ГлавнаяСельское хозяйство

ТIумтIарин заан бегьер уч гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

3аyМялум вуйиганси, ихь республикайиъ Дагъустан Республика артмиш апIбаан чпиз артухъди фикир туврайи швнуб-саб проект тамам апIура, гьадму гьисабнаан гъулан мяишатдиъ уьмриз кечермиш апIурайи «Мянфяаьтлу агропромышленный комплекс» кIуру проектра. Думу проект тамам апIбаз «Табасаран район» МР-иъ аьхю фикир тувра. Иллагьки гъийин вахтна дурумлуди гъазанжар хурайи тIумутIчивалин цирклиз. Дици вуйивалин гьякьнаан тIумутIчйирин ляхнин натижйири ачухъди мялум апIура. Цци Табасаран райондин тIумутIчивалин цирклиъ лихурайидари 15835 тонна бегьер уч гъапIну. Сачдин улупуб 5486 тонна вуйи. Гьаци, сачдин йисантIан цци тIумутIчйири саки шубуб ражари артухъди бегьер гьясил гъапIну. 

Гъулан мяишатдин жикъи хабрар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

рисДюгю уч апIура

Гьамусяаьт Дагъустан Республикайиъ гъулан мяишатдин нежбрар егин еришариинди дюгю уч апIбиин машгъул духьна. Октябрь вазлин 24-пи йигъаз вуйи улупбариинди, саки 14 агъзур гектар хутIлариан дюгдин бегьер уч дапIна.
РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин пресс-гъуллугънан пишекар Камиль Жабраиловди учуз мялум гъапIганси, кьялан гьисабариинди саб гектариан 44 центнер ккадабцIури, гьамусяаьт республикайиъ уч дапIнайи дюгдин уьмуми кьадар саки 54,0 агъзур тонна шула. Му кьадар сачдин гьаму вахтназ уч дапIнайи дюгдин уьмуми кадарнахъди тевиган, 15 агъзур тоннайин артухъди ву.

Гъулан зегьметкешарин машквар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

прездник в селеХив район гъулан мяишатдин район вуйиб гьисабназ гъадабгъну, райондин гьюкмин кIулиъ айидар му пишекрарин тIалабарихьна аьхиримжи вахтари жавабдарвалиинди янашмиш шула гъапишра, кучIал шулдар.

Гъулан мяишат артмиш апIбан дахилнаъди гъулариъ колхозар, совхозар кьуватнаъ айи вахтари му цирклиъ зегьмет зигурайи гъуллугъчйири эрг’вал йивбан месэлйиризра эгьемият туври гъахьну. Деврар дигиш хьпан себебариан му аьдатарра зяиф гъахьну. Гъи Хив райондиъ думу ужудар аьдатар жанлу апIбан серенжемарра кьабул апIура.

Чвлин мягьсулар урзура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

12345Мялум вуйиганси, чвлин мягьсулар урзру вахт гъулан мяишатдин зегьметкешарин гизаф мяналу ва жавабдар вахт ву. Му циркил гъулан мяишатдин асас циркларикан саб вуйивализ лигну, мягьсулар урзбиин машгъул духьнайи касари чпин ляхин шлубкьан ужуди кIули гъабхуз чарйир зигури шулу. Гъубзу тумран ужудар натижйир хьпан бадали, убзурайи тумра ужуб ерийинуб дубхьну ккунду. 

Гележегдиз бина ккиври…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

сев озимыхРД-йин экономикайин артмиш’валиъ гъулан мяишатдин артмиш’валин месэлйири важиблу роль уйнамиш апIура. Му гьякьикьат фикирназ гъадабгъну, Хив райондиъ гъулан мяишатдин циркил артмиш апIбаз дикъатлу фикир тувра.

– Улупнайи вахтназ райондин зегьметкешар гележегдиз бина ккивбан гъайгъушнаъ а. 2018-пи йисаз бегьер бадали Хив райондин 1200 гектартIан артухъ мулкариъ тумар урзуз планламиш дапIнача.

Зегьметниин юкIв алир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

2/Яв баяр, Табасаран/

Ихь республикайин экономика за апIбан бадали, жавабдар касари аьхиримжи йисари гизаф чарйир зигура. ЦIиб улихьнаси давди дирчнайи жилар къайдайиз хура, гъулан мяишатдин ляхин пропаганда апIбан гьякьнаан серенжемар гъахура. Улихьдин аднан колхозарна совхозар ккадахьхъан мина му цирклин ляхин цIийикIултIан ккебгъуз думукьан рягьятдира дар. Вушра, ихь республикайиъ, сабдизра дилигди,гьар вахтна му цирклиъ ляхин апIурайидар, жилиин ляхин апIуз юкIв хъайидар цIиб адар.

Дагъустандин гъулан мяишатдин карханйир ужударин цIарнаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

сельскоеСентябрин 21-22-пи йигъари Ставрополь шагьриъ «АгроЮг 2017» ччвур тувнайи Вари халкьарин инвестицйирин III форум кIулиъ гъубшну. Думу форумдиъ гъулан мяишатдин 800-тIан артухъ жюрбежюр компанйир, СКФО-йинна ЮФО-йин регионарин къанун тамам апIру гьюкмин вакилар иштирак гъахьну. РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министр Керимхан Абасовра кIулиъ ади, форумдиъ Дагъустандиан вуйи вакиларин дестера иштирак гъабхьну. Дупну ккундуки, форумдиъ варитIан ужударсдарси гьисаб дапIну гъядягъю гъулан мяишатдин 16 карханайин арайиъ юкьуб ихь республикайин карханйирра а. 

ТIумтIарин бегьер ужуб ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

IMG 20170926 WA0006Мялум вуйиганси, Кьибла Дагъустандиъ гьаммишан тIумтIарин ужуб бегьер гъадабгъури шулу. Асас вуди Дербент райондиъ шулайи тIумтIар гизаф шекер кайидар ву. Гьамусяаьт Дербент райондиъ ишлетмиш апIурайи тIумтIин багъларин кьадар 5 агъзур гектар ву. Улупнайи кьадар багълариан, кьялан гьисабариинди саб гектариан 90 центнер тIумтIин бегьер ккадабцIури, гъийин йигъаз саки 50 тоннайихьнакьан тIумтIар уч дапIна. 

Дупну ккундуки, му райондиъ кIакIначиди гъябгъюра-йиб «Татляр» агрохолдинг ву.
Гьамусяаьт «Татляр» агрохолдингдин мяишатдиъ тIумтIар ккудутIбан ляхнар тамам апIбаъ гьар йигъан 1200 кас иштирак шула ва дурари сад йигъандин арайиъ 500 тоннайихьна тIумтIар уч апIура.

Нугъатнан гаф

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)
IMG 20170928 WA0006Литературайин чIал – елгнаг (укIан кьянцц)

НитIрихъ нугъат

Дирчварин нугъат – укIанкьянцц, укIанкьарцI
Кьалхъарин нугъат – чичI
НитIрихъарин нугъат – чичI

Сугъакк нугъат

Хюрккарин нугъат – ялгнаг
Хиргъарин (къужникарин) нугъат – ялгунаг
ЧуркIуларин нугъат – елгюнег, ялгунаг, яргунагу

СачтIан ццийин натижйир ужудар хьиди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

image3 CopyАьхиримжи йисари ихь республикайин гъулан мяишатдин цирклиъ ужуб терефназди вуйи дигиш`валар дярякъди гъузуз шулдар. РД-йин «Мянфяаьтлу АПК» проектдихъди ляхин гъабхури, райондин мяишатари тIумтIарин цIийи багълар киври, йислан-йисаз натижйир ужудар хьпан бадали, ужуб зегьмет зигура. Мяишатариъ «Агъадаи», «Августин», «Ркацители», «Молдова», «Рислинг», «Мускат» ва гьацдар жара сортарихъди ляхин гъабхура.

Ццийин йисан райондиъ тIумтIарин бегьер фициб вуш, фукьан уч дапIнаш аьгъю апIуз ккунди, узу Дербент райондин администрацияйин гъулан мяишатдин гьясиллувалин отделин начальник С. Сеидовдихъди гюрюшмиш гъахьунза.

Страница 6 из 10

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top