ГлавнаяСпорт

Мюгьюдин Урдихановдин гьюрматназ…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

888Улихьна йигъари Хив райондиъ РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Нариман Асваровдин пешкешариз кроссдиан талитар кIули гъушну.

Дупну ккундуки, вахтсуз вуди уьмриан гъушу ихь ватанагьли, РД-йин МВД-йин УСБ-йин полковник Мюгьюдин Урдихановдин гьюрмат уьбхюри, Хив райондиъ улупнайи талитар тешкил апIури йирхьудпи йис ву.

Серенжем ачмиш апIури, талитарин тешкилатчи Нариман Асваровди, му йигъинжагъдин метлеблуваликан гъапну.

Хив райондиъ футболиан талитар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

779Майин 5-6-пи йигъари Хив райондиъ жигьиларин арайиъ футболиан талитар кIули гъушну.

Муниципалитетарин арайиъ футболиан талитар Хив райондин администрацияйи тешкил гъапIнийи. Талитариъ 17 команда иштирак гъахьнийи. Хив райондин главайин заместитель Ярмет Ярметовди къайд гъапIганси, спортдиин машгъул хьували сагъу уьмур хъапIуз ва жигьилар уьмриъ алахьу читинвалариан удучIвуз гьязур апIуру.

Европайин чемпионатдин натижйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голосов)

88Юкьяр дисбан спортдин жюрбежюр жюрйириан Дагъустан Ресубликайиъ кIули гъубшу Европайин чемпионатдиъ Урусатдин сатIи вуйи командайи, 12 гъизилин, 7 арсран ва 4 кемшрин медалар гъадагъну, талитариъ иштирак гъахьи вари командйири гъазанмиш гъапIу медаларин уьмуми гьисабнаъ сабпи йишв гъибисну.

Урусатдин сатIи вуйи командайи гъалибвал гъазанмиш апIбаъ юкьяр дисбан спортдиан вуйи талитариъ иштирак гъахьи спортсменари асас роль уйнамиш гъапIну. Дурари ихь командайиз 6 гъизилин ва 2 арсран медалар гъахну. 2018-пи йисандин Европайин чемпионатдиъ сабпи йишвариз Гьяжимурад Рашидов (61 кг), Мягьямед Къурбанялиев (70 кг), Агьмед Гьяжимягьямедов (79 кг), Артур Найфонов (86 кг), Аьбдурашид Сядулаев (92 кг) ва Владислав Байцаев (97 кг) лайикьлу гъахьну. Кьюбпи йишвар Заур Угуевди (57 кг) ва Ильяс Бегбулатовди (65 кг) гъидисну.

Ихь ватанагьли Европайин чемпион гъахьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

888Мялум вуйиганси, улихьна йигъари Каспийск шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи Аьли Аьлиевдин ччвурнахъ хъайи спортдин Дараматдиъ юкьяр дисбан спортдин жюрбежюр жюрйириан Европайин чемпионат кIули гъубшнийи. Чемпионатдин дахилнаъди апрелин 27-28-пи йигъари спортдин грепплинг жюрейианра талитар гъухнийи. Думу талитарин натижайиъ 77 кило гъагъ айи спортсменарин арайиъ ихь ватанагьли Рамазан Гьясратов Европайин чемпион гъахьну.

Чемпиондин гафариинди, думу Азербайжандиан, Румынияйиан ва Польшайиан вуйи спортсменарихъди кчIих-бариз удучIвну ва дурариин гъалиб гъахьну. Дугъахъди финалиъра талитназ удучIвур Польшайиан вуйи спортсмен ву.

Европайин чемпионат ачмиш гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1 CopyГъубшу гьяфтайиъ Каспийск шагьриъ Аьли Аьлиевдин ччвурнахъ хъайи спортдин Дараматдиъ юкьяр дисбан спортдин жюрбежюр жюрйириан Европайин чемпионат ачмиш апIбахъди аьлакьалу шадлугънан серенжемар кIули гъушну. 

Дагъустан Республикайин хореографияйин артистарин ва театрарин коллективарин артистари, гьацира Москвайиан дуфнайи гимнастари, кIул’инди гъадабгъиш, 300-тIан артухъ артистари лап маракьлу программа улупнийи. Москвайин режиссерари концертдин программа юкьяр дисбан кчIихбар спортдин жюрейиз илтIикIбан тарих улупурайи сягьнйириинди гьязур гъапIну.

КIваин апIуз ккундучуз, Европайин чемпионат апрелин 27-пи йигълан 6-пи майиз кIули гъябгъюра. Душваъ вари дюн’яйин 32 уьлкейиан вуйи спортсменар иштирак шула. Турнириъ 30 комплект медалар тувди.

Самбойиан дюн’яйин Кубок гъадабгъну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.88 (4 Голосов)

88Улихьна йигъари Москва шагьриъ спортдин боевой самбо жюрейиан дюн’яйин Кубок бадали вуйи талитар кIули гъушну. Думу талитариъ Дагъустан Республикайин спортсменарра иштирак гъахьнийи. Ихь ватанагьли Экбер Гьяжиэкберов 74 кило гъагъ айи спортсменарин арайиъ сабпи йишван сагьиб гъахьну.

Дупну ккундуки, Экбери, чемпионатдин вари талитариъ гъалиб хьпахъди сабси, спортдиан вари халкьарин классдин устад хьпан нормативарра тамам гъапIну.

«Боевой самбо узуз цIиб гъагъи жюрейин спорт вузуз, фицики душваъ спортдин къайдйир жарадар ву.

Пуз ккундузузки, му турнирихьна узу Дербент шагьрин «Чемпион» кIуру спортклубдиъ саб вазлин арайиъ гьязур гъахьунза. Яна му турнириъ иштирак хьуз йиз гизаф аьхю аьшкь ади гъабхьнийиз. Гьаддиз, бицIи-бицIи зийнар духьнашра, узу дурарикан саризра мялум гъапIундайза. Гьаз гъапиш, дидиз улихьна вуйи жара талитариз, зиян дубхьнайивал себеб вуди, гъягъюз гъабхьундайзухьан», – гъапнийи спортсменди.

Чемпионатдихьна гьязурди а

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

124Апрелин 24-пи йигъан лисхъан Каспийск шагьриъ Аьли Аьлиевдин ччвурнахъ хъайи спортдин дараматдиъ юкьяр дисбан спортдин жюрбежюр жюрйириан кIули гъябгъру Европайин чемпионатдихьна гьязур духьнайивалин аьхиримжи натижйириз бахш дапIнайи пресс-конференция кIули гъубшну.

Дидиъ РД-йин Правительствойин Председателин сарпи заместитель Анатолий Карибов, вахтназ вуди РД-йин сагъламвалин министрин вазифйир тамам апIурайи Танка Ибрагьимов, РД-йин физический культурайинна спортдин министрин сарпи заместитель Зайнал Салаудинов, Дагъустан Республикайин юкьяр дисбан спортдин Федерацияйин президентдин вазифйир тамам апIурайи Сажид Сажидов ва жарадар иштирак гъахьну.

Дагъустандин спортсменар Европайин чемпионатдихьна гьязур шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

R5A2556 resultУлихьнаси Аьли Аьлиевдин ччвурнахъ хъайи спорткомплексдиъ, багарихьди республикайиъ юкьяр дисбан спортдиан кIули гъябгъру Европайин чемпионатдиз бахш дапIнайи пресс-конференция гъабхьну.

Конференцияйиъ юкьяр дисбан спортдин жюрейиан Урусатдин сборный командайин аьхюну тренер, кьюб ражари Европайин чемпион Аьбдусалам Гьядисов, спортдин му жюрейиан олимпиадайин чемпион гъахьи Аьбдурашид Сядулаев ва Европайин чемпион Ильяс Бегбулатов иштирак гъахьнийи.

Серенжемдиз дуфнайи спортсменариз журналистари багарихьди республикайиъ кIули гъябгъру Европайин чемпионатдихъди, спортсменарин уьмрихъди, спортдиъ алахьру гьядисйирихъди аьлакьалу суалар тувнийи.

Ихь халкьдин кIубан бай

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8yАпрелин 5-пи йигъан Дербент шагьриъ айи «Маракеш» кIуру тебрикнан мажлисар гъахру залиъ табасаран халкьдин вакил, ММА жюрейин спортдин кчIихбариан чемпион, «Дагестан – Файтер» (Мягьячгъала), «Крепость» (Дербент) клубарин спортсмен, Дербент шагьриъ яшамиш шулайи Рустам Керимовдин гъийин вахтнан спортдиъ улупурайи хъуркьувалариз бахш дапIнайи серенжем кIули гъубшну.

Серенжемдиъ Дербент шагьрин главайин вазифйир тамам апIурайи Энрик Муслимов, дугъан заместителар, ГУО-йин начальник Вадим Къулиев, спортсмендин дада Сефьяханум Керимова, Рустамдин хала, шагьрин 1-пи нумрайин мектебдин директор Наида Исмяилова, администрацияйин спортдин отделин начальник Наваи Рзаев, 15-пи нумрайин мектебдин директор Летиф Летифов, Дербент ва Мягьячгъала шагьрарин спортсменар иштирак гъахьну.

UFC-йин чемпион

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 (2 Голосов)

8 1Дагъустандин спортсмен Гьябиб Нурмягьямедов – вари дюн’яйиз машгьур духьнайи спортдин кчIихбариан талитар кIули гъухурайи UFC тешкилатдин пучIу гъагънан жюрейин чемпионвалин чIулин сагьиб гъахьи Урусатдин сарпи спортсмен ву. Апрелин 8-пи йигъан Нью-Йорк шагьриъ UFC 223 турнирин асас кчIихбар Гьябиб Нурмягьямедовдин ва америкайин спортсмен Эл Яквинтайин арайиъ гъахьнийи. Спортдин пишекарвалин рякъюъ Гьябиб Нурмягьямедовдин му 26-пи гъалибвал ву.

Аэропортдиъ

КчIихбар духьну хъайигъан (9-пи апрелиъ) Мягьячгъалайин аэропортдиз Гьябиб Нурмягьямедов къаршуламиш апIуз швнуд-сад агъзур кас уч гъахьнийи. Дурарин арайиъ РД-йин Гьюкуматдин Председатель Артем Здунов, вахтназ вуди РД-йин спортдин министрин вазифйир тамам апIурайи Мягьямед Магьямедов, спортдин юкьяр дисбан жюрейиан олимпиадайин чемпион Аьбдурашид Сядулаев ва хайлин жарадар айи.

Страница 4 из 15

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top