ГлавнаяЮбилеи

Вильнюс бадали вуйи дяви

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Ватандин Аьхю дявдин йисари немцарин чапхунчйири Литвайин меркез Вильнюс шубуд йистIан артухъ вахтна дибисну гъабхьну (1941-пи йисан 23-пи июндихъан 1944-пи йисан 13-пи июлиз). 1944-пи йисан 13-пи июлиъ совет эскрарин 3-пи Белорусский фронртди Вильнюс азад апIуру. 

Белоруссияйин меркез Минск немцарихьан азад апIбан кьяляхъ ихь командованиейи 3-пи Белорусский фронтдин улихь 10-12-пи июлиъ Вильнюс ва Лида шагьрар фашистарихьан азад апIувалин метлеб дивнийи.
Немец чапхунчйири Вильнюс чиб душмандихьан уьрхру женг гъабхбан асас даягъси гьисаб апIури гъахьну. Душваъ совет кьушмарихьан гьергну кьяляхъ гъягъюрайи немцарин танкарин 3-пи ва полевой 4-пи армйир сатIи духьнайи.
Гитлерин эскрариз Вильнюс аьхю мяна айи шагьур вуйи.

Рубас нир’ин ургъурайи нурар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3Улихьна йигъари республикайин «Табасарандин нурар» газатдин кIулин редактор, писатель, ихь юбиляр Гьяжимурад Гьясановди Дагъустандин РГВК-йин «Мил» передачайин редактор Мягьямед Гьюсейновдиз жикъи интервью тувну, исихъ думу интервью яркьуди чап апIурача.
- Гьяжимурад, гъи бабкан духьну 60 йис тамам хьувал къайд апIурава. Му уьмриъна ляхниъ ккадапIу саб пай ву. Яв улубкьурайи юбилей мубарак, гележег ярхи уьмур хъайиб ибшри. Жикъиди яв уьмрикан, бабкан гъахьи йишвкан ктибтуз шулин?
- Узу 1956-пи йисан Табасаран райондин Къужник Советдин дахилнаъ айи Хьарагъ гъулаъ бабкан гъахьунза. 1973-пи йисан Шил’арин 8 йисандин мектеб, 1975-пи йисан Хючнаарин кьялан мектеб, 1980-пи йисан Дагъустандин государствойин университетдин филологияйин факультет ккудукIунза.

Аьхю Гъалибвалин Йигъахъди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7Ватандин Аьхю дявдин ветеранар, далу терефнан зегьметкешар, вари дагъустанлуйир аьхю машкврахъди – Гъалибвалин Йигъахъди – кIваантIан тебрик апIураза!
9-пи Май – ихь Ватандин милли дамагънан, кьудратлувалин ва аьхю-валин лишан ву. Гъалибвалихьна вуйи рякъ читинуб вуйи, инсаниятдиз мялум вуйи дявйирикан му дяви варитIан гизаф ифи удубзуб ва бедбахтвалар гъахиб гъабхьну, му гъалибвал ихь Ватандин тарихдин варитIан пашман, гьадму вахтна варитIан аку йигъра ву.

Дявдин иштиракчи,мялим, аьлим, аьяндар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8Ватандин Аьхю дяви. Думу тарихдиз дубшну 70 йистIан артухъ вахт дубхьна. Амма думу ихь халкьдин кIваълан гъябгъюрадар. Думу инсафсуз дявди ихь уьлкейиъ 27 миллионтIан артухъ уьмрар гъухну, агъзрариинди шагьрар ва гъулар ккидирчну. Диди ихь халкьдиз туву зарар ккапIуз шлуб дар. Гьяйифки, Аьхю Гъалибвалин Йигъ багахь гъапIдарра ихь арайиъ лап цIибтIан имдар. Гьадрарикан сар Табасаран райондин Шила гъулан агьали Рамазан Къурбанович Къурбанов ву. Улихьна йигъари Рамазан Къурбановичди бабкан духьну 95 йис хьувал къайд гъапIну. Думу серенжемдиз «Табасаран район» МР-ин администрацияйин глава И.Исаев, райондин администрацияйин главайин заместитель Аь.Аьбдулов ва жара вакилар хяларди гъафнийи.

Сарра кIваълан гьаидархьа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14Дяви ккудубкIну 70 йис гъубшнушра, ухьу думу женгар, инсафсуз душмнихъди машна–машди дийигъу жигьилар, гьамус дурарикан ветеранар духьна, саб вахтнара кIваълан гьаъну ккундар, дурар кIваълан гьауз ухьуз ихтиярра адархьуз. Февралин вазлин 23-пи йигъра Ватан гъюбхдарин ва уьбхрударин Йигъси къайд гъапIунхьа. Дявдин иштиракчйир кьаби духьна, дурарин кьадар йислан-йисаз цIибра шула. Му макьала бикIуз гьязур шули, узу Дербентдин военкоматдин социалин месэлйирин ва пенсйияйихъди тямин апIру отделениейин начальник, подполковник Октай Хамедович Багишовдихъди гюрюшмиш гъахьунза. Узуз Ватандин Аьхю дявдиъ иштирак гъахьи ихь гьюрматлу ветеранариз Дагъустандиъ фициб фикир тувраш аьгъю апIуз ккунди айиб мялум гъабхьиган, О.Багишовди дурариз Урусатдин жара пIипIариътIан артухъдира, фукъан удукъуруш, гьадмукьан кюмек апIурайивал тасдикь гъапIну. 

Мягьямед-Расулин 80 йис

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11Дагъустандин халкьдин писатель, республикайин машгьур прозаик, литературовед, драматург Мягьямед-Расул Расулов 1936-пи йисан Дахадаев райондин Къубачи гъулаъ бабкан гъахьну. Дугъу Дагъустандин С.Стальскийин ччвурнахъ хъайи педагогический институт (гьамусдин ДГУ) ва Москва шагьриъ М.Горькийин ччвурнахъ хъайи Литературайин институтдин литературайин Заан курсар ккудукIну. 

Мягьямед-Расул Расуловичди, сифте багъри гъулаъ мектебдиъ мялимди лихури, республикайин «Лениндин пайдагъ» газатдихъди аьлакьйир уьрхюри гъахьнийи. Хъасин Дагъустандин китабарин чапханайин редакторди, кIулин редакторди ва директорди, КПСС-дин Дагъобкомдин пропагандайин ва агитацияйин отделин чап апIбарин секторин заведишди, бицIидариз вуйи «Ппази» журналин редакторди гъилихну. Гьамусяаьт думу Дагъустандин китабарин чапханайин директорин теклифчи ву.

Дагъустандин чап апIбан СМИ-йирикан фикрар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Чап апIбан мялуматарин дакьатар агьалйирихьна жюрбежюр мялуматар гъахру важиблу дакьат вуди гъузра. Гъи, мялуматар тувбан гьякьнаан айи гъулайвализ, гьяракатназ лигну, электрондин СМИ-йири чпин аьхю мумкинвалар улупурайи вахтна, чап апIбан мялуматарин дакьатар багарихьди ихь арайиан удучIвиди кIуру фикрар ерхьуру. Хъа думу гъийин газатарин, асас вуди Дагъустандин милли чIалариинди чапдиан удучIвурайи мялуматарин дакьатарин, анжагъ ялгъузди вуйи читин месэла дар. Урусатдин чап апIбарин Йигъан учу республикайин газатарин кIулин редакторарикан дурариз фицдар читин месэлйир алахьураш ктибтуб, электрондин СМИ-йири багарихьди чап апIбан дакьатар арайиан адаъбан улхбарикан чпин фикрар ачухъ апIуб ккун гъапIунча. 

Сувайнат Кюребеговайин юблией къайд гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

8Ноябрин 27-пи йигъан Табасаран райондин центр Хючна гъулаъ табасаран шаир Сувайнат Кюребеговайин 50 йис хьпан юбилей къайд гъапIну. Душваъ «Табасаран район» МО-йин глава А.Мирзабалаев, райадминистрацияйин глава И.Исаев, РД-йин писателарин Союздин председатель, Дагъустандин халкьдин шаир М.Аьгьмедов, филологияйин илмарин кандидат Аь.Аьшурбегов, «Дагъустан дишагьли» журналин жавабдар секретарь А.Аьбдурягьманова, табасаран шаирар Шагьвелед Шагьмарданов, Пирмягьямад Асланов, Гьюсейн Аьбдурягьманов, Гьяжимурад ТIеибов, «Ппази» журналин табасаран редакцияйин редактор Ф.Султанова, РД-йин писателарин Союздин секретарь, нугъаярин шаир Анварбег Култаев, лакарин шаир, РД-йин писателарин Союздин секретарь Ильяс Мягьямедов, Хив райондин главайин заместитель Я.Ярметов кIулиъ ади аьхю делегация, Табасарандин жара бикIрудар ва поэзияйиин юкIв алидар иштирак гъахьну.

«Эгер сабаб гъахьундайиш яв дюъйир…»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ноябрин 14 - пи йигъан Дербент шагьрин Лезги театрин аьхюну залиъ ихь халкьдин шаир, дявдин иштиракчи Ибрагьим Шагьмарданов бабкан гъахьихъан мина 100 йис хьпаз бахш дапIнайи мярака кIули гъубшну. Му серенжемдиз аьлимар, культурайин ва литературайин пишекрар, шагьрин ва районарин администрацйирин вакилар, урхбан идарйирин мялимар, студентар, гьацира поэзияйиин юкIв али инсанар уч гъахьну.

Жить по народной совести

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Жить по этой формуле не каждому дано. Особенно тем, кто, управляя районами, городами, регионами, чувствуют себя их хозяевами, «не замечая» обнищания народных масс. Но были и есть такие руководители, которые считают своим гражданским долгом жить только по этой формуле. Среди них и Магомед Юсупович Юсупов, чье 80-летие отмечается 25 ноября 2015 года дагестанской общественностью. 

Страница 8 из 10

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top

Счетчик Index