ГлавнаяЮбилей М.-С. И. УмахановаВатандиз бахш гъапIу уьмур

Ватандиз бахш гъапIу уьмур

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (4 Голосов)

2018 06 09 145841Июндин 6-пи йигъан Урусатдин, Дагъустандин гьюкуматдин ва жямяаьтлугъ кас Мягьямед-Салам Ильясович Умаханов бабкан гъахьихъан мина 100 йис тамам гъабхьну.

М.-С.Умахановдин ччвурнахъди Дагъустандин артмиш’валин саб аьхю девир аьлакьалу ву. ЦIудахар кIуру дагълу бицIи гъулаъ бабкан гъахьи М.-С.Умаханов, кьялан мектеб ккудубкIну, Дагъустандин балугъарин промышленностдин техникумдик урхуз кучIвнийи. Техникум заан аьгъювалариинди ккудубкIу жигьил 1937-пи йисан ВЛКСМ-дин Мягьячгъалайин шагьрин комитетдин секретарди ктагънийи. Ватандин Аьхю дявдин йисари Умаханов ригъ алабхъру терефнан, Кьялан, Брянскдин, Прибалтикайин 2-пи ва Белоруссияйин 1-пи фронтариъ женг гъабхури, ихь уьлкейин ва харижи уьлкйирин аьтрафариин кIули гъушу мяналу операцйириъ иштирак гъахьнийи, 525-пи стрелковый полкнан парторгди гъуллугъ гъапIнийи. Дугъаз гизаф кьадар орденар ва медалар айи.

СССР-ин Дявдинна гьюлин кьувватарин гъуллугънаан удучIвбан кьяляхъ М.-С.И.Умаханов багъри республикайиз гъафнийи. Думу ВКП(б)-йин Дагъустандин обкомдин дявдин отделин заведующийин гъуллугънаъ тяйин гъапIнийи, хъа 1952-пи йисан август вазлилан 1953-пи йисан апрелин вазлизкьан Избербашдин округдин исполкомдин председателди, 1953-пи йисан апрелин вазлихъан мина пчIу ва ипIру-убхъру сурсатдин промышленностдин министрди гъилихнийи.

Чан уьмриъ Мягьямед-Салам Ильясович Умаханов КПСС-дин Къарабудагъкент райондин сарпи секретарди, Дагъустан АССР-ин министрарин Советдин Председателди, КПСС-дин Дагъустандин обкомдин сарпи секретарди гъилихну, Дагъустандин АССР-ин ва СССР-ин Верховный Советдин депутатди гъахьну.

М.-С.Умахановдин кюмекниинди Къарабудагъкент район кьяляхъ хъайи районарин арайиан кIакIначи районарин дахилназ удубчIвнийи.

М.-С.Умаханов ДАССР-ин министрарин Советдин председателди, КПСС-дин Дагъустандин обкомдин сарпи секретарди лихурайи йисари республикайиъ промышленностдин карханйир ва экономикайин цирклар арайиз гъахнийи: электротехникайин, приборар тикмиш апIру, станокар ва гьацдар жара заводар, Чиркейин ва Чирюртдин ГЭС-ар тикмиш гъапIнийи, Сулакдин гидрокаскаддин кьюб чIатху гидро-электростанцйир – Ирганайин ва Миатлийин ГЭС-ар ккергънийи, промышленностдин 50-тIан зиина карханйир, цIийи жюрейин мектебар лихуз хъюгънийи. Гъулан мяишатдиъ чатIху гьясиллувалин карханйир арайиз гъафнийи.

М.-С.Умаханов СССР-ин Верховный Советдиъ Дагъустандин терефнаан 30 йисан табиаьт уьбхбан ва табиаьтдин девлетар мянфяаьтлуди ишлетмиш апIбан комиссия-йин кIулиъ ади гъилихну. Дугъу вари чан аваза республикайиз союздин министерствйирин ва идарйирин мумкинвалар цIийи карханйир ва яшайишдин инфраструктура арайиз хувалиина жалб гъапIну. КПСС-дин XXV-пи съезддиъ думу удучIвну улхбан кьяляхъ республикайиъ санаторйирна курортар, туристарин комплексар арайиз хувалин, Каспий гьюлин экологияйин гъурулуш уьбхбаан мюгькам къарарар кьабул гъапIнийи.

Депутат М.-С.Умахановдин тешкиллувалиинди региондиъ машинар тикмиш апIбан, пчIу, ипIру-убхъру сурсатарин промышленностдин карханйир дивувализ лигну, дагълу аьт-рафар индустрияйин маканар гъахьнийи. Диди агьалйир чпин тарихи ватандиъ гъузбаз, багъри чIалар ва аьдатар уьрхбаз артухъ мумкинвалар тувнийи.

М.-С.Умахановдин кюмекниинди Дагъустандиъ университет ва политехнический институт ачмиш гъапIнийи, СССР-ин илмарин Академияйин Дагъустандин филиалин материаларинна техникайин бина мюгькам гъапIнийи, милли литература ва искусство за хьуз, спортдин цирклиъ хъуркьувалар гъада-гъуз хъюгънийи.

Мягьямед-Салам Умахановдиз Дагъустандиъси, рес-публикайин гъирагъариъра аьхю гьюрмат айи. Гъунши республикйирихъди чвевалин аьлакьйир йитIбак дугъан аьхю пай ка.

М.-С.Умахановдин гизаф ужуб кьисмат чан халкьдиз, чан уьлкейиз гъуллугъ апIбан чешне ву. Дагъустанлуйири чпин машгьур ватандашдикан вуйи фикрар гьюрматлуди уьрхюра, Мягьячгъалайиъ дугъаз ядигар дивна, Дагъустандин меркездин саб кючейиз, уьмуми образованиейин мектебдиз, бицIидарин спортдин мектебдиз дугъан ччвур тувна, гьар йисан дугъан гьюрматназ вари халкьарин арайиъ боксдиан талитар гъахура.

Комментарии:

Top