Фикир тувай – бицIидар!

Баяр-шубариз машинар гъягъру рякъяриъ хатIа-бала дархьбан бадали, 2019-пи йисан августдин 28-пи йигълан ккебгъну, сентябрин 11-пи йигъазкьан Мягьячгъала шагьриъ «Фикир тувай – бицIидар!» ччвур тувнайи профилактикайин серенжем кIули гъябгъюра.

Урхбан цIийи йис ккебгъиган, гьар йисан рякъюнна транспортдин бицIидарин иштирак’валиинди арайиз гъюрайи хатIалу дюшюшар артухъ шулу. Гъабхурайи акцияйин метлеб – урхбан йисан эвелиъ шагьрин кючйириъ бицIидарихъди аьлакьалуди арайиз гъюру хатIалу дюшюшар ярхла апIувал ву. Рякъюн гьяракатнан иштиракчйирихъди автотранспортдин идарйириъ, мектебариъ ва мектебдиз улихьна вуйи бицIидарин идар-йириъ рякъюн гьяракатнан къайдйир тамам апIбаз бахш дапIнайи сюгьбатар, гюрюшар гъахура. Машинар хъаърудари рякъюъ бицIидариз артухъ фикир тувбан, машиндиъ хатIасузвалин чIулар ишлетмиш апIбан ва бицIидар машиндиъди гъахруган бицIидарин креслойир ишлетмиш апIбан къайдйир кIваина хура.

Акцияйин дахилнаъди Урусатдин УМВД-йин Мягьячгъала шагьриъ айи ОГИБДД-йин гъуллугъчйири уьмуми образованиейин идарйирин багахь хьайи рякъяриъ яягъди инсанар рякълан улдучIвру йишвар, светофорар къайдайиъ аш ахтармиш гъапIну.

Гьацира мектебариз бицIидар гъахру автобусарин аьгьвалат фициб вуш, мектебарин аьтрафариин бицIидариз рякъюн гьяракатнан къайдйир улупру йишвар тешкил дапIнаш, ахтармишар гъухну.

Ашкар гъахьи вари нукьсанавалар арайиан терг апIбан бадали, лазим вуйи уьлчмйир кьабул апIуз Мягьячгъала шагьрин образованиейин Управлениейиз аьрзйир хътаъну.

ДПС-дин гъуллугъчйири, уьмуми образование тувру идарйирин багахь рякълан улдучIвру баяр-шубарин хатIасузвал тямин апIури, гъаравулвал гъабхури хьиди.

Гьюрматлу абйир-бабар!

Ичв бицIидариз рякъюн гьяракатнан къайдйир улупай! Яягъди рякълан улдучIвру йишв’ин бицIирин хил бисай, гьялак махьанай, яваш-явашди рякълан улдучIвай. Рякълан улдучIвруган гафар мапIанай, бицIир вари чан дикъат рякъюз тувну ккунивалин гъаврикк ккаай. Светофори уьру, гъатху акв кабхьну айиган, рякъюз муудучIванай. «Яягъди гъягърудар рякълан улдучIвру йишв» лишан кайи йишвахьтIан рякълан муулдучIванай. Автобусдиан, машиндиан сарпирди аьхюр удучIвай, дарш бицIир алдакуз, рякъюзди утIурччвуз мумкин ву. БицIириз машинар гъягъру рякъюн гюзчивал гъабхуз улупнай: думу аьхю гьяракатниинди машинар хъаърудариз, машин илтIибкIурайириз асас фикир тувну ккунивалин гъаврикк ккаай. Баяр-шубариз рякъюн багахь машинар гъягъру йишварихь тамшир апIуз ихтияр мутуванай. Жвуван хуларин гьяятдиъ ашра, машинар гъюру йишварихь тамшир апIуз хай шулдар.

БицIидариз улупруган, учвура рякъюн гьяракатнан Къайдйир дюзди тамам дапIну ккуниваликан кIваълан магьарханай.

Гьюрматлу вуйи рякъюн гьяракатнан иштиракчйир!

Учвкан рякъюн гьяракатнан Къайдйир тамам апIувал лап дериндиан ккун апIурача, мектебарин багарихь машин хъапIбан гьяракат яваш апIинай, «Фикир тувай – бицIидар!», «Яягъди гъягърудар рякълан улдучIвру йишв» рякъюн лишнариз фикир тувай.

Гьюрматлу абйир-бабар!

Ичв бицIидар аьхюр хътарди кючйириъ мигъитанай, рякълан улдучIвруган, бицIирин хил дибисну гъибтай, дугъаз рякъюъ хатIасузвал дюбхну ккуниваликан насигьятар тувай.

Ичв бицIирин хатIасузвал бадали, бицIи вахтнахъан мина бицIириз ПДД-йиз гьюрмат апIуз, мугъаятвал уьбхюз улупай.