ГлавнаяЮбилеи

Дербент райондин 95 йис шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (1 Голос)

4Октябрин вазлиъ, гьар йисан аьдатнаъ абхънайиганси, «Гъизилин чвул» серенжем гъябгъру вахтна, Дербент райондин 95 йис хьпан юбилейихъди аьлакьалу мяракйир гъягъиди. Дурар Мамедгъала посёлокдин стадиондиин гъахбанди ву. Му йигъан вари поселенйири чпин майднар тешкил апIиди. Гьацира ужуб тешкиллувалиинди гьязур дапIнайи культурайин программара улупиди.

Тарихдиъ 95 йис думукьан гизаф вахт дар, я цIибра. Му йисарин арайиъ райондин аьтрафарра, швнур-сар руководителарра дигиш гъахьну. Гьаддихъди сабси экономикана культура гагь за, гагь ис шули гъахьну. 90-пи йисарин читинваларин кьяляхъ, гъулан мяишатдиъси, яшайишдин, вари цирклариъра харжи терефназди дигиш’валар гъахьну. Гьадму йисарихъанмина гъийин вахтназкьан экономикайиъ гьял дапIну ккуни месэлйир алахьури ами. Зегьмет зигуз ккуни, сар-сарихъди албагну яшамиш хьуз аьгъю Дербент райондин агьалйир Дагъустандиъси вари Урусатдизра аьгъю гъахьну.

ДГУ-йи 85 йисандин юбилей къайд гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7Гъубшу гьяфтайиъ Дагъустандин Государствойин университетди чан 85 йисандин юбилей яркьуди къаршуламиш гъапIну. Юбилейин серенжем ДГУ-йин юридический факультетдин актовый залиъ кIули гъубшну. Дидиъ иштираквал апIуз жара уьлкйириан, регионариан хайлин хялар дуфнайи. 

Къайд дапIну ккундуки, 85 йисандин арайиъ Дагъустандин Госу-дарствойин университетдиан 120 агъзуркьан жюрбежюр пишекрар удучIвну. Гъи университетдин 17 факультетдиъ ва 105 кафедрайиъ саки 17 агъзурихьнакьан студентари аьгъювалар гъадагъура.

Праздник в семье

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

3Супругам, прожившим вместе более 75 лет,
глава Хивского района вручил медаль «За любовь и верность»

На прошлой неделе глава Хивского района Бейдуллах Мирзоев вручил супругам Кадимали и Сефие Юзбековым медаль «За любовь и верность».
Медаль «За любовь и верность» – общественная награда, учрежденная в 2008 году оргкомитетом праздника Дня семьи, любви и верности. Ее удостаиваются супруги, прожившие в законном браке более 25 лет и имеющие положительный опыт в воспитании детей.

Вильнюс бадали вуйи дяви

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Ватандин Аьхю дявдин йисари немцарин чапхунчйири Литвайин меркез Вильнюс шубуд йистIан артухъ вахтна дибисну гъабхьну (1941-пи йисан 23-пи июндихъан 1944-пи йисан 13-пи июлиз). 1944-пи йисан 13-пи июлиъ совет эскрарин 3-пи Белорусский фронртди Вильнюс азад апIуру. 

Белоруссияйин меркез Минск немцарихьан азад апIбан кьяляхъ ихь командованиейи 3-пи Белорусский фронтдин улихь 10-12-пи июлиъ Вильнюс ва Лида шагьрар фашистарихьан азад апIувалин метлеб дивнийи.
Немец чапхунчйири Вильнюс чиб душмандихьан уьрхру женг гъабхбан асас даягъси гьисаб апIури гъахьну. Душваъ совет кьушмарихьан гьергну кьяляхъ гъягъюрайи немцарин танкарин 3-пи ва полевой 4-пи армйир сатIи духьнайи.
Гитлерин эскрариз Вильнюс аьхю мяна айи шагьур вуйи.

Рубас нир’ин ургъурайи нурар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3Улихьна йигъари республикайин «Табасарандин нурар» газатдин кIулин редактор, писатель, ихь юбиляр Гьяжимурад Гьясановди Дагъустандин РГВК-йин «Мил» передачайин редактор Мягьямед Гьюсейновдиз жикъи интервью тувну, исихъ думу интервью яркьуди чап апIурача.
- Гьяжимурад, гъи бабкан духьну 60 йис тамам хьувал къайд апIурава. Му уьмриъна ляхниъ ккадапIу саб пай ву. Яв улубкьурайи юбилей мубарак, гележег ярхи уьмур хъайиб ибшри. Жикъиди яв уьмрикан, бабкан гъахьи йишвкан ктибтуз шулин?
- Узу 1956-пи йисан Табасаран райондин Къужник Советдин дахилнаъ айи Хьарагъ гъулаъ бабкан гъахьунза. 1973-пи йисан Шил’арин 8 йисандин мектеб, 1975-пи йисан Хючнаарин кьялан мектеб, 1980-пи йисан Дагъустандин государствойин университетдин филологияйин факультет ккудукIунза.

Аьхю Гъалибвалин Йигъахъди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7Ватандин Аьхю дявдин ветеранар, далу терефнан зегьметкешар, вари дагъустанлуйир аьхю машкврахъди – Гъалибвалин Йигъахъди – кIваантIан тебрик апIураза!
9-пи Май – ихь Ватандин милли дамагънан, кьудратлувалин ва аьхю-валин лишан ву. Гъалибвалихьна вуйи рякъ читинуб вуйи, инсаниятдиз мялум вуйи дявйирикан му дяви варитIан гизаф ифи удубзуб ва бедбахтвалар гъахиб гъабхьну, му гъалибвал ихь Ватандин тарихдин варитIан пашман, гьадму вахтна варитIан аку йигъра ву.

Дявдин иштиракчи,мялим, аьлим, аьяндар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8Ватандин Аьхю дяви. Думу тарихдиз дубшну 70 йистIан артухъ вахт дубхьна. Амма думу ихь халкьдин кIваълан гъябгъюрадар. Думу инсафсуз дявди ихь уьлкейиъ 27 миллионтIан артухъ уьмрар гъухну, агъзрариинди шагьрар ва гъулар ккидирчну. Диди ихь халкьдиз туву зарар ккапIуз шлуб дар. Гьяйифки, Аьхю Гъалибвалин Йигъ багахь гъапIдарра ихь арайиъ лап цIибтIан имдар. Гьадрарикан сар Табасаран райондин Шила гъулан агьали Рамазан Къурбанович Къурбанов ву. Улихьна йигъари Рамазан Къурбановичди бабкан духьну 95 йис хьувал къайд гъапIну. Думу серенжемдиз «Табасаран район» МР-ин администрацияйин глава И.Исаев, райондин администрацияйин главайин заместитель Аь.Аьбдулов ва жара вакилар хяларди гъафнийи.

Сарра кIваълан гьаидархьа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14Дяви ккудубкIну 70 йис гъубшнушра, ухьу думу женгар, инсафсуз душмнихъди машна–машди дийигъу жигьилар, гьамус дурарикан ветеранар духьна, саб вахтнара кIваълан гьаъну ккундар, дурар кIваълан гьауз ухьуз ихтиярра адархьуз. Февралин вазлин 23-пи йигъра Ватан гъюбхдарин ва уьбхрударин Йигъси къайд гъапIунхьа. Дявдин иштиракчйир кьаби духьна, дурарин кьадар йислан-йисаз цIибра шула. Му макьала бикIуз гьязур шули, узу Дербентдин военкоматдин социалин месэлйирин ва пенсйияйихъди тямин апIру отделениейин начальник, подполковник Октай Хамедович Багишовдихъди гюрюшмиш гъахьунза. Узуз Ватандин Аьхю дявдиъ иштирак гъахьи ихь гьюрматлу ветеранариз Дагъустандиъ фициб фикир тувраш аьгъю апIуз ккунди айиб мялум гъабхьиган, О.Багишовди дурариз Урусатдин жара пIипIариътIан артухъдира, фукъан удукъуруш, гьадмукьан кюмек апIурайивал тасдикь гъапIну. 

Мягьямед-Расулин 80 йис

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11Дагъустандин халкьдин писатель, республикайин машгьур прозаик, литературовед, драматург Мягьямед-Расул Расулов 1936-пи йисан Дахадаев райондин Къубачи гъулаъ бабкан гъахьну. Дугъу Дагъустандин С.Стальскийин ччвурнахъ хъайи педагогический институт (гьамусдин ДГУ) ва Москва шагьриъ М.Горькийин ччвурнахъ хъайи Литературайин институтдин литературайин Заан курсар ккудукIну. 

Мягьямед-Расул Расуловичди, сифте багъри гъулаъ мектебдиъ мялимди лихури, республикайин «Лениндин пайдагъ» газатдихъди аьлакьйир уьрхюри гъахьнийи. Хъасин Дагъустандин китабарин чапханайин редакторди, кIулин редакторди ва директорди, КПСС-дин Дагъобкомдин пропагандайин ва агитацияйин отделин чап апIбарин секторин заведишди, бицIидариз вуйи «Ппази» журналин редакторди гъилихну. Гьамусяаьт думу Дагъустандин китабарин чапханайин директорин теклифчи ву.

Дагъустандин чап апIбан СМИ-йирикан фикрар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Чап апIбан мялуматарин дакьатар агьалйирихьна жюрбежюр мялуматар гъахру важиблу дакьат вуди гъузра. Гъи, мялуматар тувбан гьякьнаан айи гъулайвализ, гьяракатназ лигну, электрондин СМИ-йири чпин аьхю мумкинвалар улупурайи вахтна, чап апIбан мялуматарин дакьатар багарихьди ихь арайиан удучIвиди кIуру фикрар ерхьуру. Хъа думу гъийин газатарин, асас вуди Дагъустандин милли чIалариинди чапдиан удучIвурайи мялуматарин дакьатарин, анжагъ ялгъузди вуйи читин месэла дар. Урусатдин чап апIбарин Йигъан учу республикайин газатарин кIулин редакторарикан дурариз фицдар читин месэлйир алахьураш ктибтуб, электрондин СМИ-йири багарихьди чап апIбан дакьатар арайиан адаъбан улхбарикан чпин фикрар ачухъ апIуб ккун гъапIунча. 

Страница 7 из 9

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top