ГлавнаяЮбилеи

Дявдин игит

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

64 nИхь уьлкейиъ Ватандин Аьхю дявдикан ихтилат деребхьу инсан имдаршул. Гьацира дидин пис женгарин канчIар гизаф гъуларик куркIну. Ихь азадвал бадали фукьан игитари чпин жанар дивну, чпин бабариз анжагъ чпикан вуйи кIван хиялар гъитну? Хъа хизанарихьна хътакуз кьисмат гъабшидари думу дявдин гъамлу дакьикьйир ва сяътар гьаргандиз кIваин гъитна. Гьадму читин йигъар Гьясан Ражабович Ражабовдира гъира чан кIваъ уьрхюра.

Думу 1923-пи йисан майин шубудпи йигъан Халагъ гъулаъ нежбрин хизандиъ бабкан гъахьну. Дугъан адашдиз Ражаб, хъа дадайиз Зубайдат кIуйи. Дурар кьюридра колхоздиъ лихурайидар вуди гъахьну. Гьясан Ражабовичдин байвахт гизаф читинуб гъабхьну. Фицики гъубшу аьсрин 20-пи йисари улубкьу гаш'вали инсанариз хайлин зарар тувнийи. Байвахтнахъан мина жигьил ляхнихъ гизаф юкIв хъайир вуйи. БицIивализ дилигди, гьарган хулан ва гьацира колхоздин ляхнариъ кюмекчиди шуйи.

Баркаллу зегьметнан вакил

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

1.2Гьаму йигъари Дагъустандин илмарин центрин Гьямзат ЦIадасайин ччвурнахъ хъайи чIалнан, литературайин ва искусствйирин институдиъ табасаран халкьдин машгьур вакил, РД-йин илмарин лайикьлу деятель, филологияйин илмарин доктор, аьлим, профессор Бейдуллагь Ханмягьямедовдин 90 йис хьпаз бахш дапIнайи серенжем кIули гъубшну. 

Серенжем ачмиш апIури, РАН-дин ДНЦ-йин ИЯЛИ-йин директор Мягьямед Мягьямедовди Бейдуллагь Ханмягьямедовдин уьмрикан, институтдиъ лихурайи йисари дугъу тартиб гъапIу ва чапдиан адагъу хайлин учебникарикан, пособйирикан, дугъан илмиз лигбан маракьарикан ва машгьур аьлимди литературайиъ, чIалнан артмиш’валин цирклиъ гъибту баркаллу шилнакан ктибтну. «Гьяйифки, жюрбежюр себебариан аьлимдихьан чаз айи вари аьгъюваларин кьувват ишлетмиш апIуз гъабхьундар.  Дугъу хайлин жигьил аьлимариз, чIалнан ишчйириз кюмек гъапIну. Ляхнин юлдшари дугъкан вуйи марцци хиялар гьаммишан кIваъ уьрхюра», – къайд гъапIнийи Мягьямед Мягьямедовди. 

Дагъустандин радиойин 90 йис

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

алиханова0Мялум вуйиганси, Дагъустандин радиойиан сабпи ражари вуди 1927-пи йисан 7-пи ноябриъ улхуз хъюгъну. Гьаддихъан мина гьар йисан 7-пи ноябрь Дагъустан Республикайин радиойин Йигъси къайд апIура.

Улихьна йигъари Мягьячгъалайиъ айи Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи РД-йин Милли библиотекайиъ Дагъустандин радиойин 90 йисаз бахш дапIнайи аьхю серенжем кIули гъубшну. Серенжемдиз гьамусяаьтна радиойиъ лихурайи, цIиб улихьнаси лихури гъахьи ва радиойин ветеранар вари уч гъахьнийи.

Уч духьнайидарин улихь тебрикнан гаф хьади «Дагъустан» ГТРК-йин директор Луиза Аьлиханова удучIвну гъулхнийи.

Машгьур аьлим Бейдуллагь Ханмягьямедовдин гьюрматназ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

77Ноябрин 7-пи йигъан Хив райондин ЦБС-диъ табасаран миллетдин машгьур аьлим, чIаларин илмарин доктор Бейдуллагь Ханмягьямедовдин гьюрмат уьбхбаз бахш дапIнайи серенжем кIули гъубшну.

Му серенжемдиъ чIалнан илмарин доктор, РАН-дин Дагъустандин илимдин Центрин, чIалнанна литературайин, искусствойин Институтдин доцент Сабрина Шихялиева, шаир Гюлбика Уьмарова, Хив РОО-йин вакилар, мектебариъ табасаран чIалар киврайи саб жерге мялимар, библиотекйирин гъуллугъчйир иштирак гъахьну.

Октябрин революцияйин 100 йис

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

22Гьаму йигъари ухьу Аьхю Октябрин революцияйин 100 йис къайд апIидихьа. Му юбилей къаршуламиш апIури, жюрбежюр аьлимари, писателари ва гьацира ухькан гьарсари къабпи аьсрин эвелиъ гъабхьи му гьядисайиз чпин кьимат тувра. Дугъриданра, гъийин вахтна «гьамци гъапIундайиш ужу хьибдийи» гъапну кIури, думу вахтнан гъавриъ ахъуз чалишмиш хьпан бадали, думугандин жямяаьтлугъдин аьгьвалатнахьна илтIикIну ккуниб кIваълан гьархну ккундар. Февралин революцияйин кьяляхъ, паччагь Николай Кьюрпир ултIуккиган, Керенский кIулиъ ади Вахтназди вуйи правительство тешкил гъапIну.

Шикиллу кьисмат

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

4yУрчIвцIурпи йисарихъан Москвайиъ Литинститут дурхну ккудубкIбан кьяляхъ Дагъучпедгиздиъ лихуз хъюгъиган, Мягьячгъалайиъ дуланмиш шулайикьан хайлин ихь ватанагьлийири узу кIулиъ ади гъахури гъахьи жямяаьтлугъ мяракйириъ аьхю аьшкьниинди иштираквал апIури шуйи. Хъа жямяаьтлугъдин арайиъ гьаруриз кьувват ибшри пуз ва шлубкьан ужуб аннамиш апIуз аьгъю, багъри чIалниинди гъапи гьар гафнан илтIикIувал гьисс апIуз удукьру, марцци инсанвал кайи касарикан, гъийин вахтнаъси, вахтар гъягъбалан кьяляхъра пиди.

Яратмиш апIбан вечер гъабхну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

777Улихьна йигъари, яна октябрин 27-пи йигъан, Табасаран райондин культурайин Хулаъ табасаран шаир Аьбдулмажид Къурбановдин бабкан духьну 60 йис хьпахъди аьлакьалу яратмиш апIбан вечер гъабхьну.

Райондин администрацияйи ва РД-йин писателарин Союзди тешкил дапIнайи думу серенжемдиъ Табасаран райондин глава Алавудин Мирзабалаев, вахтназ вуди РД-йин жигьиларин ляхнариз лигру министрин вазифйир тамам апIурайи Мягьямед Къурбанов, вахтназ вуди райондин администрацияйин главайин вазифйир тамам апIурайи Иса Исаев, дугъан заместителар, РД-йин писателарин Союздин председатель, Дагъустандин халкьдин шаир Мягьямед Аьгьмедов, Дагъустандин халкьдин шаир Аминат Аьбдулманапова, РД-йин писателарин Союздин табасаран секцияйин кIулиъ айи Сувайнат Кюребегова, табасаран шаирар Пирмягьямад Асланов, Шагьвелед Шагьмарданов, Аьбдурягьим Аьбдурягьманов, Шюшеханум Керимова ва жара касар иштирак гъахьну.

Къайд апIури имдру машквар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

9y(Аьхю Октябрин 100 йис хьпаз тялукь вуди)

Цци ноябрь вазлиъ Аьхю Октябрин социалист революция гъурмиш гъапIхъан тина 100 йис тамам шула. Сабпи ражну официально вуди Аьхю Октябрин социалист революцияйин машквар 1918-пи йисан къайд гъапIну, хъа 1927-пи йислан мина думу йигъ дилихру йигъси мялум гъапIнийи. Ихь уьлкейиъ сабпи ражну вуди думу машквар 1991-пи йисан 7-пи ноябриъ къайд дарапIди гъибтнийи, амма, гьаци вушра, 2005-пи йисазкьан думу йигъ рягьятвал йивру йигъси гъубзнайи.
СССР гъадабгъубси, думу машкварра къайд апIувал ккутIну. Хъа 20-пи аьсриъ 70 йистIан артухъ вахтна 7-пи ноябрь – Аьхю Октябрин социалист революция гъурмиш гъапIу йигъ – уьлкейин календариъ варитIан аьхю ва миллионариинди совет ватандашарин варитIан ккуни машкврарикан саб вуйи.

Наваринское морское сражение

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 20 октября

Бегьерлу рякъюъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)
Аь. Кьурбанов(Аьбдулмажид Къурбановдин 60 йисаз)

Аьбдулмажид Къурбановдихъди 1983-пи йисан таниш гъахьунза. Избербаш шагьрин педучилищейиъ урхурайи узу газатдин редакцияйиз нубатнан литературайин объединениейиз гъафнийза. Думуган «Табасарандин нурар» газатдин коллективди яратмиш апIбан рякъюъ айи жигьил наслиз артмиш хьуз аьхю мумкинвалар туври гъахьну. Узу гьеле ургубпи классдиъ урхурайиган, редакцияйиз йиз кьалмин сабпи тажрубйир хътаури гъахьунза. Амма чапдиан удубчIву, газатдик чан сифте кIалбикан саб тематIан гъубзну адру шиир гъябкъган, утанмиш шуйзуз. Йиз ва литературайиъ сабпи гамар алдагъурайи жигьиларин шиърар, макьалйир Аьбдулмажид Къурбановди тартиб апIури гъахьну. 

Страница 5 из 13

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top