ГлавнаяВыборы 2018

Сечкйирихьна гьязурвал ахтармиш апIури

сечкйир1Мялум вуйиганси, мартдин 18-пи йигъан Урусатдиъ вари гьюкуматдиз важиблу сечкйир кIули гъягъиди. Президент ктагъбан сечкйирихьна гьязурлугъарра йишвариин сикин дарди гъахура.

Гьаци, улупнайи месэлайиан Хив райондин гьякьикьат гьял апIури, улихьна йигъари райондин администрацияйиъ РД-йин Совбездин секретарин сарпи заместитель Сефербег Гьямидовдин иштирак’валиинди сечкйирихьна гьязурлугъар гъахбан жавабдар комиссияйин совещание кIули гъубшну.

– Мартдин 18-пи йигъан улупнайи месэлйир гьял апIури, сечкйирин ачухъвализ, му йигъан сечкичйир артухъди жалб апIбаз дикъатлу фикир тувну ккунду. Гьарсар касди чан улихь дивнайи месэлйир вахтниинди ва ерийиинди тамам апIбалан сечкйир заан дережайиъди гъахбан месэлйирра асиллу шула. Му йигъан гьарсар касди чан ватандаш’валин буржи тамам апIрувалиин инанмиш вуза, – гъапну серенжемдин эвелиъ райондин глава Бейдуллагь Мирзоевди.

Сечкйирихьна гьязур шула

14.02Саб вазлилан Урусатдиъ кIули гъягъру Урусатдин Президент ктагъбан сечкйириз гьамусяаьт вари йишвариъ гьязур шула. Аьхиримжи вахтна политикайихьна маракьлувал адрударинра му сечкйирихьна фикир жалб дапIна. Дагъустандин Огни шагьриъра му серенжемдихьна ухдитIан гьязур хьуз хъюгъна. ЦIиб улихьнаси шагьрин администрацияйиъ кIули гъубшу совещаниейиъ Зейдуллагь Гьяшимовди серенжемдиъ уч духьнайи администрацияйин пишекрариз ва душваъ айи жюрбежюр тешкилатарин руководителариз, сечкйир ужуб тешкиллувалиинди кIули гъахбан бадали, шагьрин агьалйирихъди ляхин дубхну ккуниваликан гъапну.

«Халкьдин Собраниейин депутатар ктагъбаз вуйи сечкйириъ Дагъустандин Огни шагьриъ дицисдар серенжемар заан тешкиллувалиинди гъягърувал улупну. Шагьрин агьалйир сесер тувбаъ жанлуди иштирак гъахьну. Гъюрайи сечкйирра гьаци ужуди кIули духну ккунду. Агьалйирин ухь`ина вуйи ихтибарвал дудрубгуз ухьу чалишмиш духьну ккунду», - гъапну шагьрин главайи.

Учу гьякьлу сечкйирин терефкрар вуча!

IMG 20180209 WA0017Февралин 9-пи йигъан Хив райондиъ «Учу гьякьлу сечкйирин терефкрар вуча» лишниккди акция кIули гъубшну. Серенжем райондин культурайинна жигьиларин месэлйириз лигру, спортдинна туризмйин отделин вакиларин жягьтлувалиинди Хив РССМ-дин вакилари тешкил гъапIну.

Сечкичйирихьна илтIикIури, акцияйин иштиракчйири дурарикан 18-пи мартди Урусатдин Президент ктагъбан сечкйириъ ватандаш’валин тереф уьбхюб, гьадму гьисабнаан сес тувбалан савайи гюзчивал гъабхбаъ иштирак’вал улупуб тIалаб гъапIну.

Хив РССМ-дин кIулиъ айи Расим Акимовди субут гъапIганси, сечкйирихьна гьязур шули ихь варидарин метлеб, арайиз гъюрайи жюрбежюр читинвалариан намуслуди удучIвну, урусатлуйирин сабвал уьбхбан метлебниинди лайикь Президент ктагъбаъ иштирак хьуб ву.

 

Тешкиллувалиинди гьязур шула

22Февралин 6-пи йигъан «Дагъустан» РИА-йин пресс-конференцйир гъахру залиъ республикайин сечкйирин комиссияйин председатель Мягьямед Дибиров СМИ-йин вакиларихъди гюрюшмиш гъахьну. Дугъу ихь региондиъ мартдин 18-пи йигъаз фицдар гьязурлугъ'валар гъахураш, мялуматар тувнийи.

«Дагъустандиъ Урусатдин Президент ктагъбан сечкйир гъахбан бадали, тешкиллувалин зурба ляхин гъабхура. Сечкйирин комиссйири гьюкмин органарихъди сабси сечкйирин кампания хатIасузди гъабхбан серенжемар уьмриз кечирмиш апIура», – гъапну региондин Избиркомдин кIулиъ айири.

Дербент шагьур сечкйирихьна гьязурди а

image3Аьхиримжи вахтна Урусатдиъ яшамиш шулайи агьалйири чпин фикрар ццийин йисан мартдин 18-пи йигъан кIули гъягъру Урусатдин Федерацияйин Президент ктагъбан сечкйириина жалб дапIна. Гьарсаб шагьрин, гъулан муниципалитетдин администрацйириъ, му сечкйир ужуб тешкиллувалиинди кIули гъахбан бадали, зегьмет зигуз хъюгъна.

Дербент шагьур му важиблу серенжемдихьна фици гьязур шулаш аьгъю апIбан бадали, узу шагьрин ТИК-дин председатель Гьямидин Гьяжиаьгьмедовдихъди ва 0488-пи нумрайин участокдин комиссияйин председатель Шовкет Жаватовдихъди гюрюшмиш гъахьунза.

Выборы - 2018

Президент ктагъбан сечкйирин гьякьнаан

111112018-пи йисан мартдин 18-пи йигъан Урусатдин Федерацияйиъ Президент ктагъбан сечкийир кIули гъягъиди. Гьаддиз телевидениейиан улупурайи передачйириъ, чапдиан удучIвурайи газатариъ, интернетдиъ му месэлайихъди аьлакьалу вуди гизаф кьадар сюгьбатар, улхбар-рахбар гъахура. Гьелбетда, му месэлайин зиин фикир дарапIрайи кас адаршул, фицики му сечкйир – гьюкуматдин политикайин уьмрин варитIан важиблу месэла ву. 

Урусатдин Федерацияйин Конституцияйиз асас вуди, президент ктагъбан сечкйир улихьна ражари уьлкейин глава ктагъу вазлин кьюбпи элгьет йигъан духну ккунду. Владимир Путин 2012-пи йисан мартдин вазлиъ кIули гъуху сечкйириъ гъалиб гъахьнийи. Гьаддиз лигну, уьлкейин президент ктагъбан сечкйир мартдин вазлин 11-пи йигъан кIули душну ккундийи. Амма 2017-пи йисан Госдумайин депутатари къанундиъ дигиш’валар тIаъбан теклиф кьабул гъапIнийи. Думу теклифназ асас вуди, сечкйир гъахру йигъ мартдин шубудпи элгьет йигъ’ин, яна 2018-пи йисан мартдин 18-пи йигъ’ин алабхъура.

В Дагестане начался прием заявлений о включении в список избирателей по месту проживания

выборы В соответствии с законодательством РФ граждане страны имеют право проголосовать в день выборов Президента России на любом территориальном избирательном участке по месту проживания.
Граждане, проживающие не по месту регистрации, могут подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту пребывания.
Прием заявлений избирателей на участие в голосовании в республике будет проходить с 31 января по 12 марта текущего года.

Магомед Дибиров: «Мы должны создавать необходимые условия для каждого кандидата»

2222333444Председатель Избирательной комиссии Республики Дагестан Магомед Дибиров рассказывает о ходе и особенностях избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Корр.: На каком этапе сейчас находится президентская предвыборная кампания? И какова в ней роль Избирательной комиссии Республики Дагестан?

М.Дибиров: Прежде всего, мы должны учитывать, что у нас проходит федеральная избирательная кампания. Это означает, что непосредственно организацией этого процесса занимается Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Именно она взаимодействует с кандидатами и, соответственно, организует проведение выборов.

Хив райондиъ Президентдин сечкйирихьна гьязур шула

d«Хивский район» МО-йин администрацияйиъ гьаму йигъари муниципалитетдин глава Бейдуллагь Мирзоевдин гюзчиваликкди яркьу совещание кIули гъубшну.

Душваъ иштиракчйирин асас фикир мартдин 18-пи йигъан Урусатдин Президент ктагъбан сечкйир кIули гъахбан улихьна йишвариин лазим вуйи серенжемар духну ккунивалиина жалб гъапIну.

– Сечкйир лазим дережайиъди гъахбан бадали, саки гьарсаб ерли поселениейиъ йишвариин къанундин тIалабариз асас вуди ва вахтниинди лазим ляхин дубхну ккунду.
Шаксуз, РФ-йин Президент ктагъбан сечкйир ухьуз гьарсариз мяналу серенжем ву. Яшайиш жигьатнаан му гьядиса аьхю мяна айиб ву. Гьаддиз улупнайи ватандаш’валин буржи тамам апIбахьна ухькан гьарсар жавабдарвалиинди янашмиш духьну ккунду. Сечкйир заан дережайиъди гъахбаъ сечкйир гъахру комиссйирин вакилари важиблу роль уйнамиш апIура. Дурарихъди гъаврикк ккаъбан серенжемар тешкил апIуб лазим ву, – къайд гъапIну Б.Мирзоевди.

Страница 1 из 2

Top

Счетчик Index