Эбелцан Хив райондиъ

Лап кюгьне вахтариан мина, мялум вуйиси, дагъустанлуйири цIийи йис къаршуламиш апIувал, табиаьт уягъ хьувал «Эбелцан» машкврихъди сатIи апIура.

Милли халкьарин жюрбежюрвалин девлетлувал себеб вуди, му машквризра жюрбежюр ччвурар тувна: табасаранари дидиз «Эбелцан», лезг-йири – «Яран Сувар», жара халкьари – «Навруз-байрам» кIуру. Амма думу къайд апIбаз дикъатлу фикир тувували вари халкьар сатIи апIура.

Ццийин йисан 16-пи мартдиъ Хив РКДЦ-йин улихь Эбелцан къайд апIбан шадлугъар кIули гъушну. Шадлугъар сяаьт 10-диъ милли мукьмарин гюрчег сеснаккди гъулан агъсакъли ва «Хьадукар-шуру» Эбелцнан цIа кабхьбиинди ачмиш гъапIнийи.

Агьалйири улубкьнайи йисан заан бегьер гъадабгъбак умуд киврайивал субут апIури, райондин фольклорин ансамблин гъуллугъчйири «Хьадукар дуфна» мяълийикк- ди тялукь сягьна улупнийи.

Серенжемдиъ вахтназ вуди райондин главайин вазифйир тамам апIурайи Агъамирзе Гьямзабеговди чан улхбаъ, райондин вари агьалйир ва дуфнайи хялар му машкврихъди тебрик апIури, гьарсар касдиз мюгькам сагъ’вал, хизандиъ мясляаьт ва берекет, жямяаьтлугъдиз сабвал хьуб ккун гъапIну. Улхбан кьяляхъ дугъу хайлин йисари райондин главади гъилиху Бейдуллагь Мирзоев, Хив район яшайишна экономика жигьатнаан артмиш апIбаъ лайикьлу роль уйнамиш апIбаз лигну, «Хив райондин гьюрматлу ватандаш» медалиинди лишанлу гъапIну.

Хъасин Хив райондин жямяаьт хьадукран му гюрчег машкврихъди Дагъустандин Главайин ЮТО-йиъ вари ихтиярар айи вакил Фуад Шихиевди, РД-йин Счетный палатайин инспекцияйин начальник Бей-дуллагь Мирзоевди, РД-йин Халкьдин Собраниейин депутатар Нариман Асваровди, Алавудин Мирзабалаевди, Табасаран райондин глава Мягьямед Къурбановди ва хайлин жарадари тебрик гъапIнийи.

Хъа райондин культурайин Хулан гъуллугъчйири, табасаран ва лезги эстрадайин машгьур артистари тамашичйириз маракьлу концерт улупну.

Сягьнйирилан савайи, шадлугънан мяракайиъ, халкьдин девлетлу аьдатар кIваин апIури, жюрбежюр милли аьдатарра улупну.

Эбелцнан машквар къайд апIбан дахилнаъди му йигъан райондиъ гьацира спортдин милли жюрйириан талитарра кIули гъухну. Натижайиъ гьяйвнар жаргъбаан Ислам Тарланов (АрхъитI), шалмник кеъбаан Радик Ибрагьимов (Мажвгул), гиря за апIбаан Рамазан Шихгереев (Асккан Яракк), хил ккипбаан Ризван Акимов (АрхъитI), тIил зигбаан Хирччварин гъулан команда гъалибвалин сабпи йишвариз лайикь гъахьну. Гъалибчйир ва пешкешнан йишвар гъидису спортсменар кьиматлу пешкешариинди лишанлу гъапIну.