«Ачухъ Дагъустан» туризмйин 5-пи форум гъабхьну

Наргиз Гюлечова

14-пи октябриъ, Каспийск шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи «Анжи Арена» стадиондин аьтрафариин туризмйин 5-пи «Ачухъ Дагъустан» форум кIули гъубшну. Серенжем Дагъустан Республикайин туризмйинна халкьдин сяняаьткарвалин министерствойи ва республикайин предпринимательствойинна инвестицйирин агентствойи «Кавказ.РФ» АО-йин кюмекниинди тешкил гъапIуб вуйи.

 

Форумдиъ Кафари Кавказдин регионарра, Дагъустандин муниципалитетарра иштирак духьну, дурари туризмйин цирклиъ чпиз айи мумкинвалар улупну.

Республикайиъ кIулиъ гъубшу, туризмйин цирклиъ аьхю мяна айи форум Дагъустандин туризмйинна халкьдин сяняаьткарвалин министр Эмин Мердановди ачмиш гъапIнийи. Чан улхбаъ дугъу, форумдиз жара регионариан дуфнайи иштиракчйирихьна илтIикIну, дурар Дагъустандиз му серенжемдиъ иштирак хьуз дуфнайивалиин учв рази вуйиваликан гъапну.

«Му форум Дагъустандиъ кIули гъабхури 5-пи раж ву. Гъи мушваъ иштирак шулайи туризмйин цирклиъ лихурайидарин арайиъ муниципальный образованйир, ариш-веришчивалин вакилар айивалиин гизаф шад вуза. Ухьуз рябкъюрайиганси, йислан-йисаз форумдин иштиракчйирин кьадарра артухъ шула. Учвуз варидариз чухсагъул», – гъапну министри.
Му йигъан серенжемдиъ иштирак духьнайи республикайин 17 муниципалитетариан дуфнайидари чпин халкьдин сяняаьткарвалин мастер-классарра гъурхну.

Табасаран райондин культурайин управлениейин гъуллугъчйирра, Аьдулвагьаб Аьбдулов кIулиъ ади, серенжемдиъ иштирак духьнайи. Дурари форумдиз туризм артмиш апIбан бадали Табасаран райондиъ айи мумкинвалар улупнийи. Чпи гьязур дапIнайи милли майдан халкьдин хурагарихъди, сяняаьткарвалин шей’арихъди, гакIвлин муччврарихъди ккабалгнайи.

Гьацира управлениейин гъуллугъчйир Бесханум Гюлмягьямедовайи ва Оксана Ибрагьимовайи концертдин программайиъди табасаран чIалниинди мяълийирра гъапIнийи.

Форумдиз гъафи гьарсар касдиз табасаранарин халачи убхбан, унцIукIулин гакIвликан вуйи, балхарарин сахсийин шей’ар гьязур апIбан ва гъяйтагъарин кабчбан мастер-классариъ иштирак хьуз мумкинвал гъабхьну. Гьаци, «Ачухъ Дагъустан» туриствалин форумдиз жара регионариан дуфнайидарира, туризм артмиш апIбан бадали чпиз айи мумкинвалар улупурайи. Мисал вуди гъадабгъиш, Осетияйиан дуфнайидари форумдин иштиракчйир чпин милли хураг вуйи гюмбйирихъди таниш гъапIну.
Кафари Кавказдин регионариан дуфнайи туризмйин цирклиъ ляхин апIурайи хялари къайд гъапIганси, дурар чпиз айи мумкинвалар улупузси, гьамусдихъантина туризмйин цирклиъ Дагъустандихъди сатIиди ляхин апIбан йикьрар йитIбан бадалира форумдиъ иштирак хьуз гъафидар ву.
Туризмйин цирклиъ аьхю мяна айи серенжемдин дахилнаъди, му йигъан Каспийскдиз уч духьнайи иштиракчйирин арайиъ циркил артмиш апIбан месэлйириз бахш дапIнайи жюрбежюр заседанйир ва гергми столарра кIули гъушну.

Заседанйирин иштиракчи вуйи кIакIначи экспертари СКФО-йин регионариъ гьаму деврин тIалабариз жаваб тувруганси туризм артмиш апIбан месэлйириканра гъулхну ва гостиницйирин идара апIбан тажрубайиканра ктибтну. Гьацира Кавказдиъ автотуризм артмиш апIбан ва милли маршрутар ачмиш апIбан месэлйирра гъитIирккну.

Му йигъан «Ачухъ Дагъустан» туризмйин 5-пи форумдиъ иштирак шулайи Дагъустан Республикайин мялуматариинна чап апIбарин агентствойин кIулиъ айи Аьбдуразакь Жамалутдиновдира серенжемдин гьякьнаан «Табасарандин нурар» газатдиз чан фикрар ачухъ гъапIну.

«Дюзди кIуруш, форум гизаф берекет хъайиб, юкIв шад апIруб вуйи. Дид’ина ранг мина дуфнайи хялари, улупнайи шей’ари, презентацйири алапIнийи.

Пленарный ва аьдати заседанйириъ СКФО-йиъ ва гьацира Дагъустандиъ туризм артмиш апIбан гьякьнаан хайлин месэлйир гъитIирккну. Гьадрарин арайиъ республикайин аьтрафариин Урусатдиъ гьуркIну адру, кьюрдун вахтна дагъдин лыжйириинди яртру курорт тикмиш апIбан месэлара айи. Жара регионарихъди тевиган, ихь республика ерлешмиш дубхьнайи йишв туризм артмиш апIуз гизаф ужуб йишв ву, фицики ухьуз дагъларра, ужуб мани гьюлра ахьуз. Гьаддиинди туризмйин циркил ужуди артмишра шула», – аьлава гъапIну Аьбдуразакь Жамалутдиновди.

Дагъустандиъ кIули гъубшу «Ачухъ Дагъустан» туризмйин 5-пи форум республикайин машгьур артистарин мяълийирин концертдин программайиинди аьхирихъна гъафну.