’валар гъахувал дурари туврайи хатIалувалин жюрейикан асиллу ву.

Дугъан гафариинди, 2018-пи йисан аьхириз къанундиинди уьрхюрайи кьиматну шей’ариз (мал-къара иццру духьну, йибхувал набататариз гъулан мяишатдин жилариз зарар тувру дюшюшар хьувал) шулайи зарарнан дережа 15%-кьан хъа 2025-пи йисан – 50% ис апIуз планламиш дапIна.

Серенжемдиъ Управлениейин кIулиъ айирин заместителари ва отделарин начальникар чпи тешкилатди 9 вазлин арайиъ гъапIу ляхнарикан мялум гъапIнийи.

Ккудубшу 9 вазлин арайиъ Управлениейи 1894 ахтармиш’валин серенжемар духна. Думу кьадарнаъ пландиинди вуйи ва пландиинди дару ахтармиш’валарра а.

Гъуху ахтармиш’валарин натижайиъ къанун чIур апIбан 1238 дюшюш ашкар гъахьну. Гьацира административ гъалатIарин гьякьнаан 1194 делойир гъитIирккна, ва дидикIну 599 буйругъ тувна. Гъуху ахтармиш’валарин натижайиъ 2 миллионна 800 агъзур манатдин  журум илибтIна, гьаддикан 2 миллион Управлениейиз кадабгъна.

Гъябгъюрайи серенжемдиъ Управлениейин гъуллугъчйирихьна жюрбежюр суаларра гъахьнийи. Гьадрарин арайиъди, икибаштIан, мажбур вуди ветеринарияйин электрондин сертификация апIбиина улдучIвбакан суал тувнийи.

Мидин гьякьнаан РФ-йин государствойин сяргьятариин ветеринарияйин ва транспортдин гюзчивал гъабхру пограничный отделин начальник Гьяжимягьямед Азаевди мялум гъапIганси, 2018-пи йисан 1-пи январихъан мина ветеринарияйин сурсатарихъди хъивнайи документар анжагъ элеткрондин жюрейиинди ва пулсуз къайдайииндитIан гьязур апIуз хьибдар. Думу ляхин тамам апIбан бадали, «Меркурий» кIуру федералин гьюкуматдин мялуматарин къайдайиъ хусуси кабинетдиъ учIвуз ихтияр ади ккунду.

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top