ГлавнаяЮбилеиКомсомолиз барабар вуйи тешкилат гъабхьундар

Комсомолиз барабар вуйи тешкилат гъабхьундар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голосов)

C 3ВЛКСМ-дин 100 йисаз

Гъийин деврин жигьилариз комсомолин тешкилатдикан фукIара аьгъдар. Йиз хулаъ гьамусра комсомолин билет имийиз, узуз думу гатIабхьуз ккун гъабхьундарзуз. КIваин илмийиз, узу мектебдиъ урхурайиган, учуз фукIара дарпиди, вари саб классдиз уч дапIну, учу хулариз дурушри кIури, раккнар бурмихьди хъяргъю вахт. Комсомол тешкилатдик кауз Хючназ хъади гъягъбанди ву кIури, фици-вуш аьгъю гъабхьнийчуз. Абйир-бабарин ихтияр адарди, узу наанкIара гъушур дайза. Гьаддиз, унчIв’ан тина удучIвну, хулаз гъушнийза. Учв коммунист вушра, йиз адашди узуз: «Лап ужуб гъапIунва», – гъапнийи.

Дюзди гъапиш, думу вахтна гъулариъ айи мектебариъ тербияйин ляхнариз фикир туври, серенжемар гъахури гъахьундар. Комсомолин тешкилатдик узу Буйнакск шагьрин педучилищейиъ урхурайи вахтна кучIвунза. Училищейиъ ватанпервервалин тербияйиз гизаф фикир тувуйи. Комсомолин тешкилатра ужуб дережайинуб вуйи. Студентар вари терефариан артмиш апIуз чарйир зигури, ккундушра-ккундаршра жюрбежюр серенжемариъ иштирак хьуз гъитуйи. Шагьрин вари студентарихъди ватанпервервалин тербия тувру серенжемар гъахру Ватандин Аьхю дявдин иштиракчи, краевед, журналист, писатель, Дагъустандин ва РСФСР-ин лайикьлу мялим Булач Гьяжиев (Советарин Союздин Игит Мягьямед Гьяжиевдин гъардаш) гъира кIваин илмийиз. Гъи думугандин политикайиз аькси вуйидар ашра, октябрятарин, пионерарин ва комсомоларин тешкилатари гъабхури гъабхьи ляхниз ухшар вуйибкьана амдар.
Комсомолин тешкилат арайиз гъяйиз, Февралин революцияйин вахтна жигьил рабоч-йирин ва нежбрарин тешкилатар арайиз гъюз хъюгънийи. 1917-пи йисан Петрограддиъ жигьил рабочйирин Социалист союз (ССРМ) арайиз гъафну. Гьюкуматдин аьгьвалатназ лигну, йигълан-йигъаз жигьилар жямяаьтлугъдин политикайиъ жанлуди иштирак хьуз хъюгъру. Гьамци мушвахь-тушвахь арайиз гъюрайи жигьиларин тешкилатар сатIи апIувал В.И.Лениндин жягьтлувал вуди гъабхьну.
1918-пи йисан октябрин 29-пи йигъан Вариурусатдин съезддиъ жигьил рабочйиринна нежбрарин союзар саб тешкилатдиз сатIи апIбан къарар адабгъну ва му цIийи союздин ляхин большевикарин коммунист партияйин регьберваликкди гъябгъруб тасдикь гъапIну. Хъа 1924-пи йисан июлин вазлиъ му союздиз В.И.Лениндин ччвур тувну ва 1926-пи йисхъан мина Варисоюздин тешкилатдиз ВЛКСМ пуз хъюгъну. Му тешкилатди чан жергйириъ Советарин Союздин жигьилар сатIи апIуйи ва коммунизмдин рюгьниинди дурариз тербия тувуз, жямяаьтлугъдин арайиъ цIийи тикилишар дивбаъ иштирак хьуз ва гьацира гьарсар байна риш вари терефариан артмиш апIуз фикир туври гъахьну. ВЛКСМ-дин усулиинди, комсомолин тешкилатдиз 14 йислан 28 йисазкьан яш вуйи жигьилар кьабул апIуйи. Колхозариъ, совхозариъ, заводариъ, фабрикйириъ, урхбан идарйириъ, армияйиъ ва гьацира гьарсаб тешкилатдиъ комсомолин тешкилатар ади гъахьну.
ВЛКСМ-дин вартIан заан орган – Варисоюздин съезд вуйи, хъа съездарин арайиъ ВЛКСМ-дин Центральный комитет айи. Ватандин Аьхю дявдин йисари комсомолин 3,5 агъзур вакилариз Советарин Союздин Игит кIуру ччвур тувну, 3,5 миллион жигьилар жюрбежюр орденаринна медаларин сагьибар гъахьну. 1945-пи йисан ВЛКСМ-диз Лениндин орден тувну. 1941-1945-пи йисари гъабхьи Ватандин Аьхю дявдин кьяляхъ, фашистари ккидипнайи мяишат цIийикIултIан ужуб гьялназ хпаъ жанлуди иштирак хьпаз лигну, 1948-пи йисан ВЛКСМ-диз Лениндин кьюбпи, хъа 1956-пи йисан целинайин аьсрариинди бегьер дархру жилар бегьер тувуз шлударси апIбаъ ужуб зегьмет зигбаз лигну, Лениндин шубубпи орденар тувру.
1968-пи йисан ВЛКСМ-дин 50 йис хьпахъди аьлакьалу вуди, му йисарин вари хъуркьувалариз лигну, дидиз Октябрин революцияйин орденра тувру. Му тешкилатдин вари тарихдиъ дидин жергйириъ 200 миллионтIан артухъ жигьилар ади гъахьну.
1991-пи йисан Советарин Союз ккадабхъиган, ВЛКСМ тешкилатдин ляхинра кку-дубкIну. Кьяляхъна йисари коммунистарин партияйин жягьтлувалиинди жигьиларин мицдар тешкилатар тешкил апIуз чарйир зигури гъахьнушра, ВЛКСМ-диз барабар тешкилат гьелелиг адар. Гьаддиз ихь гъийин деврин жигьилар рягьятди терроризмдин, экстремизмдин, наркоманияйин ва пиянисккавалин рякъяриъ ахъра.

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top