ГлавнаяЮбилеиДявдин игит

Дявдин игит

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

64 nИхь уьлкейиъ Ватандин Аьхю дявдикан ихтилат деребхьу инсан имдаршул. Гьацира дидин пис женгарин канчIар гизаф гъуларик куркIну. Ихь азадвал бадали фукьан игитари чпин жанар дивну, чпин бабариз анжагъ чпикан вуйи кIван хиялар гъитну? Хъа хизанарихьна хътакуз кьисмат гъабшидари думу дявдин гъамлу дакьикьйир ва сяътар гьаргандиз кIваин гъитна. Гьадму читин йигъар Гьясан Ражабович Ражабовдира гъира чан кIваъ уьрхюра.

Думу 1923-пи йисан майин шубудпи йигъан Халагъ гъулаъ нежбрин хизандиъ бабкан гъахьну. Дугъан адашдиз Ражаб, хъа дадайиз Зубайдат кIуйи. Дурар кьюридра колхоздиъ лихурайидар вуди гъахьну. Гьясан Ражабовичдин байвахт гизаф читинуб гъабхьну. Фицики гъубшу аьсрин 20-пи йисари улубкьу гаш'вали инсанариз хайлин зарар тувнийи. Байвахтнахъан мина жигьил ляхнихъ гизаф юкIв хъайир вуйи. БицIивализ дилигди, гьарган хулан ва гьацира колхоздин ляхнариъ кюмекчиди шуйи.
Дугъу Аьлимягьямедов Пачай халуйин хулаъ ачмиш дапIнайи мектебдиъ юкьуб класс ккудукIуру, хъасин Ярса гъулан тамам дару мектебдиъ урхуб давам апIуру. 1939-пи йисан Дербент шагьрин педучилищейик урхуз кучIвру. Гьаму йисан Финляндияйихъди дяви ккебгъувал себеб вуди урхурайидарин стипендия хътабтIнийи, ипIруб-убхъруб масу тувру туканарихъ аьхю нубатар хьуз хъюгънийи. Гьясан Ражабовичдихьан сарун урхуб давам апIуз гъабхьундайи, ва думу гъулаз кьяляхъ хътакуз мажбур шулу.
Гъулаъра думу ляхин адарди гъузундар: 1942-пи йисазкьан Халагъ гъулан советдин секретарди лихуру. 1942-пи йисан Баккуйин эскервалин училищейи гъулан жигьил секретариз армияйиз гъягъюз теклиф хътапIуру. Мидиз улихьна Гьясан халуйин аьхюну гъардшар Гъурбанялдизра, Исмяилизра гьацдар теклифар гъафнийи. Думу Кавказдин гъирагъдиъ айи фронтдиз гьаъру. Немцари Кавказдиина гьюжум апIурайи вахтна, нафтлин буругъар уьрхбан бадали, Баккуйин эскервалин училищейин курсантарин дивизия тешкил гъапIну. Му дивизияйиъ Гьясан Ражабовдихъди миржирсана ватанагьлийи 11-пи гвардияйин корпусдин 9-пи армияйиъ гъуллугъ апIури гъахьну.
Жигьил женгчйириз читинвалар гизаф алахьну, гьаз гъапиш фашистарин кьушмари Кавказ вари терефариан кьяляъ тIапIнайи, мидланра гъайри, Турцияйин шубудварж агъзур кас айи кьушум душмнин тереф бисуз гьязурди айи. Немцарин кьушмин яракьлувал заануб вуди гъабхьнушра, совет игитари му пис женгнаъ гъалибвал гъадабгъну. Осетияйин жилариин гъахьи йивбариъ хайлин эскрари чпин жанар ватан бадали гьаргандиз мушваъ дивну.
Женгнаъ телефондин линия дючIюбгънади хьпаз лигну, совет эскрарихьан чпи гъадабгъу гъалибваликан штабдиз хабар тувуз шули адайи. Линия диш апIбан ва зийнар духьну чIивиди имбудар имиш ахтармиш апIбан бадали, Гьясан Ражабов санбатдиз гьаънийи.
Женг гъубшу йишвхьан тина гъягъюрайиган, дугъаз шли-вуш бабан чIалнинди дих апIури, кюмек апIуз миннат апIури ебхьуру. Гьарган кюмекназ гъюз гьязур вуйи Гьясан гьялакди дихнахъди жаргъуру. Гъафириз дихар апIурайир зийнар духьнайи чан ватанагьли, Гурихъ гъул'ан вуйи Гьямид Сеферов аьгъю шулу. Ражабовди зийнар духьнайи эскер чан кьял'ин илитну санбатдиз гъахуру. Дурар кьюридди гъира юлдаш'вал уьбхюри ими. Чан уьмур аьжаликкан ккадабгъу Гьясан халуйин игит гьунар Гьямид Сеферовдин затра кIваълан дурубшур.
Му гьядисайин кьяляхъ, декабрин 22-пи йигъан, Осетияйиъ гъаши нубатнан йивбариъ Ражабовдин арччулну ликриз гъагъи зиян гъабхьнийи. Йирхьуд йигъан Мягьячгъалайин аьзарханайиъ гъитну, думу Дербент шагьриъ айи аьзарханайиз гьаънийи. Душваъ йишв адарди хьпаз лигну, думу Баккуйиз гьаъру. Хъа Баккуйин госпиталра абцIнади шулу ва душв'ан зийнар духьнайидар вари Тифлисдиз гъахуру. Тифлисдиъ думу 1943-пи йисан январин 6-пи йигъазкьан гъузру, хъасин, женг гъабхуз шулдар кIуру справка гъадабгъну, гъулаз хъадакну гъюру.
Гьясан халу гъира Халагъ гъулаъ аьхю ва гьюрматлу хизандиъ яшамиш шула. Яшлувализ дилигди, дугъу чан худлариз ва гъулан жигьилариз ватанпервервалин дарсар туври шулу. Гъит дугъан сагъ’вал артухъ ибшри!

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top