ГлавнаяСельское хозяйство

КкудудукIру месэлйир…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Табасаран район МР ин Къужник гъулан совет МО СП йин администрацияйин глава Ш.Ибрагьимов. Къужник гъулан поселение «Табасаран район» МР-из дахил шулайи 22 гъулан поселенйирикан саб ву. Думу дагъларин канчIарихь ерлешмиш дубхьна, ва диди ихь республикайин шубуб райондин сяргьятарихъди гъуншивал апIура. Къужник гъулан поселениейин кафари терефнаъ Къяйтагъ, ригъ алабхъру терефнаъ – Агъул районар ерлешмиш духьна, хъа кьибла терефнаан диди Хив райондихъди гъуншивал апIура.

Улихьна йигъари Табасаран райондиъ айи ич хусуси мухбир Аьбдулмажид Рашидов Къужник гъулан поселениейин администрацияйин глава Шябан Ибрагьимовдихъди гюрюшмиш гъахьну ва дугъхьан интервью гъадабгъну. Думу жикъиди исихъ чап апIурача.

Гъулан мяишатдин гъайгъушнар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голосов)

imageДербент район ихь республикайиъ гъулан мяишат артмиш апIбаз ужудар шартIар айи районарин жергейиъ а. Райондин гьарсаб тешкилатдиъ айи жил мянфяаьтлуди ишлетмиш апIбаз асас фикир туври, мягьсулар урзру хутIлар, тIумтIар кивру багълар артухъ апIура.

Гьамусяаьт му цирклиъ гъягъюрайи ляхнарихъди таниш хьуз ккунди, узу Дербент райондин гъулан мяишатдин гьясиллувалин отделин начальник Салигь Сяидовдихъди гюрюшмиш гъахьунза.

Гъулан мяишатдин ляхнарин бязи натижйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

zerno 173Гъулан мяишат, мялум вуйиганси, халкьдин мяишатдиъ варитIан асас циркларикан саб ву. Гъулан мяишатди уьлкейиъ агьалйириз ипIру-убхъру сурсатар, тартиб апIру промышленностдиз – хаммал гьясил апIуру ва жямяаьтлугъдин жара тIалабар гьуркIру. Гъулан мяишатдин артмиш’валикан агьалйирин яшайишдин дережа ва хушбахтвал асиллу ву.

Гъулан мяишатдин ляхнар давам шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

DSC00611 copy1468322755Гьамусяаьтна вари Дагъустан вуйибси, гъулан мяишатарин нежбрар кьюрдуз алафар уч апIбиин машгъул духьна.
РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин пресс-гъуллугънаан тувнайи мялуматариинди, гъийин йигъаз республикайиъ 1 миллионна 50 агъзур тоннатIан артухъ къуру алафар уч дапIна. Му кьадар сачдин гьаму вахтнахъди тевиган, 28 агъзур тоннайиинакьан артухъди ву.

АПК артмиш апIбан йицIуд йисаз вуйи план

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

98cc5e105d1231a14f3f603e6f73e4c5Улихьна йигъари М.Жамбулатовдин ччвурнахъ хъайи Дагъустандин гьюкуматдин аграрный университетдиъ (ДагГАУ) РД-йин Правительствойин Председатель Артем Здуновдин регьберваликкди республикайин агропромышленный комплекс артмиш апIбаз бахш дапIнайи Стратегияйин сессия кIули гъубшну. Думу сессияйиъ РД-йин экономикайинна аьтрафарин артмиш'валин министр Уьсман Хасбулатовди, РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министр Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовди, ДагГАУ-йин ректор Зайдин Жамбулатовди ва республикайин агропромышленный комплексдихъди аьлакьа айи хайлин жара касари иштирак'вал гъаIпну.

Россельхознадзорин ляхнин гьацI йисандин натижйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

итогиГъябгъюрайи йисандин ккудубшу сабпи гьацIаъ Россельхознадзорин Дагъустандиъ айи Управлениейин пишекрари, гюзчивал гъабхбан ляхин давам апIури, ахтармиш апIбарин 624 серенжемар кIули духна. Гьадрарикан 463 пландиинди вуйидар, хъа 161 пландиинди дару серенжемар ву.

Ахтармиш апIбан серенжемар гъахурайи вахтна ашкар гъахьи къайдасузвалар терг апIбан бадали, 548 протокол гъидикIну ва 219 предписанйир тувну. Вари 624 ахтармиш апIбан серенжемар гъахурайиган ашкар гъахьи къайдайсузвалариин 3 миллионна 112 агъзур манатдин журум илибтIну кIури, Россельхознадзорин Управлениейин пресс-гъуллугънан начальник Лейла ТIагьировайи мялум гъапIну.

Гъулан мяишатарин артмиш`вал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

imageИюнь вазлин 26-пи йигълан мина Дербент райондин главайин вазифйир тамам апIурайи, улихьди райондин кIулиъ айирин заместитель вуди гъахьи Фуад Шихиевди, сабпи йигъарилан хъюгъну, цIийи гъуллугънаъ жанлуди ляхин апIура.

Му вахтнан арайиъ посёлкйириз ва гъулариз фикир туври, вари поселкйирин ва гъуларин кIулиъ айидарихъди вуйи совещаниейиъ дурар артмиш апIбан планар гьязур апIувал тIалаб гъапIну.

Гьацира райондиъ айи тешкилатарин руководителарихъди вуйи совещаниейиъ, вари циркларихьна вуйи чан маракьлувал улупури, ляхнихьна жавабдарвалиинди илтIикIну ккуниваликан гъапну.

Гъулан мяишатдин гьясиллували рази апIура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

e9ae6d22 c841 4674 9068 dee962f099ceГьаму йисан январиан июндин вазлиз вуйи улупбариинди, республикайин гъулан мяишатдин сурсатарин гьясиллувалин кьадар, сачдин улупнайи вахтнахъди тевиган, 1,3%-тIан артухъ за гъабхьну ва 22,107 миллиард манатдин гъазанж гъабхну кIури, РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойиан мялум апIура.

Министерствойиан туврайи мялуматариз асас вуди, мисалназ, малдарвалин циркил гъадабгъиш, йисандин сабпи гьацIаъ гьясил гъапIу йиккун кьадарну (чIивиди имиди ебцбиинди) 0,4% артухъ гъабхьивал улупура, вая йиккун кьадар саки 65,7 агъзур тонна вуйиб тяйин апIура. Никкдикканна муртйирикан улхуруш, никкдин кьадар 1,9% ясана 427,1 агъзур тоннайиина за гъабхьну, хъа муртйирин кьадар кIуруш, сачдин гьаму вахтнахъди тевиган, 0,9% ис абхъну.

Хив райондиъ мягьсулар уч апIура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

333Хьадан вахт, шаксуз, гъуларин агьалйириз гъизгъин фасил ву. Фицики му вари терефариан кьюрдухьна гьязур шулайи вахт ву. Хъа гъулан мяишатдин зегьметкешариз му фасил гьичра жавабдаруб ву: мягьсулар пуч’валар адарди ва вахтниинди уч апIбаз аьхю мяна а. 

Улупнайи вахтназ Хив райондин мяишатариъ му серенжемар жавабдарвалиинди кIули гъахура. Райондин администрацияйин гъулан мяишатдин отделин кIулин пишекар Султан Аваевди субут гъапIганси, райондин асас пай мяишатариъ мягьсулар уч дапIну ккудукIна.

Малдарвал артмиш шуладар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

imageДербент райондиъ айи жил гизафси тIумтIин багълариз илтIибкIнайивали ва думу багълар хъана артухъ апIурайивали райондиъ малдарвалин цIирклиз фикир тувуз, думу артмиш апIуз мумкинвал гъибтрадар.

Вушра, райондин гъулан мяишатдин малдарвалин цирклин кIулин пишекар Мамедрашид Къурбановдин гафариинди, айи мал-къара ужуб гьялнаъ ади хьпан бадали, гьамусяаьт 12 300 тонна къуру укI гьязур дапIна. Гьацира лембера гьязур апIиди. Кьялан гьисабариинди, саб хутIлин саб гектариан 120 кип гьязур апIуру, саб кипраъ 12 кг лембе ади шулу.

Страница 2 из 11

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top