ГлавнаяЮбилеи

Гьякьикьи шиклиз хура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

КIури шуйи, Дербент шагьриз фикир туври адар. Гьякь ву. Шли фу апIураш, тIурин наанди зигураш, бюджетдин пул фици харж апIураш, чиновникарин ляхнихьна вуйи гьевес фициб вуш, дурари чпин вазифйир фици тамам апIураш, халкьдиз рябкъюра. Дербент шагьур гьякьикьи шиклиз хпан бадали, къайд дапIнайи ва гизаф жара месэлйири фикрар чпихьна жалб апIура. 

Хив райондин 80 йис тамам хьпан гъаншариъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8Хив район 1935-пи йисан 15-пи мартдиъ 15 гъулан Советарин бинайиин арайиз гъафнийи. Хив гъул райондин центрди тяйин гъапIнийи.
Хив райондиъ артмиш’валин дигиш’валар 1966-пи йисан, кьибла Дагъустандиъ жилар тIурччвбан кьяляхъ, хьуз хъюгънийи. Жилар тIурччвбан кьяляхъ, кьюд йигълан, Хивна Дагъустандин Гьюкуматдин делегация айи вертолет гъафнийи. Делегацияйин дахилнаъ РСФСР-ин Верховный Советдин Председатель А.Яснов, ДАССР-ин КПСС-дин обкомдин сарпи секретарь А.Д.Даниялов, ДАССР-ин КПСС-дин кьюрпи секретарь А.В.Корешков, РСФСР-ин агьалйирин гъуллугъар гьуркIбан министр С.В.Бутусов, ДАССР-ин агьалйирин гъуллугъар гьуркIбан министр М.Митаров айи.

Дуствалин лишниккди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10Сабишв’инди гъадабгъиш, гизаф миллетар яшамиш шулайи Дербент шагьур аьсрариинди мясляаьт, сабвал, ислягьвал мюгькам апIбан лишниккди аьхю ва яркьу шула. Тарихдиан ухьуз мялум вуйиганси, Дербент шагьур гъадабгъуз, дидин агьалйириина гьюжум дапIну, дурар мютIюгъ апIуз Ирандин шахар, монголар ва жарадар гизаф чалишмиш гъахьнийи. Амма халкьдин сабвали гъахурайи гьяракатариъ душмнарин кьастар кIулиз удучIвуз гъитундайи. Ислягьвалин политика хъапIри, гьамусра мушваъ яшамиш шулайи мусурмнари, урсари, жугьдари, армянари чпин дин – тIябат, мясляаьт тамам апIура. Гьелбетда, шагьриъ политика дивбакан ва думу дюзди гъабхбакан гизаф ляхин асиллу ву. Гьаму жигьатнаан миллетарин арайиъ дуствал ва ислягьвал мюгькам апIуз шагьрин округдиъ серенжемар гъахура.

Серенжемарихьна гьязур шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Мартдин 25-пи йигъан РД-йин жигьиларин ляхнарин министр Заур Къурбанов «Дагъустан» РИА-йин конференцйир гъахру залиъ республикайин газатарин журналистарихъди гюрюшмиш гъахьну.

Конференцияйиъ дугъу Аьхю Гъалибвалин 70 йис хьпан машквраз, Дербент шагьрин юбилейиз ва гъябгъюрайи йисан жигьиларин форумарин компанйирин месэлйир гьял апIуз министерствойи гъахурайи гьязурлугарикан ктибтну.

Гъалибвал – утканвал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5Инсаниятдин уьмриъ гизаф бахтсуз гьядисйир гъахьну, гьадрарикан саб – Ватандин Аьхю дяви ву. Думу цIа кабхъу йисари яшамиш гъахьи гьарсар кас, йиз фикриан, жвуван кIул’ина, Ватандиина гъафи хатIалувал терг апIуз чалишмиш гъахьну, фицики гьадму хатIалували гьарсарин кIваз, хулаз бахтсузвал гъахну.

Дяви… Ав, фукьан улхбар гъахьишра, узу дявдин читинваларин аьхиризкьан гъавриъ адарза. Узуз, узузси гъийин деврин насларизра, дяви, сифте нубатнаъ, совет халкьарин игитваликан вуйи улхбар, ихтилатар вуди гъузра. Дугъриданра, дявдин женгариъ жвуван Ватандин саламатвал, азадвал бадали агъзрариинди жигьилари чпин жанар фида гъапIну.

Сталинград уьбхбан женгнаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5Клавдия Алексеевна Фридман 1922-пи йисан январин 13-пи йигъан Сталинградский областдин Дубовка шагьриъ бабкан гъахьну. Багъри ватандиъ 10-пи класс ккудубкIган, дугъу Сталинграддин медицинайин институтдик урхуз кучIвуз имтигьнар тувру. Амма, конкурс аьхюб вуди, думу дина кьабул гъапIундар. Гьадму йисан думу Саратовдин гъулан мяишатдин институтдик урхуз кучIвру. Сад йислан, 1942-пи йисан апрелин вазлиъ, комсомоли дих гъапIган, институтдиъ урхурайи шубар чпин хушниинди Ватан уьбхюз армияйиз гъягъюру. Дурарин жергейиъ Клавдия Алексеевнара айи. 

Дугъан саб дафтриъ дявдиъ чав алдабгъу гьарсаб гамракан, гъубху гьяракатнакан хъайи-хъайиси дибикIнайи. Дафтриз гъатху ранг йивнайи, дугъу чав ва чахьна гъюру мухбирари ишлетмиш апIбаан думу йирси дубхьнайи. Ибариз ебхьувал, улариз рябкъювал кьит духьнайи Клавдия Алексеевнайин гьаму дафтриъ вари уьмур а.

Поэт, воин, общественный деятель

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

4Среди имен известных поэтов – воинов, общественных и государственных деятелей Дагестана сияет и имя Муталиба Митарова. Муталиб Митарович прошел сложный жизненный путь.
М.Митаров родился в 1920г. на древней табасаранской земле, воспетой великим Мирзой Калукским, овитой легендами и преданиями, взрастившей немало выдающихся ученых, поэтов.
Будущий поэт вырос в семье крестьянина. Часто юноша отправлялся на заработки с отцом в табасаранские и лезгинские аулы. Наряду с табасаранским он владел и лезгинским языком.

Жигьилариз – Ватанпервервалин тербия

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Жигьилариз тербия тувбан месэлйириз Табасаран райондин администрацияйиъра аьхю фикир тувра. Думу терефнаан «Табасаран район» МР-ин администрацияйин культурайин, спортдин, туризмйин ва жигьиларин политикайин отдели, райондин депутатарин Собраниейин гъвалахъ тешкил дапIнайи Жигьиларин парламентди, гизаф жюрейин ляхнар тамам апIру жигьиларин Центри, ТОКС-ди, райондин ветеранарин Советди, райондин образованиейин управлениейи ва жара тешкилатари тялукь ляхин гъабхура. Асас вуди думу ляхин аьхиримжи вахтна, совет халкьди фашист Германияйиин Аьхю Гъалибвал гъадабгъну 70 йис хьпан юбилейин гъаншариъ, жанлу дапIна.

Шагьрин юбилей багахь шула

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10РД-йин Гьюкуматди Дербентдин 2000 йис машкварси къайд апIбаз гьязур хьпан ва тялукь серенжемар гъахбан дирекция тешкил гъапIнийи. «Дербент-2000» ГКУ-йин директорвализ тяйин гъапIу Аьли Нурмягьямедовдихъди ич хусуси мухбир Гъазимягьмад Шабалаев гюрюшмиш гъахьну ва сюгьбат гъубхну. Дурарин арайиъ гъабхьи сюгьбат исихъ чап апIурача.
- Аьли Ниматуллагьович, «Дербент-2000» ГКУ-йин вазифйир фицдар ву?
- «Дербент-2000» ГКУ-йин кIулин метлеб – Дербент шагьрин 2000 йисан юбилейихьна гьязур хьувал ва думу машквар къайд апIайиз тикилишчивалин, цIийикIултIан тикмиш, рас апIбан ва объектариъ жюрбежюр жара ляхнар гъахувал ву.

Уьмриъ хас вуйи йишв

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3Табасаран дишагьлийир ухдихъан мина халачйир урхбиинди машгьур ву. Ургуд-миржид йисаъ айи шубар улихьди мектебдиъ сирийихъ ваъ, хъа халачийин дуркьарихъ дусуйи… 

Зумруддихьанра, чан дадайин гьунарниинди, фуну чешнейинуб вушра халачийик улар уьлчIюкьну гугар кахьуз шуйи. Гьадму вахтари Зумруддин урхбак, аьгъювалар гъадагъбак зат мижкьана кади гъабхьундайи.
Йисар гъягъюрайи. ЙицIимиржид йис гъабхьи Зумруд швуваз гъягъбалан кьяляхъ, багъри Гъвандикк гъул’ан удучIвну, чан жилирихъди Дербент шагьрин багахь хьайи батагъандихъна гъягъюру. Дурарихъди жилирин бицIину гъардаш Гьяжибегра яшамиш шулайи. Гьяжибегу сабпи классдиъ урхурайи. Гьамушваъ, чазра хабар адарди, Зумруддин уьмрихьна вуйи лигувал дишлади дигиш шулу. Думу саб фти-вуш сикинсуз апIурайи, кIвак гъалабулугъвал кипнайи…

Страница 9 из 10

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top

Счетчик Index