ГлавнаяСельское хозяйство

Мал-къара галариан сивариз хъапIуз гьязур aпIypa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

c199Галариъ айи мал-къара сивариз хъапIну гъягъру вахтра улубкьура. Мялум вуйиганси, октябриан майдин аьхираризкьан дагълу районарин мал-кьарайи кьюрдун ярхи вахт галариъ адапIури шулу.

Мал-къара сивариан галариз ва галариан сивариз хъапIну гъягъру вахт марччлихънарин варитIан жавабдар вахт ву, фицики думуган мал-къара лап дикъатлу гюзчиваликк гъибтну, зарар хьуз гъидритруси хъапIну ккунду.

Дагъустан Республикайин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойиан туврайи мялуматариинди, цци 1-пи январиз вуйи улупбариз асас вуди, республикайиъ 1 миллионтIан артухъ кIару малар, 5 миллионна 300 агъзуртIан артухъ чарвйир, 30 агъзур гьяйвнар, 3 миллионтIан артухъ гъушар а. Гьадрарикан 2017-2018-пи йисарин кьюрдну галариъ ади гъахьи кIару маларин кьадар 200 агъзур, чарвйирин кьадар – 1 миллионна 600 агъзур ва гьяйвнарин кьадар – 3 агъзур ву.

Дул гъадабгъру вахт ккудубкIура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

3Дагъустан Республика дагълу республика вуйивализ лигну, мушваъ малдарвалин циркилра ужуди артмиш дубхьна. Ихь республика му цирклиан Урусатдин Федерацияйин кIакIначи регионарикан саб ву. Гьар йисан дагълу районари чпин мал-къара аьхъю вахтариз кьюрд адапIуз дюзенариъ айи галариз хъапIри шулу. Асас вуди гьадму вахтна, яна чарв-йир галариъ айиган, марччари ччиларра апIуру.

ЦIиб улихьнаси Тарумовский райондиъ РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин зональный совещание гъабхьну. Думу совещаниейиъ республикайин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министрин заместитель Шагьмир Бахарчиевди республикайиъ дул гъадабгъбан кампанияйикан ктибтнийи.

ТIумутIчивалин цирклиз гъилигну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

33Апрелин 10-диъ «Табасаран район» МР-из РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин делегация гъафну.

Делегацияйин дахилнаъ РД-йин тIумутIчивалин, алкоголь ва спирт кайи сурсатарин гьясиллувалин ва дурарихъди ариш-вериш апIбан Комитетдин председатель Гьяйдар Шуайбов, РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин тIумутIчивал артмиш апIбан отделин начальник Надир Мягьямедов, «Гьюкуматдин агрохимгъуллугънан центр «Дагъустан» ФГБУ-йин кIулиъ айи Мягьямедзакир Къадимялиев айи. Дурар райондин «ТIивак гъулан совет» МО СП-йин аьтрафариин али тIумутIчивалин мяишатариз лигуз гъушнийи. Хяларихъди Табасаран райондин глава Алавудин Мирзабалаев, райондин администрацияйин главайин заместитель Имираслан Ярялиев, райадминистрацияйин «Гъулан мяишатдин отдел» МБУ-йин директор Камил Гьяжиев, «ТIивак гъулан совет» МО СП-йин глава Ибрагьим Гьяжиев гъушнийи.

Марццишин – сагъламвалин бина

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

777 Марццишин тямин апIбан ва думу йишвариин уьбхбан месэла гъи варитIан важиблу дубхьна гъапишра, ягъалмиш шулдар. Фицики гъизгъинди жюрбежюр уьзрар артмиш ва жанлу шулайи гъийин девриъ жюрбежюр уьзрариз аьксиди кьабул апIурайи серенжемарин арайиъ марццишин уьбхювали асас роль уйнамиш апIура.

Аьхиримжи йисари улупнайи месэлйир гьял апIбаз йишвариин дикъатлу фикир тувра. Гьаци, саки гьарсаб ерли поселениейин аьтрафариин зирзибил дабхьру йишвар тяйин дапIна.

Хив райондиъ му жигьатнаан аьгьвалат гюзчиваликк кка. Райондиъ зирзибил уч дапIну, дидик цIа кипру майдан тяйин дапIна. Му месэла гьял апIури, райцентриъ саки гьар гьяфтайиъ, ерли поселенйириъ вазлин арайиъ кьюб ражари зирзибил машинариъди гъабхбан ляхин аьдатназ илтIибкIна.

Марццишин дюбхну ккунду

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

444Ихь республикайиъ зирзибилихъди аьлакьалу месэлйир гьял дапIну ккуни тешкилатари чпин ляхниз ужуб кьимат туврайивалин гъавриъ гъахьиган, му макьала бикIурайириз, дурарихьна илтIикIуз даккун гъабхьунзуз. Иллагьки улихьнаси «Дербентсервис» ООО тешкилатдин пишекрихъди гъубху гюрюшдиан Дербент шагьриъ йигъан 2 ражари зирзибил уч дапIну гъабхурайиваликан мялум гъабхьиган. 

Ихь республикайин шагьрарин ва бязи гъуларин марццишнахъди аьлакьалу аьгьвалат ужуб дарувалин гъавриъ хьуб думукьан читин дар. Дербентдин Заан базарин гъвалахъ ерлешмиш духьнайи, Пушкиндин ва Лениндин ччвурнахъ хъайи кючйириъ лицруган, гвачIниан хябяхъдиз, шагьрин агьалйириси, жара йишвариан дуфнайи инсанарира кючйириин алапIру гьял гъябкъиган, мюгьтал дархьиди гъузуз шулдар.

Читин месэлйир гьял апIура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33Аьхиримжи йисари ихь дагълу юрднаъ уьмриз кечирмиш апIурайи «Мянфяаьтлу АПК» проектдиинди республикайин экономика артмиш хьпан асас пай жилик киврайибди бисурайивалин гъавриъ дархьиди гъузуз шулдар. Гъубшу йисандин улупбариинди, Дербент райондин АПК ихь республикайиъ варитIан улихь хьа. Вушра му цирклиъ гьял дапIну ккуни месэлйирра алахьура. Гъулан мяишатдиъ алахьурайи читинваларикан улхруган, АПК-йин пишекрари гизафси мяишатариъ айи техника йирси дубхьнайиваликан, думу гьубкIри адруваликан кIури шулу.

Му макьала бикIуз гьязур шулайиган, узу Дербент райондин АПК-йин кIулин пишекар Тимур Аьлифхановдихъди гюрюшмиш гъахьнийза. Дугъан гафариинди, гъийин вахтназ Дербент райондин вари агрофирмйириъ 128 трактор, 17 комбайн (дурарин гьацI пай лихуз даршлудар) а. Мягьсулар уч апIру вахтна Кьасумкент ва Къяйтагъ районариан комбайнар хьади гъюб алабхъура.

Дербент райондин АПК-йин хъуркьувалар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

image3Аьхюну пай агьалйир гъулариъ яшамиш шулайи Дагъустандиъ гизаф йисариинди гъулан мяишатдиз фикир тутруври гъахьнушра, му цирклиан Дербент райондин пишекрари чпин ляхин кIули гъабхури гъахьну. Аьхиримжи йисари, ужудар натижйир улупури, му райондиъ гизаф йисариинди дирчну гъахьи жилар багъариз ва хутIлариз илтIикIура. Жилиин апIру ляхнарихьна вуйи маракьлувал дубгуз хъюгъну ашра, ужуб маважиб тувру вахтна, мяишатариз пишек-рарра дихъуру.

Дербент райондин гъулан мяишатдин пишекрарихъди вуйи гюрюшариъ жарабдикан улхурашра, гьар вахтна тIумтIарин бегьернахьна хътакури шулу. Му ражарира Дербент райондин АПК-йин гьясиллувалин отделин начальник Салигь Сяидовди гъубшу йисан 53 000 тонна тIумтIар, 480 465 тонна бистнин мейвйир (саб гектарилан 736 центнер), 6528 гектарилан 5000 тонна гьяжибугъда, 3350 тонна дяхин (саб гектарилан 22 центнер), 12000 тонна укI уч гъапIуваликан гъапну. Гьацира гьамусяаьт парникариъра бистнин мейвйир кивна. Гьелелиг бегьер уч дапIнадар.

Зимние работы в саду при холодной погоде

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 yВыполнять необходимые работы в саду ранней весной более комфортно, но их обычно накапливается так много, что не успеть за всем. Чаще всего не хватает времени на обрезку, потому что нередко в марте идут дожди, а затем повышается температура и быстро распускаются почки, и всё – обрезать нельзя: началось сокодвижение. Поэтому можно начинать обрезку плодоносящих деревьев зимой, если погода не более 5 градусов мороза.

Но как назло, если вначале и середине недели погода позволяет обрезать, то к выходным часто устанавливаются морозы 10-15 градусов и древесина становится хрупкой. Даже при аккуратной работе секатором места срезов растрескиваются и очень плохо заживают в тёплое время. Это, конечно, ворота для всякой инфекции, которая быстро погубит ваш сад. Так что же можно делать в морозную погоду в саду?

Ветеринарияйин месэлйириз гъилигну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

news1820Февралин 7-пи йигъан Мягьячгъала шагьрин «Метрополь» гостиницайин конференцйир гъахру залиъ малдарвалин цирклин ветеринарияйин месэлйириз бахш дапIнайи семинар кIули гъубшну. Серенжемдиъ малдарвалин мяишатарин эйсйир, РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин вакилар ва Москва шагьрин «НВЦ Агроветзащита» ООО-йин пишекрар иштирак гъахьнийи. Асас вуди серенжемдиъ гьял апIурайи месэл-йир малдарвалин цирклиъ ветеринарияйин практикайин серенжемар мянфяаьтлуди ишлетмиш апIбакан вуйи. 

Серенжем ачмиш апIури, уч духьнайидарин улихь удучIвну гъулху РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министрин заместитель Шагьмир Бахарчиевди цирклиъ айи аьгьвалатнакан ва думу циркил артмиш апIуз кьабул апIурайи уьлчмйирикан ктибтнийи. Дугъан гафариинди, циркил ужуди артмиш апIбаъ деврин цIийи технологйир, гьадму гьисабнаъди ветеринарияйин мянфяаьтлу цIийи препаратарра ишлетмиш апIувал улупна.

Уьзур кайи вичар ва кивйир ашкар гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

VIADUKЙисандин эвелиан мина Дагъустандиъ айи Урусатдин Россельхознадзорин Управлениейин пишекрари кьибла терефнаъ айи. «ВИАДУК» таможняйин терминалин складдиъ вахтназ вуди уьрхюрайи сурсатар ахтармиш апIбиинди йимишарик карантиндин уьзрар кайивалин 16 дюшюш ашкар гъапIну.

Россельхознадзорин Управлениейин мялуматарин гъуллугънаан тувнайи хабарниинди, асас вуди тясирлу шей’ар вичаринна кивйирин партйирик ашкар гъахьну.

Уьзур кайи йимишарин уьмуми кьадар 305 тонна вуйи. Дагъустандин филиал «ВНИИКР» ФГБУ-йин лабораторияйиъ йимишарик кайи уьзур фу-вуш аьгъю апIбан бадали ахтармишар гъухган, Ирандиан гъюрайи кивйирик тутовый щитовка, хъа Азербайжандиан хурайи вичарик калифорнияйин щитовка уьзрар кайивал тасдикь гъапIну.

Страница 5 из 11

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top